Translation glossary: law

Creator:
Filter
Reset
Showing entries 1-27 of 27
 
Arrest Summons Number (ASN)номер на заповед за арест / (задържане) 
angielski > bułgarski
Breach Actionдействия/мерки, наложени/(които съдът налага) при нарушаване на пробация 
angielski > bułgarski
disclaimer explaining the rights of re-usersотказ от отговорност / ограничение на отговорността, разясняващо правата на повторните ползватели 
angielski > bułgarski
entities incorporatedюридически лица, учредени в (държава-членка на ЕС) 
angielski > bułgarski
injunctive reliefсъдебна възбрана 
bułgarski > angielski
leaveразрешение 
angielski > bułgarski
Long Form Agreementподробен договор/споразумение; договор/споразумение с подробна информация 
angielski > bułgarski
non-relianceотказ от (правото на) доверяване на информацията / (клауза за гаранции и ангажименти) 
angielski > bułgarski
not a fiduciaryне е доверено лице / няма доверителни задължения 
angielski > bułgarski
nothing will result in GS becomingнищо няма да доведе до това GS да стане (доверено лице) 
angielski > bułgarski
управляващи дружестваparent guarantees to subsidiaries, (subsidiary guarantees) 
bułgarski > angielski
търговия с влияниеtrading in influence 
bułgarski > angielski
резервен защитникsubstitute advocate / solicitor / barrister 
bułgarski > angielski
organizational entityфирма, фирмена структура; юридическо лице 
angielski > bułgarski
pro-ratedразпределени пропорционално 
angielski > bułgarski
receivershipпод надзора на временен синдик 
angielski > bułgarski
Scott Schedule(сравнителен) списък с оспорвани земи/имоти/обекти/вещи 
angielski > bułgarski
Scott Schedule(сравнителен) списък с оспорвани земи/имоти/обекти/вещи 
angielski > bułgarski
Second CircuitВтори съдебен окръг 
angielski > bułgarski
Uniform Franchise Offering Circularsдокумент със стандартизирана минимална задължителна информация за франчайза 
angielski > bułgarski
Попълване масата на несъстоятелносттаreplenishment (of the amount) of the bankruptcy mass 
bułgarski > angielski
Нотариален акт за дарение на недвижим имот(Real Estate) (Notary) Deed of Donation 
bułgarski > angielski
Уведомление за вземане под отчетnotification for entry in the accounts 
bułgarski > angielski
верност на изнесените фактиveracity of the presented/disclosed facts / (information); truthfulness/genuineness of the presented facts 
bułgarski > angielski
верност на изнесените фактиveracity of the facts presented 
bułgarski > angielski
дължима неустойкаpenalty / default penalty / compensation due 
bułgarski > angielski
десезирамdecline jurisdiction 
bułgarski > angielski

Your current localization setting

polski

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Szukaj terminu
  • Praca
  • Forum
  • Multiple search