Regulamin portalu

Zasady korzystania z ProZ.com

Poniższe zasady służą utrzymaniu przyjaznej i roboczej atmosfery ProZ.com – portalu dla tłumaczy. Korzystanie z portalu oznacza akceptację tych zasad i zobowiązanie się do ich przestrzegania.


Zasada

1.1 „Pomoc” KudoZ i pytania związane z budowaniem słownika (GBK) służą wyłącznie do – odpowiednio – udzielania pomocy terminologicznej i budowania słownika.
Wykorzystywanie platformy do działań promocyjnych, dyskusji lub jakichkolwiek innych celów niezwiązanych z pozyskiwaniem lub udzielaniem pomocy terminologicznej jest zabronione.
1.2 Przedmiotem dyskusji w KudoZ są wyłącznie kwestie językowe.
Wszystkie wypowiedzi w KudoZ muszą być ograniczone tematycznie do dyskutowanych terminów. Komentarze o charakterze osobistym, tak w KudoZ, jak w innych miejscach portalu, są surowo zabronione.
1.3 Pola tekstowe mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach do tego przeznaczonych.
Na przykład:
  • Pole dyskusji to miejsce służące do dodatkowej wymiany informacji i do prowadzenia dyskusji językowych związanych z pytaniem. W przypadku pytań związanych z budową słownika (GBK) umożliwia ono udział w dyskusji użytkownikom, którzy nie spełniają kryteriów wymaganych dla udzielenia odpowiedzi.
  • Pole do objaśniania odpowiedzi przeznaczone jest do uzasadniania propozycji tłumaczeń.
  • Pola do podawania źródeł internetowych stanowią miejsce, gdzie można zamieścić odsyłacz do internetowego źródła wiedzy, przy pomocy którego pytający i inne osoby mogą zweryfikować poprawność proponowanego tłumaczenia.
  • Pola do wskazywania źródeł służą do podawania informacji źródłowych, które mogą okazać się przydatne dla pytającego, nie stanowiąc jednak propozycji odpowiedzi i nie podlegając ocenie.
Zabronione jest wykorzystywanie powyższych pól do celów innych niż wskazane wyżej. Na przykład komentarze w rodzaju „studiowałem medycynę przez 3 lata” powinny być wpisywane w polu uzasadnienia, a nie w polu do podania źródła.
1.4 Należy zachować format glosariusza.
Na podstawie zamieszczanych w KudoZ pytań i udzielanych odpowiedzi system automatycznie generuje prowizoryczne glosariusze. W związku z tym zarówno zadając pytania, jak i udzielając odpowiedzi, nie należy w polach służących do wpisywania terminów zamieszczać wyrażeń typu „zobacz niżej”, „w tym kontekście” itp. Nie powinno się również wprowadzać znaków zapytania, cudzysłowów, niepotrzebnych dużych liter i wszelkich innych znaków niezamieszczanych w słownikach. Odpowiedzi na pytania związane z tworzeniem słownika powinny zawierać przetłumaczony termin, definicję oraz przynajmniej przykład zastosowania – wszystko to we wskazanym języku docelowym.
1.5 Należy dołożyć staranności, by w pytaniach KudoZ nie ujawniać informacji poufnych.
W większości przypadków w pytaniach KudoZ nie powinno się podawać danych klienta. Należy też pamiętać, że podany termin lub kontekst może zdradzać informacje poufne.

Przestrzeganie powyższych zasad jest warunkiem utrzymania dostępu i korzystania z portalu

Egzekwowanie zasad


Personel portalu i moderatorzy mogą podejmować następujące czynności zmierzające do egzekwowania wyżej wymienionych zasad:

* kontakt z użytkownikiem w celu zwrócenia jego uwagi na poszczególne zasady

* brak akceptacji (względnie usunięcie albo ukrycie) postów naruszających zasady portalu

* spowodowanie wyświetlania się komunikatu z nawiązaniem do zasad portalu w momencie wykonywania pewnych czynności przez danego użytkownika

* zawieszenie – tymczasowo lub na stałe – dostępu do tych części portalu, które wykorzystywane były z naruszeniem zasad

* usunięcie profilu lub pozbawienie użytkownika płatnego członkostwa (tylko personel portalu).


Moderatorzy i personel portalu zobowiązani są do przestrzegania zasad Proz.com i podlegają ich ochronie na identycznych warunkach, jak wszyscy pozostali użytkownicy.


Pozbawienie członkostwa

W rzadkich przypadkach ciężkiego naruszenia zasad, personel ProZ.com może usunąć profil użytkownika (w tym pozbawić go płatnego członkostwa) ze skutkiem natychmiastowym. W większości przypadków stosowana jest jednak polityka „żółtej i czerwonej kartki”, podobna do praktykowanej w piłce nożnej.

Żółte i czerwone kartki wystawiane są wyłącznie przez personel portalu, z podaniem numeru naruszonej zasady. Data wystawienia kartki jest rejestrowana. Sformułowania „żółta kartka” (yellow card) i „czerwona kartka” (red card) stosowane są w sposób wyraźny – jeżeli do użytkownika wysłany zostanie e-mail, sformułowania te pojawią się w temacie wiadomości.

Użytkownik, który otrzymał żółtą kartkę, może nadal korzystać z portalu (niekiedy z pewnymi ograniczeniami), powinien natomiast zdawać sobie sprawę z tego, że kolejne naruszenia zasad prowadzić będą do usunięcia jego profilu. Osoba, której profil został usunięty, nie zostanie dopuszczona do ponownej rejestracji na ProZ.com.


Zleceniodawcy podlegają Zasadom pozbawiania członkostwa portalu.


Uzyskiwanie objaśnień

W celu uzyskania objaśnień dotyczących powyższych zasad lub sposobu ich egzekwowania, prosimy o posługiwanie się zgłoszeniami do pomocy technicznej.

Request help


Site Documentation


The member services and support team
Jared

Jared

Lucia

Lucia

Alejandro

Alejandro

Helen

Helen

Yana

Yana

Maria D

Maria D

Karen

Karen

Enrique Manzo

Enrique Manzo

Evelio

Evelio

Julieta

Julieta

Mariano

Mariano

Hayjor Roca

Hayjor Roca

Andrea

Andrea

Rocio Tempore

Rocio Tempore

Rocio Palacios

Rocio Palacios

Ezequiel

Ezequiel

Your current localization setting

polski

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Szukaj terminu
  • Praca
  • Forum
  • Multiple search