https://pol.proz.com/powwow/546
This powwow has already been held!

[View Powwow Report]

ProZ.com powwow: Ekstraordynarka Poznańska

July 24, 2004, 12:00 am
PolskaPoznańIn personangielski
Nad tym okienkiem, w którym teraz piszę stoi wołami napisane "Details (HTML ok)" - no więc jeśli oni mówią, że html ok to na ekstraordynarce powiem kilka sufff o hateemelu :)
  What are these?
Login to add your name to the list of people interested.Click here to login now.

Click here to register. (It is free.)


ProZ.com Users attending this Powwow

: organizer : photos : report : host

Interested members (14) / Confirmed: 0
Name NoteWill Attend
SATRO  \"Organizer\" \"Photographer\" ...  
lim0nka   hateemela czas zacząć :)
  What are these?
 
 
XAgnieszka Hayward (X)   brzmi kusząco. postaram się być :o)
  What are these?
 
 
Magda Dziadosz  \"Photographer\" bardzo, bardzo  
GingerR   chcialabym  
anula  \"Photographer\" z wielką chęcią
  What are these?
 
 
Romuald Pawlikowski   HTML z chęcią dodam swoje trzy grosze
  What are these?
 
 
Xleff   być może
  What are these?
 
 
Jaroslaw Michalak   Może się jakoś doczłapię :)
  What are these?
 
 
Maria Schneider  \"Photographer\" \"Host\" Ja tez, tylko trochę daleko...........
  What are these?
 
 
Monika Rozwarzewska  \"Photographer\" postaram się...
  What are these?
 
 
textera   ...  
Dariusz Kozłowski   Do W-wy na 21-go mogę nie dociągnąć, ale pod nosem, 24-go - będę się bardzo starał...
  What are these?
 
 
KORNELIA ZWIÓR-HOŁENKO   Będę.
  What are these?
 
 


Postings about this event


Stron w wątku:   [1 2 3 4] >
Powwow: Poznań - Poland   What are these?

SATRO  Identity Verified
Polska
Local time: 06:46
niemiecki > polski
+ ...
Ja powiem o hateemelu... May 27, 2004

A kto powie cuœ jeszcze...
  What are these?

 

lim0nka  Identity Verified
Wielka Brytania
Local time: 05:46
angielski > polski
hateemel to temat rzeka... May 27, 2004

ty mów, my bêdziemy zadawaæ pytaniaicon_smile.gif
  What are these?

 

Romuald Pawlikowski  Identity Verified
Local time: 06:46
Członek ProZ.com
od 2004

angielski > polski
+ ...
mogê dodaæ coœ o XMLu i TMXie May 28, 2004

Ale tylko je¿eli czas na to pozwoli...
  What are these?

 

Magda Dziadosz  Identity Verified
Polska
Local time: 06:46
Członek ProZ.com
od 2004

angielski > polski
+ ...
to zróbmy tak, ¿eby czas pozwoli³ May 28, 2004

ja bardzo poproszê koniecznie o XMLu i TMXie!

Zeby siê zrewan¿owaæ, mogê np. poodopowiadaæ na pytania dotycz¹ce nowego hostingu w proz.com - jest mnóstwo nowych opcji.

Magda

  What are these?

 

SATRO  Identity Verified
Polska
Local time: 06:46
niemiecki > polski
+ ...
No to jest super... May 28, 2004

Ten html to wyszed³ tak zupe³nie na spontan... A o Xml-u i Tmx-ie chêtnie pos³ucham... Mo¿e w ramach warsztatów zrobimy stronêicon_smile.gif
  What are these?

 

SATRO  Identity Verified
Polska
Local time: 06:46
niemiecki > polski
+ ...
I co tylko ord¿anajzer May 28, 2004

bêdzie nieplatynoffy??icon_smile.gif
  What are these?

 

lim0nka  Identity Verified
Wielka Brytania
Local time: 05:46
angielski > polski
Stasku, wygl¹da na to, May 28, 2004

¿e masz dar przyci¹gania platynyicon_smile.gif
  What are these?

 

Jaroslaw Michalak  Identity Verified
Polska
Local time: 06:46
Członek ProZ.com
od 2004

angielski > polski
Jeszcze tylko... May 28, 2004

... zaproœ jakiegoœ PlatMidasa...
  What are these?

 

SATRO  Identity Verified
Polska
Local time: 06:46
niemiecki > polski
+ ...
No to jest dwójka... Jun 2, 2004

nieplatyniakufff! Thx Osita! Ju¿ myœla³em, ¿e nabawiê siê platynowego kompleksuicon_smile.gif
  What are these?

 

Maria Schneider  Identity Verified
Polska
Local time: 06:46
Członek ProZ.com
od 2004

francuski > polski
+ ...
Staszek T... Jun 2, 2004

Staszenku s³oneczko Ty moje, przykro mi, ale futro futrem... niestety platynoweicon_frown.gif((
  What are these?

 

Maria Schneider  Identity Verified
Polska
Local time: 06:46
Członek ProZ.com
od 2004

francuski > polski
+ ...
Staszku nieplatynowy... Jun 2, 2004

Dla mnie zawsze by³es z³otem, to ty mnie rzuciles, w odró¿nieniu od Twojej siostry, a nie ja Ciebie...
Mog³abym powiedziec ze ukrywam platynê tak jak siwiznê... ale po prostu nie wiem gdzie ta datê wprowadzic... myslalam ze sama siê "wprowadzi"....ale jesli ciê to pocieszy i tak jestem ¶wie¿ynka... chocia¿ w tymicon_smile.gif))

  What are these?

 

SATRO  Identity Verified
Polska
Local time: 06:46
niemiecki > polski
+ ...
Ale¿ ja nigdy Ciê nie rzuci³em... Jun 2, 2004

po prostu jakoœ tak wysz³oicon_smile.gif A na pa³³ale zrobimy konkurs na sukanie u Staska plantynyicon_smile.gif Zwyciêzca dostanie (no niewa¿ne co), ale jak u mnie platynê znajdzie to go / j¹ oz³ocêicon_smile.gif
  What are these?

 

lim0nka  Identity Verified
Wielka Brytania
Local time: 05:46
angielski > polski
Osetka, Jun 2, 2004

czy¿byœ przerobi³a siê na platynkê?
a mo¿e by tak na pa³³ale przefarbowaæ Staska?icon_smile.gif

  What are these?

 

SATRO  Identity Verified
Polska
Local time: 06:46
niemiecki > polski
+ ...
¯ebym no ja Ciebie... Jun 2, 2004

nie przefarbn¹³icon_smile.gif Moje w³osie, a w zasadzie szczecina ma najpiêkniejszy kólor na œwiecie i nic, ale to nic nie przyæmi go nawet na pa³³ale...
  What are these?

 

Maria Schneider  Identity Verified
Polska
Local time: 06:46
Członek ProZ.com
od 2004

francuski > polski
+ ...
LimOnka Jun 2, 2004

Po prostu wypada³o... to siê nazywa presja spo³eczna... Kiedy kszta³cone przeze mnie misie sta³y siê platynowe, wypada³o, aby stara niedzwiedzica (dla niewtajemniczonych Ossetta to niedzwiadek po kataloñsku)tez sobie trochê platyny przyda³a (patyna wieku sama przysz³a...).....
  What are these?

 
Stron w wątku:   [1 2 3 4] >

Sign in to add a comment

To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderatorzy tego forum
Lucia Leszinsky[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »
This discussion can also be accessed via the ProZ.com forum pages.