Języki robocze:
angielski > polski
polski > angielski

Szymon Marciniak

Czas lokalny: 07:37 CET (GMT+1)

Język ojczysty: polski Native in polski
Typ konta Niezależny tłumacz pisemny i/lub ustny
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Afiliacje This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Usługi Translation, Editing/proofreading, Website localization, Software localization, Voiceover (dubbing)
Znajomość dziedzin
Specjalizacja:
JęzykoznawstwoNauki społeczne, socjologia, etyka itp.
Komputery: oprogramowanieGry/gry wideo/hazard/kasyno
Sport/fitness/rekreacjaTurystyka i podróże
Medycyna: stomatologiaMuzyka

KudoZ (PRO) Odpowiedzi na pytania 1
Payment methods accepted Przelew | Send a payment via ProZ*Pay
Portfolio Przykładowe tłumaczenia: 2
angielski > polski: Softball Rules
General field: Inne
Detailed field: Sport/fitness/rekreacja
Tekst źródłowy - angielski
Sec. 1. COACHES.
a. The Head Coach is responsible for signing the line-up card.
b. Coaches must be neatly attired, including the wearing of suitable footwear, or dressed in team uniform in
accordance with the color code of the team. If a coach wears a cap, it must be approved headwear.
c. An offensive team coach (base coach) is an eligible member of the team at bat who takes his place on the field,
within the coach’s box.
1. Two coaches are allowed to give words of assistance and direction to the members of their team while at bat.
2. One shall be stationed near first base and one near third base and they are obligated to stay within the confines of their respective coach’s box.
EXCEPTION: A coach may leave the coach’s box to signal a runner to slide, advance or return to a base, or move out of a fielder’s way, as long as he does not interfere with the play.
3. A base coach may address only his own team members.
4. One coach can have in his possession in the coach’s box, a score book, pen or pencil and an indicator, all of which shall be used for score keeping or record keeping purposes only.
d. A defensive team coach/manager is an eligible member of the team in the field, who may be either a non-playing
coach who remains in the dugout, or a playing coach who takes his place on the field. This coach may give
direction and assistance to his team while they are playing defense.
e. Coaches may not use language that will reflect negatively upon players, umpires or spectators.
f. No communication equipment is allowed between:
1. The coaches on the field;
2. The coaches and the dugout;
3. The coaches and any player;
4. The spectator area and the field, including the dugout, coaches and players.
EFFECT - Sec. 1e-f:
Any infraction will result in the ejection of the coach after a warning.
Sec. 2. LINE-UP CARDS AND ROSTERS.
a. Official line-up cards are to be completed and submitted to the Official Scorer, or umpire, at the start of each
game. The plate umpire retains the card for the duration of the game.
1. A player’s name shall not be on the starting line-up, unless the player is present in the team area and in uniform.
2. All available substitutes should be listed in the designated place, by their last name, first name and uniform number.
3. Eligible roster members may be added to the available substitute list at any time during the game.
4. The name of the head coach/manager must be listed on the line-up card.
b. Male rosters shall include only male players and female rosters shall include only female players.
Tłumaczenie pisemne - polski
Sek. 1. TRENERZY.
a. Główny Trener jest odpowiedzialny za wypełnienie kolejności odbijania.
b. Trenerzy muszą być schludnie ubrani, łącznie z odpowiednim obuwiem lub ubrani w strój drużyny zgodny z jej barwami. Jeżeli trener nosi czapkę, musi ona być zatwierdzonym nakryciem głowy.
c. Trener ofensywny (trener przy bazie) jest członkiem drużyny w ataku, który zajmuje miejsce na boisku wewnątrz stanowiska trenera.
1. Dopuszcza się dwóch trenerów, którzy doradzają i dają wskazówki członkom swojej drużyny podczas odbijania.
2. Jeden ustawiony jest przy pierwszej bazie a drugi przy trzeciej i są oni zobowiązani pozostawać wewnątrz własnych stanowisk trenera.
WYJĄTEK: Trener może opuścić stanowisko trenera, aby zasygnalizować biegaczowi konieczność zrobienia wślizgu, awansu bądź powrotu na bazę lub aby usunąć się z drogi polowemu, tak długo jak nie przeszkodzi on (interferuje) w zagrywce.
3. Trener przy bazie może zwracać się tylko do członków własnej drużyny.
4. Jeden z trenerów może mieć przy sobie na stanowisku trenera protokół, ołówek lub długopis oraz licznik, które to może używać jedynie w celu prowadzenia zapisu gry.
d. Defensywny trener/menadżer jest członkiem drużyny, która przebywa w obronie. Może on być niegrającym trenerem, który pozostaje w boksie lub grającym trenerem, który zajmuje pozycję na boisku. Trener może udzielać wskazówek i pomagać swojej drużynie podczas gry obronie.
e. Trenerzy nie mogą używać języka, który odbijałby się negatywnie na zawodnikach, trenerach lub widzach.
f. Zabronione jest korzystanie z wszelkiego sprzętu komunikacyjnego pomiędzy:
1. Trenerami na boisku;
2. Trenerami i boksem;
3. Trenerami i którymkolwiek zawodnikiem;
4. Terenem dla kibiców, łącznie z boksem, trenerami i zawodnikami.

EFEKT - Sek. 1e-f: Wszelkie naruszenie skutkuje wyrzuceniem trenera po uprzednim ostrzeżeniu.
Sek. 2. KOLEJNOŚĆ ODBIJANIA (LINE UP) ORAZ LISTA ZAWODNIKÓW (ROSTER)
a. Oficjalna kolejność odbijania musi być wypełniona i złożona Oficjalnemu Protokolantowi lub sędziemu na początku każdego meczu. Sędzia główny zatrzymuje karty na czas trwania meczu.
1. Nie umieszcza się nazwiska zawodnika na line-upie, jeżeli nie jest on obecny lub nie jest w stroju.
2. Wszyscy dostępni zmiennicy powinni być wymienieni we właściwym miejscu z nazwiska, imienia oraz numeru stroju.
3. Legalni zawodnicy wymienieni na liście zawodników (roster) mogą być dodani do listy dostępnych zmienników w dowolnym momencie meczu.
4. Nazwisko Głównego Trenera/Menadżera musi być wymienione na karcie kolejności odbijania.
b. Męskie listy zawodników zawierają tylko zawodników płci męskiej, żeńskie listy zawodników zawierają tylko zawodników płci żeńskiej.
angielski > polski: World Press Photo exhibition opening speech
Tekst źródłowy - angielski
Ladies and gentlemen,

I am delighted to be here tonight to represent the World Press Photo foundation, at the occasion of the opening of our first exhibition in [xxx].

This exhibition presents the winners of the annual contest for professional photojournalists that World Press Photo has organized since 1955. The contest is regarded as the most prestigious in photojournalism and the exhibition tour is the largest exhibition tour in the world. Over 5,000 participants in the contest, and nearly a hundred venues for the exhibition each year with a reach of over 2,5 million visitors testify to the unique reputation of World Press Photo.

We are an independent, non profit organization, based in Amsterdam and our mission is promoting the work of professional photographers. Promoting the communicative power of photography on the one hand, and supporting the profession of photojournalism, on the other.
Tłumaczenie pisemne - polski
Szanowni Państwo,

Jestem zaszczycony, że mogę być dzisiaj z wami i reprezentować fundację World Press Photo z okazji otwarcia naszej pierwszej wystawy w [xxx].

Wystawa prezentuje zwycięzców corocznego konkursu dla profesjonalnych fotoreporterów organizowanego przez World Press Photo od 1955 roku. Konkurs jest uważany za najbardziej prestiżowy w branży, a tourneé za największe na świecie. Ponad 5000 uczestników konkursu i blisko sto lokacji wystaw każdego roku, oraz ponad 2,5 miliona odwiedzających dają świadectwo unikalnej reputacji, jaką cieszy się World Press Photo.

Jesteśmy niezależną organizacją typu non-profit z siedzibą w Amsterdamie, a naszą misją jest promocja prac profesjonalnych fotografów. Z jednej strony promujemy komunikacyjną potęgę fotografii, a z drugiej wspieramy profesjonalne fotoreporterstwo.

Doświadczenie Lata doświadczenia jako tłumacz: 20. Zarejestrowany od: Jul 2009.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Poświadczenia kwalifikacji angielski > polski (Nicolaus Copernicus University, Torun, Poland)
polski > angielski (Nicolaus Copernicus University, Torun, Poland)
Przynależność do organizacji N/A
Oprogramowanie Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, Dreamweaver, Microsoft Excel, Microsoft Word, Powerpoint, SDL TRADOS, Wordfast
CV/Resume CV available upon request
Bio
Brak
Słowa kluczowe: english, polish, computer, games, software, localization, linguistics, literature, fantasy, sport, baseball, fitness, medicinie, tłumaczenia, język, polski, angielski, gry, komputer, lokalizacja, literatura, sport


Ostatnia aktualizacja profilu
Nov 12, 2020More translators and interpreters: angielski > polski - polski > angielski   More language pairsYour current localization setting

polski

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Szukaj terminu
  • Praca
  • Forum
  • Multiple search