Translation glossary: en_pl

Creator:
Filter
Reset
Showing entries 1-50 of 284
Next »
 
"reasonable shareholder"rozsądny/racjonalnie myślący akcjonariusz/udziałowiec 
angielski > polski
"reasonable shareholder"rozsądny/racjonalnie myślący akcjonariusz/udziałowiec 
angielski > polski
acknowledgement (in context)uznanie 
angielski > polski
ad-hoc communicationkomunikacja doraźna 
angielski > polski
Additions to property, plant and equipmentprzyrosty/zwiększenia rzeczowego majątku trwałego 
angielski > polski
Adjustments to reconcile net earnings to cash providedkorekty uzgadniające zyski netto z wykazanymi środkami pieniężnymi 
angielski > polski
Advantageouslykorzystnym jest/najlepiej 
angielski > polski
allotment of securitiesprzydział papierów wartościowych 
angielski > polski
allowanceuwzględniać/brać poprawkę na 
angielski > polski
Analytical rumination hypothesishipoteza analitycznych ruminacji 
angielski > polski
analyzer shelterosłona analizatora 
angielski > polski
Anglo-Soviet Joint Venturesbrytyjsko-radzieckie (podmioty/spółki typu) joint venture(s) 
angielski > polski
Anglo-Soviet Joint Venturesbrytyjsko-radzieckie (podmioty/spółki typu) joint venture(s) 
angielski > polski
appointmentspotkanie 
angielski > polski
approachpróba (korumpowania) 
angielski > polski
architectural distortionzaburzenie architektury 
angielski > polski
arduous weld interfacenierównomierna/nieregularna strefa przejściowa spoiny 
angielski > polski
Assessment Unitoddział diagnostyki 
angielski > polski
assign all rights, claims and discretionsprzenieść/scedować wszelkie prawa, rosczenia oraz opcje wyboru 
angielski > polski
assigning any rights against any such third partycedowanie wszelkich praw przeciw (każdej) takiej osobie trzeciej 
angielski > polski
assigning any rights against any such third partycedowanie wszelkich praw przeciw (każdej) takiej osobie trzeciej 
angielski > polski
assignment of purchase price claims to bankscesji/przeniesienia roszczeń dotyczących ceny nabycia na banki 
angielski > polski
Assistant Directorzastępca dyrektora 
angielski > polski
Assumed Contract/Agreementumowa dorozumiana 
angielski > polski
Australian South Sea IslandersAustralijczycy pochodzący z wysp morza południowego 
angielski > polski
“equity” investmentinwestycja "kapitałowa" 
angielski > polski
“equity” investmentinwestycja "kapitałowa" 
angielski > polski
backward chainingwnioskowanie w tył 
angielski > polski
before commencing to use it productivelyprzed rozpoczęciem efektywnego użytkowania 
angielski > polski
Behaving in a Threatening or Abusive Mannerzachowanie z użyciem gróźb lub znieważania 
angielski > polski
beneficiaries of the deceased's Willspadkobiercy testamentowi zmarłego 
angielski > polski
bespoke articlesstatut dostosowany do indywidualnych potrzeb 
angielski > polski
blackwooddrzewa 
angielski > polski
block of trialblok badawczy 
angielski > polski
brinksmanshipgra na przetrzymanie 
angielski > polski
bubble-tight(gazo)szczelny 
angielski > polski
Business Area CodeKod Obszaru Działalności (Gospodarczej) 
angielski > polski
call-offzamówienie w oparciu o kontrakt ramowy 
angielski > polski
care farmingterapia pracą w rolnictwie 
angielski > polski
Cashier's Orderczek bankierski 
angielski > polski
Certificate of No Marriagezaświadczenie o nie pozostawaniu w związku małżeńskim 
angielski > polski
Certification of Authoritypoświadczenie uprawnień 
angielski > polski
chariot racingwyścig(i) rydwanów 
angielski > polski
civil litigationspór cywilny 
angielski > polski
claim prescribed by a lapse ofroszczenie przedawni się (wygaśnie) z upływem 
angielski > polski
claim throughwysuwać roszczenie w imieniu 
angielski > polski
claim will be defended robustlyroszczenie/powództwo będzie zdecydowanie odpierane 
angielski > polski
cognizanttu: (fakt ten jest mi osobiście) znany 
angielski > polski
cold boxskrzynka izotermiczna 
angielski > polski
come nowstawił się 
angielski > polski
Next »

Your current localization setting

polski

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Szukaj terminu
  • Praca
  • Forum
  • Multiple search