https://pol.proz.com/personal-glossaries/95384-bus-financial-business-commerce-general

Translation glossary: Bus/Financial - Business/Commerce (general)

Creator:
Filter
Reset
Showing entries 1-50 of 1,187
Next »
 
"Goals and Action Matrix"macierz/matryca celów i działań 
angielski > polski
"on an equal per share basis"na podstawie równego podziału (przypadającego) na (jedną) akcję 
angielski > polski
(provided on a) claims-made formokreślonegon w polisie claims made 
angielski > polski
(в реестр внесена) запись о создании хa record regarding the establishment of company XXX was entered into the Unified State Register 
rosyjski > angielski
1,000's product linestysiące produktów 
angielski > polski
70 net new storesw sumie 70 nowych sklepów netto 
angielski > polski
a custom publicationpublikacja niestandardowa 
angielski > polski
a Movement guaranteegwarancja na pokrycie ryzyka związanego z przemieszczeniem w procedurze zawieszenia poboru akcyzy 
angielski > polski
a.m. addressw.w. adres 
angielski > polski
ABSBiuro Rezerwacji/Booking Artystów (ang. Artists Booking Service, ABS) 
angielski > polski
absent a changew przypadku braku zmian 
angielski > polski
Acc. Dep Goodwillskumulowana amortyzacja wartości firmy 
angielski > polski
acceptance-free debitingqdebetowanie/obciążanie konta bez uprzednej zgody lub zatwierdzenia 
angielski > polski
accommodationjako udogodnienie 
angielski > polski
account is kept in good orderw celu utrzymania pozytywnej historii konta 
angielski > polski
account or debtsnieuregulowane rachunki lub zaległe należności 
angielski > polski
account pricingusatalanie strategii cenowej 
angielski > polski
account reporting regarding external accountssprawozdania finansowe odnośnie kont zewnętrznych 
angielski > polski
account up to dateaktualizacja danych do konta 
angielski > polski
accounting auditorrewident księgowy / biegły rewident 
angielski > polski
accountings in securitiesrozliczenia papierów wartościowych 
angielski > polski
accretive bolt-onprzejęcie naturalnie pasującego przedsiębiorstwa zwiększającego wartość firmy 
angielski > polski
accrual ratewymiar urlopu cząstkowego/proporcjonalny wymiar urlopu 
angielski > polski
accruednaliczone 
angielski > polski
accumulated unit salesraport przedstawiający łączną liczbę sprzedanych jednostek 
angielski > polski
accumulated value levelraport przedstawiający łączną wartość sprzedaży 
angielski > polski
act on your responsibilityWykazać własną inicjatywę, działać z własnej inicjatywy 
angielski > polski
activate for past periods vat fornałożyć podatek VAT za okresy ubiegłe 
angielski > polski
Activity-full cost-structure costdziałalność - koszt całkowity - struktura kosztów 
angielski > polski
Additional Indexdodatkowy współczynnik pracy/wynagrodzeń 
angielski > polski
Adjustment re grossed up gift aidkorekta z tytułu zwiększonej ulgi podatkowej za darowizny dla organizacji charytatywnych 
angielski > polski
AEDdirham Zjednoczonych Emiratów Arabskich (AED) 
angielski > polski
Affirmative claimroszczenie odszkodowawcze z tytułu szkód lub strat dotyczących amerykańskiego mienia państwowego 
angielski > polski
against replacement of the accruing costsna poczet zastąpienia kosztów narastających 
angielski > polski
agencja pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznychemployment/recruitment agency for work with foreign employers abroad 
polski > angielski
allowancekorekta przychodów 
angielski > polski
alphawskażnik alfa efektywności zarządzania portfelem inwestycyjnym 
angielski > polski
Ambient Commercehandel ambientowy 
angielski > polski
ancilliariesusługi dodatkowe 
angielski > polski
angażować aktywaemploy assets 
polski > angielski
annual dollar volumeroczna wielkość sprzedaży w dolarach 
angielski > polski
Annualised Net New Revenuedochody netto z nowych źródeł w ujęciu rocznym 
angielski > polski
annuality in progressbieżacy rok finansowy/obrotowy/sprawozdawczy 
angielski > polski
antitrust chiefkomisarz ds. konkurencji 
angielski > polski
Application Samplespróbka (według zastosowania/aplikacji) dla wstępnej oceny 
angielski > polski
apply without inquirywykorzystać bez kwestionowania 
angielski > polski
apply without inquirywykorzystać bez kwestionowania 
angielski > polski
apportion that positive balancezaliczyć powyższe dodatnie saldo na poczet 
angielski > polski
as calculatedobliczone na podstawie stopy procentowej 
angielski > polski
as suchdziałający w takim/powyższym charakterze 
angielski > polski
Next »

Your current localization setting

polski

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Szukaj terminu
  • Praca
  • Forum
  • Multiple search