Translation glossary: My KudoZ glossary

Creator:
Filter
Reset
Showing entries 1-46 of 46
 
a bingenapad objadania się, epizod napadowego objadania się 
angielski > polski
Boiler steamtu: wydatek pary 
angielski > polski
collecting balanceswindykacja należności 
angielski > polski
direct brandmarka sprzedawana bezpośrednio 
angielski > polski
dispensing edgeklin rozdzielający 
angielski > polski
exchange or listing authorityorgan nadzorujący publiczny obrót [papierami wartościowymi] 
angielski > polski
exposure methodologymetodologia badania narażenia 
angielski > polski
expressly limited to acceptancewyraźnie (expressis verbis) uzależniona od akceptacji 
angielski > polski
falsifying records or expenses claimsprowadzenie niezgodnych ze stanem faktycznym zapisów w dokumentacji lub rozliczeniach wydatków 
angielski > polski
filter outwyeliminować 
angielski > polski
free from any encumbrances or chargeswolne od jakichkolwiek zobowiązań i praw osób trzecich 
angielski > polski
future projection scenario analysisanaliza scenariusza (prognozy) przyszłych działań 
angielski > polski
Government Security Questionnaireankieta bezpieczeństwa osobowego 
angielski > polski
Idle waittu: przestój 
angielski > polski
in casew razie potrzeby 
angielski > polski
individually compliantniezależny 
angielski > polski
Label head motor monitoring circuitobwód monitorowania silnika głowicy etykietującej 
angielski > polski
licenseetu: biorący w użyczenie 
angielski > polski
linked fromtu: poprzedni adres 
angielski > polski
member state satisfies burden of proofciężar dowodu spoczywa na państwie członkowskim 
angielski > polski
multipart pricingtaryfa malejąca 
angielski > polski
no flaming dropsniekapiący pod wpływem ognia 
angielski > polski
nothing is intended to or should be construed asZamiarem stron nie jest... postanowień (umowy) nie należy interpretować jako... 
angielski > polski
notice or the statutory reuirement, whichever is the greater(np. 1-mies.) okres wypowiedzenia, chyba że prawo pracy przewiduje dłuższy okres 
angielski > polski
nursery, primary and seconadary provision, day & residential centreośrodek szkolno-wychowawczy (dla dzieci...) 
angielski > polski
of the first partz jednej strony 
angielski > polski
On consent maintenance ordernakaz zapłaty alimentów wydany na podstawie ugody 
angielski > polski
position independento dowolnym położeniu roboczym 
angielski > polski
prompt sheetarkusz wywiadu techniką niedokończonych zdań 
angielski > polski
rachunek prowizji od gwarancjiguarantee commision [bank or bookkeeper's] account 
polski > angielski
release and approvalzatwierdz. propoz. działu spadku i zwolnienie z odpowiedzialn. (kuratora spadku/zarządzającego sp.) 
angielski > polski
retain insightzachować jasnośc umysłu 
angielski > polski
return lifttu: mieszanie wody powrotnej 
angielski > polski
self-pressurised aerosolaerozol [w pojemniku] pod ciśnieniem 
angielski > polski
selling budgetbudżet działu sprzedaży 
angielski > polski
social enrichmentzaangażowanie w relacje społeczne 
angielski > polski
subject to the agreement of such likely acquirerstosownie do [postanowień] umowy dotyczącej przyszłego [warunkowego, potencjalnego] nabycia 
angielski > polski
T-scorewynik na skali T 
angielski > polski
technical re-engineering workprzeprojektowanie procesu (technologicznego) 
angielski > polski
terminating resistorrezystor końcowy (zakończający) 
angielski > polski
the stuff of fictionsprawa przyszłości 
angielski > polski
thread drillinggwintowanie [gwintownikiem] 
angielski > polski
TITLE EXEMPTtytuł własności niewymagany 
angielski > polski
under sectionhospitalizacja przymusowa (w szpitalu psychiatrycznym) 
angielski > polski
up-front-fee based university courseprzedmiot studiów finansowany z góry przez studenta 
angielski > polski
Zwrot ze wskazaniem na podpis pracownika bankureturn with the (note, attention) to the signature of the bank's officer 
polski > angielski

Your current localization setting

polski

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Szukaj terminu
  • Praca
  • Forum
  • Multiple search