Translation glossary: Bus/Financial - Business/Commerce (general)

Creator:
Filter
Reset
Showing entries 251-300 of 1,187
« Prev Next »
 
Destination spa vs resort spauzdrowisko (docelowe) vs. kurort hotelowy 
angielski > polski
develop securitiesrozbudować/rozwinąć portfel papierów wartościowych 
angielski > polski
dialogue receptionwejściowy wywiad z klientem 
angielski > polski
dieta krajowadomestic per diem 
polski > angielski
difference between near month and out month pricingróżnica między ceną kasową i terminową 
angielski > polski
digital disruptioncyfrowa rewolucja 
angielski > polski
directly liablebezpośrednia gwarancja bankowa (wypłacalności) 
angielski > polski
Disallowable Expenseswydatki niedozwolone do potrącenia przy kalkulacji zysku podlegającego opodatkowaniu 
angielski > polski
discount tradersprzedaż dyskontowa/sprzedaż artykułów dyskontowych 
angielski > polski
disruptionzastosowanie przełomowych technologii 
angielski > polski
Distributor Brandmarka własna 
angielski > polski
diversion of management timeodwrócenie uwagi kierownictwa od głównych celów/głównej działaności firmy//strata czasu kierownictwa 
angielski > polski
do dopłaty (w kontekscie)(still) to be settled 
polski > angielski
do reprezentacji ...company X which on a case by case basis may be duly represented by a person authorized to act as rep 
polski > angielski
do udzialowowners of separate premises with a defined share in common property 
polski > angielski
dobra wybieralneelective goods 
polski > angielski
dochód podzielnydivisible income 
polski > angielski
dociążeniecomplaint due to additional charges 
polski > angielski
dock back orderzaległe zamówienie wstrzymane na doku 
angielski > polski
document trailhistoria dokumentów (wchodząca w zakres audytu) 
angielski > polski
dokonać poświadczenia dziedziczenia po zmarłymissue a deed of succession certification of the deceased person 
polski > angielski
DOM-GSP countrieszbiorowość zamorska Francji objęta Generalnym Systemem Preferencji Celnych 
angielski > polski
dopłaty w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych(targeted) support payments from the Employee Benefit Fund 
polski > angielski
dopuścić do obrotumarketing authorization bureau/office/authorize the marketing of 
polski > angielski
dostawa ruchoma, dostawa nieruchomatransported or non-transported goods 
polski > angielski
dostosowanie stawki amortyzacjicalculate a one-time pro-rata asset depreciation rate in line with the shortened utilization period 
polski > angielski
downside performancewyniki w okresie słabego rynku 
angielski > polski
downside volume flexibilityelastycznośc w czasie malejącego popytu 
angielski > polski
downstream demandzapotrzebowanie na gotowe produkty 
angielski > polski
draftdyskontowy weksel/weksel zdyskontowany 
angielski > polski
drobne nakładyminor outlays/expenditures 
polski > angielski
DU datewystawiać aż do (ang. DU, display until) 
angielski > polski
duże bruttogross remuneration 
polski > angielski
duplicate transactionpodobna transakcja 
angielski > polski
duty to the courtobowiązki wobec sądu 
angielski > polski
dyspozycja zawarta w poleceniu przelewuinstruction contained in the submitted transfer order 
polski > angielski
działania likwidacyjnesupervision over vehicle damage claim settlement process 
polski > angielski
działka nr ew. xxx opisana w KWplot, registration number xxxx, described in land and mortgage register 
polski > angielski
dzierżawa zwrotnaleaseback/sale-and-leaseback 
polski > angielski
Earnings Credit Longfallnadmiar stopy procentowej wkładek oszczędnościowych 
angielski > polski
editorial feeddo użytku redakcyjnego 
angielski > polski
egzekucja mocnadebt collection enforcement to the full extent of the law/strict debt collection enforcement 
polski > angielski
ekwiwalent pieniężny na pokrycie kosztów podróży służbowejcash equivalent for covering/to cover the cost of business travel 
polski > angielski
elective professional clientklient detaliczny, który zdecydował się na status profesjonalny/klasyfikację profesjonalną 
angielski > polski
eligible depositdepozyt podlegający ochronie w systemie gwarantowania depozytów 
angielski > polski
emitować płynnośćprovide liquidity 
polski > angielski
endue taxnależny podatek 
angielski > polski
entire disposition of activityzbycie całkowitego udziału w działalności (ang. entire disposition of activity) 
angielski > polski
equalization of salary and position gradedostosowanie wynagrodzenia i poziomu stanowiska 
angielski > polski
equally weighted average of third alternativesrówno ważona średnia trzecich alternatyw 
angielski > polski
« Prev Next »

Your current localization setting

polski

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Szukaj terminu
  • Praca
  • Forum
  • Multiple search