Języki robocze:
angielski > polski

atram111

Wielka Brytania
Czas lokalny: 00:32 GMT (GMT+0)

Język ojczysty: polski Native in polski
Typ konta Niezależny tłumacz pisemny i/lub ustny, Identity Verified Tożsamość zweryfikowana
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Afiliacje This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Usługi Translation, Editing/proofreading, Website localization, Subtitling
Znajomość dziedzin
Specjalizacja:
Medycyna (ogólne)Biologia, biotechnologia, biochemia, mikrobiologia
Finanse (ogólne)Turystyka i podróże
RachunkowośćBiznes/handel (ogólne)
EkonomiaOgólne/rozmówki/listy
Zasoby ludzkie (HR)Inne

Payment methods accepted Visa
Portfolio Przykładowe tłumaczenia: 1
angielski > polski: Duties of the employee
Tekst źródłowy - angielski
(...)

III.1. Duties of the employee under the present agreement are in particular:

1.General duties:
a/ complying with the rules established by an employer and with the order of work
b/ carrying out given responsibilities diligently and reliably,
c/ carrying out statutory responsibilities given by the employer and also tasks being a result of employer's obligations (concluded agreements, contracts, decisions and other forms carried out activities) according to its content,
d/ making every effort and attempt for the employer to look after its business and its good name
e/ adopting the right attitude towards other employees and superiors and also towards clients, collaborators and other companies, people and institutions towards who the employer acts on its own behalf or on behalf of a client,
f/ obeying the rules of confidentiality of employer's business and the business of clients represented by him
g/ keeping salary amount, received under the present agreement, confidential with exclusion of organs and institutions towards which this kind of salary disclosure results from the law
h/ protecting and using employer's possession appropriately
i/ participating in trainings and courses aiming to expand professional qualifications to the principles defined in separate regulations
j/ efficient use of working time, self-reliance and showing initiative to get the best results at work
k/ preparing weekly time sheets and handing it in not later than the first day of the week following the week which the time sheet applies to;

2/ Duties resulting from assign work position and additional obligations:

according to the description of the position determined by separate method

3/ Employee is responsible for all duties and is entitled to the rights under the provisions of the Labour Law

Tłumaczenie pisemne - polski

(…)

III. 1. Do obowiązków PRACOWNIKA w ramach niniejszej umowy należy w szczególności:

1/ Obowiązki ogólne:
a/ przestrzeganie ustalonych przez PRACODAWCĘ zasad i porządku pracy,
b/ sumienne i rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków,
c/ realizowanie powierzonych zadań statutowych PRACODAWCY oraz zadań wynikających ze zobowiązań PRACODAWCY (zawartych porozumień, umów, ustaleń i innych form wykonywania działalności), w sposób zgodny z ich treścią,
d/ dołożenie wszelkich starań i wysiłku na rzecz PRACODAWCY w celu dbania o jego interesy i dobre imię,
e/ zachowanie należytej postawy wobec innych pracowników i przełożonych oraz wobec kontrahentów (klientów), osób współpracujących i innych firm, osób i instytucji, wobec których PRACODAWCA występuje w imieniu własnym lub kontrahenta (klienta),
f/ przestrzeganie zasad ochrony tajemnicy ze spraw PRACODAWCY i reprezentowanych przez niego kontrahentów (klientów),
g/ zachowanie tajemnicy co do wysokości wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu niniejszej umowy, z wyłączeniem organów i instytucji, wobec których takie ujawnienie swoich dochodów wynika z przepisów prawa,
h/ dbanie o ochronę i właściwe wykorzystanie mienia PRACODAWCY,
i/ uczestniczenie w szkoleniach, kursach i innych, mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych, na zasadach określonych odrębnymi umowami,
j/ efektywne wykorzystywanie czasu pracy, samodzielność i wykazywanie inicjatywy w celu uzyskiwania jak najlepszych wyników w pracy,
k/ sporządzanie tygodniowych raportów pracy (time sheet) i składanie ich nie później niż pierwszego dnia tygodnia następującego po tygodniu, którego raport dotyczy;

2/ Obowiązki wynikające z powierzonego i zajmowanego stanowiska pracy oraz obowiązki dodatkowe:

- według opisu stanowiska, określonego w odrębnym trybie;

3/ na PRACOWNIKU ciążą wszelkie obowiązki oraz przysługują mu prawa wynikające z postanowień przepisów Kodeksu Pracy.

Wykształcenie Master's degree - Westminster Univesity London
Doświadczenie Lata doświadczenia jako tłumacz: 14. Zarejestrowany od: Nov 2008.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Poświadczenia kwalifikacji N/A
Przynależność do organizacji N/A
Oprogramowanie Adobe Acrobat, Microsoft Excel, Microsoft Word, Powerpoint, Wordfast
CV/Resume angielski (DOC)
Bio
Dnia 5-08-2011 o godz. 23:15 atram161@wp.pl napisał(a):
My name is Marta Ogiejko, I am native speaker of Polish with over 4
years of experience in translation. I provide complete and comprehensive
translating and interpreting services to Polish and to English. I hold a
Master of Arts degree from the Westminster University of London. I am
particularly good at translating from one language to another language
while ensuring that the correct meaning of the original is retained,
that legal, technical or scientific works are correctly rendered and
that the phraseology and terminology of the spirit and style of literacy
works are conveyed as far as possible. I possess specific experience in
developing methods and packages for use of computers and other
instruments to improve productivity and quality of translation.
I possess the following skills as desired by you: research skills, high
sense of logic and reason, technological literacy, communication skills,
language abilities in English and Polish.
I have done written and oral translations for publishing companies, and
individual clients. I possess the following skills: research skills,
high sense of logic and reason, technological literacy, communication
skills, language abilities in English and Polish. Further, I can render
the services of an interpreter, interpreting from one language into
another, particularly in conferences, meetings or similar occasions, and
ensure that the correct meaning and correct spirit of the original are
transmitted.


Ostatnia aktualizacja profilu
Sep 10, 2011More translators and interpreters: angielski > polski   More language pairsYour current localization setting

polski

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Szukaj terminu
  • Praca
  • Forum
  • Multiple search