Translation glossary: Law/Patents - Law (general) / UE

Creator:
Filter
Reset
Showing entries 351-400 of 1,160
« Prev Next »
 
hemi - hubHEMI - centrum 
angielski > polski
Her Majesty\'s Principal Secretaties of StateGłówny Sekretarz Stanu Jej Królewskiej Mości ds. Zagranicznych i Wspólnoty Brytyjskiej 
angielski > polski
Hindu-Unmarriedhindus/kawaler 
angielski > polski
hire purchase and general financierssprzedaż ratalna i udzielanie pożyczek 
angielski > polski
his excellency and honourableJego Ekscelencja, Szanowny Pan xxxx 
angielski > polski
hitchokres umowy o pracę 
angielski > polski
hold countzobowiązać się do okazania rachunku 
angielski > polski
hold ill will and spitewykazywać złą wolę i złośliwość wobec 
angielski > polski
hold itself out contrary to the termsprzedstawiania się inaczej niż zostało określone w niniejszej Umowie 
angielski > polski
Holding, Movement and Duty Pointskładowanie, przemieszczenie, punkt poboru podatku akcyzowego 
angielski > polski
HOME CHARTER SCHEMEHome Charter Scheme (standard jakości usług adwokackich) 
angielski > polski
home/host Statepaństwo macierzyste/przyjmujące 
angielski > polski
hospitality riderrider dotyczący warunków przyjęcia 
angielski > polski
host base gross salarypłaca brutto oparta na płacach w kraju urzędowania 
angielski > polski
Housing Welfare Reform TeamGrupa Zadaniowa ds. Reformy Warunków Mieszkaniowych 
angielski > polski
I have no conflict of interestZ mojej strony nie istnieje konflikt interesów 
angielski > polski
if only for a legal momentjeśli nawet na krótki prawnie ważny okres 
angielski > polski
Ill-health capability policyPolityka dotyczącą zdolności do wykonywania pracy z powodu złego stanu zdrowia 
angielski > polski
ilość lotta minimumthe minimum lot size 
polski > angielski
imienne informacjepersonal/individual information 
polski > angielski
imposing maximum dutyodpowiedzialność 
angielski > polski
improper dischargeniewłaściwe rozładowanie ładunku 
angielski > polski
in house driver licensepodanie do centralnego wydziału komunikacji stanu Ohio o wydanie prawa jazdy 
angielski > polski
in like manner and with like effectw podobny sposób i z podobnym skutkiem 
angielski > polski
in personamprzeciwko konkretnej osobie (łac. in personam) 
angielski > polski
in the state they are manufacturedw stanie (postaci, formie), w jakim(ej) one byly/zostaly wyprodukowane 
angielski > polski
in-licensed (rights to)nabyte prawa licencyjne 
angielski > polski
inartful expressionniezręczne/niedyplomatyczne wyrażenie 
angielski > polski
including does 1 through 10pozwani John Doe lub Jane Doe/osoby bezimienne/osoby nie wymienione z nazwiska 1 do 10 
angielski > polski
Incorporate U.S. Public Lawobejmuje Prawo Publiczne Stanów Zjednoczonych 
angielski > polski
indebtedness of premiumszaległości z tytułu składek 
angielski > polski
Indemnityubezpieczenie ochrony prawnej 
angielski > polski
index bookksięga z indeksem do zaświadczeń o naturalizacji 
angielski > polski
Index Incidentwskazany/wyżej wymieniony wypadek/wypadek, będący przedmiotem sprawy) 
angielski > polski
indicateduznany za uzasadniony zarzut 
angielski > polski
indicated at the instanceoskarżony na wniosek 
angielski > polski
induciaetermin stawienia się po otrzymaniu pierwszego wezwania 
angielski > polski
Infant Approval Hearingrozprawa dotycząca roszczeń odszkodowawczych dla dziecka 
angielski > polski
initial contractingwstępna faza zawierania umów/kontraktowania 
angielski > polski
initial right to residepoczatkowe prawo pobytu 
angielski > polski
injurious exercise of authoritywykroczenie służbowe/nadużycie władzy 
angielski > polski
insolvency tablelista wierzytelności 
angielski > polski
inspector of electionczłonek komisji wyborczej 
polski > angielski
instantniniejszy 
angielski > polski
Institutional groomingdziałania podejmowane w celu zaprzyjaźnienia się i nawiązania więzi emocjonalnej z dzieckiem, w celu seksualnego wykorzystania w 
angielski > polski
instrukcja technologicznatechnical manual 
polski > angielski
instytucje małego i dużego świadka koronnegoa witness turning state's evidence in exchange for a partial or a complete discharge of the offence 
polski > angielski
integrallynierozdzielnie 
angielski > polski
intentzamiar 
angielski > polski
Intersibling abusenadużycie wobec rodzeństwa 
angielski > polski
« Prev Next »

Your current localization setting

polski

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Szukaj terminu
  • Praca
  • Forum
  • Multiple search