Członek od Mar '09

Języki robocze:
angielski > rosyjski
polski > rosyjski
niemiecki > rosyjski

Andrei Bukharov
17-year experience in translation

Ząbki, Mazowieckie, Polska
Czas lokalny: 23:38 CEST (GMT+2)

Język ojczysty: rosyjski Native in rosyjski
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
3 positive reviews
Wiadomość od użytkownika
17-year experience in translation and proofreading (EN-RU, DE-RU, PL-RU)
Typ konta Niezależny tłumacz pisemny i/lub ustny, Identity Verified Tożsamość zweryfikowana
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Afiliacje This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Usługi Translation, Editing/proofreading, Software localization
Znajomość dziedzin
Specjalizacja:
Biznes/handel (ogólne)Mechanika/inżynieria mechaniczna
Prawo: umowyReklama/public relations
EkonomiaFinanse (ogólne)
Marketing/badania rynkuMedia/multimedia
Komputery (ogólne)Tkaniny/odzież/moda

Stawki
angielski > rosyjski - Stawki: 0.05 - 0.06 EUR za słowo
polski > rosyjski - Stawki: 0.05 - 0.06 EUR za słowo
niemiecki > rosyjski - Stawki: 0.05 - 0.06 EUR za słowo
Preferowana waluta EUR
KudoZ (PRO) Odpowiedzi na pytania 1
Oceny tego użytkownika w bazie Blue Board  5 opinii

Payment methods accepted Przelew, PayPal | Send a payment via ProZ*Pay
Portfolio Przykładowe tłumaczenia: 3
angielski > rosyjski: politics for the US State Government website
Tekst źródłowy - angielski
The time is right to achieve peace in the Middle East, according to President Bush, because the Palestinians and Israelis have leaders determined to achieve peace, and because the world understands the urgency of supporting the peace process. Decades of diplomatic effort led to talks in Annapolis, Maryland, in November 2007.
Tłumaczenie pisemne - rosyjski
По мнению президента Буша, настало время для достижения мира на Ближнем Востоке, поскольку к этому стремятся руководители и Палестины, и Израиля, и при этом мир понимает крайнюю необходимость поддержания мирного процесса. Результатом десятилетий дипломатических усилий стали переговоры в Аннаполисе (штат Мэриленд) в ноябре 2007 года.
niemiecki > rosyjski: a technical manual
Tekst źródłowy - niemiecki
Nach Spannungswiederkehr wird eine Initialisierungsroutine durchlaufen.
Die einzelnen Schritte sind unten abgebildet. Ein Schritt hat die Dauer von mindestens 5 Sekunden, um eine optische Kontrolle an der Maschine zu ermöglichen.
Wird bei einer Abfrage ein fehlerhafter Zustand erkannt bleibt die Routine an dieser Stelle stehen bis der Fehler beseitigt ist. Während der Initialisierung blinken die Anzeigen Störung und Bereit abwechselnd.
Tłumaczenie pisemne - rosyjski
После возобновления подачи энергии запускается процедура инициализации.
Отдельные шаги описаны ниже. Продолжительность шага составляет по меньшей мере 5 секунд, что необходимо для оптического управления машиной.
Если при считывании определяется ошибочное состояние, программа остается в этом положении, пока ошибка не будет устранена. При инициализации поочередно мигают индикаторы сбоя и готовности.
polski > rosyjski: a contract
Tekst źródłowy - polski
1. Podstawą do naliczenia premii są dane uzyskane w oparciu o polskie księgi rachunkowe.
2. Rozliczenie premii na rzecz Dyrektora następować będzie w okresach kwartalnych. Wypłata premii na rzecz Dyrektora będzie następować do 45 dni po zakończeniu kwartału.
3. Dyrektorowi przysługuje również zwrot uzasadnionych i udokumentowanych wydatków ponoszonych przez Dyrektora przy wykonywaniu niniejszej umowy, z zastrzeżeniem, iż wyłącznie Zarządowi Spółki przysługuje prawo decydowania o zasadności oraz wysokości poniesionych przez Dyrektora nakładów i kosztów – ponad udzielone przez Zarząd pełnomocnictwo.
Wypłata premii, o której mowa powyżej, może zostać wstrzymana przez Zarząd Mercor w przypadku jeśli Dyrektor nie dokona rozliczenia wydatków poniesionych w danym okresie / nie przestawi faktur i innych dokumentów księgowych potwierdzających wydatkowanie środków.
Tłumaczenie pisemne - rosyjski
1. Размер премии рассчитывается на основании данных, полученных по польской отчетной документации.
2. Расчет премий в пользу Директорa выполняется ежеквартально. Выплата премий в пользу Директорa выполняется в течение 45 дней после окончания квартала.
3. Директору причитается также возмещение обоснованных и задокументированных расходов, понесенных Директором при исполнении настоящего соглашения, при условии, что исключительно Правлению Общества принадлежит право принимать решение об обоснованности и размере понесенных Директором расходов и затрат сверх предоставленных Обществом полномочий.
Выплата премии, о которой говорится выше, может быть приостановлена Правлением Mercor в случае, если Директор не выполняет расчетов расходов, понесенных в данном периоде/не представляет фактур и иных бухгалтерских документов, подтверждающих расходование средств.

Doświadczenie Lata doświadczenia jako tłumacz: 17. Zarejestrowany od: Jul 2005. Członek od: Mar 2009.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Poświadczenia kwalifikacji angielski > rosyjski (reference letters)
polski > rosyjski (reference letters)
niemiecki > rosyjski (reference letters)
Przynależność do organizacji N/A
Oprogramowanie Across, Adobe Acrobat, memoQ, Microsoft Excel, Microsoft Office Pro, Microsoft Word, Other CAT tool, Passolo, Powerpoint, SDL TRADOS, SDLX, Wordfast, XTM
CV/Resume CV available upon request
Events and training
Powwows attended
Praktyki zawodowe Andrei Bukharov popiera ProZ.com's Zasady postępowania.
Bio
Brak
Słowa kluczowe: English, Russian, Polish, German, proofreading, translation, engineering, business, legal, IT, marketing
Ostatnia aktualizacja profilu
Feb 17


Your current localization setting

polski

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Szukaj terminu
  • Praca
  • Forum
  • Multiple search