Stron w wątku:   < [1 2 3 4] >
Powwow: Poznań - Poland

This discussion belongs to Powwows » "Powwow: Poznań - Poland".
You can see the powwows page and participate in this discussion from there.


Maria Schneider  Identity Verified
Polska
Local time: 18:11
Członek ProZ.com
od 2004

francuski > polski
+ ...
etykiety Jul 22, 2004

etykiety postaram siê przynie¶æ sama, a jak nie wy¶lê umy¶lnego, znowu mamy lawinê przetargów, a si³y os³abione, bo ludzie na urlopach... Wyjê z têsknoty za BsAs, mo¿e nie tak jak Kora, ale z du¿± doz± nostalgii, niestety zabrali mi paszport (jadê w sierpniu do Pekinu...) i ceny w chwili obecnej do Buenos Aires s± zabójcze....

 

leff  Identity Verified
Local time: 18:11
angielski > polski
+ ...
In Memoriam
No to ju¿ wiem :-( Jul 22, 2004

Niestety, tym razem te¿ nie dam rady byæ w Poznaniu. Kl¹twa jakaœ, czy co?

 

SATRO  Identity Verified
Polska
Local time: 18:11
niemiecki > polski
+ ...
A ja tak liczy³em... Jul 22, 2004

¿e wreszcie poznam s³ynnego Leszka von der Löffe(l) Szkoda to wielka dla grodu Przemys³a

 

Magda Dziadosz  Identity Verified
Polska
Local time: 18:11
Członek ProZ.com
od 2004

angielski > polski
+ ...
Co¶ siê podejrzanie wykrêcasz Jul 22, 2004

drogi Leffie...kl±twami :>(
A mo¿e by tak zajazd zrobiæ, Leffa spêtaæ i do Poznania jako baga¿ przywie¼æ?
Dziewczyny?


 

leff  Identity Verified
Local time: 18:11
angielski > polski
+ ...
In Memoriam
Nic straconego :-) Jul 22, 2004

Zawsze mo¿esz przyjechaæ napa³³a³ do Warszawy - najbli¿szy jest ju¿ we wrzeœniu ;-P

I jakoœ wolê okreœlenie Gród Lecha


 

leff  Identity Verified
Local time: 18:11
angielski > polski
+ ...
In Memoriam
O, mi³oœniczka BDSM :-) Jul 22, 2004

Ale nie dacie rady ;-P Zapominasz ¿e w domu na codzieñ muszê sobie radziæ z dwiema babami. Dobrze ¿e chocia¿ pies jest stosownej p³ci, ale to ³ajza i te¿ ich stronê trzyma

 

GingerR  Identity Verified
Local time: 18:11
angielski > polski
+ ...
pierwszy zajazd na Leffie?... Jul 22, 2004

hmmm, brzmi ciekawie...
Magdo, mozesz na mnie liczyc! hi hi hi


 

lim0nka  Identity Verified
Wielka Brytania
Local time: 17:11
angielski > polski
Magda, ja siê te¿ przy³¹czê! Jul 22, 2004 

lim0nka  Identity Verified
Wielka Brytania
Local time: 17:11
angielski > polski
chudnie to nasze grono... Jul 22, 2004

zdaje siê, ¿e Czerniaków siê wycofa³a...
bez s³owa, po angielsku...
czy¿byœ siê wystraszy³a zajazdu?


 

Agnieszka Hayward (X)
Polska
Local time: 18:11
niemiecki > polski
+ ...
krówkowy kufer niejednego pomieœci... :o) Jul 23, 2004

porz¹dnie zwi¹zanego Osobnika proszê dostarczyæ na mój adres w sobotê oko³o 7.45, a dostarczê go do stolicy Pyrlandii... ca³ego i zdrowego.

dla niezorientowanych - Krówka to tygruniowa bryka


 

GingerR  Identity Verified
Local time: 18:11
angielski > polski
+ ...
3 razy TAK... Jul 23, 2004

html - (bardzo!) tak
bee jay's - (mniam) tak
12:00 - (z malym poslizgiem) tak 

Dariusz Kozłowski  Identity Verified
Polska
Local time: 18:11
niemiecki > polski
Przyznaæ siê mi tu, ale natychmiast.... Jul 23, 2004

...kto bêdzie jecha³ poci¹giem i o której bêdzie na dworcu - mogê Was odebraæ, jak podacie mi godziny przyjazdu

(GingerR - to wiem, a co z innymi?)


 

Magda Dziadosz  Identity Verified
Polska
Local time: 18:11
Członek ProZ.com
od 2004

angielski > polski
+ ...
Tradycyjnie... Jul 23, 2004

przyjazd 12:07.
Darku, jeste¶ kochany

Kto jeszcze jedzie Warszawy o 9 rano?


 

lim0nka  Identity Verified
Wielka Brytania
Local time: 17:11
angielski > polski
Magda, Jul 23, 2004

mówisz o tym poci¹gu o 9:20?

 

lim0nka  Identity Verified
Wielka Brytania
Local time: 17:11
angielski > polski
powiem tak, Jul 23, 2004

jak siê jutro oka¿e, ¿e tygru zaœpi albo znów coœ jej wypadnie (czytaj: znów wymyœli jakiœ powód, ¿eby nie jechaæ), stawiê siê na dworcu o 9
je¿eli jednak uda mi siê zwlec j¹ z wyrka w porze umo¿liwiaj¹cej dotarcie do Poznania w okolicach godz. 12, to tym razem równie¿ nie wesprzemy finansowo PKP


 
Stron w wątku:   < [1 2 3 4] >


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderatorzy tego forum
Lucia Leszinsky[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Powwow: Poznań - Poland

Advanced search


Wordfast Pro
Translation Memory Software for Any Platform

Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value

More info »
CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Szukaj terminu
  • Praca
  • Forum
  • Multiple search