Członek od Jun '08

Języki robocze:
angielski > polski
polski > angielski

Joanna Jaszczerska
Experienced and Reliable

Czas lokalny: 02:10 PST (GMT-8)

Język ojczysty: polski Native in polski
Typ konta Niezależny tłumacz pisemny i/lub ustny, Identity Verified Tożsamość zweryfikowana
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Afiliacje This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Usługi Translation, Interpreting, Editing/proofreading, Voiceover (dubbing)
Znajomość dziedzin
Specjalizacja:
Prawo: umowyTurystyka i podróże
UbezpieczeniaMedycyna: stomatologia
Finanse (ogólne)Gotowanie/kulinaria
Ogólne/rozmówki/listyMedycyna: opieka zdrowotna
PsychologiaNauki społeczne, socjologia, etyka itp.

Stawki
angielski > polski - Stawki: 0.08 - 0.10 USD za słowo / 50 - 60 USD za godzinę
polski > angielski - Stawki: 0.10 - 0.12 USD za słowo / 50 - 60 USD za godzinę
Portfolio Przykładowe tłumaczenia: 1
angielski > polski: Order
Tekst źródłowy - angielski
Order


IT IS HEREBY ORDERED THAT:

1. the student IEP dated (…) provides him with a free and appropriate public education;

2. the parent’s request to have the student’s placement changed to (…) is denied; and

3. the District appropriately disciplined the student;


Finality of Decision

This decision shall be binding upon all parties.

Right to Request Clarification

Either party may request clarification of this decision by submitting a written request for such clarification the undersigned hearing officer within five (5) days of receipt of this decision. The request for clarification shall specify the portions of the decision for which clarification is sought, and a copy of the request shall be mailed to the other party(ies) and the Illinois State Board of Education. After a decision is issued, the hearing officer may not make substantive changes to the decision. The right to request such clarification does not permit a party to request reconsideration of the decision itself, and the hearing officer is not authorized to entertain a request for reconsideration.

Right to File Civil Action

This decision is binding on the parties unless a civil action is timely commenced. Any party to this hearing aggrieved by this final decision has the right to commence a civil action with respect o the issues presented in the hearing. Pursuant to ILCS 5/14-8.02a(i), that civil action shall be brought in any court of competent jurisdiction within 120 days after a copy of this decision is mailed to the parties.Tłumaczenie pisemne - polski
Nakaz

NINIEJSZYM NAKAZUJE SIĘ ŻE:

1. IEP ucznia z datą (…) zapewnia mu bezpłatną i właściwą edukację publiczną;

2. Wniosek rodzica o to, żeby lokacja ucznia została zamieniona na (…) został rozpatrzony odmownie; i

3. Okręg odpowiednio dyscyplinował ucznia;

Ostateczność Decyzji

Niniejsza decyzja jest wiążąca dla wszystkich stron.

Prawo do Żądania Wyjaśnienia

Każda ze stron może wystąpić z wnioskiem o wyjaśnienie tej decyzji, składając pisemny wniosek o takie wyjaśnienie do niżej podpisanego urzędnika przesłuchującego w ciągu pięciu (5) dni od otrzymania niniejszej decyzji. Wniosek o wyjaśnienie określa cześć decyzji w odniesieniu, do których wnioskuje się o wyjaśnienie, a kopia wniosku ma być wysłana do drugiej strony (stron) i Komisji Edukacji (…). Po wydaniu decyzji, urzędnik ds. przesłuchań nie może dokonać zmian merytorycznych decyzji. Prawo do żądania takiego wyjaśnienia nie pozwala stronie na wniosek o ponowne rozpatrzenie decyzji i urzędnik ds. przesłuchań nie jest upoważniony do rozpatrywania wniosku o ponowne rozpatrzenie.

Prawo do Wniesienia Powództwa Cywilnego

Niniejsza decyzja jest wiążąca dla stron, chyba że powództwo cywilne jest rozpoczęte na czas. Każda ze stron tego przesłuchania, poszkodowana przez tą ostateczną decyzję, ma prawo rozpocząć postępowanie cywilne w odniesieniu do kwestii przedstawionych w rozprawie. Zgodnie z ILCS 5/14-8.02a (I), że powództwo będzie wniesione w jakimkolwiek właściwym sadzie w ciągu 120 dni po wysłaniu kopii tej decyzji do stron.

Doświadczenie Lata doświadczenia jako tłumacz: 14. Zarejestrowany od: May 2008. Członek od: Jun 2008.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Poświadczenia kwalifikacji angielski > polski (California Court Registered)
polski > angielski (California Court Registered)
Przynależność do organizacji NCTA
Oprogramowanie Adobe Acrobat, Microsoft Excel, Microsoft Word, Powerpoint
CV/Resume angielski (DOC)
Bio
I grew up and in Poland, in the US since 1987. Undergraduate education at University of California Los Angeles, B.A. in Psychology and graduate at Alliant International University (Psychology). Several years of work experience in the fields of technical support and social services. California Registered Court Interpreter. Polish interpreter and translator for the last 14 years. Consecutive and simultaneous interpreter for various court hearings. Interpreter in the medical, social services, insurance and other fields. Translates medical and school records, certificates and other translation projects.
Słowa kluczowe: health care, psychology, medicine, social sciences, general, education, social services, law, Polish court registered interpreter, general business, interpretation, workers compensation, depositions, medical interpreter, psychological evaluations, legal interpreter


Ostatnia aktualizacja profilu
Jan 15More translators and interpreters: angielski > polski - polski > angielski   More language pairs