Job closed
This job was closed at Feb 17, 2021 22:15 GMT.

Czech>English order list

Wysłano: Feb 10, 2021 11:47 GMT   (GMT: Feb 10, 2021 11:47)

Job type: Oferta tłumaczenia pisemnego / redakcji / korekty
Service required: Translation
Confidentiality level: MEDIUMJęzyki: czeski > angielski

Opis oferty pracy:
We currently have a Czech>English translation project in the works.

The project is roughly 8 pages long and it is related to a goods/services order list.

Ideal date of finished translation is Friday 12th February at 12:00.
Format tekstu źródłowego: Microsoft Excel

Budget and payment details:
Budget information for this job is restricted to those who meet the requirements of this job.
Payment terms: 30 dni od dnia wystawienia faktury.
Poster country: Rumunia

Volume: 3,000 words

Wymagania dot. wykonawcy (określone przez zleceniodawcę):
Członkostwo: Tylko pełnoprawni członkowie ProZ.com mogą odpowiedzieć na tę ofertę
info Biznes/finanse
info Preferowana dziedzina szczegółowa: Accounting
info Preferowany język ojczysty: angielski
Dziedzina : Rachunkowość
info Preferowane oprogramowanie: Microsoft Word, MemSource Cloud, XTRF Translation Management System
Poświadczenia kwalifikacji: Wymagane
Ostateczny termin przyjmowania odpowiedzi: Feb 10, 2021 22:00 GMT
Ostateczny termin wykonania zlecenia: Feb 12, 2021 10:00 GMT
O zleceniodawcy:
This job was posted by a ProZ.com Business member with a Blue Board record with a "likelihood of working again" average rating of 4.1 out of 5

Note: You cannot quote because this job is closed.