Języki robocze:
duński > polski
angielski > polski
polski (mono)

Elzbieta Petlicka
Localization Professional

San Francisco, California, USA
Czas lokalny: 04:14 PST (GMT-8)

Język ojczysty: polski Native in polski
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
3 positive reviews
TwB volunteer This person has translated 37,145 words for Translators without Borders
Wiadomość od użytkownika
<b>Localization Professional</b>, project manager
Typ konta Niezależny tłumacz pisemny i/lub ustny, Identity Verified Tożsamość zweryfikowana
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Afiliacje This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Usługi Translation, Interpreting, Editing/proofreading, Website localization, Voiceover (dubbing), Subtitling, Transcription
Znajomość dziedzin
Specjalizacja:
Zasoby ludzkie (HR)Finanse (ogólne)
Biznes/handel (ogólne)Żywność i napoje
Kino, film, TV, teatrFilozofia
ReligiaCertyfikaty, dyplomy, świadectwa, CV
Marketing/badania rynkuNauki społeczne, socjologia, etyka itp.

Volunteer translations

Volunteer professional humanitarian translation services-

Translators without Borders

Words translated: 37,145
KudoZ (PRO) Punkty PRO: 325, Odpowiedzi na pytania 140
Archiwum zleceń 1 zapisanych zleceń    1 pozytywne oceny zleceniodawców

Payment methods accepted Przelew, PayPal | Send a payment via ProZ*Pay
Portfolio Przykładowe tłumaczenia: 3
angielski > polski: The wages of negligence - Cena zaniedbania
General field: Biznes/finanse
Detailed field: Rząd/polityka
Tekst źródłowy - angielski
The president has gained a reputation for being hostile to business. He needs to change it.

WINSTON CHURCHILL once moaned about the long, dishonourable tradition in politics that sees commerce as a cow to be milked or a dangerous tiger to be shot. Businesses are the generators of the wealth on which incomes, taxation and all else depends; “the strong horse that pulls the whole cart”, as Churchill put it. No sane leader of a country would want businesspeople to think that he was against them, especially at a time when confidence is essential for the recovery.


From this perspective, Barack Obama already has a lot to answer for. A president who does so little to counter the idea that he dislikes business is, self-evidently, a worryingly negligent chief executive. No matter that other Western politicians have publicly played with populism more dangerously, from France’s “laissez-faire is dead” president, Nicolas Sarkozy, to Britain’s “capitalism kills competition” business secretary, Vince Cable; no matter that talk on the American right about Mr Obama being a socialist is rot; no matter that Wall Street’s woes are largely of its own making. The evidence that American business thinks the president does not understand Main Street is mounting.

A Bloomberg survey this week found that three-quarters of American investors believe he is against business. The bedrock of the tea-party movement is angry small-business owners. The Economist has lost count of the number of prominent chief executives, many of them Democrats, who complain privately that the president does not understand their trade—that he treats them merely as adornments at photocalls and uses teleprompters to talk to them; that he shows scant interest in their views on which tax cuts would persuade them to hire people; that his team is woefully short of anyone who has had to meet a payroll (there are fewer businesspeople in this White House than in any recent administration); and that regulatory uncertainty is hampering their willingness to invest.
Tłumaczenie pisemne - polski
Prezydent Obama zyskał sobie reputację wroga biznesu. Musi ją zmienić.

WINSTON CHURCHILL już dawno narzekał na starą, haniebną tradycję w polityce praktykowaną przez tych, którzy postrzegają handel jako dojną krowę lub niebezpiecznego tygrysa. Przedsiębiorstwa generują dobrobyt, od którego zależą dochody, opodatkowanie i wiele innych; jest “koniem pociągowym” dla rozwoju kraju, jak ujął to Churchill. Żaden trzeźwo myślący przywódca kraju nie chce zrazić do siebie inwestorów, zwłaszcza w czasie, gdy pewność jest niezbędna do odrodzenia gospodarki.

Z tej perspektywy Barackowi Obamie można mieć wiele do zarzucenia. Prezydent, który w ogóle nie stara się ukryć swojej niechęci do biznesu w niepokojący sposób zaniedbuje swoje obowiązki jako przywódcy kraju. Nie ma znaczenia fakt, że inni zachodni politycy też niebezpiecznie igrali z populizmem, począwszy od prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy’ego, który twierdził, że “leseferyzm umarł”, a skończywszy na brytyjskim ministrze biznesu, innowacji i zdolności Vince’u Cable’u, który stwierdził, że “kapitalizm uśmierca konkurencję”; nie ma znaczenia fakt, że pomówienia amerykańskiej prawicy o rzekomym socjalistycznym nastawieniu Obamy to bzdury; ani nie ma znaczenia fakt, że Wall Street samo jest odpowiedzialne za własne kłopoty. Zdaniem amerykańskich przedsiębiorców dowody na to, że prezydent Stanów Zjednoczonych nie rozumie interesów właścicieli małych firm, są przytłaczające.

Badanie opinii publicznej przeprowadzone przez Bloomberg w minionym tygodniu ujawnia, że trzy czwarte amerykańskich inwestorów sądzi, że prezydent Obama jest wrogiem biznesu. Podstawą Tea Party Movement [czyli koalicji środowisk niezadowolonych z rosnących wydatków publicznych i niekontrolowanego wzrostu długu publicznego – dop. tłum] są rozgoryczeni właściciele małych firm. Magazyn The Economist nie jest wstanie zliczyć, ilu dyrektorów znaczących przedsiębiorstw, wśród nich wielu demokratów, narzeka w rozmowach prywatnych na to, że prezydent nie rozumie ich branży, że traktuje ich wyłącznie jako rekwizyty podczas sesji zdjęciowych i mówi do nich tylko z telewizyjnego ekranu, oraz że w niewystarczającym stopniu interesuje się ich zdaniem o cięciach podatkowych, które umożliwiłyby im zatrudnienie większej ilości pracowników. Poza tym godny pożałowania, ich zdaniem, jest brak wśród doradców prezydenta osoby mającej jakiekolwiek doświedczenie jako przedsiębiorca (obecnie w Białym Domu jest ich mniej niż za jakiejkolwiek innej prezydentury); a wszechobecna niepewność powstrzymuje ich od inwestowania.
duński > polski: Erhvervsklynger/Klastry przemysłowe
General field: Biznes/finanse
Detailed field: Finanse (ogólne)
Tekst źródłowy - duński
Erhvervsplan 2007-2009. Den konkurrencedygtige kommune

Erhvervsklynger

Udgangspunktet i klyngetankegangen er, at der mellem virksomheder og vidensinstitutioner på lokalt niveau kan genereres intern viden og netværk, som ikke umiddelbart kan kopieres af konkurrenter. Virksomhederne opnår derved an konkurrencefordel på det globale marked.


Klyngerne er geografiske koncentrationer af virksomheder og vidensinstitutioner inden for et særligt erhvervsområde, dvs. En lokal specialisering inden for en branche eller et forretningsområde (ressourceområde). Klynger omfatter bade store og små virsomheder og bade nye og veletablerede virksomheder.En analyse i Mandag Morgen i juni 2007 pointerer, at virksomheder i veludviklede erhvervsklynger vokser hurtigere og er mere innovative end virksomheder uden for dynamiske klynger, og hvis Europa vil følge med den amerikanske økonomi, så skal de europæiske lande satse på en mere klyngeorienteret økonomisk politik.Erhvervsrådet foreslår, at der gøres en særlig indsats for at understøtte ervhervsklynger i kommunen, og Erhvervsrådet påtager sig et hovedansvar for denne satsning.

Erhvervsklynger opbygges typisk gradvist over mange år og kan ikke skabes alene via offentlig erhvervsfremme, men udviklingen i klyngerne kan uderstøttes og fremmes via en specialiseret erhvervsfremmeindsats fra det offentlige system, organisationer og private rådgivere i samarbejde. Denne støttestruktur for klynger arbejdes der aktuelt med i mange europæiske lande.


Foruden virksomheder og uddannelses- og vidensinstitutioner kan en klynge omfatte organisationer og private rådgivere, der har specialiseret sig inden for klyngen, samt specialiserede dele af erhvervsfremmesystemet. Klynger kan have forskellig geografi, hvor nogle klynger er snævert lokale, andre regionale eller nationale.


Telekommunikation i Aalborg bruges ofte som eksempel på en af Danmarks stærkeste klynger. Aalborg har desuden en stærk IT-industri bl.a. indenfor softwareudvikling, men denne del af klyngen er mindre kendt. Informations- og Kommunikations Teknologi (IKT) er kendetegnet ved en stærk organisering af virksomhederne, der er gået sammen i netværk. Disse netværk er naturlige samarbejdspartnere for Aalborg Kommune i den fremadrettede indsats.

Foruden IKT-området har Aalborg stærke erhvervsgrupper inden for bl.a. ved at disse områder har en høj værditilvækst og en høj specialisering, some er udtryk for, at disse områder her en højere andel af den samlede private beskæftigelse i Aalborg Kommune end de har på landsplan.


Inden for andre områder har Aalborg meget stærke kompetencer på videns- og forskningssiden, men en relativt mere spinkel erhvervsstruktur. Det gælder områder som energy, bio- og sundhedsteknologi samt interaktive medier.

Særligt inden for de sidst nævnte områder er det vigtigt at understøtte jobskabelse og iværksætteri med henblik på at fastholde flere højtuddannede i job lokalt og i regionen.

Aalborg Kommune har også en klynge omkring handel og transport med Grønland, som er helt unik, idet der er et netværk af virksomheder, der er specialiserede i erhvervsaktiviteter med og i Grønland.


Vækstforum Nordjylland har i den regionale erhvervsudviklingsstrategi prioriteret en erhvervsfremmeindsats for en række erhvervsklynger bl.a. IKT, energi, byggeri, sundhedsteknologi og oplevelsesøkonomi. Aalborg Erhvervsråd har i en årrække sammen med bl.a. Aalborg Samarbejdet, Aalborg Universitet, det tidligere Nordjyllands Amt og andre aktører arbejdet målrettet for at fremme erhvervsudvikling inden for IT, sundhedsteknologi og oplevelsesøkonomi. Det vil være naturligt, at Aalborg fortsat påtager sig et særligt ansvar for den locale og regionale erhvervsudvikling på disse områder, samt andre områder, hvor Aalborg har en særlig koncentration af erhverv.Unfordringerne i relation til at styrke kommunens erhvervsklynger er meget forskellige afhængigt af, hvilken erhvervsklynge der er tale om. Klyngerne befinder sig på forskellige stadier, der er forskellig grad af organisering inden for klyngerne og forskellig tilknytning til vidensmiljøer.

Nedenfor ses en oversigt over erhverv i Aalborgområdet, hvor der enten allerede arbejdes med klyngetilgangen, eller hvor Erhvervsrådet har peget på, at der kunne arbejdes med dette i fremtiden. Indsatsen vil kræve en kortlægning af virksomhedspotentiale og vidensmiljøer for de enkelte områder med henblik på kvalificering af indsatsområder.

Faser:
1. Modne/etablerede klynger
modne klynger. Betydelig virksomshedsmasse. Varierende organisering af virksomheder. Behov for innovation og markedsvækst. Evt. støttestrukturer
• IKT
• Metal
• Byggeri
• Fødevarer
• International handel – en gros handel
2. Unge klynger
nye dynamiske klynger i vækst. Stor videnspecialisering, men relativt mere spinkelt erhvervsgrundlag. Behov for støttestrukturer
• BioMedico – sundhedsteknologi
• Energi
3. Boblere
udokumenterede, tidligt stadie, stor videnspecialisering, behov for støttestrukturer
• Interaktive medier
Tłumaczenie pisemne - polski
Plan gospodarczy na lata 2007-2009. Konkurencyjna gmina

Klastry przemysłowe

Punktem wyjścia przy myśleniu klastrowym jest generowanie wiedzy wewnętrznej oraz sieci między przedsiębiorstwami oraz ośrodkami kształcenia, które nie mogą zostać po prostu skopiowane przez konkurencję. W ten sposób przedsiębiorstwa osiągają przewagę konkurencyjną na rynku globalnym.

Klastry przemysłowe są geograficznie skoncentrowaną grupą przedsiębiorstw oraz ośrodków kształcenia w zakresie pewnej branży przemysłowej, tzn. lokalną specjalizacją w jednej branży albo obszarze handlowym (obszarze zasobów). Klastry obejmują zarówno duże, jak i małe przedsiębiorstwa, zarówno przedsiębiorstwa nowopowstałe, jak i te o ustabilizowanej pozycji na rynku.

Analiza w Mandag Morgen z czerwca 2007 roku wykazała, że przedsiębiorstwa w rozwiniętych klastrach przemysłowych rozwijają się szybciej i są bardziej innowacyjne niż przedsiębiorstwa znajdujące się poza dynamicznymi klastrami, a jeśli Europa chce nadążyć za amerykańską gospodarką, państwa europejskie powinny postawić na politykę ekonomiczną bardziej zorientowaną na klastry przemysłowe.

Rada Gospodarcza proponuje dołożyć szczególnych starań, aby wspierać klastry przemysłowe w gminie, będzie także ponosiła główną odpowiedzialność za te przedsięwzięcia.

Klastry przemysłowe są tworzone stopniowo przez wiele lat. Nie mogą zostać stworzone jedynie przez publiczną promocję biznesu, lecz rozwój klastrów można wspierać i promować poprzez specjalistyczne działania mające na celu promocję biznesu, podejmowane przez władze, organizacje oraz prywatnych doradców we współpracy ze sobą nawzajem. Ta struktura wsparcia jest obecnie wykorzystywana w wielu krajach europejskich.

Poza przedsiębiorstwami oraz ośrodkami wiedzy i kształcenia, klaster przemysłowy może obejmować organizacje i doradców prywatnych, których specjalizacja jest powiązana z działalnością klastra, wraz z wyspecjalizowanymi sektorami systemu gospodarczego. Klastry mogą posiadać różny stopień koncentracji geograficznej – część jest skoncentrowana lokalnie, inne regionalnie czy narodowo.

Telekomunikację w Aalborgu podaje się często jako przykład jednego z najsilniejszych klastrów w Danii. Aalborg ma ponadto silną branżę technologii informacji m.in. w zakresie rozwoju oprogramowania, lecz ta część klastra jest mniej znana. Technologia Informacyjna i Komunikacyjna (IKT) cechuje się ścisłym zorganizowaniem przedsiębiorstw, które tworzą sieć. Sieci te są naturalnymi partnerami do współpracy dla gminy Aalborg w przyszłych poczynaniach.

Poza obszarem IKT Aalborg ma także silne grupy przemysłowe w zakresie m.in. budownictwa i handlu międzynarodowego. Dzieje się tak, ponieważ te obszary mają wysoki wzrost wartości oraz wysoki stopień specjalizacji, co potwierdza fakt, że w gminie Aalborg prywatna przedsiębiorczość jest bardziej popularna niż w skali całego kraju.

W innych branżach przemysłowych Aalborg ma duże kompetencje, jeśli chodzi o wiedzę i badania naukowe, posiada jednak dość kruchą strukturę przemysłową. Dotyczy to obszarów tj. energetyka, biotechnologia i technologia zdrowia wraz z mediami interaktywnymi.

Szczególnie dla tych ostatnich obszarów ważne jest tworzenie nowych miejsc pracy i wspieranie przedsiębiorczości w celu zatrzymania wykształconych pracowników w regionie.

Gmina Aalborg posiada klaster przemysłowy zajmujący się handlem i transportem grenlandzkim, co jest wyjątkowe, ponieważ jest to sieć przedsiębiorstw specjalizujących się w działalności przemysłowej z Grenlandią oraz na Grenlandii.

Forum Wzrostu Nordjylland za priorytet w strategii rozwoju gospodarczego obrało promocję gospodarczą grupy klastrów przemysłowych m.in. IKT, energetycznego, budowlanego, technologii zdrowia oraz ekonomii doświadczalnej. Przez wiele lat Rada Gospodarcza Aalborga wraz z m.in. Aalborg Samarbejdet, uniwersytetem w Aalborgu i nieistniejącym dziś powiatem Nordjylland oraz innymi podmiotami pracowała w celu promocji rozwoju przemysłowego w zakresie technologii informacyjnej, technologii zdrowotnej oraz ekonomii doświadczalnej. Naturalnym następstwem tego jest szczególna odpowiedzialność Aalborga za rozwój przemysłu lokalnego i regionalnego w tych obszarach, oraz w innych, jeśli Aalborg posiada skoncentrowany przemysł związany z tymi obszarami.

Wyzwania dotyczące wzmocnieniem klastrów przemysłowych są zróżnicowane w zależności od tego, o których klastrach jest mowa. Klastry przemysłowe znajdują się na różnych etapach rozwoju, posiadają zróżnicowany stopień organizacji i odmienne powiązania ze środowiskami naukowymi.

Poniżej zamieszczono przegląd branż przemysłowych na obszarze Aalborga, w których albo już rozpoczęto pracę nad tworzeniem klastrów przemysłowych, albo jest ona w planach Rady Gospodarczej na najbliższą przyszłość. Będzie to wymagało analiz potencjału przedsiębiorstw i środowisk naukowych, aby stwierdzić, czy warto jest podejmować wysiłek przekształcenia ich w klastry.

Etapy:
1. Dojrzałe/stabilne klastry
dojrzałe klastry. Znacząca masa przedsiębiorcza. Zróżnicowany stopień organizacji przedsiębiorstw. Potrzeba innowacyjności i wzrostu rynkowego. Ew. struktury wsparcia
• IKT
• Metalowy
• Budowlany
• Spożywczy
• Handel międzynarodowy - hurtowy
2. Młode klastry
nowe, dynamiczne klastry w fazie wzrostowej. Wysoka specjalizacja wiedzy, lecz dość kruche podstawy gospodarcze. Potrzebne struktury wsparcia
• BioMedico – technologia zdrowia
• Energetyczny
3. Klastry embrionalne
nieudokumentowane, we wczesnym stadium, wysoka specjalizacja wiedzy, potrzebne struktury wsparcia
• Media interaktywne
polski > angielski: AMD - age-related macular degeneration
General field: Medycyna
Detailed field: Medycyna (ogólne)
Tekst źródłowy - polski
Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem

Ten niewielki fragment dna oka (ok. 5 mm) odpowiedzialny jest za ostre widzenie umożliwiające czytanie, rozpoznawanie twarzy, dostrzeganie drobnych szczegółów, a także postrzeganie i rozróżnianie kolorów. Pozostały obszar siatkówki pozwala jedynie dostrzegać kontury oraz umożliwia orientację przestrzenną w prawie całkowitej ciemności.
Normalny proces starzenia się wywołuje cały szereg zmian inwolucyjnych w strukturach siatkówki, m.in. maleje ilość i gęstość fotoreceptorów. Dochodzi również do upośledzenia funkcji nabłonka barwnikowego siatkówki, pełniącego wiele kluczowych funkcji w metabolizmie komórek nabłonka wzrokowego. Wraz z wiekiem wymienione zmiany w strukturze i funkcjonowaniu siatkówki ulegają stopniowemu nasileniu. Jak się jednak okazuje, nie u wszystkich osób te procesy zwyrodnieniowe przybierają cechy patologii. Przyczyny AMD do chwili obecnej nie zostały w pełni poznane. Uważa się, iż w powstawaniu starczego zwyrodnienia plamki, obok uwarunkowań genetycznych (krewni pierwszego stopnia są ok. 3,5-krotnie bardziej narażeni na rozwój choroby), istotną rolę odgrywa wiek (wśród 75-latków AMD stwierdza się u około 25%), palenie tytoniu, a także płeć żeńska oraz rasa biała. AMD występuje również znacznie częściej u osób z jasną tęczówką, nadwzrocznością, chorujących na nadciśnienie tętnicze, po przebytym zawale mięśnia sercowego czy też udarze mózgu. Nie bez znaczenia dla rozwoju zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem jest także przewlekła ekspozycja na światło oraz złe nawyki żywieniowe (niedostateczna ilość antyoksydantów).

AMD nie powoduje żadnych dolegliwości bólowych. Pierwsze objawy choroby - w postaci centralnego przymglenia widzenia podczas czytania - występują zazwyczaj po 50-60 roku życia.

Rozróżniamy dwie formy kliniczne zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem: postać suchą i postać wysiękową.

Postać sucha
Występuje najczęściej (u około 90% pacjentów z AMD). Objawia się postępującym przez wiele miesięcy/lat pogorszeniem widzenia o małym lub średnim nasileniu. Ta postać starczego zwyrodnienia plamki spowodowana jest obumieraniem komórek nabłonka barwnikowego i zależnych od niego metabolicznie fotoreceptorów oraz zanikiem warstwy drobnych naczyń zaopatrujących plamkę (tzw. zanik geograficzny). Podczas badania przedmiotowego okulista stwierdza w polu plamkowym obecność tzw. druz, czyli złogów produktów przemiany materii siatkówki. Pojedyncze druzy bez zaniku geograficznego zazwyczaj nie powodują obniżenia ostrości wzroku. Dopiero, gdy druzy są bardzo liczne, zlewające się i obejmujące znaczny obszar plamki, pacjent zgłasza pogorszenie widzenia przy słabym oświetleniu, a także zniekształcenie/"wypadanie" liter w trakcie czytania wyrazów.
Tłumaczenie pisemne - angielski
AMD - age-related macular degeneration

This small fragment of retina (approximately 5 mm) is responsible for sharp vision which enables reading, facial recognition, discerning small details, as well as distinguishing colours. The remaining area of the retina only allows to notice contours and enables spatial perception in a near complete darkness.
Reduction in number and density of photoreceptors are examples of degenerative processes that take place during ageing. There can additionally occur an impairment of the retinal pigment epithelium (RPE), which plays a crucial role in metabolism of the retinal epithelial cells. The magnitude of the above mentioned degenerative changes in the structure and function of the retina positively correlates with age. As it turns out, these processes are not always of a pathological character. The causes of AMD have not yet been fully understood. It is considered, that the crucial role in the development of age-related macular degeneration is played, next to genetic determinants (first-degree relatives are 3.5 times more likely to develop AMD), by age (prevalence of approximately 25% in patients over 75), smoking tobacco, as well as sex (women) and race (Caucasian). AMD affects more often people with a light-coloured iris, hyperopia, suffering from hypertension, as well as people with history of cardiac arrest or stroke. Chronic exposure to sunlight and bad nutritional habits (lack of antioxidants) are additional risk factors of developing AMD.
Pain is not a symptom of AMD. First symptoms, which are shadows in the central vision area during reading, usually occur in patients over the age of 50-60.


There are two types of AMD, dry type and wet type.


Dry AMD
It is the most common form of AMD (accounts for approximately 90% of AMD cases). Gradual vision impairment at minor or moderate intensity progressing over a long period of time is the symptom. This type of AMD results from necrosis of the retinal RPE and of the metabolically dependant on it photoreceptors as well as atrophy of the layer of blood vessels supplying the macula (so-called geographic atrophy). During the physical examination the ophthalmologist observes the presence of so called drusen in the macular region of the eye, which are deposits of extracellular material produced during retina’s metabolism. Single drusen without geographic atrophy usually do not cause decreased visual acuity. Only large and numerous confluent drusen, which take up a vast area of the retina, result in an impairment of visual performance in dim light, as well as blurred or distorted vision and the falling-out of letters when reading.

Glosariusze Aviation, I retten, Medisk, Misc., Slang
Wykształcenie Master's degree - University of Edinburgh & University of Gdańsk
Doświadczenie Lata doświadczenia jako tłumacz: 14. Zarejestrowany od: Oct 2010.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Poświadczenia kwalifikacji angielski > polski (Imperial College London, verified)
duński (Uniwersytet Gdański/ Universität Danzig/ University of Gdańsk, verified)
angielski (IELTS, verified)
angielski (Uniwersytet Gdański/ Universität Danzig/ University of Gdańsk, verified)
szwedzki (Uniwersytet Gdański/ Universität Danzig/ University of Gdańsk, verified)


Przynależność do organizacji N/A
Oprogramowanie Adobe Acrobat, memoQ, Microsoft Excel, Microsoft Word, OmegaT, Subtitle Workshop, Powerpoint, SDL TRADOS, SDLX
Strona internetowa https://www.linkedin.com/in/epetlicka
CV/Resume CV available upon request
Events and training
Praktyki zawodowe Elzbieta Petlicka popiera ProZ.com's Zasady postępowania (v1.1).
Bio
Please note that I am a Localization Professional and not working actively as a linguist.
Ten użytkownik zdobył punkty KudoZ, pomagając kolegom w tłumaczeniu terminów w kategorii PRO. Kliknij sumę punktów, aby zobaczyć zaproponowane tłumaczenia.

Suma punktów: 325
(Wszystkie punkty w kategorii PRO)


Wiodące języki (PRO)
angielski > polski240
polski > angielski75
duński > angielski6
angielski > duński4
Wiodące dziedziny ogólne (PRO)
Inne89
Biznes/finanse61
Nauki ścisłe32
Literatura/sztuka30
Medycyna28
Punkty w 4 innych dziedzinach >
Wiodące dziedziny szczegółowe (PRO)
Żywność i napoje24
Medycyna (ogólne)24
Biznes/handel (ogólne)23
Inne20
Finanse (ogólne)20
Geografia15
Psychologia12
Punkty w 36 innych dziedzinach >

Zobacz wszystkie punkty >
Słowa kluczowe: danish to polish translator, danish to polish, danish to polish translation, scandinavian to polish, scandinavian to polish translator, scandinavian to polish translation, english to polish, english to polish translator, english to polish translation, Danish, Polish, English, polski, duński, dunski, angielski, polsk, dansk, engelsk, Scotland, Skotland, Szkocja, Edinburgh, Edynburg, University of Edinburgh, Uniwersytet Edynburski, Scandinavian Studies, skandynawistyka, nordisk filologi, Gdansk, Gdańsk, Danzig, Uniwersytet Gdański, University of Gdansk, philosophy, filozofia, filosofi, etyka, ethics, etik, bioetik, bioetyka, bioethics, religia, religion, finance, finanse, finans, ekonomia, economics, økonomi, CV, nauki społeczne, social sciences, samfundsvidenskab, socjologia, sociology, sociologi, literatura, literature, litteratur, lotnictwo, aviation, luftfart, AVT, audiovisual, audiowizualne, audiowizualny, SDH, AD, HoH, hard of hearing, audio description, hearing impaired, spotting, timecoding, dubbing, subtitling, captioning, voice-over, WinCaps, napisy dla niesłyszących, audiodeskrypcja, napisy, napisy dialogowe, napisy dla niesłyszących, lektor, dialogista, PVC, PCV, SKAT,


Ostatnia aktualizacja profilu
Mar 21, 2015More translators and interpreters: duński > polski - angielski > polski   More language pairsYour current localization setting

polski

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Szukaj terminu
  • Praca
  • Forum
  • Multiple search