Wymogi dla niezależnych tłumaczy

Objaśnienie 3 części:


01 Umiejętności tłumaczeniowe

Procedura weryfikacji została opracowała na podstawie wytycznych normy EN 15038 dotyczącej jakości w tłumaczeniu. W przypadku tłumaczy stosuje się różne metody potwierdzania „kompetencji”, o których mowa w normie EN 15038, w tym weryfikację poświadczeń kwalifikacji, które kandydaci uzyskali od różnych stowarzyszeń, takich jak American Translator Association (Stany Zjednoczone) czy Chartered Institute of Linguists (Wielka Brytania). (W procesie weryfikacji mogą być uwzględnione także przykładowe tłumaczenia, opinie członków/klientów oraz inne dane, szczególnie w przypadku tych par językowych i dziedzin, dla których zewnętrzne poświadczenia kwalifikacji mogą być trudno dostępne).

02 Rzetelność biznesowa

Drugim kryterium przyjęcia do programu jest rzetelność biznesowa, którą ocenia się na podstawie opinii członków i klientów, a także innych stosownych informacji z bazy danych ProZ.com. W przypadku firm może być uwzględniona historia działalności zarówno w charakterze dostawcy, jak i nabywcy. Po przyjęciu do programu członkowie muszą dbać o dobrą reputację w celu pozostania w programie.

03 Dobra postawa członkowska

Trzecim kryterium przyjęcia do programu jest „dobra postawa członkowska”. Uczestnicy muszą popierać zasady profesjonalizmu ProZ.com i zgodnie z nimi postępować, muszą wyrazić zgodę na warunki udziału w programie, a także wnieść swój wkład w utrzymanie programu, prezentując nienaganną postawę członkowską w zakresie opłat członkowskich, danych profilowych oraz przestrzegania zasad i regulaminów portalu i programu.Fragment normy EN 15038 dotyczącej jakości w branży tłumaczeniowej

3.2.2 Kompetencje zawodowe tłumaczy

Tłumacze powinni mieć przynajmniej poniższe kompetencje.

  1. Kompetencja tłumaczeniowa
  2. Kompetencje w zakresie języka i rozumienia tekstów w języku źródłowym i docelowym
  3. Kompetencja w zakresie wyszukiwania informacji, pozyskiwanie i przetwarzanie informacji
  4. Kompetencja kulturowa
  5. Kompetencja techniczna


Powyższe kompetencje należy zdobyć, realizując co najmniej jeden z poniższych punktów:

  • formalne wyższe wykształcenie w zakresie tłumaczeń (stopień nadany przez uznaną instytucję);
  • równoważne kwalifikacje z dowolnego innego zakresu oraz co najmniej dwa lata udokumentowanego doświadczenia w tłumaczeniu;
  • co najmniej pięć lat udokumentowanego doświadczenia w tłumaczeniu.
Your PRO status
Jeszcze nie przesłano


W liczbach

Weryfikacja kandydatów do sieci odbywa się teraz w trybie ciągłym. W chwili obecnej mamy:

4848

Tłumacze w programie ProZ.com Certified PRO


Co mówią inni

I like the participative setup, and appreciate having the opportunity to be involved in developing this initiative.
tazdog (X)
Hiszpania

What an excellent idea; I love it. I think that any initiative that helps to professionalize our job is interesting.
megane_wang
Hiszpania

I welcome the incentive to review my skills and keep checking they are up to date.