Stron w wątku:   < [1 2 3] >
Off topic: język wspólny
Autor wątku: Monika Rozwarzewska

Michal Berski  Identity Verified
Polska
Local time: 03:48
polski > angielski
+ ...
Fail Mar 2, 2010

Krzysztof Kajetanowicz wrote:

Ze zmiennym szczęściem, ale się uczyłem, i to momentami dość wytrwale. Nie jest oczywiście tak, że nic nie rozumiem, ale jeśli ideą jest stworzenie języka zrozumiałego dla Słowian bez nauki - to fail.


Przede wszystkim ten język jest niezrozumiały dla potencjalnie największej grupy użytkowników, tzn. posługujących się różnymi odmianami cyrylicy


 

Kave
angielski > polski
+ ...
języki bałtosłowiańskie Mar 2, 2010

To jest jak najbardziej poprawne, mówi się o wspólnocie bałtosłowiańskiej.

 

Michal Berski  Identity Verified
Polska
Local time: 03:48
polski > angielski
+ ...
owszem mówi się Mar 3, 2010

Kave wrote:

To jest jak najbardziej poprawne, mówi się o wspólnocie bałtosłowiańskiej.


bo języki te mają zbliżoną gramatykę, ale są do siebie zupełnie niepodobne

[Zmieniono 2010-03-03 07:48 GMT]


 

Lucyna Długołęcka  Identity Verified
Polska
Local time: 03:48
angielski > polski
+ ...
Bałtowie jak Bułgarzy Mar 3, 2010

Michal Berski wrote:

Kave wrote:

To jest jak najbardziej poprawne, mówi się o wspólnocie bałtosłowiańskiej.


bo języki te mają zbliżoną gramatykę, ale są do siebie zupełnie niepodobne

[Zmieniono 2010-03-03 07:48 GMT]


Przypuszczam, że Bałtowie to potomkowie tej samej grupy Słowian, która w VI-VII wieku rozbiła się na trzy grupy przemieszczające się z obecnego Polesia na Zachód, gdzie potem żyli odpowiednio Polanie, Wolinianie i Duleby. Musiała być jeszcze czwarta grupa, może wyruszyła dużo później niż tamte trzy, i poszła na północ, gdzie zetknęła i wymieszała się z potomkami Celtów, Brytów i Swewów. Myślę, że to musiało być później niż w VII w n.e., gdyż wcześniej Słowianie raczej nie mieszali się z innymi ludami, lecz zachowywali własną tożsamość i nowym miejscom nadawali własne nazwy.

[Zmieniono 2010-03-03 09:48 GMT]


 

Monika Rozwarzewska  Identity Verified
Wielka Brytania
Local time: 02:48
Członek ProZ.com
od 2006

angielski > polski
+ ...
NOWY TEMAT
Litwini Mar 3, 2010

Michal Berski wrote:
to pewne nieporozumienie

wątpię, aby język ten był zrozumiały dla Litwina czy Łotysza.


Będę przez weekend w Wilnie, nie omieszkam sprawdzić!


 

Iwona Szymaniak  Identity Verified
Polska
Local time: 03:48
Członek ProZ.com
angielski > polski
+ ...
SITE LOCALIZER
Hipotez, teoria czy jakby to tam nazwać Mar 3, 2010

Kave wrote:

To jest jak najbardziej poprawne, mówi się o wspólnocie bałtosłowiańskiej.


Jako lingwista, twórca slovio wie, o czym mówi i na pewno każdemu z nas potrafiłby wytłumaczyć, czym kierował się konstruując ten język.
My patrzymy nań z perspektywy własnego podwórka, ale my stanowimy tylko lub aż 10% tej potencjalnej docelowej grupy liczącej ponad 400 mln. ludzi.


Istnieje hipoteza, która zakłada, że z języka protoindoeuropejskiego wyodrębniła się wspólnota protobałtosłowiańska, która następnie podzieliła się na protobałtycki i protosłowiański.

W każdym razie między współczesnymi grupami języków słowiańskich i bałtyckich istnieje wiele podobieństw fonologicznych, leksykalnych, syntaktycznych, akcentologicznych i morfologicznych - znacznie więcej niż między jakimikolwiek innymi grupami językowymi wywodzącymi się z protoindoeuropejskich korzeni.

Poza wspólną genezą języki bałtyckie w toku swojego rozwoju znajdowały się pod wpływem silnego oddziaływania innych języków indoeuropejskich (np. litewski - języka polskiego, do czego Litwini nie lubią się przyznawać, lubią natomiast celebrować myśl o tym, że są najstarszym językiem indoeuropejskim; nikomu to nie przeszkadza, więc niech sobie tak myślą, w końcu tym językiem mówi raptem 5 mln ludzi, plus może jeszcze trochę w diasporze).

Wg Atkinsona i Graya rozszczepienie bałtyckosłowiańskiej wspólnoty nastąpiło ok. 1400 p.ne., więc dość dawno.

źródło: http://language.psy.auckland.ac.nz/publications/index.php?pub=Atkinson_and_Gray2006

To tylko rzut oczka na jedną z hipotez czy jedno z odczytań dziejów naszych języków. A temat jest bardzo szeroki. Kiedyś się tym trochę bardziej interesowałam, a dzisiaj czasu na to nie znajduję, choć bywa, że z przyjemnością coś na ten temat przeczytam odkurzając wiedzę zmagazynowaną w czeluściach mojego mózgu i przypominając sobie niegdysiejsze fascynacje.


 

Lucyna Długołęcka  Identity Verified
Polska
Local time: 03:48
angielski > polski
+ ...
A wg L. Czupkiewicza Mar 3, 2010

Słowianie (Prasłowianie właściwie, potomkowie Ariów) przed 200 r. p.n.e zamieszkiwali tereny daleko na Wschodzie, za Uralem. Ok. 200 r. p.n.e. ruszyli na Zachód za Ural, nad Wołgę i Kamę, gdzie prawdopodobnie mieli za sąsiadów ludy finougryjskie (być może Prabałtowie) i irańskie (Scytowie, Sarmaci, Aorsowie, Alanowie). Tam mogło dość do pewnych zapożyczeń językowych.
Intuicja mi jednak podpowiada, że podział Prasłowian na Słowian i Bałtów musiał nastąpić już
... See more
Słowianie (Prasłowianie właściwie, potomkowie Ariów) przed 200 r. p.n.e zamieszkiwali tereny daleko na Wschodzie, za Uralem. Ok. 200 r. p.n.e. ruszyli na Zachód za Ural, nad Wołgę i Kamę, gdzie prawdopodobnie mieli za sąsiadów ludy finougryjskie (być może Prabałtowie) i irańskie (Scytowie, Sarmaci, Aorsowie, Alanowie). Tam mogło dość do pewnych zapożyczeń językowych.
Intuicja mi jednak podpowiada, że podział Prasłowian na Słowian i Bałtów musiał nastąpić już w naszej erze. Zwłaszcza że sami Słowianie posługiwali się wspólnym językiem jeszcze w IX w. n.e.

[Zmieniono 2010-03-03 11:39 GMT]

[Zmieniono 2010-03-03 11:40 GMT]
Collapse


 

Iwona Szymaniak  Identity Verified
Polska
Local time: 03:48
Członek ProZ.com
angielski > polski
+ ...
SITE LOCALIZER
Wcześniej Mar 3, 2010

Ale Bałtowie ponoć przybyli w rejony, które mniej więcej teraz zamieszkują, a które były niegdyś rozleglejsze, wcześniej niż Słowianie.
Niektórzy badacze mówią nawet o II wielkiej fali migracji, a to byłby XII w, p.n.e.
Inni wspominają o ich przybyciu w III i II w. p.n.e.
W obu wypadkach jest to na długo przed Słowianami. Zatem rozszczepienie musiało nastąpić wcześniej.

[Zmieniono 2010-03-03 12:10 GMT]


 

Lucyna Długołęcka  Identity Verified
Polska
Local time: 03:48
angielski > polski
+ ...
Iwonko, Mar 3, 2010

a jak zinterpretujesz zapis Tacyta z I w. n.e. na temat Bałtów:

"Zwracając się więc w prawo, spotykamy na wybrzeżu Morza Swewskiego (Morze Bałtyckie) oblane nim gminy Estów (Bałtów), którzy mają zwyczaje i strój Swewów, lecz język zbliżony bardziej do brytańskiego."

Ja tylko przypomnę, że obecnie Estończycy nie są uważani za Bałtów, mimo że wrzucani są do jednego worka z Bałtami z powodów geograficznych, a raczej z powodu niedawnej przynależności do ZSRR.


 

Iwona Szymaniak  Identity Verified
Polska
Local time: 03:48
Członek ProZ.com
angielski > polski
+ ...
SITE LOCALIZER
Tacyt Mar 3, 2010

Hmm, a ja to między bajki włożę.

I co Tacyt mógł wiedzieć o Bałtach? Pisał, co usłyszał, zasłyszał i przeczytał.

Estoński jest językiem bałtyckofińskim (podgrupa), ugrofińskim (podrodzina), uralskim (rodzina).

To wszystko wtedy było bardzo daleko od Tacyta. Kto by to wówczas weryfikował?


 

Lucyna Długołęcka  Identity Verified
Polska
Local time: 03:48
angielski > polski
+ ...
Ciekawostka Mar 3, 2010

OK, to jeszcze zainteresowanym podaję link do dość ciekawego artykułu, jaki znalazłam.

http://www.niniwa2.cba.pl/typy-rasowe-europy.htm

Nie wiemy, jak było naprawdę, te wszystkie nasze cytaty po poszlaki. Może badania genetyczne by coś więcej powiedziały. Tylko że dziś cechy antropologiczne i w ogóle genetyka człowieka niekoniecznie wiążą się z
... See more
OK, to jeszcze zainteresowanym podaję link do dość ciekawego artykułu, jaki znalazłam.

http://www.niniwa2.cba.pl/typy-rasowe-europy.htm

Nie wiemy, jak było naprawdę, te wszystkie nasze cytaty po poszlaki. Może badania genetyczne by coś więcej powiedziały. Tylko że dziś cechy antropologiczne i w ogóle genetyka człowieka niekoniecznie wiążą się z "genetyką języków".
Collapse


 

Jan van Steenbergen
Holandia
Local time: 03:48
polski > niderlandzki
+ ...
Lingwista? Mar 3, 2010

Iwona Sz. wrote:
Jako lingwista, twórca slovio wie, o czym mówi i na pewno każdemu z nas potrafiłby wytłumaczyć, czym kierował się konstruując ten język.


No, a właśnie w tym jest problem. O ile mi wiadomo, on wcale nie jest lingwistą. Jednym jedynym wiarygodnym źródłem, które cokolwiek mówi coś na ten temat, jest właśnie artykuł prof. Tilmana Bergera na temat slovio. On pisze:
Hučko verrät auf den Slovio-Seiten nur recht wenig über seine Person, auf der Hauptseite und den meisten Unterseiten ist er nur im Copyright-Vermerk präsent. Auf der Seite „Summary“ steht ein wenig mehr über ihn, wir finden dort ein Foto von ihm und er wird als „scientist and linguist“ bezeichnet. Aber erst, wenn man die slovakische Version dieser Seite aufruft, gelangt man zu ausführlicheren Informationen über seine Person, die aus einem ihm gewidmeten Artikel in der Wochenzeitung Život übernommen sind. Er sei kein ausgebildeter Linguist, habe aber eine starke Beziehung zu Sprachen und insbesondere zu ihrer Vereinfachung. Neben Slovio hat er auch ein Projekt namens „Blitz English“ betrieben.


Innymi słowy, wg. tego słowackiego tygodnika cytowanego przez Bergera, Hucko "Nie je vyštudovaný lingvista, ale má silne vyvinutý vzťah k jazykom, najmä k ich zjednodušovaniu.“

Swoją drogą, nie trzeba być żadnym lingwistą aby wiedzieć, że języki słowiańskie i bałtyckie są jakoś bliżej spokrewnione. Nie myślę zaś, że to ma jakiekolwiek znaczenie. Zauważcie, że te kraje są wymienione, ale zamiast flag Estonii, Łotwy i Litwy pokazane są tam flagi slovio. Ale to nie są jedyne kraje niesłowiańskie, które figurują na tej stronie. Tam również znajdziemy Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan itd - również nie z własnymi flagami. Co to znaczy? Może tylko tyle, że tych krajach mieszka wielu Słowian, albo, że mieszkańcy tych krajów na ogól znają rosyjski. Co jednak wydaje się bardziej prawdopodobne, że zdaniem p. Hucki te kraje wcale nie mają racji bytu i powinny jak najprędzej wrócić do Rosji, lub nawet raczej do wszechsłowiańskiego imperium, które Hucko sobie wyobraża. O tym akurat nie pisze nigdzie, ale znając radykalność jego poglądów (antysemityzm, panslawizm, skrajna nienawiść wobec wszystkich nie-Słowian, a zwłaszcza sąsiadów krajów słowiańskich), to wcale bym się nie dziwił.


 

Evonymus (Ewa Kazmierczak)  Identity Verified
Polska
Local time: 03:48
Członek ProZ.com
od 2010

angielski > polski
+ ...
@ Monika Mar 3, 2010

Monika Rozwarzewska wrote:

Michal Berski wrote:
to pewne nieporozumienie

wątpię, aby język ten był zrozumiały dla Litwina czy Łotysza.


Będę przez weekend w Wilnie, nie omieszkam sprawdzić!


byłam w ubiegłym roku (tzn. nie tylko w Wilnie, ale pojeździłam po całej Litwie) - w Wilnie dogadasz się po polsku, bo duża społeczność Polska, ponadto spora grupa Litwinów mówi po Polsku, ale na pewno Litewski jest kompletnie niezrozumiały dla Polaka i vice versa.
pozdrawiam, Ewa
Ps. i oczywiście Wilno jest bardzo ładne - polecam


 

Lucyna Długołęcka  Identity Verified
Polska
Local time: 03:48
angielski > polski
+ ...
Nie trzeba mieć dyplomu z lingwistyki Mar 4, 2010

Ludwik Zamenhof zaczął tworzyć esperanto w wieku 19 lat, a z zamysłem tym nosił się zapewne dużo wcześniej, sądząc po tym, że już w wieku 10 lat napisał dramat "Wieża Babel, czyli tragedia białostocka w pięciu aktach".
Sądząc po terminologii, jakiej używa autor Slovio, wiedziałam od razu, że dyplomu z lingwistyki nie ma, ale nie wahałabym się nazwać go lingwistą - jest lingwistą z zamiłowania...


 

Jan van Steenbergen
Holandia
Local time: 03:48
polski > niderlandzki
+ ...
Lingwista? Mar 4, 2010

Lucyna Długołęcka wrote:
Sądząc po terminologii, jakiej używa autor Slovio, wiedziałam od razu, że dyplomu z lingwistyki nie ma, ale nie wahałabym się nazwać go lingwistą - jest lingwistą z zamiłowania...

No, ale z tym akurat mam problem. Artykuł na Wikipedii o mnie też piszę, że jestem lingwistą, ale sam w życiu bym siebie tak nie nazwał. W moim mniemaniu lingwistą jest ten, który albo ukończył studia lingwistyczne, albo zajmuje się lingwistyką zawodowo. Przecież prawnikiem też nie jest każdy, który się prawem interesuje, psychologiem nie jest każdy, który przeczytał książki o psychologii, a nikt nie jest tylko biologiem za to, że lubi sobie popatrzeć na ptaszki. Każdy językotwórca ma zamiłowanie do języków i z pewnością ma trochę wiedzy na ten temat; ale nie nazwałbym każdego językotwórcy lingwistą.


 
Stron w wątku:   < [1 2 3] >


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:


You can also contact site staff by submitting a support request »

język wspólny

Advanced search


Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000

Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.

More info »
CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Szukaj terminu
  • Praca
  • Forum
  • Multiple search