Regulamin portalu

Zasady korzystania z ProZ.com

Poniższe zasady służą utrzymaniu przyjaznej i roboczej atmosfery ProZ.com – portalu dla tłumaczy. Korzystanie z portalu oznacza akceptację tych zasad i zobowiązanie się do ich przestrzegania.


Zasada

1 Zgłaszać wolno wyłącznie oryginalne prace.
Pod groźbą dyskwalifikacji zabronione jest ponowne wykorzystanie całości lub części wcześniejszych (opublikowanych już) tłumaczeń. Dopuszczalna jest współpraca z inną osobą, jednak musi być ona uwzględniona w zgłoszeniu.
2 Tożsamość uczestników wolno ujawnić dopiero po zakończeniu konkursu.
Do zakończenia głosowania uczestnikom zabrania się udziału w dyskusjach na temat własnych zgłoszeń i decyzji podjętych w trakcie tłumaczenia. Przekazanie komuś informacji pozwalających na identyfikację zgłoszonego tłumaczenia stanowi podstawę do dyskwalifikacji.
3 Zabrania się spekulacji na temat poszczególnych zgłoszonych tłumaczeń.
Zabronione są spekulacje co do autorstwa poszczególnych zgłoszonych tłumaczeń.
4 W czasie trwania konkursu zabrania się publicznego komentowania zgłoszonych tłumaczeń.
W trakcie konkursu (zarówno w okresie zgłaszania tłumaczeń, jak i głosowania), użytkownikom ProZ.com zabrania się przedstawiania uwag na temat zgłoszonych tłumaczeń lub potencjalnych sposobów tłumaczenia tekstu źródłowego. Komentarze publikowane na forach nie będą zatwierdzane, a opublikowane wiadomości będą usuwane. Zabrania się też indywidualnej dyskusji (e-mail, itp.) na takie tematy.
5 Zachęcanie głosujących do głosowania w określony sposób jest zabronione.
Zachęcanie głosujących do głosowania w określony sposób jest zabronione. Zabronione są też próby wpłynięcia na wynik głosowania przez zachęcanie do głosowania określonych grup użytkowników (np. użytkowników z danego kraju).
6 Zabrania się publicznego kwestionowania zasadności wygranej.
Podejrzenia naruszeń zasad fair play należy zgłaszać pracownikom portalu, wysyłając zgłoszenie do pomocy technicznej.

Przestrzeganie powyższych zasad jest warunkiem utrzymania dostępu i korzystania z portalu

Egzekwowanie zasad


Personel portalu i moderatorzy mogą podejmować następujące czynności zmierzające do egzekwowania wyżej wymienionych zasad:

* kontakt z użytkownikiem w celu zwrócenia jego uwagi na poszczególne zasady

* brak akceptacji (względnie usunięcie albo ukrycie) postów naruszających zasady portalu

* spowodowanie wyświetlania się komunikatu z nawiązaniem do zasad portalu w momencie wykonywania pewnych czynności przez danego użytkownika

* zawieszenie – tymczasowo lub na stałe – dostępu do tych części portalu, które wykorzystywane były z naruszeniem zasad

* usunięcie profilu lub pozbawienie użytkownika płatnego członkostwa (tylko personel portalu).


Moderatorzy i personel portalu zobowiązani są do przestrzegania zasad Proz.com i podlegają ich ochronie na identycznych warunkach, jak wszyscy pozostali użytkownicy.


Pozbawienie członkostwa

W rzadkich przypadkach ciężkiego naruszenia zasad, personel ProZ.com może usunąć profil użytkownika (w tym pozbawić go płatnego członkostwa) ze skutkiem natychmiastowym. W większości przypadków stosowana jest jednak polityka „żółtej i czerwonej kartki”, podobna do praktykowanej w piłce nożnej.

Żółte i czerwone kartki wystawiane są wyłącznie przez personel portalu, z podaniem numeru naruszonej zasady. Data wystawienia kartki jest rejestrowana. Sformułowania „żółta kartka” (yellow card) i „czerwona kartka” (red card) stosowane są w sposób wyraźny – jeżeli do użytkownika wysłany zostanie e-mail, sformułowania te pojawią się w temacie wiadomości.

Użytkownik, który otrzymał żółtą kartkę, może nadal korzystać z portalu (niekiedy z pewnymi ograniczeniami), powinien natomiast zdawać sobie sprawę z tego, że kolejne naruszenia zasad prowadzić będą do usunięcia jego profilu. Osoba, której profil został usunięty, nie zostanie dopuszczona do ponownej rejestracji na ProZ.com.


Zleceniodawcy podlegają Zasadom pozbawiania członkostwa portalu.


Uzyskiwanie objaśnień

W celu uzyskania objaśnień dotyczących powyższych zasad lub sposobu ich egzekwowania, prosimy o posługiwanie się zgłoszeniami do pomocy technicznej.

Request help


Site Documentation


The member services and support team
Jared

Jared

Lucia

Lucia

Alejandro

Alejandro

Helen

Helen

Yana

Yana

Maria D

Maria D

Karen

Karen

Enrique Manzo

Enrique Manzo

Evelio

Evelio

Julieta

Julieta

Mariano

Mariano

Hayjor Roca

Hayjor Roca

Andrea

Andrea

Rocío Tempone

Rocío Tempone

Rocio Palacios

Rocio Palacios

Ezequiel

Ezequiel

Your current localization setting

polski

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Szukaj terminu
  • Praca
  • Forum
  • Multiple search