Członek od Nov '07

Języki robocze:
angielski > polski
polski > angielski

Jerzy Ozana
Corporate translation at its best

Jasienica, Slaskie, Polska
Czas lokalny: 09:06 CEST (GMT+2)

Język ojczysty: polski Native in polski
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
8 positive reviews
Typ konta Niezależny tłumacz pisemny i/lub ustny, Identity Verified Tożsamość zweryfikowana
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Afiliacje This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Usługi Translation, Interpreting, Website localization, Editing/proofreading, Software localization, Transcription, Desktop publishing
Znajomość dziedzin
Specjalizacja:
Motoryzacja/samochodyKomputery: oprogramowanie
Komputery (ogólne)Media/multimedia
Biznes/handel (ogólne)Zarządzanie
Finanse (ogólne)Marketing/badania rynku
Prawo: umowyZasoby ludzkie (HR)

Stawki
angielski > polski - Stawki: 0.06 - 0.10 EUR za słowo / 20 - 30 EUR za godzinę
polski > angielski - Stawki: 0.06 - 0.10 EUR za słowo / 20 - 30 EUR za godzinę
Preferowana waluta EUR
KudoZ (PRO) Punkty PRO: 151, Odpowiedzi na pytania 63, Zadane pytania 219
Oceny tego użytkownika w bazie Blue Board  3 opinii

Payment methods accepted PayPal
Portfolio Przykładowe tłumaczenia: 2
angielski > polski: Recruitment agency portfolio (extract) EN - - - > PL
Tekst źródłowy - angielski
The strength of any business is undoubtedly its employees; their commitment, ability and reliability. Without exception, every member of YYY team is passionately committed to service excellence - all are professional managers and consummate communicators with a wealth of cross-sector experience and top level recruitment industry qualifications.
This team quality and synergy is a unique and essential part of the YYY's character and commitment that reflects across all divisions, epitomising the integrated service values and professionalism of every team member. Each individual is capable of providing rapid, intelligent business solutions that contribute to the clients' employment plans, no matter what the complexity or volume of the staff requirement. Through a dynamic shared intelligence process, we respond to the clients' business objectives, as well as their specific recruitment needs.

All roles offer excellent packages and benefits not to mention future prospects.
YYY offers a challenging, dynamic environment full of passion that rewards on merit and offers both promotional and serious career opportunities. This is in evidence with the growth of the company, and in particular in our first and second tier management structure which has grown organically through structured internal promotion.

For our clients, we manage every detail of the recruitment process - from conducting aptitude and attitude screening processes and trade tests, to final interviews and prepared short-listed client recommendations. Many of our clients that require teams of skilled candidates to support their production plans, accompany us to Poland to finalise selection in our assessment centre at ZZZ - an efficient custom designed engineering environment with ample space, equipment and facilities to test and assess volumes of candidates. We take care of every detail of the employment and relocation process whatever the complexity or number of candidates required. This includes the completion of all employee/employer legal requirements in accordance with EU and local jurisdictions.


Tłumaczenie pisemne - polski
Potencjał każdej firmy leży niewątpliwie w jej pracownikach – ich zaangażowaniu, umiejętnościach i rzetelności. Również w YYY każdy członek zespołu jest w pełni zaangażowany w dostarczanie najwyższej jakości usług. Wszyscy pracownicy firmy to profesjonalni menedżerowie o wyjątkowych zdolnościach interpersonalnych, legitymujący się bogatym doświadczeniem w wielu sektorach i posiadający pierwszorzędne kwalifikacje w branży rekrutacyjnej.
Wysokie kwalifikacje i synergia zespołu w sposób szczególny współtworzą charakter i zaangażowanie wszystkich oddziałów YYY, stanowiące doskonałe odzwierciedlenie wartości zintegrowanych usług oraz profesjonalizmu każdego członka zespołu. Każdy z pracowników potrafi dostarczać inteligentne rozwiązania biznesowe wspierające plany rekrutacyjne klientów, bez względu na poziom ich złożoności czy wielkość zgłaszanego zapotrzebowania na nową kadrę. Poprzez prowadzony wspólnie z klientami dynamiczny proces zbierania danych przyczyniamy się do realizacji ich celów oraz indywidualnych potrzeb rekrutacyjnych.

Każda oferta pracy wiąże się z wyjątkowym pakietem świadczeń oraz obiecującymi perspektywami rozwoju.
YYY oferuje pracę w dynamicznym, pełnym wyzwań, pasjonującym środowisku, w którym pracownicy są wynagradzani na podstawie faktycznych osiągnięć i w którym otrzymują możliwość awansu oraz rozwoju kariery zawodowej. Stosowanie tych zasad wpłynęło na rozwój firmy, a w szczególności na wykreowanie kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla poprzez awans spośród szeregowych pracowników.

Oferujemy klientom drobiazgowe zarządzanie całym procesem rekrutacji – od przeprowadzenia wstępnej selekcji w zakresie oceny predyspozycji zawodowych oraz osobowościowych, przez testy branżowe, aż po przeprowadzenie rozmów końcowych i sporządzenie wykazu rekomendowanych kandydatów. Wiele z naszych klientów pragnących zatrudnić całe zespoły wykwalifikowanych pracowników w dziale produkcji towarzyszy nam w podróży do Polski, gdzie mogą sfinalizować wybór kandydatów w ośrodku oceny w ZZZ, oferującym obszerne pomieszczenia specjalnie zaprojektowane i wyposażone na potrzeby przeprowadzania ocen kandydatów na stanowiska techniczne. Dbamy o każdy szczegół procesu zatrudnienia i przeprowadzki pracownika, bez względu na poziom złożoności zadania i liczbę rekrutowanych osób. Wiąże się to również ze spełnieniem wszystkich wymogów prawnych obowiązujących pracownika/pracodawcę na terenie kraju oraz Unii Europejskiej.
angielski > polski: power of attorney - EN--->PL
Detailed field: Prawo: umowy
Tekst źródłowy - angielski
Acting in accordance with the provisions of article 88 of the articles of association of the company, the board resolved to appoint Mr XXX having a Dutch passport number ………… as the agent and attorney of the company and grant to him a power of attorney in the form appearing in the attached document initialled by the chairman of the meeting for purposes of identification and that the common seal of the company be affixed thereon in the presence of Mr XXX director of the company and Mrs XXX director of XXX, secretary of the company as provided by article 115 of the articles of association of the company and that the original of the power of attorney, thus executed and legalised, if necessary, be forwarded to the aforesaid Mr XXX.

XXX, a company incorporated and registered in the Republic of Cyprus, under registration No. XXX having its registered office at XXX, Cyprus, (hereinafter called "the company") hereby appoints Mr XXX having a Dutch passport No. …………… (hereinafter called "the attorney") the true and lawful attorney of the company in all countries of the world for and in the name of and on behalf of the company to do or execute all or any of the acts and things hereinafter mentioned that is to say:

To act on behalf of XXX and be the authorised person to sign any documents and agreements for the purchase of 20% of the shares of XXX at Warsaw.

This power of attorney is valid for 1 year until 27 June 2008.
Tłumaczenie pisemne - polski
Działając zgodnie z postanowieniami artykułu 88 umowy spółki, Zarząd podjął uchwałę o powołaniu Pana XXX, legitymującego się holenderskim paszportem numer ………… na przedstawiciela i pełnomocnika spółki oraz o udzieleniu mu pełnomocnictwa, którego wzór dołączono do niniejszego dokumentu, podpisanego w celach identyfikacyjnych przez Przewodniczącego, które zostanie opieczętowane pieczęcia firmową w obecności Pana XXX, dyrektora spółki oraz Pani XXX, dyrektora XXX, sekretarza spółki, zgodnie z artykułem 115 umowy spółki. Podpisany i uprawomocniony w powyższy sposób oryginał pełnomocnictwa zostanie, w razie konieczności, przekazany wyżej wymienionemu Panu XXX.

XXX, spółka założona i zarejestrowana w Republice Cypru, pod numerem wpisu Nr XXX z siedzibą pod adresem XXX, Cypr, (zwanej dalej “spółką”), niniejszym mianuje Pana XXX, legitymującego się holenderskim paszportem nr …………… (zwanego dalej “pełnomocnikiem”), na legalnego pełnomocnika spółki we wszystkich krajach świata, [uprawnionego] do wykonywania wszystkich niżej wymienionych działań i czynności, tzn.:

Działania w imieniu XXX w charakterze osoby upoważnionej do podpisania wszelkich dokumentów i umów związanych z zakupem 20% udziałów firmy XXX z siedzibą w Warszawie.

Niniejsze pełnomocnictwo pozostaje ważne przez okres jednego roku do 27 czerwca 2008.

Glosariusze Jerzyk's glossary
Wykształcenie Other - Translation Studies Center, Sosnowiec, Poland
Doświadczenie Lata doświadczenia jako tłumacz: 16. Zarejestrowany od: Feb 2006. Członek od: Nov 2007.
Poświadczenia kwalifikacji angielski > polski (Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych, verified)
polski > angielski (Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych, verified)
Przynależność do organizacji NOT - Polish Federation Of Engineering Association, TEPIS
Oprogramowanie Across, Alchemy Publisher, Catalyst, MateCat, memoQ, MemSource Cloud, Microsoft Excel, Microsoft Word, Passolo, Powerpoint, SDL TRADOS, SDLX, Wordfast
Praktyki zawodowe Jerzy Ozana popiera ProZ.com's Zasady postępowania (v1.1).
Bio
A full-time freelance translator (English to Polish) and owner of a small translation agency.

Graduate of the University of Economics in Katowice (MSc in Economy and Foreign Trade).
Former employee of a major international FMCG company (1995-2005) - marketing and sales departments.

Covered fields:

# Finance & Banking: insurance, financial statements, accounting, credit arrangements, factoring, investment funds (including commentaries, factsheets, market updates, etc.)
# Marketing and Sales: online advertising, market research, loyalty programmes, shopper research, product brochures/leaflets, brand development, internal trainings for employees/sales representatives, etc.
# Legal documents: contracts, certificates, terms and conditions, formal letters, etc.
# HR documents: policies, forms, career path descriptions, health and safety regulations, etc.
# Automotive: press releases, diagnostic software, all types of manuals, brochures, trainings for truck drivers, etc.
# IT: owner manuals (desktop/laptop computers, workstations, smartphones), software strings for automotive and telecom sectors, software support documentation

Average monthly workload (average for 2009): 2500 wpd.
Sustainable monthly workload: 2500 wpd, 3500 wpd for urgent projects.

I have worked for leading Polish companies as well as major international corporations (references available on request). Check more details in my CV.

If you require any additional information, please do not hesitate to contact me.
Słowa kluczowe: polish translations, polish translator, polish translations, polish, english, economics, business, finance, Polish translator, English-Polish translations, Polish translations, Polish translator, Polish translation, Polish legal translator, English legal translator, English to Polish legal translator, English to Polish legal translator, English Polish legal translator, English to Polish legal translations, Polish to English legal translator, Polish to English legal translation, Polish English legal translator, Polish English legal translation, legal translations, polish translations, polish translator, translation of correspondence, translation of certificates, translation of diplomas, translation of contracts, translation of bylaws, translation of appraisals, translation of statutes, translation of articles of association, translation of regulations, translation of EU documents, contract law, company law, employment law, property law, legal translation, business translation, real estate translation, financial translation, tender, consumer law, polish translations, polish translator, capital market, legal, business, economy, polish translations, tłumacz, tłumacz języka angielskiego, tłumaczenia prawnicze, tłumaczenia prawne, tłumaczenie umów, tłumaczenie regulaminów, tłumaczenie operatów, tłumaczenie korespondencji, tłumaczenie ofert przetargowych, tłumaczenie statutu spółki, tłumaczenie sprawozdań finansowych, tłumaczenie statutów, tłumaczenie aktów prawnych, polish translations, polish translator, tłumaczenie dokumentów, tłumaczenie certyfikatów, tłumaczenie świadectw, tłumaczenie indeksów, tłumaczenie warunków umów, tłumaczenie sprawozdań zarządu, ekonomia, biznes, świadectwa, dyplomy, zaświadczenia, umowy, kontrakty, prawo cywilne, prawo handlowe, prawo gospodarcze, prawo karne, prawo finansowe corporate law, corporation, commercial, transactions, commercial, contracts, employment, HR, human resources, litigation, legal, court, judge, business, lawyer, law, attorney, marketing, finance, financial accounting, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia prawnicze, rachunkowość, prawo, finanse, bankowość, polish financial translations, polish translations, polish legal translations, finance, trade, sales, marketing, accounting, law, HR terminology, english to polish, polish to english, finanse, handel, sprzedaż, rachunkowość, prawo, angielski, polski, technical translations, tłumaczenia techniczne, spawalnictwo, spawanie, welding, automotive translation, automotove translations, tłumaczenia motoryzacyjne
Ostatnia aktualizacja profilu
Jul 2, 2019More translators and interpreters: angielski > polski - polski > angielski   More language pairsYour current localization setting

polski

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Szukaj terminu
  • Praca
  • Forum
  • Multiple search