Regulamin portalu

Zasady korzystania z ProZ.com

Poniższe zasady służą utrzymaniu przyjaznej i roboczej atmosfery ProZ.com – portalu dla tłumaczy. Korzystanie z portalu oznacza akceptację tych zasad i zobowiązanie się do ich przestrzegania.


Zasada

1 ProZ.com Blue Board stanowi narzędzie, za pomocą którego tłumacze mogą znaleźć zleceniodawców tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz innych zleceń językowych, a także wyrazić nastawienie do ponownej współpracy z danym zleceniodawcą.
Używanie Blue Board do innych celów jest niedozwolone.
2 Zamieszczenie opinii na Blue Board wymaga spełnienia pewnych warunków.
Zamieszczenie opinii dotyczącej nastawienia do dalszej współpracy z danym zleceniodawcą („LWA”) dozwolone jest jedynie wówczas, gdy (1) zlecona praca została ukończona i przekazana zleceniodawcy w wyznaczonym terminie, oraz (2) gdy w okresie bezpośrednio następującym po oddaniu pracy nie zgłaszano reklamacji dotyczących jej jakości. Podstawą do wystawienia opinii nie mogą stać się negocjacje, tłumaczenia próbne ani inne interakcje o charakterze wstępnym lub niezwiązanym ze zleceniem.
3 Edytowanie opinii jest niemożliwe od momentu otrzymania na nią odpowiedzi.
Wykonawca ma prawo zamieścić jedną krótką opinię, zaś zleceniodawca ma prawo zamieścić jedną krótką odpowiedź. (Zwracamy uwagę, że istnieje możliwość edytowania opinii tylko do momentu pojawienia się odpowiedzi.)
4 Edytowanie odpowiedzi po ich wysłaniu nie jest możliwe.
5 Użytkownicy portalu mają prawo zamieścić w ciągu jednego roku tylko jedną opinię na temat danego zleceniodawcy.
Dodatkowe opinie można zamieszczać raz do roku pod warunkiem wykonania dalszej pracy od czasu zamieszczenia poprzedniej opinii.
6 Zamieszczanie opinii na własny temat jest niedozwolone.
Zleceniodawcy oraz właściciele i pracownicy firm zlecających, figurujących na Blue Board, nie mają prawa do zamieszczania opinii dotyczących „nastawienia do ponownej współpracy” z sobą samym lub własną firmą.
7 Zniesławianie jest niedozwolone.
Blue Board nie może być wykorzystywany w celu zniesławiania jakiejkolwiek osoby lub firmy. Opinie, towarzyszące im komentarze oraz odpowiedzi na opinie muszą być ściśle ukierunkowane na wyrażenie zdania na temat nastawienia do dalszej współpracy.
8 Wszelkie próby wywierania wpływu na sposób korzystania z Blue Board przez inną osobę są niedozwolone.
Wywieranie na kogoś nacisku, aby zmienił opinię zamieszczoną na Blue Board lub treść odpowiedzi, bądź aby zamieścił nową opinię lub odpowiedź o konkretnej treści, jest zabronione. (Zachęcanie wykonawców lub zleceniodawców do zamieszczania opinii lub odpowiedzi jest dozwolone pod warunkiem, że nie zawiera ono elementu wywierania wpływu na treść wypowiedzi.)
9 Blue Board nie może być wykorzystywany w celu wywierania nacisku.
Skorzystanie z Blue Board lub grożenie skorzystaniem z Blue Board w sposób, który będzie próbą wywarcia nacisku na zleceniodawcę lub wykonawcę, aby zachował się w określony sposób, jest surowo wzbronione.
10 Kartoteki Blue Board będą przechowywane przez co najmniej pół roku od momentu ostatniego zgłoszonego zlecenia.
ProZ.com uwzględni prośby zleceniodawców o usunięcie z Blue Board pewnych danych kontaktowych, o ile zostanie to odpowiednio uzasadnione. Jednakże w większości przypadków takie prośby nie będą rozważane do momentu upływu co najmniej pół roku od daty ostatniego zgłoszonego zlecenia.

Przestrzeganie powyższych zasad jest warunkiem utrzymania dostępu i korzystania z portalu

Egzekwowanie zasad


Personel portalu i moderatorzy mogą podejmować następujące czynności zmierzające do egzekwowania wyżej wymienionych zasad:

* kontakt z użytkownikiem w celu zwrócenia jego uwagi na poszczególne zasady

* brak akceptacji (względnie usunięcie albo ukrycie) postów naruszających zasady portalu

* spowodowanie wyświetlania się komunikatu z nawiązaniem do zasad portalu w momencie wykonywania pewnych czynności przez danego użytkownika

* zawieszenie – tymczasowo lub na stałe – dostępu do tych części portalu, które wykorzystywane były z naruszeniem zasad

* usunięcie profilu lub pozbawienie użytkownika płatnego członkostwa (tylko personel portalu).


Moderatorzy i personel portalu zobowiązani są do przestrzegania zasad Proz.com i podlegają ich ochronie na identycznych warunkach, jak wszyscy pozostali użytkownicy.


Pozbawienie członkostwa

W rzadkich przypadkach ciężkiego naruszenia zasad, personel ProZ.com może usunąć profil użytkownika (w tym pozbawić go płatnego członkostwa) ze skutkiem natychmiastowym. W większości przypadków stosowana jest jednak polityka „żółtej i czerwonej kartki”, podobna do praktykowanej w piłce nożnej.

Żółte i czerwone kartki wystawiane są wyłącznie przez personel portalu, z podaniem numeru naruszonej zasady. Data wystawienia kartki jest rejestrowana. Sformułowania „żółta kartka” (yellow card) i „czerwona kartka” (red card) stosowane są w sposób wyraźny – jeżeli do użytkownika wysłany zostanie e-mail, sformułowania te pojawią się w temacie wiadomości.

Użytkownik, który otrzymał żółtą kartkę, może nadal korzystać z portalu (niekiedy z pewnymi ograniczeniami), powinien natomiast zdawać sobie sprawę z tego, że kolejne naruszenia zasad prowadzić będą do usunięcia jego profilu. Osoba, której profil został usunięty, nie zostanie dopuszczona do ponownej rejestracji na ProZ.com.


Zleceniodawcy podlegają Zasadom pozbawiania członkostwa portalu.


Uzyskiwanie objaśnień

W celu uzyskania objaśnień dotyczących powyższych zasad lub sposobu ich egzekwowania, prosimy o posługiwanie się zgłoszeniami do pomocy technicznej.

Request help


Site Documentation


The member services and support team
Jared

Jared

Lucia

Lucia

Alejandro

Alejandro

Helen

Helen

Yana

Yana

Maria D

Maria D

Karen

Karen

Enrique Manzo

Enrique Manzo

Evelio

Evelio

Julieta

Julieta

Mariano

Mariano

Hayjor Roca

Hayjor Roca

Andrea

Andrea

Rocío Tempone

Rocío Tempone

Rocio Palacios

Rocio Palacios

Ezequiel

Ezequiel

Your current localization setting

polski

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Szukaj terminu
  • Praca
  • Forum
  • Multiple search