Stron w wątku:   [1 2 3 4] >
Powwow: Poznań - Poland

This discussion belongs to Powwows » "Powwow: Poznań - Poland".
You can see the powwows page and participate in this discussion from there.


SATRO  Identity Verified
Polska
Local time: 05:02
niemiecki > polski
+ ...
Ja powiem o hateemelu... May 27, 2004

A kto powie cuœ jeszcze...

 

lim0nka  Identity Verified
Wielka Brytania
Local time: 04:02
angielski > polski
hateemel to temat rzeka... May 27, 2004

ty mów, my bêdziemy zadawaæ pytania

 

Romuald Pawlikowski  Identity Verified
Local time: 05:02
Członek ProZ.com
od 2004

angielski > polski
+ ...
mogê dodaæ coœ o XMLu i TMXie May 28, 2004

Ale tylko je¿eli czas na to pozwoli...

 

Magda Dziadosz  Identity Verified
Polska
Local time: 05:02
Członek ProZ.com
od 2004

angielski > polski
+ ...
to zróbmy tak, ¿eby czas pozwoli³ May 28, 2004

ja bardzo poproszê koniecznie o XMLu i TMXie!

Zeby siê zrewan¿owaæ, mogê np. poodopowiadaæ na pytania dotycz¹ce nowego hostingu w proz.com - jest mnóstwo nowych opcji.

Magda


 

SATRO  Identity Verified
Polska
Local time: 05:02
niemiecki > polski
+ ...
No to jest super... May 28, 2004

Ten html to wyszed³ tak zupe³nie na spontan... A o Xml-u i Tmx-ie chêtnie pos³ucham... Mo¿e w ramach warsztatów zrobimy stronê

 

SATRO  Identity Verified
Polska
Local time: 05:02
niemiecki > polski
+ ...
I co tylko ord¿anajzer May 28, 2004

bêdzie nieplatynoffy??

 

lim0nka  Identity Verified
Wielka Brytania
Local time: 04:02
angielski > polski
Stasku, wygl¹da na to, May 28, 2004

¿e masz dar przyci¹gania platyny

 

Jaroslaw Michalak  Identity Verified
Polska
Local time: 05:02
Członek ProZ.com
od 2004

angielski > polski
SITE LOCALIZER
Jeszcze tylko... May 28, 2004

... zaproœ jakiegoœ PlatMidasa...

 

SATRO  Identity Verified
Polska
Local time: 05:02
niemiecki > polski
+ ...
No to jest dwójka... Jun 2, 2004

nieplatyniakufff! Thx Osita! Ju¿ myœla³em, ¿e nabawiê siê platynowego kompleksu

 

Maria Schneider  Identity Verified
Polska
Local time: 05:02
Członek ProZ.com
od 2004

francuski > polski
+ ...
Staszek T... Jun 2, 2004

Staszenku s³oneczko Ty moje, przykro mi, ale futro futrem... niestety platynowe((

 

Maria Schneider  Identity Verified
Polska
Local time: 05:02
Członek ProZ.com
od 2004

francuski > polski
+ ...
Staszku nieplatynowy... Jun 2, 2004

Dla mnie zawsze by³es z³otem, to ty mnie rzuciles, w odró¿nieniu od Twojej siostry, a nie ja Ciebie...
Mog³abym powiedziec ze ukrywam platynê tak jak siwiznê... ale po prostu nie wiem gdzie ta datê wprowadzic... myslalam ze sama siê "wprowadzi"....ale jesli ciê to pocieszy i tak jestem ¶wie¿ynka... chocia¿ w tym))


 

SATRO  Identity Verified
Polska
Local time: 05:02
niemiecki > polski
+ ...
Ale¿ ja nigdy Ciê nie rzuci³em... Jun 2, 2004

po prostu jakoœ tak wysz³o A na pa³³ale zrobimy konkurs na sukanie u Staska plantyny Zwyciêzca dostanie (no niewa¿ne co), ale jak u mnie platynê znajdzie to go / j¹ oz³ocê

 

lim0nka  Identity Verified
Wielka Brytania
Local time: 04:02
angielski > polski
Osetka, Jun 2, 2004

czy¿byœ przerobi³a siê na platynkê?
a mo¿e by tak na pa³³ale przefarbowaæ Staska?


 

SATRO  Identity Verified
Polska
Local time: 05:02
niemiecki > polski
+ ...
¯ebym no ja Ciebie... Jun 2, 2004

nie przefarbn¹³ Moje w³osie, a w zasadzie szczecina ma najpiêkniejszy kólor na œwiecie i nic, ale to nic nie przyæmi go nawet na pa³³ale...

 

Maria Schneider  Identity Verified
Polska
Local time: 05:02
Członek ProZ.com
od 2004

francuski > polski
+ ...
LimOnka Jun 2, 2004

Po prostu wypada³o... to siê nazywa presja spo³eczna... Kiedy kszta³cone przeze mnie misie sta³y siê platynowe, wypada³o, aby stara niedzwiedzica (dla niewtajemniczonych Ossetta to niedzwiadek po kataloñsku)tez sobie trochê platyny przyda³a (patyna wieku sama przysz³a...).....

 
Stron w wątku:   [1 2 3 4] >


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderatorzy tego forum
Lucia Leszinsky[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Powwow: Poznań - Poland

Advanced search


SDL Trados Business Manager Lite
Create customer quotes and invoices from within SDL Trados Studio

SDL Trados Business Manager Lite helps to simplify and speed up some of the daily tasks, such as invoicing and reporting, associated with running your freelance translation business.

More info »
Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000

Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Szukaj terminu
  • Praca
  • Forum
  • Multiple search