Języki robocze:
angielski > polski
polski > angielski

Marian Perkowski
Tłumaczenia techniczne EN-PL; PL-EN

Czas lokalny: 08:03 CEST (GMT+2)

Język ojczysty: polski 
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
1 positive review
  Display standardized information
Wiadomość od użytkownika
Tłumaczenia technicze
Typ konta Niezależny tłumacz pisemny i/lub ustny, Identity Verified Tożsamość zweryfikowana
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Afiliacje This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Usługi Translation, Editing/proofreading
Znajomość dziedzin
Specjalizacja:
Mechanika/inżynieria mechanicznaMotoryzacja/samochody
Energia elektryczna/energetykaKomputery (ogólne)

KudoZ (PRO) Punkty PRO: 381, Odpowiedzi na pytania 124, Zadane pytania 81
Payment methods accepted Przelew, PayPal, Skrill
Portfolio Przykładowe tłumaczenia: 2
angielski > polski: High Pressure Barrel Pumps
General field: Technika/inżynieria
Detailed field: Mechanika/inżynieria mechaniczna
Tekst źródłowy - angielski
MOUNTING COUPLING HUB

A coupling hub must have correct interference fit on its shaft for satisfactory operation. If the fit is too tight, the hub will be distorted. If its too loose, there will be fretting and possible stress concentration which could lead to fatigue. With straight bores the interference is determined by the diameters of the shaft and hub. With a tapered fit , the interference is controlled by the axial position of the hub on the shaft, so it is essential that correct procedures be followed every time a coupling hub is mounted.
Tłumaczenie pisemne - polski
MONTAŻ PIASTY SPRZĘGŁA

Piasta sprzęgła musi mieć prawidłowe pasowanie wciskowe na wale w celu zapewnienia zadowalającej pracy sprzęgła. Jeżeli pasowanie jest zbyt ciasne, piasta może ulec odkształceniu. Jeżeli pasowanie jest zbyt luźne, nastąpi zużycie cierne i możliwość wystąpienia koncentracji naprężenia mogącej spowodować zmęczenie materiału. W przypadku otworów cylindrycznych wcisk jest determinowany poprzez średnice wału i piasty. W przypadku pasowania stożkowego wcisk jest kontrolowany poprzez osiowe (wzdłużne) położenie piasty na wale, zatem niezwykle istotne jest stosowanie prawidłowych procedur podczas każdorazowego montażu piasty sprzęgła.
polski > angielski: ZAWORY MOTYLKOWE M3M
General field: Technika/inżynieria
Detailed field: Mechanika/inżynieria mechaniczna
Tekst źródłowy - polski
3 KONSTRUKCJA I DZIAŁA NIE

Istniejące konstrukcje zaworów motylkowych mogą być podzielone na dwie grupy: z koncentrycznym lub mimośrodowym łożyskowaniem dysku zaworu. W przypadku zaworu z mimośrodowym łożyskowaniem dysku powierzchnia uszczelniająca nie jest przerwana przez wałek i pierścień uszczelniajacy może byc wymieniony bez konieczności demontażu dysku. W przypadku zaworów z łożyskowaniem dwu-mimośrodowym, oś obrotu dysku jest poza płaszczyzną uszczelnienia, a także poza osią przepływu. Takie położenie osi dysku powoduje dodatkowe względne przemieszczenie dysku z pierścieniem uszczelniającym w gniezdzie zaworu i w wyniku tego efektywniejsze zamknięcie zaworu. Konstrukcja taka zapewnia pracę pierścienia uszczelniającego bez tarcia. Dwu-mimośrodowe łożyskowanie dysku i specjalna geometria gniazda zaworu (potrójny mimośród) zapewniają względne ruchy doszczelniające z utrzymaniem równomiernego rozkładu ciśnienia na powierzchni i całkowitą szczelność pomiędzy pierścieniem uszczelniającym a gniazdem zaworu. Taka kinematyka ruchu dysku zaworu oraz zastosowanie specjalnego "pływającego" metalowego pierścienia uszczelniającego zapewniają pełną szczelność zaworu w pozycji zamknięcia przy niskich i wysokich temperaturach, a także przepływ w obu kierunkach. Ciśnienie uszczelniające w gniezdzie zaworu jest powodowane poprzez składnik momentu napędowego powstający w wyniku prawidłowo zaprojektowanego podwójnego mimośrodu. W zaworach tych nie ma potrzeby stosowania ograniczników mechanicznych ponieważ dysk nie może przemieścić się poza położenie zamknięcia a uszczelnienie jest zapewnione przez okreslony moment. Łożyskowanie wałka zaworu zapewnia precyzyjne połozenie dysku zarówno w kierunku promieniowym jak i osiowym. Tuleja oraz pierścien oporowy łożyska wzdłużnego są wykonane ze stali nierdzewnej. Zewnętrzne uszczelnienie wałka zaworu jest zapewnione poprzez uszczelnienie szczeliwem grafitowym w komorze dławnicowej. Dysk jest zamocowany na wałku przy pomocy wpustów i zabezpieczony kołkiem stożkowym. Korpus zaworu jest wykonany ze stali węglowej i w przypadku zastosowań gdzie występuje wysoka temperatura posiada wspawane gniazdo ze stali nierdzewnej. Dostępne są także wersje spawane lub odlewane ze stali niskostopowej lub austenitycznej.
Tłumaczenie pisemne - angielski
3. DESIGN AND OPERATION

Existing designs of butterfly valves may be classified in two groups: with centric or eccentric bearing support of valve disc. In design with eccentric disc bearing support, sealing surface is not interrupted by a shaft, and seal ring may be renewed without disc dismantling. In valves where there is double-eccentric disc bearing support, disc rotation axis is out of sealing plane and flow axis too. Such position of disc axis causes additional relative movement of disc with seal ring in valve seat, and as a result, more effective valve closing. Such design guarantees non-friction operation of the seal ring. Double-eccentric disc bearing support and special geometry of valve seat (third eccentric) provides high relative sealing movements with keeping even surface pressure, and full line of sealing before the seal ring and seat. This kinematics of disc movement, and applying special “floating” metal seal ring, provide full tightness of valve in closed position both at high and low temperatures, and bi-directional flow. Sealing pressure in valve seat is caused by a component of driving torque which is formed due to properly designed double-eccentricity. There is no need to use any mechanical limit devices, because the disc cannot move over closed position, and sealing is provided by specified torque. Bearing support of valve shaft ensures precise disc position both in radial and axial direction. Thrust bearing bushing and thrust ring are made of stainless steel. External sealing of valve shaft is provided by stuffing box with graphite packing. Disc is fixed on the shaft by keys and secured with taper dowel pin. Valve body is made of carbon steel, and for high temperature application stainless steel seat is welded. Welded or cast version made of low alloy steel and austenitic steel are also available.

Doświadczenie Lata doświadczenia jako tłumacz: 26. Zarejestrowany od: Apr 2011.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Poświadczenia kwalifikacji angielski > polski (Chief Technical Organization (NOT))
Przynależność do organizacji N/A
Oprogramowanie Adobe Acrobat, AutoCAD, Frontpage, Microsoft Excel, Microsoft Office Pro, Microsoft Word, Solid Works, Powerpoint, SDL TRADOS, Wordfast
Praktyki zawodowe Marian Perkowski popiera ProZ.com's Zasady postępowania (v1.1).
Bio
Inżynier mechanik z ponad 38 letnim doświadczeniem zawodowym w kraju i za granicą. Zarejestrowany w 1995r w Rejestrze Tłumaczy NOT.
Wpis do rejestru odnowiony w Marcu 2011, Czerwcu 2013, Kwietniu 2016 i Czerwcu 2019.

Ponad 7 000 stron udokumentowanych tłumaczeń dokumetów techniczych, takich jak instrukcje obsługi, dokumentacje techniczno-ruchowe, specyfikacje, arkusze danych itp. z języka angielskiego na polski i odwrotnie). Do klientów należą Daewoo Motor Company, Warszawska Fabryka Pomp i wielu innych.

Ponad 22 lata pracy za granicą w międzynarodowej firmie petrochemicznej (na stanowisku inżyniera mechanika), z językiem angielskim używanym w dokumentacji i do komunikowania się. Bardzo dobra znajomość terminologii angielskiej następujących maszyn i urządzeń: maszyny wirujące (turbiny parowe i gazowe, pompy, sprężarki, wentylatory, przekładnie, miksery), sprzęt stacjonarny (kotły, stacje odsalania, wymienniki ciepła, zbiorniki) oraz narzędzia używane do napraw maszyn.
Uważam że wieloletnie doświadczenie zawodowe w połączeniu z wiedzą techniczną pozwalają na zapewnienie dobrego poziomu tłumaczeń technicznych.

Wykształcenie: Magister Inżynier Mechanik. Uczelnia: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa. Specjalność: Maszyny i Urządzenia Przemysłu Chemicznego i Spożywczego. Rok ukończenia 1979. Używane narzędzia CAT: SDL Trados Studio 2017, Memo Q.
Ten użytkownik zdobył punkty KudoZ, pomagając kolegom w tłumaczeniu terminów w kategorii PRO. Kliknij sumę punktów, aby zobaczyć zaproponowane tłumaczenia.

Suma punktów: 383
Punkty PRO: 381


Wiodące języki (PRO)
angielski > polski329
polski > angielski52
Wiodące dziedziny ogólne (PRO)
Technika/inżynieria333
Nauki ścisłe16
Inne16
Prawo/patenty8
Medycyna4
Punkty w jeszcze jednej dziedzinie >
Wiodące dziedziny szczegółowe (PRO)
Mechanika/inżynieria mechaniczna90
Budownictwo/inżynieria lądowa i wodna38
Inżynieria przemysłowa36
Motoryzacja/samochody36
Energia elektryczna/energetyka36
Statki, żegluga, marynarka28
Chemia, inżynieria chemiczna20
Punkty w 17 innych dziedzinach >

Zobacz wszystkie punkty >
Słowa kluczowe: tłumaczenia, angielski, techniczne


Ostatnia aktualizacja profilu
Jun 10, 2020More translators and interpreters: angielski > polski - polski > angielski   More language pairsYour current localization setting

polski

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Szukaj terminu
  • Praca
  • Forum
  • Multiple search