Regulamin portalu

Zasady korzystania z ProZ.com

Poniższe zasady służą utrzymaniu przyjaznej i roboczej atmosfery ProZ.com – portalu dla tłumaczy. Korzystanie z portalu oznacza akceptację tych zasad i zobowiązanie się do ich przestrzegania.


Zasada

2.1 (Wskazówka:) „Pomoc” KudoZ powinna być wykorzystywana do pytań terminologicznych jedynie wówczas, gdy inne źródła wiedzy zostały już wyczerpane.
Dostępne źródła wiedzy obejmują archiwum KudoZ (ścieżka w menu głównym: KudoZ > Szukaj terminu), słowniki, wyszukiwarki itd. Jeżeli jednak tłumaczenie znaleziono w innym miejscu, a pomimo tego pytający zdecyduje się zamieścić pytanie KudoZ, powinien zacytować wyszukaną informację wraz z wyjaśnieniem, czego jeszcze potrzebuje.
2.2 Teksty zamieszczone w KudoZ w celu przetłumaczenia powinny być ograniczone do około dziesięciu (10) słów.
W przypadku dłuższych tekstów zaleca się skorzystanie z katalogu tłumaczy lub systemu oferowania zleceń w celu wyszukania odpowiedniego tłumacza. Szczegóły patrz tutaj.
2.3 Jedno pytanie może dotyczyć tylko jednego terminu.
Zawarcie większej liczby terminów do tłumaczenia w jednym pytaniu w KudoZ zakłóca proces wprowadzania wpisów do glosariusza.
2.4 (Wskazówka:) W każdym pytaniu powinno się podawać wystarczający kontekst.
Nawet gdy brak jakiegokolwiek innego kontekstu należy wskazać tematykę i rodzaj dokumentu. Pomocne może okazać się wpisanie zdań bądź akapitów, w których występuje problematyczny termin. Szczegóły patrz tutaj.
2.5 Pytania w KudoZ muszą być odpowiednio zaklasyfikowane.
Przy zamieszczaniu pytania należy zadbać o wybranie właściwej pary językowej, kategorii (PRO lub non-PRO) oraz dziedziny ogólnej i szczegółowej. Nie powinno się korzystać z określeń „ogólna” i „inna”, jeżeli jest możliwe bardziej precyzyjne określenie dziedziny.
2.6 Pytający mają obowiązek zamykać pytania „pomocy”.
Prosimy o zamykanie pytań poprzez wybranie odpowiedzi uznanej za najbardziej pomocną (oraz przyznanie punktów, jeżeli pytanie nie było zaklasyfikowane jako „niepunktowane”). Pytający, którzy nie zamkną swoich pytań w wymaganym czasie, nie mogą zadawać dalszych pytań. (Zwracamy uwagę na fakt, iż w przypadku, gdy żadna z odpowiedzi nie została uznana za pomocną, można zamknąć pytanie bez wybierania najbardziej pomocnej odpowiedzi.)
2.7 Po zamknięciu pytania nalezy dokonać wpisu do glosariusza.
Po zamknięciu pytania pytający powinien dokonać wpisu do glosariusza – podając słownikową formę terminu źródłowego i przetłumaczonego – przy wykorzystaniu dostępnego formularza. Wyjątkiem są pytania, które nie kwalifikują się do wprowadzenia do glosariusza.
2.8 Liczba pytań „pomocy” KudoZ, które można zadać w ciągu jednego dnia i w ciągu jednego tygodnia, jest ograniczona.
Ograniczenia są nakładane automatycznie w oparciu o status członkostwa pytającego. Podejmowanie kroków w celu obejścia tych ograniczeń jest zabronione.
2.9 Guidelines:
"Help" KudoZ should be used for requesting terms help after having searched the KudoZ term search and other resources. When asking a question, sufficient context should be provided. Even when there is no other context, the subject area and type of document should be indicated. It can be helpful to enter sentences or paragraphs where the term in question occurs. See a more detailed description here.

Przestrzeganie powyższych zasad jest warunkiem utrzymania dostępu i korzystania z portalu

Egzekwowanie zasad


Personel portalu i moderatorzy mogą podejmować następujące czynności zmierzające do egzekwowania wyżej wymienionych zasad:

* kontakt z użytkownikiem w celu zwrócenia jego uwagi na poszczególne zasady

* brak akceptacji (względnie usunięcie albo ukrycie) postów naruszających zasady portalu

* spowodowanie wyświetlania się komunikatu z nawiązaniem do zasad portalu w momencie wykonywania pewnych czynności przez danego użytkownika

* zawieszenie – tymczasowo lub na stałe – dostępu do tych części portalu, które wykorzystywane były z naruszeniem zasad

* usunięcie profilu lub pozbawienie użytkownika płatnego członkostwa (tylko personel portalu).


Moderatorzy i personel portalu zobowiązani są do przestrzegania zasad Proz.com i podlegają ich ochronie na identycznych warunkach, jak wszyscy pozostali użytkownicy.


Pozbawienie członkostwa

W rzadkich przypadkach ciężkiego naruszenia zasad, personel ProZ.com może usunąć profil użytkownika (w tym pozbawić go płatnego członkostwa) ze skutkiem natychmiastowym. W większości przypadków stosowana jest jednak polityka „żółtej i czerwonej kartki”, podobna do praktykowanej w piłce nożnej.

Żółte i czerwone kartki wystawiane są wyłącznie przez personel portalu, z podaniem numeru naruszonej zasady. Data wystawienia kartki jest rejestrowana. Sformułowania „żółta kartka” (yellow card) i „czerwona kartka” (red card) stosowane są w sposób wyraźny – jeżeli do użytkownika wysłany zostanie e-mail, sformułowania te pojawią się w temacie wiadomości.

Użytkownik, który otrzymał żółtą kartkę, może nadal korzystać z portalu (niekiedy z pewnymi ograniczeniami), powinien natomiast zdawać sobie sprawę z tego, że kolejne naruszenia zasad prowadzić będą do usunięcia jego profilu. Osoba, której profil został usunięty, nie zostanie dopuszczona do ponownej rejestracji na ProZ.com.


Zleceniodawcy podlegają Zasadom pozbawiania członkostwa portalu.


Uzyskiwanie objaśnień

W celu uzyskania objaśnień dotyczących powyższych zasad lub sposobu ich egzekwowania, prosimy o posługiwanie się zgłoszeniami do pomocy technicznej.

Request help


Site Documentation


The member services and support team
Jared

Jared

Lucia

Lucia

Alejandro

Alejandro

Helen

Helen

Yana

Yana

Maria D

Maria D

Karen

Karen

Enrique Manzo

Enrique Manzo

Evelio

Evelio

Julieta

Julieta

Mariano

Mariano

Hayjor Roca

Hayjor Roca

Andrea

Andrea

Rocío Tempone

Rocío Tempone

Rocio Palacios

Rocio Palacios

Ezequiel

Ezequiel

Your current localization setting

polski

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Szukaj terminu
  • Praca
  • Forum
  • Multiple search