ProZ.com Powwows
This powwow has already been held!

[View Powwow Report]

ProZ.com powwow: Hosted by SOFITA Agency

February 18, 2005, 6:00 pm
BułgariaSofiaIn personangielski
Уважаеми колеги,

Както обещахме преди много време сега сме в състояние да предложим домакинство за среща на Прозианци от България в нашия офис (приемната побира около 20 човека) на 18 февруари - петък. Адрес: бул. България № 7, етаж 1.
  What are these?


Login to add your name to the list of people interested.Click here to login now.

Click here to register. (It is free.)


ProZ.com Users attending this Powwow

: organizer : photos : report : host

Interested members (26) / Confirmed: 17 / Tentative: 3
Name NoteWill Attend
SOFITA  \"Organizer\" \"Photographer\" ...  y
Natasha Stoyanova   Присъединявам се с удоволствие!
  What are these?
 
 y
denchev   Чудесна инициатива! Отдавна трябваше да се организира. При възможност ще се включа и аз.
  What are these?
 
 y
XDeliana Totkova   С удоволствие бих се присъединила, за колко часа е предвидена срещата?
  What are these?
 
 y
XFidexim (X)   ...  m
Maya Todorova   Приемам поканата с удоволствие, много мило от страна на организаторите!
  What are these?
 
 y
Veneta Georgieva   Съжалявам, че няма да мога да присъствам (Варна е далеко), но желая успех на срещата и очаквам участниците да споделят преживяното.
  What are these?
 
 
Avivabg   Съжалявам, не мога да дойда, но ви пожелавам приятно изкарване.
  What are these?
 
 n
Hemuss   При възможност ще присъствам с удоволствие!
  What are these?
 
 y
Ivaylo Ivanov   Чудесно хрумване! Ще дойда
  What are these?
 
 y
Willy Obretenov   I'm in  y
Agencja BTB Tomasz Wicik, Wania Manczewa-Wicik   :( Виж ако беше лятото... Приятно изкарване!
  What are these?
 
 n
Valtronic   С удоволствие ще дойда!
  What are these?
 
 y
Neva M.   Може ли и аз? В колко часа?
  What are these?
 
 y
tintiri   Бройте ме и мен!
  What are these?
 
 y
pavlina ganeva   elate i v plovdiv  
Irina Popova   Благодаря на агенция Софита за любезната покана и чудесната идея!
  What are these?
 
 y
invguy   Браво, СОФИТА! Крайно време беше... :) Ще гледам да си организирам така нещата, че да прескоча до София на 18-ти.
  What are these?
 
 m
Mushu   И аз ще направя всичко възможно да дойда!:)
  What are these?
 
 y
Nadejda Todorova-Stoyanova   Ще се опитам да дойда. Конкретизиран ли е часът на срещата?
  What are these?
 
 
Irena Alexieva   С удоволствие бих се запознала с колегите
  What are these?
 
 m
Ekaterina Georgieva   Ще дойда
  What are these?
 
 y
Lyubka Stambolieva   Чудесна идея! Ще дойда.
  What are these?
 
 y
Spark   Потвържавам участие, докато още има места ;)
  What are these?
 
 y
Hristova   Чудесна идея, с удоволствие ще дойда!
  What are these?
 
 y
Pravda Paskaleva   Paskaleva  
Postings about this event


Powwow: Sofia - Bulgaria

Avivabg
Local time: 09:13
angielski > bułgarski
+ ...
Çà âðåìåòî íà ñðåùàòà Feb 4, 2005

Ëè÷íî àç íàèñòèíà áèõ ïðåäïî÷åëà ïî-ðàíåí÷àñ, íàïðèìåð äâà-òðè ÷àñà ïî-ðàíî, çà äà ìîãà äà ñå ïðèáåðà â Ïëîâäèâ îùå ñúùàòà âå÷åð. Ùå ÷àêàì ìíåíèåòî è íà äðóãèòå
  What are these?

 

Sign in to add a comment

To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

Moderatorzy tego forum
Lucia Leszinsky[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »
This discussion can also be accessed via the ProZ.com forum pages.Your current localization setting

polski

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Szukaj terminu
  • Praca
  • Forum
  • Multiple search