Translation glossary: Law/Patents - Law (general) / UE

Creator:
Filter
Reset
Showing entries 1-50 of 1,162
Next »
 
"Content-Specific Licence Terms"warunki licencji obowiązujące w stosunku do konkretnych materiałów 
angielski > polski
"non-marriage"związek nieuznany jako małżeński 
angielski > polski
"operatively connected"połączone funkcjonalnie 
angielski > polski
"outstanding changes"niedokonane/pozostałe zmiany 
angielski > polski
"use" technologytechnologia "zastosowania" 
angielski > polski
(due to) prioritiesz powodu priorytetów rządowych 
angielski > polski
(script) clearance reportsprawozdanie odnośnie naruszenia praw autorskich i innych 
angielski > polski
... a qualifying interest income for life ....dożywotnie prawo pobierania dochodów z odsetek lub pożytków z majątku 
angielski > polski
... the vital importance to a client’s interests of the plea in mitigation.istotne znaczenie dla interesów klienta wniosku o uznanie okoliczności łagodzących 
angielski > polski
...przy pierwszej czynności skierowanej do osoby...at the first instance of a processing activity concerning the data subject 
polski > angielski
...достаточно того, чтобы...мог полагать, что...sufficient (in a particular case and in ...) that a reasonable person may believe that 
rosyjski > angielski
17&18 Victoria Cap. 80według ustawy uchwalonej w latach 17–18 panowania królowej Wiktorii, rozdział 80 
angielski > polski
a lesser vote or no votegłosowanie z mniejszą niż wymaganą liczbą udziałowców lub bez głosowania 
angielski > polski
a proof dietpostępowanie dowodowe 
angielski > polski
a vote having been takenpo głosowaniu 
angielski > polski
ABE - Achieving Best Evidencewytyczne dotyczące przesłuchania ofiar i świadków w celu pozyskania wartościowego materiału dowodowego 
angielski > polski
abonament miesięcznymonthly retainer fee 
polski > angielski
Abstractabstrakt/streszczenie 
angielski > polski
accept the benefitsakceptować/zgodzić się na warunki 
angielski > polski
accountdokonać podziału majątku/sporządzać sprawozdania finansowe 
angielski > polski
acknowledgepodpisany/potwierdzony w mojej obecności 
angielski > polski
act in patentz oryginalnym dokumentem dostarczonym/przekazanym/wydanym klientowi 
angielski > polski
act with common law malicedziałać z nienawiścią, złośliwością lub złą wolą 
angielski > polski
acting attrprawnik pełniący obowiązki adwokata 
angielski > polski
acting pursuant to the Proxydziałając na podstawie Pełnomocnictwa nr. 
angielski > polski
actual site portfolioaktualny portfel lokalizacji 
angielski > polski
addl. distt. magistratedodatkowy sędzia okręgowy 
angielski > polski
adoption of Processingspostępowania o przysposobienie dziecka 
angielski > polski
affidavit of effectiveness(zaprzysiężone) oświadczenie ważności pełnomocnictwa 
angielski > polski
affidavit of execution (corporation)zaprzysiężone oświadczenie świadka potwierdzające autentyczność podpisu (korporacja) 
angielski > polski
affidavit of verificationoświadczenie potwierdzające prawdziwość przedstawionych faktów i stwierdzeń 
angielski > polski
affiliatefilia szpitala 
angielski > polski
affirmation in supportzaprzysiężone oświadczenie o wsparciu 
angielski > polski
affirmative defenses >>> first (second, third...) affirmative defensezarzuty merytoryczne wniesione w obronie pozytywnej/pierwszy zarzut merytoryczny itd. 
angielski > polski
after the due datepo dacie terminu płatności 
angielski > polski
agent vs. attorney in factprzedstawiciel, agent/pełnomocnik rzeczywisty 
angielski > polski
akt poświadczenia dziedziczeniadeed of succession certification 
polski > angielski
aktualne akty prawnecurrent laws and regulations 
polski > angielski
aktualne staje się pytanie o dopuszczalnośćthe question of whether the debtor can exempt himself from .... becomes relevant 
polski > angielski
aktualność informacjiWe guarantee that the information published on our website is up-to-date, complete, and accurate. 
polski > angielski
all other cut of pocket expenses shall be borne by the purchaser .wszelkie inne wydatki z własnej kieszeni obciążają nabywcę 
angielski > polski
all referenced aswszystkie/oba w odniesieniu do restauracji XXX 
angielski > polski
allow for leavez uwzględnieniem czasu na urlop 
angielski > polski
allowed as federal income rather thanktóre są dozwolone jako odliczenia od federalnego podatku dochodowego 
angielski > polski
Alt Iwariant I 
polski > angielski
amenity horticultureSztuka ogrodowa 
angielski > polski
among the salePodczas 
angielski > polski
an object of the present inventioncelem niniejszego wynalazku 
angielski > polski
and adopted elsewherei przyjęte przez inne kraje/przez inne systemy prawne 
angielski > polski
and Decerns.i wydaje nakaz (postanowienie, zarządzenie) 
angielski > polski
Next »

Your current localization setting

polski

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Szukaj terminu
  • Praca
  • Forum
  • Multiple search