Regulamin portalu

Zasady korzystania z ProZ.com

Poniższe zasady służą utrzymaniu przyjaznej i roboczej atmosfery ProZ.com – portalu dla tłumaczy. Korzystanie z portalu oznacza akceptację tych zasad i zobowiązanie się do ich przestrzegania.


Zasada

3.1 (Wskazówka:) Stopień pewności należy wskazać przy pomocy dostarczonego w tym celu mechanizmu.
Odpowiadający powinien wskazać za pomocą odpowiedniej skali stopień pewności proponowanej przez siebie odpowiedzi. Okazjonalne zamieszczanie propozycji opartych na zgadywaniu jest do przyjęcia, należy jednak unikać czynienia tego w sposób systematyczny.
3.2 (Wskazówka:) W przypadku dużych tekstów preferowane jest raczej zamieszczanie odsyłaczy niż posługiwanie się metodą „kopiuj-wklej”.
Gdy odpowiadający chce przytoczyć na poparcie proponowanego tłumaczenia informacje dostępne w innym miejscu Internetu, zaleca się, aby zamiast kopiowania dużych fragmentów przytaczanego tekstu, załączył jedynie fragment tekstu wraz z odpowiednim odsyłaczem dla tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej.
3.3 W zasadzie odpowiadający nie powinien udzielać więcej niż jednej odpowiedzi na jedno pytanie.
Jakkolwiek dopuszcza się tutaj okazjonalne wyjątki, użytkownicy nie powinni czynić reguły z udzielania w systemie Kudoz więcej niż jednej odpowiedzi na to samo pytanie „pomocy”.
3.4 Jedyną dopuszczalną formą odniesienia się do odpowiedzi innej osoby jest posłużenie się funkcją komentarza.
Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie obszaru dyskusji, formularza odpowiedzi lub pola objaśnienia do komentowania propozycji innych osób.
3.5 Podstawę komentarza powinna stanowić językowa ocena propozycji tłumaczenia.
Zamieszczając komentarz neutralny lub negatywny należy go odpowiednio uzasadnić. W uzasadnieniu komentarza nie jest dozwolone zamieszczanie uwag o charakterze osobistym. Co do zasady zaleca się wspieranie komentarzy odpowiednimi źródłami wiedzy.
3.6 No attempt may be made to influence others' decisions.
Encouraging an asker to choose one's own suggested translation, or peers to agree with one's own answers and/or disagree with answers provided by others, is prohibited.
3.7 Commentary on askers or answerers, and their postings or decisions to post, is not allowed.
Comments or insinuations concerning an answerer's or asker's experience or profile, his/her decision to post a certain question or answer, grade or close a question in a certain way, make a certain glossary entry, etc., are strictly prohibited (whether posted publicly, made directly to the person in question, or made to another site user).

Przestrzeganie powyższych zasad jest warunkiem utrzymania dostępu i korzystania z portalu

Egzekwowanie zasad


Personel portalu i moderatorzy mogą podejmować następujące czynności zmierzające do egzekwowania wyżej wymienionych zasad:

* kontakt z użytkownikiem w celu zwrócenia jego uwagi na poszczególne zasady

* brak akceptacji (względnie usunięcie albo ukrycie) postów naruszających zasady portalu

* spowodowanie wyświetlania się komunikatu z nawiązaniem do zasad portalu w momencie wykonywania pewnych czynności przez danego użytkownika

* zawieszenie – tymczasowo lub na stałe – dostępu do tych części portalu, które wykorzystywane były z naruszeniem zasad

* usunięcie profilu lub pozbawienie użytkownika płatnego członkostwa (tylko personel portalu).


Moderatorzy i personel portalu zobowiązani są do przestrzegania zasad Proz.com i podlegają ich ochronie na identycznych warunkach, jak wszyscy pozostali użytkownicy.


Pozbawienie członkostwa

W rzadkich przypadkach ciężkiego naruszenia zasad, personel ProZ.com może usunąć profil użytkownika (w tym pozbawić go płatnego członkostwa) ze skutkiem natychmiastowym. W większości przypadków stosowana jest jednak polityka „żółtej i czerwonej kartki”, podobna do praktykowanej w piłce nożnej.

Żółte i czerwone kartki wystawiane są wyłącznie przez personel portalu, z podaniem numeru naruszonej zasady. Data wystawienia kartki jest rejestrowana. Sformułowania „żółta kartka” (yellow card) i „czerwona kartka” (red card) stosowane są w sposób wyraźny – jeżeli do użytkownika wysłany zostanie e-mail, sformułowania te pojawią się w temacie wiadomości.

Użytkownik, który otrzymał żółtą kartkę, może nadal korzystać z portalu (niekiedy z pewnymi ograniczeniami), powinien natomiast zdawać sobie sprawę z tego, że kolejne naruszenia zasad prowadzić będą do usunięcia jego profilu. Osoba, której profil został usunięty, nie zostanie dopuszczona do ponownej rejestracji na ProZ.com.


Zleceniodawcy podlegają Zasadom pozbawiania członkostwa portalu.


Uzyskiwanie objaśnień

W celu uzyskania objaśnień dotyczących powyższych zasad lub sposobu ich egzekwowania, prosimy o posługiwanie się zgłoszeniami do pomocy technicznej.

Request help


Site Documentation


The member services and support team
Jared

Jared

Lucia

Lucia

Alejandro

Alejandro

Helen

Helen

Yana

Yana

Maria D

Maria D

Karen

Karen

Enrique Manzo

Enrique Manzo

Evelio

Evelio

Julieta

Julieta

Mariano

Mariano

Hayjor Roca

Hayjor Roca

Andrea

Andrea

Rocío Tempone

Rocío Tempone

Rocio Palacios

Rocio Palacios

Ezequiel

Ezequiel

Your current localization setting

polski

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Szukaj terminu
  • Praca
  • Forum
  • Multiple search