Języki robocze:
angielski > polski
polski > angielski
polski (mono)

Izabela Klodzinska
polski > angielski
Tomasz Kościuczuk - PROGRES
Professionally yours

Slupsk, Pomorskie, Polska
Czas lokalny: 16:19 CET (GMT+1)

Język ojczysty: polski Native in polski
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
11 positive reviews
Nastawienie tłumacza
do przyszłej współpracy (LWA)

Past 5 years
(2 entries)
5
Last 12 months
(0 entries)
0
Total: 12 entries
Wiadomość od użytkownika
Professional
Typ konta Tłumacz i zleceniodawca, Identity Verified Tożsamość zweryfikowana
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Afiliacje
Blue Board affiliation:
Usługi Translation, Interpreting, Editing/proofreading, Website localization, Software localization, MT post-editing, Project management
Znajomość dziedzin
Specjalizacja:
Energia elektryczna/energetykaPrawo (ogólne)
Prawo: umowyFinanse (ogólne)
Biznes/handel (ogólne)Inżynieria przemysłowa
Edukacja/pedagogikaPsychologia
Certyfikaty, dyplomy, świadectwa, CVMedia/multimedia

Preferowana waluta EUR
KudoZ (PRO) Punkty PRO: 301, Odpowiedzi na pytania 184, Zadane pytania 82
Archiwum zleceń 54 zapisanych zleceń    5 pozytywne oceny zleceniodawców    2 pozytywne oceny kolegów

Payment methods accepted Przelew, Przekaz pieniężny, PayPal, Skrill | Send a payment via ProZ*Pay
Year established 1998
Currencies accepted Euro (eur), Polish zlotys (pln), U. S. dollars (usd)
Portfolio Przykładowe tłumaczenia: 3
angielski > polski: A Passion for Teaching / Nauczyciel z pasją
General field: Nauki społeczne
Detailed field: Edukacja/pedagogika
Tekst źródłowy - angielski
Moral purposes

Moral purposes are at the heart of every teacher’s work. They underpin their sense of commitment to their pupils, which includes but goes beyond the instrumental policy agenda of governments. In this chapter, I will discuss the kinds of care and courage which good teachers demonstrate in their everyday work, and what pupils have to say about their experiences of passionate teaching and its effects upon their learning.

Teaching is moral in the sense that it is designed to benefit humankind, but teachers may often be blind to their influence on students. Perhaps they are too busy, preoccupied with classroom management and subject-content coverage. This will be more so in secondary than in primary schools, where teachers spend almost every day with the same students. Countless stories by the students or ex-students point to the importance, for good and bad, of the teacher’s personal and interpersonal attributes. Classic films about the influence of teachers – Goodbye, Mr Chip, The Blackboard Jungle, The Dead Poets’ Society as well as numerous texts – are testimonies to the “moralness”, moral complexity and powerful effects of the teachers’ beliefs, style, manner, and values upon students. While it is important not to “sentimentalize” (Jackson, 1999, p. 88), it is necessary to acknowledge that moral purposes are an essential part of all teachers’ roles. Those with a passion for teaching are not content with teaching the curriculum to students. For passionate teachers, professional accountability is about far more than satisfying externally imposed bureaucratic demands or annually agrees targets for action linked to government and school improvement agendas. While these may be important, they do not touch upon the ethical or mental character of the teacher’s work. Rather, such teachers understand that the nature of teaching, the terms of their work, oblige teachers to “place the intellectual and moral well-being of students first ad foremost” through their actions and interactions (Hansen, 1998, p. 651). They know they have a broader influencing role on students’ ways of thinking, feeling and behaving.

Sockett argues that techniques of teaching are always subservient to a moral end and, therefore, that the moral character of the teacher if of prime importance. He identifies five major virtues: honesty, courage, care, fairness, and practical wisdom.

Quotation from: "A Passion for Teaching" by Prof. Christopher Day
Tłumaczenie pisemne - polski
Cele moralne

U podstaw pracy każdego nauczyciela leżą cele moralne. To z nich wyrasta sens poświęcania się dla uczniów, a odgórnie narzucana polityka państwa jest tu elementem istotnym, lecz nie jedynym. W niniejszym rozdziale omawiam zagadnienia troski i odwagi, które są widoczne na co dzień w pracy dobrego nauczyciela, oraz przedstawiam wypowiedzi uczniów na temat nauczycielskiej pasji i jej odbicia w postępach uczniów.

Uczenie jest zajęciem natury moralnej w tym sensie, że ma ono służyć rodzajowi ludzkiemu, jednak z perspektywy nauczyciela cel ten bywa mało widoczny. Być może wpływa na to fakt, iż nauczyciele są obarczani zbyt dużą liczbą zajęć, a ich uwagę pochłania zbytnio utrzymanie dyscypliny w klasie i realizacja materiału. Częściej ma to miejsce w szkołach średnich niż podstawowych, gdzie nauczyciele niemal codziennie mają zajęcia z tymi samymi osobami. Niezliczone opowieści obecnych i byłych uczniów wskazują na rolę – zarówno korzystną, jak i niekorzystną – jaką odgrywają osobowość nauczyciela i jego umiejętności interpersonalne. Klasyczne już filmy, takie jak „Żegnaj, Chips”, „Szkolna dżungla” czy „Stowarzyszenie umarłych poetów”, oraz liczne publikacje również świadczą o moralnym wymiarze zawodu nauczyciela oraz potężnym wpływie, jaki wywierają na uczniów poglądy nauczyciela, wyznawane przez niego wartości, styl pracy, a nawet maniery. Chociaż nie można „bawić się w sentymenty” (Jackson, 1999, s. 88), należy pamiętać, że cele moralne są nieodłącznym elementem każdej z nauczycielskich ról. Nauczyciele z pasją nie zadowalają się wyłącznie realizacją materiału. Ich odpowiedzialność zawodowa wykracza daleko poza spełnianie zewnętrznych, formalnych wymogów czy też osiąganie celów corocznie wyznaczanych rządowymi programami. Sprawy te są niezwykle istotne, ale nie mają one nic wspólnego z moralnym czy etycznym wymiarem pracy nauczyciela. Nauczyciele pasjonaci rozumieją, że charakter i kontekst ich pracy wymaga, aby w działaniach i relacjach „na pierwszym miejscu było zawsze intelektualne i moralne dobro ucznia” (Hansen, 1989, s. 651). Są oni świadomi swojego wpływu na to, co uczniowie myślą, czują i jak się zachowują.

Hugh Sockett przekonuje, że techniczna strona nauczania pełni wobec moralnej funkcję podrzędną, w związku z czym najważniejsza jest moralność samego nauczyciela. Oto pięć cnót, które wymienia: uczciwość, odwaga, troska, obiektywizm i zdrowy rozsądek.

Cytat z: "Pasja nauczania" prof. Chriistophera Daya; tłum. Tomasz Kościuczuk dla Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego
angielski > polski: Cyberspace Romance / Wszystko o romansie w sieci
General field: Nauki społeczne
Detailed field: Psychologia
Tekst źródłowy - angielski
A brief history of the internet: From the defence force to human relationships

The internet, as we know it today, looked very different in its original form. The US Defense Department is responsible for the beginnings of the internet. In the 1960s, they originally built a system where their workers could share data. They called this system the Arpanet. Ironically, the intention was to link computers rather than people; however, the individuals using the system quickly re-shaped it to meet their personal needs. Email was developed relatively early on by the users of the Arpanet, and so the original Arpanet gradually grew into what we know as the internet. By about 1985, the internet was well established as a technology that supported a broad community, including those involved in research and development. Electronic mails (though not in the form we know them today) were being used to send messages across several communities, often with different systems. The World Wide Web was developed in the early 1990s and the commercial release of web browsers started in 1993.

Tim Berners-Lee a graduate of Queen’s college at Oxford University is credited with the development of the very first web browser in 1990. Most would also acknowledge that Tim Berners-Lee is credited with helping the web to grow. Berners-Lee was successful at persuading the large research organisation he was working for (CERN) to provide a certification on April 30, 1993 that stated that web technology and program codes were in the public domain. This allowed anyone to use and improve them. Since Cyber-Relationships, the Story so Far 3 then people have improved on the technology, and they continue to do so today. The first of the public web browsers, MOSAIC, was released in 1993, the first version of Netscape was released in 1994, and the first version of Internet Explorer was released in 1995.

Although the internet was not originally developed with the intention of linking people, as this chapter illustrates, people began to embrace the technology as a means of communication as well as a way to initiate and develop relationships. This book is interested in how people form online relationships, the trajectory of these relationships, and how successful and meaningful these relationships are. In order to do so we do not treat cyberspace as one generic space, but rather consider a number of different ‘spaces’ available online. It should also be noted that these spaces are not limited to text, but rather can combine photographs, pictures, video (including live video via webcams), and sound (both live and recorded). Some of the spaces we will be considering in this book include:

• Email: Email is short for electronic mail and is the transmission of messages over communication networks. It is an asynchronous form of communication where one-on-one as well as communication amongst many is possible (e.g., through discussion lists). An email message usually has three parts – a header, a message, and attachments (which are documents or computer-readable files). Typically, one can identify from the header the source of the email.

• Newsgroup: A newsgroup is a continuous public discussion about a particular topic. These are not maintained on a single server. This is a form of asynchronous communication.

• Discussion boards/Bulletin boards: Similar to newsgroups, discussion and bulletin boards are websites, or part of a website, that allow individuals to post messages, but does not have the capacity for interactive messaging. These are typically kept on a single server. This is a form of asynchronous communication.

• Chat rooms: In chat rooms the conversation is synchronous. When one enters a chat room, they can type a message that will be visible to all other individuals in the chat room at the time. Most chat rooms have a particular theme, although this is not necessary. IRC (Internet Relay Chat) and ICQ (I seek you) are examples of chat systems.

• IM (Instant Messenger): IM is also a synchronous communication between two or more users over communication networks. Individuals 4 Cyberspace Romance can have private conversations or group discussions. Unlike chat rooms, individuals often chat to people they already know offline in this space. The instant messaging system usually alerts users when someone on their private list is online.

• MUDs/MOOs: Multiple-user dungeons, more commonly understood these days to mean multi-user dimensions or domains. In 1979, Roy Trubshaw, a student at the University of Essex in the UK, is credited for coining the phrase MUD (Cuciz, n.d.). These were originally spaces where interactive role-playing games could be played, very similar to Dungeons and Dragons. MUDs and MOOs are another form of synchronous communication and are typically text-based virtual environments. Participants appear as characters and communicate with other characters online. Many MUDs have hundreds of players logged in at the same time.

• MMORPGs: Massively multiplayer online games are an extension of MUDs/MOOs. Most MMORPGs are commercial and require the player to pay a fee in order to play. Like MUDs, the virtual worlds that are created are ‘persistent worlds’, in that the world continues regardless of whether the player is logged in or not. Similar to MUDs, people appear as characters; however, in MMORPGs their characters are usually represented by an avatar, which is a graphical representation of the character they play.

• Online dating sites: Online dating sites began appearing in the 1980s and are still increasing in popularity as an alternative or addition to offline dating. Similar to newspaper personals (but with much more information), individuals construct a profile, describing themselves and often providing photographs of themselves and sometimes sound bites and video. Users typically have to pay to use this service and once they identify a person whose profile they like, online contact is made through the system to gauge whether the other individual might also be interested. From there, individuals typically organise to meet face-to-face.

• Weblog/Blog: A blog is essentially a personal journal or diary that is placed online. Individuals regularly update their blogs. Individuals who keep a blog are known as bloggers. Bloggers are motivated to keep their journals for a number of reasons – sometimes to gain notoriety, sometimes for personal reasons (e.g., to keep friends up-to-date), and sometimes for professional reasons (e.g., journalist purposes).

Quotation from: "Cyberspace Romance" by Monica T. Whitty and Adrian N. Carr
Tłumaczenie pisemne - polski
Krótka historia internetu – od obronności po życie towarzyskie

Internet, który znamy dzisiaj, w swoim pierwotnym kształcie wyglądał zupełnie inaczej. Za jego stworzenie odpowiada Departament Obrony Stanów Zjednoczonych. To tam w latach sześćdziesiątych XX wieku stworzono system, który miał służyć do wymiany danych pomiędzy pracownikami. Nosił on nazwę Arpanet. Co ciekawe, system ten miał łączyć komputery, a nie ludzi, jednak jego użytkownicy wkrótce przebudowali go tak, żeby odpowiadał ich osobistym potrzebom. W dość niedługim czasie użytkownicy systemu stworzyli pocztę elektroniczną i Arpanet zaczął się rozrastać i zmieniać w to, co dziś nazywamy internetem. W 1985 roku internet był już popularną technologią i narzędziem wykorzystywanym przez liczną społeczność, w tym przez ludzi zajmujących się działalnością badawczo-rozwojową. Pocztą elektroniczną (choć nie przypominała jeszcze dzisiejszych e-maili) przesyłano wiadomości pomiędzy wieloma społecznościami, korzystającymi nieraz z odmiennych systemów. Sieć WWW (z ang. World Wide Web, czyli sieć globalna – przyp. tłum.) powstała na początku ostatniej dekady XX wieku, zaś pierwsze komercyjne przeglądarki internetowe pojawiły się w roku 1993.

Opracowanie pierwszej przeglądarki internetowej przypisuje się absolwentowi Queen’s College na Uniwersytecie Oksfordzkim, Timowi Berners-Lee, który dokonał tego w 1990 roku. Często mówi się również o jego niebagatelnym wpływie na rozwój internetu. To właśnie Tim Berners-Lee namówił CERN – dużą instytucję badawczą, dla której pracował – aby 30 kwietnia 1993 roku podjęła decyzję o udostępnieniu technologii internetowej i kodów programów w domenie publicznej. Od tej chwili każdy mógł z nich korzystać i je udoskonalać, co ma miejsce do dziś. Pierwsza ogólnodostępna przeglądarka internetowa MOSAIC została wydana w roku 1993, pierwsza wersja przeglądarki Netscape pojawiła się w roku 1994, zaś pierwsza wersja Internet Explorera – w roku 1995.

Chociaż, jak pokazujemy to w tym rozdziale, początkowo internet nie miał wcale łączyć ludzi, to z czasem zaczęto go wykorzystywać jako środek komunikacji – do nawiązywania znajomości i budowania relacji z innymi. W książce tej przyglądamy się, jak powstają związki internetowe i jaka jest ich dalsza historia oraz sprawdzamy, czy są to związki udane i znaczące. W swoich poszukiwaniach nie traktujemy cyberprzestrzeni jako przestrzeni jednorodnej, a raczej jako zbiór różnych „przestrzeni”, które można w internecie znaleźć. Co ważne, przestrzenie te nie są ograniczone do tekstu, ale mogą również zawierać zdjęcia, obrazy, filmy (w tym transmisje na żywo przy użyciu kamery internetowej) i dźwięk (na żywo lub nagrany). Oto niektóre z interesujących nas przestrzeni:

• E-mail. Jego nazwa pochodzi od angielskich wyrazów „electronic mail”, czyli poczta elektroniczna. E-mail polega na przesyłaniu wiadomości pomiędzy sieciami komunikacyjnymi. Jest to forma komunikacji asynchronicznej, która umożliwia porozumiewanie się dwóch lub większej liczby osób (np. poprzez listę dyskusyjną). Wiadomość e-mail składa się zwykle z trzech elementów – nagłówka, treści i załączników (czyli dokumentów lub innych plików komputerowych). Nagłówek umożliwia identyfikację nadawcy wiadomości.

• Grupy dyskusyjne. Grupa dyskusyjna polega na ciągłej, publicznej wymianie wiadomości na dany temat. Informacje te nie są przechowywane na jednym serwerze. Jest to forma komunikacji asynchronicznej.

• Fora dyskusyjne. Działają podobnie jak grupy dyskusyjne, a wcześniej BBS-y, ale fora stanowią najczęściej samodzielną witrynę internetową lub jej część i umożliwiają swoim użytkownikom publikowanie wiadomości, nie pozwalają jednak na interaktywne porozumiewanie się. Treść forum przechowywana jest zwykle na jednym serwerze. Jest to forma komunikacji asynchronicznej.

• Czat. Nazwa pochodzi od angielskiego wyrazu „chat”, czyli pogawędka [przyp. tłum]. Rozmowa na czacie jest synchroniczna. Po wejściu do wybranego pokoju użytkownik czatu może tam wpisać wiadomość, która będzie widoczna dla wszystkich pozostałych osób, znajdujących się w tym pokoju w tym samym czasie. Pokoje są zwykle tematyczne, choć nie jest to warunek konieczny. Przykłady popularnych czatów to IRC (Internet Relay Chat) i ICQ (z ang. „I seek you” czyli „szukam cię”).

• Komunikatory internetowe. Jest to kolejna forma komunikacji synchronicznej, umożliwiająca porozumiewanie się dwóch lub większej liczby użytkowników. Korzystając z komunikatora można odbyć prywatną rozmowę lub dyskusję w grupie. W odróżnieniu od czatu, w tej przestrzeni często spotykają się osoby, które znają się już ze świata realnego. Komunikatory internetowe najczęściej powiadamiają użytkowników, że ktoś z ich listy znajomych jest właśnie dostępny.

• MUD-y i MOO. MUD to skrót angielskiej nazwy Multiple-User Dungeon czyli wieloosobowy loch, dziś rozumiany przeważnie jako wymiar lub domena, w której znajduje się wielu użytkowników jednocześnie. MUD-y znane są od 1979 roku, a wprowadzenie tej nazwy do obiegu przypisuje się studentowi brytyjskiego University of Essex, Royowi Trubshawowi (Cuzis, b/d). Pierwotnie były to miejsca przeznaczone do grania w gry fabularne, takie jak „Lochy i smoki”. MUD-y i MOO to kolejna forma komunikacji synchronicznej, najczęściej opartej na tekście pisanym. Ich użytkownicy występują jako postacie z gry i porozumiewają się z innymi wirtualnymi postaciami. Na wielu MUD-ach zalogowane są jednocześnie setki użytkowników.

• MMORPG. Massively Multiplayer Role Playing Online Games, czyli internetowe gry fabularne przeznaczone dla dużej liczby użytkowników, powstały na bazie MUD-ów. Większość serwisów tego typu ma charakter komercyjny i dostęp do nich jest płatny. Tak jak w MUD-ach, świat MMORPG to świat ciągły, który trwa niezależnie od tego, czy dany użytkownik jest zalogowany, czy nie; użytkownicy MMORPG również występują jako postaci fikcyjne, przy czym tutaj każdą z nich symbolizuje „awatar”, czyli obrazek przedstawiający daną postać.

• Internetowe serwisy randkowe. Internetowe serwisy randkowe zaczęły pojawiać się w latach osiemdziesiątych XX wieku, a ich popularność – jako uzupełnienia lub alternatywy dla życia towarzyskiego w świecie realnym – cały czas rośnie. Podobnie jak w przypadku ogłoszeń matrymonialnych w prasie (tu ilość informacji jest jednak znacznie większa), użytkownicy takich serwisów budują swój profil, który zwykle zawiera opis użytkownika i jego zdjęcia, a czasem również krótkie nagrania i filmy. Dostęp do takich serwisów najczęściej jest płatny. Po dokonaniu wpłaty, użytkownik szuka osoby, której profil mu odpowiada, i nawiązuje z nią kontakt za pośrednictwem systemu, sondując, czy osoba ta będzie zainteresowana nawiązaniem znajomości. Potem użytkownicy przeważnie starają się umówić na bezpośrednie spotkanie.

• Blogi. Blog to osobisty dziennik lub pamiętnik, prowadzony w sieci. Osoby prowadzące blog nazywane są blogerami. Blogerzy regularnie uaktualniają swój blog. Motywacje do jego prowadzenia są różne – czasem jest to chęć zdobycia rozgłosu, czasem względy osobiste (np. przekazywanie bieżących informacji znajomym), a kiedy indziej wymóg zawodu (np. w pracy dziennikarza).

Cytat z: "Wszystko o romansie w sieci" Moniki T. Whitty i Adriana N. Carra; tłum. Tomasz Kościuczuk dla Gdańskiego Wydawnictwa Psycholgicznego
angielski > polski: Cyberspace Romance / Wszystko o romansie w sieci
General field: Nauki społeczne
Detailed field: Psychologia
Tekst źródłowy - angielski
Social context cues theory

The social context cues theory, first proposed by Sproull and Kiesler (1986), states that online and face-to-face communication differ in the amount of social information available. Social context cues, such as those conveyed by aspects in the physical environment as well as non-verbal behaviours, are not typically available online. Sproull and Kiesler (1986) argued, at the time, that because these social context cues are absent online there is an increase in excited and uninhibited online Communications (e.g., in the form of flaming). This theory was one of a few that argued that online relationships are less intimate and more aggressive than face-to-face relationships.

Social presence theory

Social presence theory, although first devised to explain interactions via teleconferencing, was one of the first theories to be applied to CMC (Computer-mediated communication). This theory contends that social presence is the feeling that one has that other individuals are involved in a communication exchange. Since CMC involves fewer non-verbal cues (such as facial expression, posture, dress, and so forth) and auditory cues in comparison to face-to-face communication, it is said to be extremely low in social presence (Hiltz, Johnson, and Turoff, 1986; Rice and Love, 1987). According to this theory, as social presence declines Communications becomes more impersonal. In contrast, when more information is available about how one physically looks this leads to greater positive regard. Hence, given that there is less social presence online compared to other media (including videoconferencing) CMC is less personal and intimate.

Media richness theory

Media richness theory takes a similar stance to the previous two theories in that it focuses on what CMC lacks when compared to face-to-face interactions. This theory contends that individuals want to overcome equivocality and uncertainty in organisations and that different types of media typically used in organisations work better for certain tasks when compared to others. As explained by Daft and Lengel (1986):

Information richness is defined as the ability of information to change under standing within a time interval. Communication transactions that can overcome different frames of reference or clarify ambiguous issues to change under standing in a timely manner are considered rich. Communications that require a long time to enable understanding or that cannot overcome different perspectives are lower in richness. (p. 560)

The types of criteria that Daft and Lengel (1986) used to define media richness include: (a) availability of instant feedback; (b) capacity of the medium to transmit multiple cues; (c) the use of ‘natural language’; and (d) the personal focus of the medium. According to this theory, face-to-face communication is the richest type of media as it provides immediate feedback and utilises more channels (e.g., Trevino, Lengel, and Daft, 1987). The telephone would be less rich, followed by other types of media, such as IM and email (Hancock, Thom-Santelli and Ritchie, 2004).

Quotation from: "Cyberspace Romance" by Monica T. Whitty and Adrian N. Carr
Tłumaczenie pisemne - polski
Teoria kontekstu społecznego

Według teorii kontekstu społecznego (social context cues theory), którą jako pierwsi zaprezentowali Lee Sproull i Sara Kiesler (1986), komunikacja w internecie różni się od komunikacji w świecie realnym pod względem dostępności informacji o społecznym kontekście interakcji. Informacje te, zawarte zwykle w cechach otoczenia fizycznego i w sygnałach niewerbalnych wysyłanych przez interlokutora, w sieci są na ogół niedostępne. Sproull i Kiesler (1986) twierdzili, że ze względu na brak informacji o kontekście społecznym komunikacja online jest bardziej emocjonalna i ma mniej zahamowań (stąd np. „flaming”). Była to jedna z kilku teorii twierdzących, że w związkach internetowych mniej jest intymności, a więcej agresji, niż w związkach bezpośrednich.

Teoria obecności społecznej

Teoria obecności społecznej (social presence theory), chociaż pierwotnie odnosiła się tylko do telekonferencji, to jedna z pierwszych teorii, którą posłużono się przy wyjaśnianiu komunikacji prowadzonej za pośrednictwem komputera (Computer-Mediated Communication, CMC). W świetle tej teorii obecność społeczna to nasze poczucie, że pozostałe osoby są zaangażowane w proces porozumiewania się. Ponieważ komunikacja za pośrednictwem komputera zawiera mniej sygnałów pozawerbalnych (takich jak wyraz twarzy, pozycja rozmówcy i jego ubiór), a także mniej subtelności dźwiękowych, niż komunikacja bezpośrednia, mówimy, że charakteryzuje się bardzo niskim poziomem obecności społecznej (Hiltz, Johnson i Turoff, 1986; Rice i Love, 1987). Według tej teorii, wraz ze spadkiem obecności społecznej komunikacja staje się mniej osobista, i na odwrót – dużo informacji o fizycznym wyglądzie rozmówcy umożliwia osobisty charakter rozmowy. Ponieważ więc obecność społeczna w sieci jest niższa niż w innych mediach, w tym podczas telekonferencji, komunikacja za pośrednictwem komputera jest mniej osobista i mniej intymna.

Teoria bogactwa środków przekazu

Teoria bogactwa środków przekazu (media richness theory) jest podobna do poprzednich dwóch teorii o tyle, że również koncentruje się na ograniczeniach komunikacji za pośrednictwem komputera, porównując ten sposób porozumiewania się z komunikacją bezpośrednią. Według tej teorii członkowie organizacji dążą do unikania wieloznaczności i wątpliwości, a niektóre wykorzystywane w organizacjach środki przekazu lepiej niż inne nadają się do pewnych zadań. Richard Daft i Robert Lengel (1986) wyjaśniają:

Przez bogactwo informacji rozumiemy jej zdolność do zmiany naszego sposobu myślenia w danym czasie. Interakcje, które są w stanie sprowadzić różne układy odniesienia do wspólnego mianownika i wyeliminować niejednoznaczności, zmieniając sposób naszego myślenia w krótkim czasie, uznaje się za interakcje bogate. Te zaś, które wymagają więcej czasu, aby umożliwić zrozumienie sprawy i nie są w stanie wyeliminować różnic w punktach widzenia, są mniej bogate (s. 560).

Definiując bogactwo środków przekazu, Daft i Lengel (1986) posługują się następującymi kryteriami:

(a) natychmiastowa dostępność informacji zwrotnej,
(b) możliwość przekazywania różnego rodzaju sygnałów i wskazówek za pomocą danego środka przekazu,
(c) wykorzystanie „języka naturalnego”,
(d) możliwość dostosowania środka przekazu do swoich potrzeb.

Według tej teorii najbogatszym środkiem przekazu jest komunikacja bezpośrednia, ponieważ zapewnia dostęp do natychmiastowej informacji zwrotnej i korzysta z największej liczby kanałów (np. Trevino, Lengel i Daft, 1987). Komunikacja telefoniczna jest mniej bogata, a inne środki przekazu, takie jak komunikatory internetowe i poczta elektroniczna, sklasyfikowane zostały na jeszcze odleglejszych pozycjach (Hancock, Thom-Santelli i Ritchie, 2004).

Cytat z: "Wszystko o romansie w sieci" Moniki T. Whitty i Adriana N. Carra; tłum. Tomasz Kościuczuk dla Gdańskiego Wydawnictwa Psycholgicznego

Doświadczenie Lata doświadczenia jako tłumacz: 23. Zarejestrowany od: Jun 2007.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Poświadczenia kwalifikacji angielski > polski (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland, verified)
angielski > polski (Koszalin Technical University, Poland, verified)
polski > angielski (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland, verified)
polski > angielski (Koszalin Technical University, Poland, verified)
Przynależność do organizacji European Society for Translation Studies, BST
Oprogramowanie Adobe Acrobat, Microsoft Excel, Microsoft Word, MS Office Professional 2007, Open Office, Tstream Editor, Passolo, Powerpoint, SDL TRADOS
Strona internetowa http://www.ProgresTranslations.eu
CV/Resume CV available upon request
Events and training
Praktyki zawodowe PROGRES popiera ProZ.com's Zasady postępowania (v1.1).
Bio

Jestem zawodowym tłumaczem języka angielskiego, absolwentem Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu. Tlumaczeniem zajmuję się od jedenastu lat, a od 2007 roku jest to moje główne zajęcie w życiu.

Inne kwalifikacje i doświadczenia zawodowe
Biuro tłumaczeń „Progres” – właściciel i tłumacz (1998-dotychczas)
Tłumacz Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego i Corporate Translation Services (obecnie)
Urząd Miasta Ustki – Rzecznik prasowy (2005-2006)
Dyplom Ministra Skarbu Państwa dla członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (2007)
Wiceprzewodniczący rady nadzorczej w PEC „Empec” Sp. z o. o. (2008-dotychczas)
Członek rady programowej Telewizji Gdańsk (2008-dotychczas)
Asystent społeczny Posła na Sejm Zbigniewa Konwińskiego (2008-dotychczas)

Moi Klienci GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE SP. Z O. O. (referencje na życzenie) – Książki:
- Christopher Day „Nauczyciel z pasją”
- Monica T. Whitty i Adrian N. Carr „Wszystko o romansie w sieci”.
- Vern Jones i Louise Jones „Comprehensive Classroom Management” (w druku)

CORPORATE TRANSLATION SERVICES w Dublinie (referencje na życzenie) –
Stała współpraca w zakresie obsługi irlandzkich podmiotów gospodarczych działających w branży budowlanej, elektronicznej, mieszkaniowej, telekomunikacyjnej, samochodowej i komunalnej:
- dokumentacja przeznaczona dla pracowników, np. umowy o pracę, regulaminy wewnętrzne spółki, instrukcje BHP, zasady korporacyjne;
- materiały promocyjne i marketingowe, np. ulotki, broszury, plakaty, informacje przeznaczone do publikacji w internecie;
- korespondencja biznesowa;
- dokumenty prawne, np. dokumenty rejestracyjne spółek prawa handlowego, umowy handlowe, zaświadczenia;
- lokalizacja stron internetowych: www.limceb.ie, www.myhome2let.ie, www.merlincarauctions.ie.

Główni klienci w ramach współpracy z CORPORATE TRANSLATION SERVICES (w porządku alfabetycznym):
Advance Pitstop, Aontec Security Technology, College Proteins Group, Dundalk Institute of Technology, Instant UpRight Ltd, Irish County and City Enterprise Boards, Irish County and City Enterprise Boards, L&S Structures Limited, Merlin Car Auctions, MyHome.ie, Mythen Construction Limited, Niscayah, NMS Mechanical Contractors, O2, Red Engineering Services, Roskell Limited, Vincentian Refugee Centre & Society of St Vincent De Paul in Dublin, Woodfab Timber Ltd
POMORSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SA (referencje na życzenie) –
W latach 2003-2004 oficjalny tłumacz projektu Unii Europejskiej Phare 2001 “Promocja zatrudnienia i rozwój zasobów ludzkich w województwie warmińsko-mazurskim:
- pisemne tłumaczenie dokumentacji projektu, np. raportów rocznych i miesięcznych, kart pracy, wytycznych oraz korespondencji pomiędzy członkami konsorcjum.

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPSKU (referencje na życzenie) –
Tłumaczenie ustne podczas spotkań lokalnych władz z wysokimi przedstawicielami Stanów Zjednoczonych, poświęconych planowanej budowie tarczy antyrakietowej w Redzikowie. W spotkaniach uczestniczyli m.in. Ambasador USA Victor Ashe i gen. Henry Obering III.

Inni wybrani klienci z ostatnich dwóch lat (w porządku alfabetycznym):
Acciona Energia Sp. z o. o. (Ustka), Biuro Tłumaczeń „Open” Marcin Mach (Gdańsk), EHN-Poland Sp. z o. o. (Ustka), Enterprise Solutions s. r. o. (Słowacja), Fundassist (Dublin), Gmina Słupsk, Hydro-Naval s. j. (Ustka), Izabela Kłodzińska – Tłumacz Przysięgły J. Angielskiego (Chojnice), Kowalski Consulting Sp. z o. o. (Gdańsk), Pierre Rene Sp. z o. o. (Ustka), Polmor Sp. z o. o. (Bytów), Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Empec” Sp. z o. o. (Ustka), Smallworld Translations (Wlk. Brytania)

skanuj0003mmmm.jpg        skanuj0002mmmm.jpg        skanuj0004mmmm.jpg
Zapraszam do współpracy!
This user has reported completing projects in the following job categories, language pairs, and fields.

Project History Summary
Total projects54
With client feedback5
Corroborated7
100% positive (5 entries)
positive5
neutral0
negative0

Job type
Translation42
Project management6
Website localization3
Interpreting2
Editing/proofreading1
Language pairs
angielski > polski41
polski > angielski13
3
polski > niemiecki1
angielski > norweski (bokmal)1
Specialty fields
Elektronika12
Marketing/badania rynku12
Biznes/handel (ogólne)8
Zasoby ludzkie (HR)5
Certyfikaty, dyplomy, świadectwa, CV4
Prawo: umowy4
Energia elektryczna/energetyka3
Prawo (ogólne)3
IT (technologia informacyjna)3
Budownictwo/inżynieria lądowa i wodna2
Rachunkowość2
Finanse (ogólne)2
Rząd/polityka2
Edukacja/pedagogika1
Psychologia1
Reklama/public relations1
Inżynieria przemysłowa1
Other fields
Produkcja6
Metrologia5
Medycyna: przyrządy4
Turystyka i podróże4
Kosmetyki, uroda2
Mechanika/inżynieria mechaniczna2
Dziennikarstwo2
Materiały (plastik, ceramika itp.)1
Historia1
Statki, żegluga, marynarka1
Inne1
Komputery: systemy, sieci1
Medycyna (ogólne)1
Militaria/wojskowość1
Sport/fitness/rekreacja1
Meblarstwo/AGD1
Ekologia i środowisko1
Transport, spedycja1
Chemia, inżynieria chemiczna1
Motoryzacja/samochody1
Żywność i napoje1
Słowa kluczowe: tłumacz, tlumacz, translator, interpreter, freelancer, tłumaczenia, tlumaczenia, translation, translations, interpretation, translation services, interpretation services, Progres Tlumaczenia, Progres Tłumaczenia, Progres Translations, Słupsk, Slupsk, Ustka, Koszalin, Sławno, Slawno, Lębork, Lebork, psychology, psychologia, education, edukacja, law, prawo, contracts, umowy, supervisory board, rada nadzorcza, resolution, uchwała, EU, UE, European Union, Unia Europejska, heating, ogrzewanie, power generation, wytwarzanie energii, cosmetics, kosmetyki, Kościuczuk, Kosciuczuk, tłumacz przysięgły, tlumacz przysiegly, sworn translator, tłumaczenia przysięgłe, sworn translations, authenticated translations, biuro tłumaczeń, biuro tlumaczen, agencja tłumaczeń, agencja tlumaczen, translation office, translation agency
Ostatnia aktualizacja profilu
Jan 13More translators and interpreters: angielski > polski - polski > angielski   More language pairsYour current localization setting

polski

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Szukaj terminu
  • Praca
  • Forum
  • Multiple search