https://pol.proz.com/translation-jobs/1768720
Job closed
This job was closed at Feb 23, 2021 16:51 GMT.

Portuguese<>English Court Certified Interpreter

Wysłano: Feb 23, 2021 15:21 GMT   (GMT: Feb 23, 2021 15:21)
Zatwierdzenie i powiadomienie wysłane: Feb 23, 2021 15:51 GMT

Job type: Oferta tłumaczenia ustnego
Service required: Interpreting, Consecutive


Języki: portugalski > angielski

Opis oferty pracy:

Court certified interpreters only (state or federal).

I have an all-day, REMOTE, interpreting job for a deposition in a civil case, involving fraud. If you don't have all day available tomorrow, I can contract you for 9:00 a.m. to 1 p.m.

Poster country: USA

Wymagania dot. wykonawcy (określone przez zleceniodawcę):
Członkostwo: Niepełnoprawni członkowie ProZ.com mogą odpowiedzieć na tę ofertę po 12 godzinach
info Wymagane dziedziny szczegółowe: Contracts = Law: Contract
Dziedzina : Prawo: umowy
Poświadczenia kwalifikacji: Wymagane
Ostateczny termin przyjmowania odpowiedzi: Feb 24, 2021 08:00 GMT
Wymagania dodatkowe:
Must be U.S. court-certified (state or federal)
O zleceniodawcy:
This job was posted by a non logged in visitor

Note: You cannot quote because this job is closed.

Contact person title: Owner

Otrzymane odpowiedzi: 0 (Job closed)