New job posting form available (beta)
Try out a new, streamlined job posting form.

Post a job

Step 1
Describe your job
Step 2
Budget and confirmation

Jesteś już zarejestrowany? Zaloguj się.
Jeszcze nie jesteś zarejestrowany? Zarejestruj się, zanim zamieścisz ofertę.

Job type




*  wskazuje wymaganą dziedzinę.
Twoje dane kontaktowe
Make sure you provide full and accurate contact details as required by job posting rules. Your job may be removed by site staff if information does not comply with these rules.

Keep in mind that information entered for your job will be visible to site staff even when you do not chose to show it publicly.
* Imię
* Nazwisko
* Reprezentacja
URL  
Załącz http://
* Adres e-mailowy  
* Adres  
* Miejscowość  
Kraj / region / województwo  
* Kod pocztowy  
* Kraj  
* Numer telefonu  
Preferowany format: +kod kraju (kierunkowy) 12345678 wew. 123
Numer faksu  
Preferowany format: +kod kraju (kierunkowy) 12345678 wew. 123


Szczegóły Twojej oferty pracy

COVID-related jobs are given more visibility. Please check this option only if your project includes content related to the COVID outbreak.
* Wymagane usługi
Other service:
* Tytuł Tips on writing a good summary
Good: "Auto manual, 20k words, TRADOS", "Short medical translation"
Bad: "Spanish > English Translation", "Interpreting job"
* Szczegóły oferty pracy / zlecenia
Im bardziej zwięzłe i konkretne informacje umieścisz w ogłoszeniu na temat danego zlecenia/projektu, tym łatwiej będzie usługodawcom ocenić Twoje ogłoszenie i odpowiedzieć na nie.
Przedyskutuj:
  • Temat tekstu
  • Materiały źródłowe
  • Przydatna bibliografia
  • Mała poligrafia komputerowa
  • Czas trwania projektu
Note: Do NOT enter rate or payment information here.
(Ex: .10 USD per word, etc.)
* Języki
Język(i) tekstu źródłowego
Język(i) tekstu docelowego
    
You can choose up to 12 language pairs.
Wariant języka:
Opisz ewentualne warianty języka wymagane w przypadku języków docelowych
* Subject field
*  Other field - please specify
Przykładowo: mikrobiologia, etyka/genetyka
Przykładowy tekst
(Strongly recommended)
If possible, please include a short excerpt from the text to be translated. This will help the service provider come up with a more accurate quote. There is a limit of 500 characters.
Confidentiality level
(Optional. Not intended as a replacement for NDA or other confidentiality agreement)
Some jobs involve confidential material. What security level would you assign to this particular job?.



Objętość
Nie używaj przecinków (,) ani kropek (.), by oddzielić tysiące.
Na terenie firmy?
Format tekstu źródłowego
Uwagi do formatu tekstu źródłowego
Format dostarczonego tłumaczenia
Uwagi do formatu tłumaczenia
* Ostateczny termin przyjmowania odpowiedzi na ofertę The deadline by which quotes must be submitted Time zone: GMT
Time now: May 8 13:12 GMT
* Ostateczny termin wykonania zlecenia The deadline for delivery of the work Time zone: GMT
Time now: May 8 13:12 GMT
URL do opisu tej oferty


Wymagania dotyczące wykonawcy (opcjonalne)
Możesz skierować swoją ofertę do tłumaczy, spełniających poniższe kryteria. Wybór opcji „Preferowane” oznacza, że każdy może odpowiedzieć na Twoją ofertę, lecz Twoje kryteria będą widoczne dla tłumaczy. Wybór opcji „Wymagane” oznacza, że tylko tłumacze, którzy spełniają określone kryteria, mogą odpowiadać na ofertę.

Wprowadzenie preferencji lub wymagań dla wykonawcy ułatwi ocenę osób zainteresowanych ofertą (kiedy otrzymasz odpowiedzi przez ProZ.com).
znajomość dziedziny
* Uwaga: Tłumacze muszą zaznaczyć co najmniej jedną wybraną dziedzinę ogólną, aby spełnić to kryterium








dziedziny szczegółowe
* Uwaga: Tłumacze muszą wskazać co najmniej jedną z zaznaczonych dziedzin szczegółowych, aby spełnić to kryterium



Przytrzymaj klawisz Ctrl, by wybrać więcej niż jedną dziedzinę.
Poświadczenia kwalifikacji info
Because ProZ.com is not able to verify all credentials, this is the recommended option.
oprogramowanie
* Uwaga: Tłumacze muszą zaznaczyć przynajmniej jeden z wybranych programów, by spełnić to kryterium

Jeżeli nie znasz tych programów, nie wybieraj żadnego.


































































































      
lokalizacja info
Użyj tylko wówczas, gdy wykonawcy muszą mieszkać w określonym kraju.
język ojczysty info
Wybór opcji „Język docelowy” spowoduje zastosowanie tej preferencji lub wymogu do wszystkich języków docelowych określonych w tej ofercie.
Dodatkowe wymagania wykonawcy
Zastanów się nad prośbą o:
  • Lata doświadczenia
  • Znajomość dziedziny
  • Referencje
Ograniczyć ofertę pracy do pełnoprawnych członków ProZ.com?
Ograniczenie oferty do pełnoprawnych członków ProZ.com spowoduje, że dostaniesz mniej odpowiedzi.
Przyjmuj oferty od
Dla tego zlecenia przyjmuj oferty od studentów


Inne
Sposób kontaktu info
Kod śledzenia info
Czy tę ofertę pracy zleca grupa typu non-profit?  
(FAQ)


Uwaga: Ten formularz jest przeznaczony do zamieszczania ofert pracy związanych z tłumaczeniami. Używanie tego formularza w innych celach jest zabronione.

Zanim przejdziesz dalej, przeczytaj FAQ dotyczący ofert pracy. Korzystając z tego formularza, wyrażasz zgodę na opisane tam zasady.

Zleceniodawców można dodać do Blue Board. Blue Board to pełny katalog opinii zamieszczonych przez użytkowników ProZ.com na temat zleceniodawców, wraz z danymi zleceniodawców i z możliwością przeszukiwania.