https://pol.proz.com/siterules/general/3

Regulamin portalu

Zasady korzystania z ProZ.com

Poniższe zasady służą utrzymaniu przyjaznej i roboczej atmosfery ProZ.com – portalu dla tłumaczy. Korzystanie z portalu oznacza akceptację tych zasad i zobowiązanie się do ich przestrzegania.


Zasada

1 ProZ.com jest portalem dla tłumaczy.
Portal stanowi profesjonalne narzędzie dla osób, które pracują z językiem, bądź poszukują usług związanych z językiem. W zasadzie, wypowiedzi nie związane z tłumaczeniami pisemnymi lub ustnymi, albo z innymi kwestiami dotyczącymi języka lub związanych z nim kwestii zawodowych, są niedozwolone. [Szczegółowe informacje, w tym na temat możliwych wyjątków, można znaleźć pod adresem: Tematyka portalu].
2 Oczekujemy wykazywania się wzajemnym szacunkiem, profesjonalizmem i zasadami fair play.
Od użytkowników portalu oczekujemy uprzejmości w postępowaniu wobec siebie nawzajem, tak w ramach publicznie zamieszczanych wypowiedzi, jak i w bezpośrednim kontakcie. Sugerujemy również kierowanie się założeniem, że pozostałe osoby działają w dobrej wierze. Nie będą tolerowane żadne formy prześladowania innych osób lub grup, ataków, wycieczek osobistych ani zniechęcania innych do korzystania z portalu. Nie będą tolerowane żadne działania obliczone na uzyskanie nieuczciwej przewagi w systemie KudoZ, w katalogach ani w żadnym innym miejscu, czy to podejmowane indywidualne, czy też w ramach uczestnictwa w większej grupie.
3 Zamieszczanie reklam jest zabronione.
Możliwość płatnej reklamy w portalu ProZ.com dostępna jest jedynie w wyznaczonych do tego miejscach. Nieupoważnione zamieszczanie ofert handlowych na forum, w wiadomościach przesyłanych z profilu lub w jakikolwiek inny sposób jest niedozwolone. Z uwagi na uprzednie naruszenia zabronione jest także prowadzenie dyskusji na temat serwisów oferujących usługi konkurencyjne.
4 Używanie obraźliwych słów jest niedozwolone.
5 Nie należy nadużywać dużych liter.
Należy używać małych liter poza przypadkami, gdy użycie dużych liter jest wymagane. Pisanie wypowiedzi w całości dużymi literami jest równoznacznie z krzykiem.
6 Fałszywe przedstawianie swojej osoby oraz oszustwo jest zabronione.
Korzystanie z portalu ProZ.com bez ujawniania swych danych osobowych jest możliwe. Jednakże nie będzie tolerowane podawanie się za inną osobę, posługiwanie się fałszywą tożsamością czy próby oszukania innych osób, podejmowane w jakiejkolwiek formie i stopniu.
7 Jedna osoba może mieć tylko jeden profil.
Zabronione jest tworzenie nowego profilu w celu obejścia ograniczeń lub zdobycia dodatkowych korzyści. (Jest jednak dopuszczalne posiadanie jednego profilu indywidualnego oraz odrębnego profilu dla swej zarejestrowanej spółki.)
8 Dyskusje na temat działań personelu można prowadzić wyłącznie poprzez nasz system pomocy online.
Działania personelu mogą obejmować egzekucję postanowień regulaminu w odniesieniu do forów oraz KudoZ, udzielanie ostrzeżeń lub ograniczenie uprawnień użytkownika do publikowania postów bądź innych, zmianę tematu postu, zamykanie wątków na forach, wybór wątków widocznych na głównej stronie portalu itd. Więcej wyjaśnień można znaleźć tutaj.

Przestrzeganie powyższych zasad jest warunkiem utrzymania dostępu i korzystania z portalu

Egzekwowanie zasad


Personel portalu i moderatorzy mogą podejmować następujące czynności zmierzające do egzekwowania wyżej wymienionych zasad:

* kontakt z użytkownikiem w celu zwrócenia jego uwagi na poszczególne zasady

* brak akceptacji (względnie usunięcie albo ukrycie) postów naruszających zasady portalu

* spowodowanie wyświetlania się komunikatu z nawiązaniem do zasad portalu w momencie wykonywania pewnych czynności przez danego użytkownika

* zawieszenie – tymczasowo lub na stałe – dostępu do tych części portalu, które wykorzystywane były z naruszeniem zasad

* usunięcie profilu lub pozbawienie użytkownika płatnego członkostwa (tylko personel portalu).


Moderatorzy i personel portalu zobowiązani są do przestrzegania zasad Proz.com i podlegają ich ochronie na identycznych warunkach, jak wszyscy pozostali użytkownicy.


Pozbawienie członkostwa

W rzadkich przypadkach ciężkiego naruszenia zasad, personel ProZ.com może usunąć profil użytkownika (w tym pozbawić go płatnego członkostwa) ze skutkiem natychmiastowym. W większości przypadków stosowana jest jednak polityka „żółtej i czerwonej kartki”, podobna do praktykowanej w piłce nożnej.

Żółte i czerwone kartki wystawiane są wyłącznie przez personel portalu, z podaniem numeru naruszonej zasady. Data wystawienia kartki jest rejestrowana. Sformułowania „żółta kartka” (yellow card) i „czerwona kartka” (red card) stosowane są w sposób wyraźny – jeżeli do użytkownika wysłany zostanie e-mail, sformułowania te pojawią się w temacie wiadomości.

Użytkownik, który otrzymał żółtą kartkę, może nadal korzystać z portalu (niekiedy z pewnymi ograniczeniami), powinien natomiast zdawać sobie sprawę z tego, że kolejne naruszenia zasad prowadzić będą do usunięcia jego profilu. Osoba, której profil został usunięty, nie zostanie dopuszczona do ponownej rejestracji na ProZ.com.


Zleceniodawcy podlegają Zasadom pozbawiania członkostwa portalu.


Uzyskiwanie objaśnień

W celu uzyskania objaśnień dotyczących powyższych zasad lub sposobu ich egzekwowania, prosimy o posługiwanie się zgłoszeniami do pomocy technicznej.

Request help


Site Documentation


The member services and support team
Jared

Jared

Lucia

Lucia

Alejandro

Alejandro

Helen

Helen

Yana

Yana

Maria D

Maria D

Karen

Karen

Enrique Manzo

Enrique Manzo

Evelio

Evelio

Julieta

Julieta

Mariano

Mariano

Hayjor Roca

Hayjor Roca

Andrea

Andrea

Rocío Tempone

Rocío Tempone

Rocio Palacios

Rocio Palacios

Ezequiel

Ezequiel