Translation glossary: medical

Creator:
Filter
Reset
Showing entries 151-200 of 372
« Prev Next »
 
femur, thigh bonekość udowa 
angielski > polski
fetus genus masculariz płodem płci męskiej 
łaciński > polski
fevergorączka 
angielski > polski
fibrosoglandulariswłóknisto-gruczołowy 
łaciński > polski
foetuspłód 
łaciński > polski
fragmenta endometrii in stadio secretionis ac fragmenta parva mucosae canalis cervicalisfragmenty endometrium w fazie sekrecji oraz małe fragmenty śluzówki kanału szyjki 
łaciński > polski
Fragmenta deciduae compactae et spongiosae atquae villiFragmenty doczesnej zbitej i gąbczastej a także kosmki 
łaciński > polski
Fragmenta deciduae et villi partim in statu necrosisFragmenty doczesnej i kosmków częściowo zmienionych martwiczo 
łaciński > polski
Fragmenta deciduae et villorumFragmenty doczesnej i kosmki 
łaciński > polski
Fragmenta deciduae grouiditalis et oviFragmenty jaja płodowego 
łaciński > polski
Fragmenta deciduae in statu suppurationisFragmenty doczesnej w stadium przekrwienia 
łaciński > polski
Fragmenta deciduae partim in statu necrosis incipien heamorrhagica et suppurationisFragment doczesnej częściowo w stadium martwicy początkowo krwotocznej i ropiejącej 
łaciński > polski
Fragmenta deciduae sine contento trophoblastiPozostałości doczesnej bez zawartości trofoblastu 
łaciński > polski
Fragmenta endocervicisFragmenty śluzówki kanału 
łaciński > polski
fragmenta endocervicis normotypicifragmenty sluzówki kanału szyjki 
łaciński > polski
Fragmenta endocervicis et endometriiFragmenty śluzówki kanału szyjki i endometrium 
łaciński > polski
fragmenta endometrii in proliferationefragmenty endometrium wzrostowego 
łaciński > polski
Fragmenta endometrii in proliferatione cum focis hyperplasia adenomatosaFragmenty endometrium w (fazie) proliferacji z ogniskami rozrostu gruczolakowatego 
łaciński > polski
Fragmenta endometrii in stadio secretonisFragmenty endometrium w stanie wydzielania 
łaciński > polski
Fragmenta endometrii in statu secretionisFragmenty endometrium w fazie sekrecji 
łaciński > polski
Fragmenta foetusFragmenty płodu 
łaciński > polski
Fragmenta mucosae canalis colli uteri in statu inflammationis chronicaeFragmenty błony śluzowej kanału szyjki macicy w stanie przewlekłego zapalenia 
łaciński > polski
Fragmenta ovi cum oedemate stromae villorum et deciduitide incipienteFragmenty jaja płodowego z obrzękiem zrębu kosmków i zaczynającym się zapaleniem w doczesnej 
łaciński > polski
Fragmenta ovi et deciduaeFragmenty jaja i doczesnej 
łaciński > polski
Fragmenta ovi inveteratiStare fragmenty jaja płodowego 
łaciński > polski
Fragmenta ovi partim in suppurationeFragmenty jaja częściowo ropiejący 
łaciński > polski
Fragmenta parvaFragmenty małe 
łaciński > polski
Fragmenta parva deciduae compactae necroticantis et suppurantisMałe fragmenty doczesnej zbitej obumierającej i zropiałej 
łaciński > polski
Fragmenta parva endocervicisMałe fragmenty śluzówki kanału szyjki 
łaciński > polski
Fragmenta parva mucosae uteri, praecipue endocervix, cum metaplasia squamosa focalis, sine neoplasmateMałe fragmenty śluzówki macicy, przede wszystkim śluzówki kanału szyjki, z ogniskową przemianą płaskonabłonkową bez nowotworu 
łaciński > polski
Fragmenta parva sine laesionibusFragmenty małe bez zmian 
łaciński > polski
Fragmenta placetae in statu inflammationis purulenFragmenty łożyska w stadium stanu zapalnego ropnego 
łaciński > polski
Fragmenta polyposa endometriiPolipowate fragmenty endometrium 
łaciński > polski
Fragmenta polyposa endometrii cum hyperplasia simplex typica atque fragmenta parva endocervicis normaliaPolipowate fragmenty endometrium z rozrostem prostym bez atypii a także małe fragmenty zwykle wyglądającej śluzówki kanału szyjki 
łaciński > polski
Fragmenta portionis viginalis colli uteri normalisFragmenty części pochwowej szyjki macicy zwykłego wyglądu 
łaciński > polski
Fragmente deciduae et villi partin in statu necrosis et suppurationisFragmenty doczesnej i kosmków częściowo w stanie martwicy i ropienia 
łaciński > polski
free fatty acidswolne kwasy tłuszczowe 
angielski > polski
full bloodpełna krew 
angielski > polski
full blown diseasechoroba pełnoobjawowa 
angielski > polski
gauzegaza 
angielski > polski
glandulaegruczoły 
łaciński > polski
GranulatioZiarninowanie 
łaciński > polski
granulocytekrwinka biała ziarnista, granulocyt 
angielski > polski
GraviditasCiąża 
łaciński > polski
Graviditas ectopicaCiąża ekotopowa 
łaciński > polski
Graviditas obsoletaCiąża obumarła 
łaciński > polski
haematomakrwiak 
angielski > polski
HaematosalphinxKrwiak jajowodu 
łaciński > polski
haemorrhagekrwotok 
angielski > polski
haemorrhagiaewylewy krwi 
łaciński > polski
« Prev Next »

Your current localization setting

polski

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Szukaj terminu
  • Praca
  • Forum
  • Multiple search