Translation glossary: finance

Creator:
Filter
Reset
Showing entries 1-50 of 69
Next »
 
(застраховка) кредитна стабилностcredit default/stability (insurance) 
bułgarski > angielski
accounting for impairmentотчитане на обезценка 
angielski > bułgarski
acquired at arm’s lengthпридобити при стандартна сделка по пазарни условия/съгласно принципа на равнопоставеност на страните 
angielski > bułgarski
An American depositary receiptАмериканска депозитарна разписка 
angielski > bułgarski
assuranceнезависими професионални консултантски/одиторски услуги 
angielski > bułgarski
bailoutспасителен план / план за спасяване / финансова спасителна операция 
angielski > bułgarski
bank levyналози/такси върху банките 
angielski > bułgarski
banks’ compliance desksотдели в банките за спазване на правилата/изискванията/ за упражняване на финансов контрол 
angielski > bułgarski
bond issuesемисии на облигации 
angielski > bułgarski
book-buildчрез "бук-билд" (book-build) / по метода "бук-билдинг" (book-building) 
angielski > bułgarski
break funding costsразбивка/разбиване/разделяне на разходите за финансиране 
angielski > bułgarski
bridge profitвъзможност за печалба чрез инвестиция във федерални/ (държавни проекти) 
angielski > bułgarski
CAPMCapital Asset Pricing Model = модел за оценка на капиталови активи 
angielski > bułgarski
client not be fully hedgedако клиентът не е хеджирал позицията си напълно 
angielski > bułgarski
closing dateдата на одобряване / осъществяване на продажбата 
angielski > bułgarski
closing dateдата на одобряване/осъществяване/финализиране на продажбата 
angielski > bułgarski
cross defaultкръстосано / свързано неизпълнение (на задължение) 
angielski > bułgarski
cross leverage existing product portfoliosда използват до максимална степен/ да увеличат използването на съществуващите продуктови портфейли 
angielski > bułgarski
Currency and commodities client executionизпълнение на клиентски поръчки/нареждания за търговия с валута и стоки 
angielski > bułgarski
disposal group of assetsгрупа активи за изваждане от употреба 
angielski > bułgarski
Ensure milkмляко Ensure 
angielski > bułgarski
equity bridge facilityвременно/ промеждутъчно дялово финансиране 
angielski > bułgarski
equity swapsсуапове на капитал / капиталови суапове / суапове с акции 
angielski > bułgarski
fallback transactionтранзакция на офлайн терминал / офлайн транзакция 
angielski > bułgarski
FDI stock out of total liabilitiesпроцент / дял на преките чужди инвестиции от общата сума на (държавния) пасив 
angielski > bułgarski
fulfillment houseфирма-специалист / фирма, която обработва, изпълнява и доставя поръчки на други компании 
angielski > bułgarski
going concern disclosureоповестяване на информация за принципа за действащо предприятие 
angielski > bułgarski
in same date fundsсредства/пари, които са налични на същата дата / които могат да бъдат изтеглени на същата дата 
angielski > bułgarski
leadsпотенциални клиенти 
angielski > bułgarski
microtransactionмикротранзакция 
angielski > bułgarski
Mid-Cap enterprisesкомпании със средна пазарна капитализация 
angielski > bułgarski
структурираща банкаstructuring bank 
bułgarski > angielski
усвояване по фактуриdrawdown (per invoices) 
bułgarski > angielski
фискална рамкаfiscal framework 
bułgarski > angielski
разходване (на средства)spending of funds 
bułgarski > angielski
off-balance-sheet public debtзадбалансов държавен дълг 
angielski > bułgarski
outstanding common stockобикновените акции в обръщение 
angielski > bułgarski
reformatting currency billsпреиздаване/изменяне/промяна на дизайна/формата на банкнотите 
angielski > bułgarski
repaid plafondпогасен кредит/заем при условия на (намаляващ) плафон 
angielski > bułgarski
Restricted Stock Unitsограничени права върху акции / условно притежавани акции (от служителите) 
angielski > bułgarski
returnпечалба / възвръщаемост 
angielski > bułgarski
short term facilitiesкраткосрочни кредити/ (заеми); кредитни линии за покриване на краткосрочни нужди от парични средства 
angielski > bułgarski
tax considerationданъчни аспекти 
angielski > bułgarski
to catch a falling knifeда хванеш падащ нож 
angielski > bułgarski
възстановяване на липсиrecover shortages / (losses) 
bułgarski > angielski
дължима неустойкаpenalty / default penalty / compensation due 
bułgarski > angielski
дружество за насочване на доход без икономическа същностempty company with no economic activity for transfering revenues 
bułgarski > angielski
договор за отдаване на автомобили на лизингcar lease contract 
bułgarski > angielski
договорна ипотекаcontractual mortgage 
bułgarski > angielski
доначисляване на допълнителни такси и комисиониimposing of additional fees and commissions 
bułgarski > angielski
Next »

Your current localization setting

polski

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Szukaj terminu
  • Praca
  • Forum
  • Multiple search