Światowy katalog usług tłumaczeniowych ProZ.com
 The translation workplace
Ideas

Albanian Professional Linguists

Shqip - as shqip as it can get!

http://pol.proz.com/team/1145

Team information
Description:Grupi i përkthysëve teknikë, financiarë dhe fushave të tjera që shkruan e flet shqip aq sa të rrënqeth mishin!
Team language pairs (6):
  • albański > angielski
  • albański > włoski
  • angielski > albański
  • angielski > włoski
  • włoski > albański
  • włoski > angielski

Team leader
Fabiana Papastefani-Pezzoni
Fabiana Papastefani-Pezzoni
English-Italian-Albanian Consultant
Rumunia
Philology and Languages Faculty, University of Tirana
English Business Diploma, ATA and I.A.T.I member....language maniac!!!


1 team member