Translation glossary: medical

Creator:
Filter
Reset
Showing entries 1-39 of 39
 
abreactionосвобождаване от напрежението, причинено от потиснати емиции 
angielski > bułgarski
Assertive Community Treatment (ACT)активни грижи/лечение в местната общност 
angielski > bułgarski
Caldicott Guardian(старши) служител, отговарящ за конфиденциалността на личните данни на пациентите 
angielski > bułgarski
cancerationразвитие на рак /поява на признаци на злокачествено заболяване 
angielski > bułgarski
catheter lineкатетърна тръба 
angielski > bułgarski
clear baseпрозрачна oснова 
angielski > bułgarski
Cmin, Cmaxминимална концентрация, максимална концентрация 
angielski > bułgarski
cognitionкогнитивност 
angielski > bułgarski
cogwheel"феномена на зъбчатото колело" (феномен на Negro) 
angielski > bułgarski
cogwheel"феномена на зъбчатото колело" (феномен на Negro) 
angielski > bułgarski
corrugated drainгофриран дрен 
angielski > bułgarski
jelonateДжелонет / (Jelonet) 
angielski > bułgarski
lead pipeригидно повишен мускулен тонус тип "оловна тръба" (или още гладка, восъчна или пластична ригидност) 
angielski > bułgarski
magnetization transfer ratioсъотношение/коефициент на намагнитване 
angielski > bułgarski
свободни к.д. синусиclear costophrenic sinuses 
bułgarski > angielski
сифонопатияgallbladder syphonopathy 
bułgarski > angielski
ребрена дъгаcostal arch 
bułgarski > angielski
ребрена дъгаcostal arch/ margin 
bułgarski > angielski
репозицио сангвинеаrepositio sanguinea 
bułgarski > angielski
palpitationсърцебиене 
angielski > bułgarski
postural drainage positionпостурален дренаж/ дренажно положение 
angielski > bułgarski
PRESSURE PROFILE CATHETERуретрален катетър за измерване на уретралното налягане 
angielski > bułgarski
proximal calfгорен (проксимален) край на прасеца 
angielski > bułgarski
pubic tubercleгенитални/срамни/полови туберкули 
angielski > bułgarski
syrine 5 ml, 10 mlспринцовка 5 ml, 10 ml 
angielski > bułgarski
The primary efficacy endpointпървичната крайна точка за ефикасност 
angielski > bułgarski
trochlear grooveтрохлеарна вдлъбнатина / трохлеара 
angielski > bułgarski
troughминимална концентрация (Cmin) 
angielski > bułgarski
zoonosisзооноза 
angielski > bułgarski
ХАС-Хидроаерични сенкиhydroaeric shadows 
bułgarski > angielski
дисеминирани измененияdisseminated changes 
bułgarski > angielski
диасхизаdiaschisis 
bułgarski > angielski
дезилеsheath 
bułgarski > angielski
неопозираниunopposed 
bułgarski > angielski
остеосинтезис металикаosteosynthesis metalica 
bułgarski > angielski
първичен прегледinitial medical examination 
bułgarski > angielski
проследени диафрагмиmonitored diaphragms 
bułgarski > angielski
Д.М.MD 
bułgarski > angielski
ДСКRight Heart Catheterization 
bułgarski > angielski

Your current localization setting

polski

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Szukaj terminu
  • Praca
  • Forum
  • Multiple search