Asked | Open questions | Answered 1 2 Dalej
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Jun 19 '13 pol>eng drożdże żywe viable yeast pro closed no
4 Jul 27 '09 eng>pol Immunoglobulin G (IgG) Antibodies to Hepatitis C Virus przeciwciała klasy IgG przeciwko wirusowi WZW typu C pro closed ok
4 Jan 18 '08 pol>eng sorbitol potasu potassium sorbate pro closed no
4 Dec 2 '07 eng>pol total separation distance (of the IEF gel) całkowity dystans rozdziału (w żelu IEF) pro closed no
- Dec 2 '07 eng>pol levelling table wypoziomowany stół pro closed no
4 Dec 2 '07 eng>pol plasmin cleavage tu: hydroliza za pomocą plazminy pro closed no
4 Nov 30 '07 eng>pol plasmin-treated (casein) (kazeina) poddana działaniu plazminy pro closed ok
4 Nov 30 '07 eng>pol odd acyl-C number (2n + 1) grupy acylowe o nieparzystej liczbie atomów węgla (2n +1) pro closed no
4 Nov 29 '07 eng>pol broad tailing szerokie ogonowanie pro closed ok
4 Sep 27 '07 eng>pol The test and product validation facility placówka badań i walidacji produktu pro closed ok
4 May 10 '07 eng>pol matrix substances substancje macierzy pro closed no
2 Mar 14 '07 eng>pol viable recount liczba żywych bakterii pro closed no
4 Mar 14 '07 eng>pol validation method metoda walidacji pro closed no
- Mar 6 '07 eng>pol percent recovery studies badania procentu odzysku pro open no
4 Jan 20 '07 eng>pol topical fluoride vs. systemic fluoride fluorki działające miejscowo vs. fluorki działające ogólnie pro closed ok
4 Nov 15 '06 eng>pol stress conditions warunki stresowe pro closed no
4 Nov 15 '06 eng>pol shoulder wcięcie pro closed no
4 Oct 30 '06 eng>pol Brilliant Black Reduction Test (BRT) test redukcji czerni brylantowej pro closed no
4 Oct 30 '06 eng>pol penicillinase-unstable penicillins penicyliny rozkładane przez penicylinazę pro closed ok
4 Oct 10 '06 pol>eng procesy karconogenezy carcinogenesis processes pro closed no
- Oct 4 '06 eng>pol Diethylhexyl Maleate maleinian dietyloheksylu pro closed ok
4 Sep 26 '06 eng>pol freezing damage of tissue or eye liquid zamrożenie tkanek i cieczy w gałce ocznej pro closed no
4 Aug 13 '06 pol>eng sól disodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego disodium edetate pro closed ok
3 Jul 16 '06 eng>pol 1mg of drug per unit area (m2) of the body’s surface 1 mg leku na jednostkę powierzchni ciała (m2) pro closed ok
4 Jul 4 '06 pol>eng środek otoczkujący coating agent pro closed no
4 Jun 24 '06 eng>pol partial least-squares regression regresja metodą cząstkowych najmniejszych kwadratów pro closed ok
4 Jun 24 '06 eng>pol were spiked with porównano z próbką wzorcową pro closed no
4 Apr 14 '06 pol>eng (6%)-cyjanopropylofenylo-(94%)-dimetylosiloksan (6%) cyanopropylphenyl-(94 %) dimethylsiloxane pro closed ok
4 Apr 3 '06 pol>eng toksyczne uszkodzenie krwi h(a)ematologic toxicity pro closed ok
4 Mar 22 '06 eng>pol sodium metaperiodate metanadjodan sodu pro closed ok
- Jan 23 '06 pol>eng działanie hipocholesterolemiczne cholesterol-lowering activity pro closed ok
- Jan 4 '06 eng>pol microbiocidal effect działanie drobnoustrojobójcze pro closed ok
4 Dec 20 '05 eng>pol feeding study podawanie substancji w pokarmie pro closed no
4 Dec 17 '05 eng>pol hydroxyethylcellose 200 cP hydroksyetyloceluloza 200 cp pro closed no
2 Dec 13 '05 eng>pol rotary machines urz±dzenia rotacyjne pro closed no
4 Dec 8 '05 eng>pol headedness zawroty głowy pro closed no
4 Oct 24 '05 eng>pol cut off warto¶ć graniczna pro closed ok
4 Oct 24 '05 eng>pol human T lymphocyte cell line MT4 linia (komórkowa) mt4 ludzkich limfocytów T pro closed no
4 Oct 22 '05 eng>pol method's attainable recovery level osiągalny poziom (procentu) odzysku metody pro closed ok
4 Sep 30 '05 eng>pol Rare Earth Oxide tlenek ziem rzadkich easy closed ok
4 Aug 4 '05 pol>eng ...w ilości 5% wagowych 5% w/w pro closed ok
4 Aug 4 '05 eng>pol 14C-acetate octan znakowany węglem 14C pro closed ok
4 Aug 1 '05 eng>pol Disodium Cocoamphodiacetate kokoamfodioctan disodowy pro closed ok
- Jul 2 '05 eng>pol Sodium lauroyl sarcosinate laurylosarkozynian sodowy pro closed ok
- Jun 10 '05 pol>eng środki kompleksujące jony żelaza iron chelating agents pro closed no
4 May 30 '05 pol>eng rozwijać chromatogram develop pro closed ok
4 Mar 11 '05 pol>eng 1,3.5,7 - tetranitro - 1,3,5.7 - tetraazacyklooktan (oktogon, HMX) 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazacyclooctane pro closed ok
4 Feb 28 '05 pol>eng współczynnik załamania światła n25D refractive index pro closed ok
- Feb 28 '05 pol>eng temperatura krzepnięcia freezing point, solidification point pro closed no
2 Feb 21 '05 eng>pol core rdzeń pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 DalejYour current localization setting

polski

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Szukaj terminu
  • Praca
  • Forum
  • Multiple search