Translation glossary: Bus/Financial - Business/Commerce (general)

Creator:
Filter
Reset
Showing entries 301-350 of 1,187
« Prev Next »
 
Equity Cash-outs preferencepreferencje odnośnie do upłynnienia/spieniężenia kapitału własnego 
angielski > polski
equity clawbackwycofanie kapitału własnego 
angielski > polski
Equity Default Swapswap ryzyka kredytowego z tytułu znacznego spadku ceny kapitału dłużnika (ang. equity default swap) 
angielski > polski
Equity interestudział w kapitale 
angielski > polski
equity-linked accountkonto powiązane z udziałowymi papierami wartościowymi 
angielski > polski
escrow account holding bankbank prowadzący rachunek powierniczy 
angielski > polski
ethical fadingstopniowy zanik etyki//osłabienie etyki 
angielski > polski
European Center for E-Commerce and Internet LawEuropejskie Centrum Handlu Elektronicznego i Prawa Internetowego 
angielski > polski
European corerdzeń europejski 
angielski > polski
European Executive BoardZarząd Wykonawczy ds. Europejskich 
angielski > polski
evaluated pricingniezależne wyceny inwestycji 
angielski > polski
exception chargeopłata za sytuacje wyjątkowe w obsłudze płatności 
angielski > polski
exceptional wavingwyjątkowe grupowanie zleceń magazynowych 
angielski > polski
Excess e&oubezpieczenie od błędów i zaniedbań zakładające wypłacanie odszkodowań tylko przy przekroczeniu okre 
angielski > polski
exchange of valuewymiana wartości 
angielski > polski
executary of the year awardpracownik roku średniego szczebla kierowniczego 
angielski > polski
Exercise Hold Allrealizacja opcji "hold all"/posiadania wszystkich akcji firmy 
angielski > polski
Expediting Expenseskoszty przyśpieszenia (naprawy) 
angielski > polski
extant theorynadal istniejąca/wciąż istniejąca /wciąż panująca teoria 
angielski > polski
extend to conflictobjąć ...konflikt interesów, itp. 
angielski > polski
external make-upwygląd zewnętrzny (produktu) 
angielski > polski
extract the credit providedkorzystać z udzielonego kredytu lub z ....bez 
angielski > polski
F/A Under Capital Leaseśrodek trwały 
angielski > polski
factor ratewspółczynnik kosztu kredytu gotówkowego 
angielski > polski
faktura przerobowaprogress bill/incremental invoice 
polski > angielski
Fall through from total revenue growthdeficyt/spadek względem wzrostu całkowitych przychodów 
angielski > polski
Fall-in/outodchylenie in plus/in minus///odchylenie dodatnie/ujemne////odchylenie w górę/w dół 
angielski > polski
farestandardowe ogłoszenia na Craigslist 
angielski > polski
Fatal Factspodsumowanie Fatal Facts śmiertelnych wypadków przy pracy publikowane przez agencję OSHA 
angielski > polski
favourableoptymistyczna/pozytywna 
angielski > polski
FD officerpracownik recepcji 
angielski > polski
Federal Withholding Tax Tapepotrącony podatek federalny przechowany na taśmie (nośniku magnetycznym) 
angielski > polski
federally-insured depository institutionsinstytucje depozytowe objęte federalnym systemem gwarantowania depozytów (FDIC) 
angielski > polski
field breakprzerwa w systemie rotacyjnym/zmianowym 
angielski > polski
Field Servicesusługi terenowe 
angielski > polski
fielding acquisition agreementumowa nabycia firmy Fielding Pharmaceutical Company 
angielski > polski
Finance Delivery Leadkierownik oddziału ds. usług finansowych 
angielski > polski
financed poolpula podmiotów finansowanych na zasadzie ryzyka grupowego 
angielski > polski
financials ex-bankssektor finansowy z wyjątkiem sektora bankowego 
angielski > polski
financials ex-bankssektor finansowy z wyjątkiem sektora bankowego 
angielski > polski
fingertipkoniuszek palca 
angielski > polski
Fiscal efficienciesnie biorąc pod uwagę względy finansowe 
angielski > polski
fiscal tillkasa fiskalna 
angielski > polski
fix orderzlecenie na transakcję po cenie dnia/po cenie London Fix 
angielski > polski
fixed penalty cautionostrzeżenie zagrożenia ustaloną karą 
angielski > polski
fixed spread floating rate loankredyt ze zmiennym oprocentowaniem i stałą marżą 
angielski > polski
fixed-for-fixed conditionwarunek „ustalone za ustalone” 
angielski > polski
float accountkonto na bieżące wydatki 
angielski > polski
flows from the customer to another customerprzechodzi płynnie od jednego klienta do drugiego 
angielski > polski
follow-up notelist następczy 
angielski > polski
« Prev Next »

Your current localization setting

polski

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Szukaj terminu
  • Praca
  • Forum
  • Multiple search