Freelance translators » francuski > litewski » Nauki społeczne » Page 1

Below is a list of francuski > litewski freelance translators specializing in translations in the Nauki społeczne field. Możesz wybrać bardziej szczegółową dziedzinę po prawej stronie.

1 wyniki (ów) (płacący członkowie ProZ.com)

Freelance translator native in

Specializes in

1
Rita Vaicekonyte
Rita Vaicekonyte
Native in litewski Native in litewski, angielski (Variants: US, UK) Native in angielski
legal translation, anti money laundering, counter terrorism financing, AML, CTF, AML/CTF, banking, client onboarding, financial translation, business translation, ...


Zarówno tłumacze pisemni, jak i ustni umożliwiają komunikację między różnymi kulturami tłumacząc z jednego języka na drugi. Tłumacze pisemni pracują nad tekstami, ustni zaś - ze słowem mówionym.

Tłumaczenie nie jest prostą konwersją słowo w słowo z jednego języka na drugi. Tłumacze muszą dobrze znać dziedzinę, której dotyczy przekładany tekst, jak również rozumieć kulturę obu krajów, zarówno kraju języka źródłowego, jak i docelowego.

W bazie ProZ.com zarejestrowało się ponad 300 000 tłumaczy pisemnych i ustnych, co czyni ją największą bazą danych o specjalistach językowych na świecie. Aby znaleźć tłumacza, proszę wybrać parę językową lub skorzystać z %

1zaawansowanego
1zaawansowanego wyszukiwania 1zaawansowanego tłumaczy pisemnych i ustnych. Możesz także poprosić o wycenę konkretnego zlecenia przekładowego składając ofertę pracy.