Regulamin portalu

Zasady korzystania z ProZ.com

Poniższe zasady służą utrzymaniu przyjaznej i roboczej atmosfery ProZ.com – portalu dla tłumaczy. Korzystanie z portalu oznacza akceptację tych zasad i zobowiązanie się do ich przestrzegania.


Zasada

1.1 System ofertowy portalu ProZ.com jest przeznaczony wyłącznie do zamieszczania ofert pracy, mogących być przedmiotem zainteresowania zawodowych tłumaczy.
Zamieszczanie wypowiedzi nie dotyczących ofert pracy, bądź dotyczących ofert pracy nie będących w kręgu zainteresowania zawodowych tłumaczy, jest niedozwolone.
1.2 Oferty muszą odnosić się do płatnych zleceń.
Oferty zleceń muszą wiązać się z zapłatą wynagrodzenia przez zleceniodawcę na rzecz potencjalnych wykonawców zlecenia (wyjątek: zarejestrowane organizacje typu „non-profit” – wymagany odsyłacz – mogą zamieszczać oferty niezwiązane z zapłatą wynagrodzenia). Formularz ofertowy nie może być wykorzystywany do reklamowania jakichkolwiek usług. W żadnym wypadku nie jest dopuszczalne proponowanie jakiejkolwiek formy płatności na rzecz zleceniodawcy.
1.3 W ofertach nie powinny być umieszczane treści kontrowersyjne.
Treści o charakterze politycznym, erotycznym lub mogące być odbierane jako obraźliwe nie powinny być umieszczane w opisie oferty.
1.4 Nie należy zamieszczać wielokrotnie tej samej oferty, jeżeli nie jest to konieczne.
Oferta pracy powinna być zamieszczona tylko raz, chyba że ograniczenia systemu ofert pracy wymuszają jej powtórzenie. (Możliwe jest zgłoszenie na jednym formularzu oferty w wielu parach językowych.)
1.5 W ciągu jednego miesiąca jest dozwolone zamieszczenie jednego kompletu propozycji potencjalnej współpracy (czyli złożenia CV w związku z przewidywanymi w przyszłości ofertami pracy).
Zamieszczanie propozycji potencjalnej współpracy, bez konkretnej oferty pracy, może nastąpić tylko raz w ciągu miesiąca. Jedna propozycja może obejmować maksymalnie pięć ofert. (Zwracamy uwagę na fakt, że istnieje możliwość określenia wymaganych umiejętności i regularnego zbierania aplikacji poprzez wykorzystanie narzędzia Blue Board.)
1.6 Na zleceniodawcy spoczywa odpowiedzialność za poszanowanie prawa do zachowania poufności.
Nie zalecamy używania formularza ofertowego w celu ogłaszania ofert, dotyczących projektów poufnych. Warto rozważyć możliwość skorzystania z katalogu tłumaczy, aby wybrać odpowiadających kryteriom wykonawców i skontaktować się z nimi bezpośrednio.
1.7 Oferty pracy muszą być dostosowane do odpowiednich przepisów prawnych.
Na zleceniodawcy spoczywa odpowiedzialność zadbania o zgodność zamieszczonej oferty pracy z przepisami prawnymi obowiązującymi w jego/jej kraju oraz o zgodność z przepisami obowiązującymi w portalu ProZ.com.
1.8 Nie wolno zamieszczać ofert pracy w imieniu osób trzecich.
Każdy zleceniodawca powinien wykorzystywać system ofert pracy do zamieszczania wyłącznie własnych ofert.
1.9 Należy podać wszelkie wymagane dane kontaktowe.
Konieczne jest podanie danych oznaczonych w treści formularza jako wymagane. Oferty niezawierające dane niepełne mogą zostać usunięte przez personel Proz.com. (Prosimy o zwrócenie uwagi, że jest możliwe wybranie opcji, dzięki której pewne dane kontaktowe nie zostaną podane do publicznej wiadomości. Dane te muszą jednak znaleźć się w dokumentacji ProZ.com).
1.10 Zobowiązania dotyczące zapłaty muszą być dotrzymywane.
W przypadku otrzymania przez nas informacji, że zleceniodawca nie wypłacił wynagrodzenia zgodnie z ustalonymi warunkami (niezależnie od tego, czy sprawa dotyczy prac zlecanych za pośrednictwem ProZ.com czy inną drogą), zleceniodawca nie otrzyma pozwolenia na zamieszczanie ofert pracy w naszym portalu. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy zapoznać się z naszą polityką dotyczącą zakończenia współpracy.
1.11 Edytowanie zamieszczonych ofert pracy nie jest możliwe.
(Jest jednak możliwe dodawanie komentarzy.)
1.12 Oferty pracy nie mogą zawierać zbędnych komentarzy dotyczących stawek lub płatności.
W momencie składania oferty pracy zleceniodawcy mogą określić budżet, jakim dysponują. Zamieszczanie zbędnych komentarzy dotyczących stawek jest jednak niedozwolone.

Przestrzeganie powyższych zasad jest warunkiem utrzymania dostępu i korzystania z portalu

Egzekwowanie zasad


Personel portalu i moderatorzy mogą podejmować następujące czynności zmierzające do egzekwowania wyżej wymienionych zasad:

* kontakt z użytkownikiem w celu zwrócenia jego uwagi na poszczególne zasady

* brak akceptacji (względnie usunięcie albo ukrycie) postów naruszających zasady portalu

* spowodowanie wyświetlania się komunikatu z nawiązaniem do zasad portalu w momencie wykonywania pewnych czynności przez danego użytkownika

* zawieszenie – tymczasowo lub na stałe – dostępu do tych części portalu, które wykorzystywane były z naruszeniem zasad

* usunięcie profilu lub pozbawienie użytkownika płatnego członkostwa (tylko personel portalu).


Moderatorzy i personel portalu zobowiązani są do przestrzegania zasad Proz.com i podlegają ich ochronie na identycznych warunkach, jak wszyscy pozostali użytkownicy.


Pozbawienie członkostwa

W rzadkich przypadkach ciężkiego naruszenia zasad, personel ProZ.com może usunąć profil użytkownika (w tym pozbawić go płatnego członkostwa) ze skutkiem natychmiastowym. W większości przypadków stosowana jest jednak polityka „żółtej i czerwonej kartki”, podobna do praktykowanej w piłce nożnej.

Żółte i czerwone kartki wystawiane są wyłącznie przez personel portalu, z podaniem numeru naruszonej zasady. Data wystawienia kartki jest rejestrowana. Sformułowania „żółta kartka” (yellow card) i „czerwona kartka” (red card) stosowane są w sposób wyraźny – jeżeli do użytkownika wysłany zostanie e-mail, sformułowania te pojawią się w temacie wiadomości.

Użytkownik, który otrzymał żółtą kartkę, może nadal korzystać z portalu (niekiedy z pewnymi ograniczeniami), powinien natomiast zdawać sobie sprawę z tego, że kolejne naruszenia zasad prowadzić będą do usunięcia jego profilu. Osoba, której profil został usunięty, nie zostanie dopuszczona do ponownej rejestracji na ProZ.com.


Zleceniodawcy podlegają Zasadom pozbawiania członkostwa portalu.


Uzyskiwanie objaśnień

W celu uzyskania objaśnień dotyczących powyższych zasad lub sposobu ich egzekwowania, prosimy o posługiwanie się zgłoszeniami do pomocy technicznej.

Request help


Site Documentation


The member services and support team
Jared

Jared

Lucia

Lucia

Alejandro

Alejandro

Helen

Helen

Yana

Yana

Maria D

Maria D

Karen

Karen

Enrique Manzo

Enrique Manzo

Evelio

Evelio

Julieta

Julieta

Mariano

Mariano

Hayjor Roca

Hayjor Roca

Andrea

Andrea

Rocio Tempore

Rocio Tempore

Rocio Palacios

Rocio Palacios

Ezequiel

Ezequiel

Your current localization setting

polski

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Szukaj terminu
  • Praca
  • Forum
  • Multiple search