https://pol.proz.com/personal-glossaries/95407-law-patents-law-general-ue?page=5

Translation glossary: Law/Patents - Law (general) / UE

Creator:
Filter
Reset
Showing entries 201-250 of 1,167
« Prev Next »
 
Criminal Justice Information Services DivisionWydział Informacji Kryminalnych (ang. FBI CJIS Division) 
angielski > polski
criminal propertymienie przestępcze 
angielski > polski
Critical Conclusions Checkniezależna kontrola kluczowych wyników badań kryminalistycznych (ang. critical conclusions check) 
angielski > polski
Crown Attorneyprokurator koronny 
angielski > polski
crown servanturzędnik państwowy (w Wielkiej Brytanii) 
angielski > polski
custodian warehousemagazyn depozytowy 
angielski > polski
czynności rozporządzającemanagement/disposition (of assets) 
polski > angielski
czysty spadeknet estate/taxable estate 
polski > angielski
darowizna celowatargeted gift/donation/grant 
polski > angielski
dawna nieruchomość hipotecznaold mortgaged property/property under mortgage 
polski > angielski
dążyć do oddłużeniaseek debt relief/adjustment 
polski > angielski
DDC Labor Law Enforcment & Investigation UnitOddział Egzekwowania i Dochodzenia w Zakresie Przestrzegania Przepisów Prawa Pracy w DDC 
angielski > polski
debts in Xdługi wobec X 
angielski > polski
decertified 'Engle' classpozbawiona uznania jako pozew zbiorowy sprawa znana jako Engle (kontra X) 
angielski > polski
declarartion of marital statuszaświadczenie o stanie cywilnym 
angielski > polski
decyzja procesowacourt decision 
polski > angielski
Dedicated Floating Trialrozprawa z płynną datą w wyznaczonym Sądzie Najwyższym 
angielski > polski
deductorpodmiot pobierający podatek (na rzecz x) 
angielski > polski
deed of conditionsakt prawny zawierający służebności 
angielski > polski
deed under sealakt opatrzony pieczęcią 
angielski > polski
Deemed Transfer Noticezawiadomienie uznane za skutecznie doręczone o zamiarze przeniesienia własności udziałów 
angielski > polski
Defamation by Libelzniesławienie dokonane w formie pisemnej/na piśmie/pisemne (ang. libel) 
angielski > polski
default remained unheededwezwanie do uregulowania przeterminowanej należności 
angielski > polski
defaulting memberczłonek nie wywiązujący się z zobowiązań umownych 
angielski > polski
defenses of voidabilityprawo zaczepienia czynności prawnej 
angielski > polski
deferred action (USA, prawo imigracyjne)czasowe odroczenie deportacji 
angielski > polski
delegate producerpełnomocnik ds. produkcyjnych 
angielski > polski
Delegatura Mazowieckiego Urzędu WojewódzkiegoBranch of the Mazovian Voivodeship Office 
polski > angielski
deliver to medostarczyć mi 
angielski > polski
deliverable-based statements of work (SOWs)określenia zakresu prac (ang. statement of work) na podstawie wyników końcowych 
angielski > polski
demisedzierżawa 
angielski > polski
demonstrationsdemonstracje/prezentacje/pokazy 
angielski > polski
denotes nontaxableoznacza niepodlegający opodatkowaniu 
angielski > polski
Deputy Provincial Secretary's OfficeBiuro Zastępcy Sekretarza Prowincji 
angielski > polski
designation of clerk for service of processwyznaczenie urzędnika w celu doręczeń pism procesowych 
angielski > polski
Diminished capacity rapegwałt na osobie, która nie może udzielić w pełni świadomej zgody 
angielski > polski
Directors’ remuneration accrues from day to day.wynagrodzenie dyrektorów będzie naliczane dziennie 
angielski > polski
discharge of (the EAW)odmowa wykonania/niewykonanie europejskiego nakazu aresztowania 
angielski > polski
dischargesdokumenty potwierdzające spłatę całkowitego długu 
angielski > polski
disclosure/authorization and releaseupoważnienie do udostępniania informacji 
angielski > polski
discount expenses shall be chargedkoszty z tytułu dyskonta będę naliczane... 
angielski > polski
discretion statementoświadczenie poufne 
angielski > polski
Discretionary Assistance FundUznaniowy Fundusz Pomocowy/Wsparcia Finansowego/Pomocy Fnansowej 
angielski > polski
dispense legally bindingudzielić zgodę na odwołanie prawnie obowiązującego ograniczenia czasowego roszczeń 
angielski > polski
dispersal orderrozkaz rozejścia się 
angielski > polski
dispose ofrozstrzygnąć 
angielski > polski
disposition of any challengesostateczne rozstrzygnięcie wniesionych sprzeciwów 
angielski > polski
dispute would otherwise be considered justifiable or ripe for resolutionspór w przeciwnym razie mógłby być uznany za uzasadniony lub nadający się do rozwiązania 
angielski > polski
dissociated partnerpartner odchodzacy ze spółki 
angielski > polski
dissociated partnerpartner odchodzacy ze spółki 
angielski > polski
« Prev Next »

Your current localization setting

polski

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Szukaj terminu
  • Praca
  • Forum
  • Multiple search