Regulamin portalu

Zasady korzystania z ProZ.com

Poniższe zasady służą utrzymaniu przyjaznej i roboczej atmosfery ProZ.com – portalu dla tłumaczy. Korzystanie z portalu oznacza akceptację tych zasad i zobowiązanie się do ich przestrzegania.


Zasada

1 Forum ProZ.com jest przeznaczone jedynie do dyskusji na tematy zawodowe.
Dozwolone tematy dyskusji obejmują sprawy dotyczące języków oraz usług związanych z językami (tłumaczenia pisemne i ustne, lokalizacje, napisy do filmów itd.), a także kwestie biznesowe i techniczne mogące być szczególnie przydatne zawodowym tłumaczom w ich pracy. Wypowiedzi nie odnoszące się do języka lub tłumaczeń, ani do związanych z nimi kwestii zawodowych, są niedozwolone. Wypowiedzi na tematy polityczne, religijne, lub inne mogące być uznane za kontrowersyjne, bądź takie, które przez inne osoby mogą być uznane za obraźliwe, będą usuwane bez względu na wyrażane w nich poglądy. [Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: Definicja zakresu]
2 Od autorów wypowiedzi oczekujemy precyzyjnego formułowania tytułów i zamieszczania tematów na właściwym forum.
Ponieważ poziom aktywności użytkowników na forum ProZ.com jest wysoki, zaleca się dołożenie starań, aby zadbać o jego funkcjonalność. Tytuły wątków powinny jak najdokładniej wskazywać na treść wypowiedzi i gdy jest to możliwe, zawierać jej główną tezę. (Zwracamy uwagę na fakt, iż w celu zachowania przejrzystości i uporządkowanego układu archiwów, moderatorzy zostali upoważnieni do edytowania tytułów wątków oraz przesuwania wątków z jednego forum do innego; moderatorzy nie mogą zmieniać treści wypowiedzi.)
3 Wątków nie należy zamieszczać więcej niż jeden raz.
Prosimy o nieumieszczanie tego samego wątku kilka razy lub na więcej niż jednym forum.
4 Odpowiedzi nie powinny odbiegać od tematu rozpoczętego wątku.
Przy zamieszczaniu odpowiedzi w wątkach prosimy o trzymanie się wskazanego tematu. Aby zmienić temat dyskusji, należy rozpocząć nowy wątek.
5 Snucie domysłów na temat cudzych opinii jest niedozwolone.
Komentowanie cudzych opinii bez upoważnienia („Joanna chyba uważa, że...”) jest niedozwolone.
6 Gdy wątek został zamknięty, dyskusja nie może być kontynuowana.
Nie należy kontynuować dyskusji zawartych w wątkach, które zostały zamknięte lub ukryte przez personel ProZ.com lub moderatorów. Po zamknięciu tematu wypowiedzi zamieszczone w ramach takich wątków nie mogą zostać zmienione.
7 Należy używać domyślnego języka danego forum.
Dla każdego forum został określony język roboczy, którego należy używać w najszerszym możliwym zakresie podczas zamieszczania wypowiedzi.
8 Nie należy prowadzić dyskusji na temat konkretnych zleceniodawców.
Wypowiedzi lub komentarze dotyczące konkretnego zleceniodawcy (który może zostać zidentyfikowany w oparciu o podaną nazwę, numer identyfikacyjny, odsyłacz lub w inny sposób), pozytywne czy negatywne, są niedozwolone. (Aby wyrazić nastawienie do ponownej współpracy, użytkownicy portalu powinni korzystać z Blue Board.)
9 Odpowiedzialność za przestrzeganie praw autorskich spoczywa na autorze wypowiedzi.
Zabrania się kopiowania materiałów (chronionych prawami autorskimi i znakami towarowymi lub w inny sposób) bez upoważnienia. Poza przypadkami, gdy uzyskano zgodę wydawców, dozwolone jest drukowanie jedynie urywków tekstu bądź odsyłaczy do artykułów.
10 Nie jest dopuszczalne formułowanie interpretacji prawnych.
Interpretacje prawne i dyskusje na temat zgodności z prawem polityki i narzędzi ProZ.com nie powinny być prowadzone na forum, lecz zostać przekazane na piśmie pod adresem siedziby ProZ.com.
11 Należy użyć odpowiedniej części portalu.
Nie wolno używać forów dyskusyjnych do omawiania kwestii, dla których wyznaczono inne części portalu. [Listę innych części portalu można znaleźć tutaj
12 Nie należy omawiać na forach procesu weryfikacji zgłoszeń do sieci Certified PRO.
Dla zachowania integralności procesu weryfikacji prowadzonego na potrzeby sieci Certified PRO, należy powstrzymać się od omawiania szczegółów owego procesu na forach dyskusyjnych. Na forach nie należy też omawiać swoich doświadczeń związanych z procesem weryfikacji prowadzonym na potrzeby sieci Certified PRO, ograniczenie to dotyczy także przyczyn przyjęcia lub odrzucenia danego zgłoszenia. Pytania należy zgłaszać, wysyłając zgłoszenie do pomocy technicznej.
13 Ogłaszanie wydarzeń nie związanych z ProZ.com na forach dozwolone jest wyłącznie na forum „Zapowiedzi wydarzeń dla branży językowej [1]”.
Jedno wydarzenie można ogłosić tylko raz, alternatywnie na forum Zapowiedzi wydarzeń dla branży językowej [1] lub poprzez serwis Wiadomości ze świata tłumaczeń. Zabrania się publikowania dodatkowych zawiadomień (takich jak „przypomnienie” czy „ostatnia okazja”). Informacji o wydarzeniach nie wolno ogłaszać w innych częściach portalu. Wyjątkiem jest możliwość umieszczenia informacji na forum w języku innym niż angielski lub forum dotyczącym danego kraju (nie dodatkowo, lecz zamiast ogłoszenia w sekcji Wydarzenia lub w dziale Wiadomości ze świata tłumaczeń).

Przestrzeganie powyższych zasad jest warunkiem utrzymania dostępu i korzystania z portalu

Egzekwowanie zasad


Personel portalu i moderatorzy mogą podejmować następujące czynności zmierzające do egzekwowania wyżej wymienionych zasad:

* kontakt z użytkownikiem w celu zwrócenia jego uwagi na poszczególne zasady

* brak akceptacji (względnie usunięcie albo ukrycie) postów naruszających zasady portalu

* spowodowanie wyświetlania się komunikatu z nawiązaniem do zasad portalu w momencie wykonywania pewnych czynności przez danego użytkownika

* zawieszenie – tymczasowo lub na stałe – dostępu do tych części portalu, które wykorzystywane były z naruszeniem zasad

* usunięcie profilu lub pozbawienie użytkownika płatnego członkostwa (tylko personel portalu).


Moderatorzy i personel portalu zobowiązani są do przestrzegania zasad Proz.com i podlegają ich ochronie na identycznych warunkach, jak wszyscy pozostali użytkownicy.


Pozbawienie członkostwa

W rzadkich przypadkach ciężkiego naruszenia zasad, personel ProZ.com może usunąć profil użytkownika (w tym pozbawić go płatnego członkostwa) ze skutkiem natychmiastowym. W większości przypadków stosowana jest jednak polityka „żółtej i czerwonej kartki”, podobna do praktykowanej w piłce nożnej.

Żółte i czerwone kartki wystawiane są wyłącznie przez personel portalu, z podaniem numeru naruszonej zasady. Data wystawienia kartki jest rejestrowana. Sformułowania „żółta kartka” (yellow card) i „czerwona kartka” (red card) stosowane są w sposób wyraźny – jeżeli do użytkownika wysłany zostanie e-mail, sformułowania te pojawią się w temacie wiadomości.

Użytkownik, który otrzymał żółtą kartkę, może nadal korzystać z portalu (niekiedy z pewnymi ograniczeniami), powinien natomiast zdawać sobie sprawę z tego, że kolejne naruszenia zasad prowadzić będą do usunięcia jego profilu. Osoba, której profil został usunięty, nie zostanie dopuszczona do ponownej rejestracji na ProZ.com.


Zleceniodawcy podlegają Zasadom pozbawiania członkostwa portalu.


Uzyskiwanie objaśnień

W celu uzyskania objaśnień dotyczących powyższych zasad lub sposobu ich egzekwowania, prosimy o posługiwanie się zgłoszeniami do pomocy technicznej.

Request help


Site Documentation


The member services and support team
Jared

Jared

Lucia

Lucia

Alejandro

Alejandro

Helen

Helen

Yana

Yana

Maria D

Maria D

Karen

Karen

Enrique Manzo

Enrique Manzo

Evelio

Evelio

Julieta

Julieta

Mariano

Mariano

Hayjor Roca

Hayjor Roca

Andrea

Andrea

Rocío Tempone

Rocío Tempone

Rocio Palacios

Rocio Palacios

Ezequiel

Ezequiel

Your current localization setting

polski

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Szukaj terminu
  • Praca
  • Forum
  • Multiple search