Członek od Mar '17

Powitanie audio

Języki robocze:
angielski > polski
polski > angielski

Karolina Łachmacka
Podbijam serca publiczności. Tekstem.

Polska
Czas lokalny: 14:12 CEST (GMT+2)

Język ojczysty: polski (Variant: Standard-Poland) Native in polski
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
4 positive reviews
(1 unidentified)

1 rating (5.00 avg. rating)

 Your feedback
Typ konta Niezależny tłumacz pisemny i/lub ustny, Identity Verified Tożsamość zweryfikowana
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Usługi Subtitling, Transcreation, Voiceover (dubbing), MT post-editing, Translation, Website localization, Copywriting, Editing/proofreading, Transcription
Znajomość dziedzin
Specjalizacja:
Żywność i napojeMarketing/badania rynku
Turystyka i podróżeKino, film, TV, teatr
ŻywienieMuzyka
Sztuka, rękodzieło, malarstwoReligia
PsychologiaMedia/multimedia

KudoZ (PRO) Punkty PRO: 4, Odpowiedzi na pytania 1
Oceny tego użytkownika w bazie Blue Board  1 opinia

Payment methods accepted PayPal, Przelew, Skrill | Send a payment via ProZ*Pay
Portfolio Przykładowe tłumaczenia: 3
polski > angielski: Carole Lombard (Biography)
General field: Literatura/sztuka
Detailed field: Kino, film, TV, teatr
Tekst źródłowy - polski
Rewelacyjna aktorka amerykańska, często uważana za najlepszą aktorkę komediową lat 30. Jej wspaniałą karierę przerwała tragiczna śmierć Carole w katastrofie lotniczej w 1942 roku.

Carole Lombard urodziła się w Fort Wayne w stanie Indiana 6 października 1908 roku jako Jane Alice Peters, jedyna córka Elizabeth i Fredericka Petersów. Miała dwóch starszych braci. Jej ojciec miał niemieckie, a matka angielskie korzenie. Po rozwodzie rodziców Elizabeth, zwana Bessie, zabrała trójkę swoich dzieci do Los Angeles, gdzie Carole skończyła szkoła szkołę średnią.

Carole zagrała swoją pierwszą rolę mając 11 lat, kiedy reżyser Allan Dwan wypatrzył ją gdy grała w baseball. W kolejnym filmie wystąpiła dopiero w 1924 roku. W ciągu następnych kilku lat występowała w wielu filmach, ale grywała epizody. Początkowo występowała jaka Jane Peters, potem jako Carol Lombard. W napisach wymieniono ją przez pomyłkę jako Carole, a nie Carol, i spodobała jej się ta wersja imienia. Tak narodziła się Carole Lombard.

Pierwszy poważny kontrakt podpisała z Fox Film Corporations w 1925 roku (10 lat później Fox połączył się z Twentieth Century Productions Darryla F. Zanucka i w ten sposób powstał 20th Century Fox). Pracowała też dla Macka Sennetta i Pathé Pictures. W 1929 roku odniosła sukces filmem dźwiękowym „High Voltage” i w 1930 roku podpisała kontrakt z Paramount Pictures.

W latach 30. stała się ulubienicą publiczności i najlepiej zarabiającą aktorką w Hollywood. Jej specjalnością stały się role komediowe. Carole ogłoszono królową komedii typu screwball. W 1934 roku wystąpiła w „Napoleonie na Broadwayu” z Johnem Barrymore’em. Jej występ w „Bolero” z George’em Raftem, z którym zresztą miała romans, zaowocował rolą w„Rumbie” w 1935. W 1936 roku zagrała Irene Bullock w „Moim panu mężu” Gregory La Cavy, gdzie partnerował jej były mąż, z którym pozostała w przyjaźni do końca życia, William Powell. Oboje otrzymali nominacje do Oscara za swoje role, jednak oboje przegrali (Carole z Luise Rainer za „Wielkiego Ziegfelda”, filmie, w którym główną rolę grał Powell). W 1937 roku wraz z Fredriciem Marchem w „Żadnych świętości” Williama Wellmana, klasycznej screwball comedy.

W tym czasie udało jej się wyegzekwować gwiazdorski kontrakt, zgodnie z którym kręciła dwa filmy rocznie. Carole miała ambicję pokazać się także jako aktorka dramatyczna. Wielkie nadzieje wiązała z rolą w filmie „Vigil In The Night” (1940), ale film, choć miał dobre recenzje, nie odniósł wielkiego sukcesu, bo publiczność domagała się zabawnej Carole.

Carole była ulubienicą publiczności. Jej pierwszym mężem był William Powell, z którym była półtora roku. Po rozwodzie pozostali przyjaciółmi. Carole przyjaźniła się też z jego kolejną ukochaną, Jean Harlow. W 1934 roku zginął tragicznie Russ Columbo, z którym była związana. Mówiono też o jej związku ze scenarzystą Robertem Riskinem („Ich noce”, 1934). W 1936 roku na przyjęciu bliżej poznała Clarka Gable’a.

Ich związek rozkwitał z dnia na dzień. Carole była miłością życia Clarka. Była też jedyną kobietą, która stworzyła mu dom, o jakim marzył, która była dla niego towarzyszką, przyjaciółką i kochanką. Na udział w „Przeminęło z wiatrem” zgodził się głównie dlatego, że w kontrakcie obiecano mu opłacenie żądań rozwodowych jego drugiej żony, Rii Langham Gable. W marcu 1939 roku, kiedy miał kilka dni wolnych, pobrali się. Bardzo chcieli mieć dziecko. Carole, znana z dosadnych, błyskotliwych wypowiedzi i pieprznego humoru, powiedziała znajomym, że w niedziele nie przyjmują gości, bo uprawiają seks, pracując nad dzieckiem. W 1940 zdawało się, że im się udało, ale Carole poroniła. Kiedy Ameryka dołączyła do wojny, Carole, jako wielka patriotka, sprzedawała bony wojenne.

Wracając z Indiany Carole uczestniczyła w katastrofie samolotu. Nikt na pokładzie, w tym także matka aktorki, nie przeżył. Gable do końca życia nie pogodził się z tragiczną śmiercią Carole. Miała 33 lata. Ostatni film Carole, który miał premierę po jej śmierci, to „Być albo nie być” (1942) Ernsta Lubitscha, doskonała komedia wyśmiewająca Hitlera.
Tłumaczenie pisemne - angielski
Great American actress, often considered the best comedian of the 1930s. Her wonderful career was interrupted when she died in a plane crash in 1942.

Carole was born in Fort Wayne, Indiana, on 6 October 1908 as Jane Alice Peters, the only daughter of Elizabeth and Frederick Peters. She had two older brothers. Her father was of German descent, while her mother’s origin traces back to England. After their divorce, Elizabeth, called Bessie, took three of her children to Los Angeles where Carole graduated from a high school.

Carole played her first role at the age of 11, when director Allan Dwan spotted her as she was playing baseball. She made her next movie in 1924. During the next years she took part in many films, but she played only bit parts. In the beginning, she played under her given name and surname, but later she changed it to Carol Lombard. After she was mistakenly credited as Carole, not Carol, she liked the this version of her name and thus Carole Lombard was born.

Her first serious contract was signed with the Fox Film Corporations in 1925 (10 years afterwards the company merged with Darryl F. Zanuck’s Twentieth Century Productions and thus 20th Century Fox was created). She also worked for Mack Sennett and Pathé Pictures. In 1929 she succeeded with a talkie named “High Voltage” and one year later she signed a contract with Paramount Pictures.

During the 1930s she became the sweetheart of the audience and the highest-paid actress in Hollywood. She became specialized in comedic roles. She was proclaimed a screwball comedy queen. In 1934 she took part in “Twentieth Century” with John Barrymore. Her turn in “Bolero” with George Raft, whom she also romanced, brought her the role in “Rumba” in 1935. In Gregory La Cava’s “My Man Godfrey” (1936) she played Irene Bullock, which was alongside her ex-husband with whom she remained friends until her death, William Powell. They both were given Oscar nods, but both lost – Carole to Luise Rainer, who was awarded for her role in “Great Zegfield”, where Powell played the title role. In 1937 she starred in William Wellman’s classic screwball comedy, “Nothing Sacred”, accompanied by Fredric March.

At that time she managed to negotiate a star contract and according to it she played in two films per year. Carole had ambitions to succeed also as an actress of drama. She had big expectations related to “Vigil In The Night” (1940), but this movie, although it had good reviews, wasn’t a great hit, as the audience wanted Carole to be funny.

Carole was audience’s sweetheart. Her first husband was William Powell, with whom she stayed for one and half a year. After their divorce they remained friends. Carole also befriended his next lover, Jean Harlow. Russ Columbo, with whom she was in a relationship, died tragically in 1934. Also, her union with screenwriter Robert Riskin (“It Happened One Night”, 1934) was discussed. In 1936 she learned more about Clark Gable.

Their relationship was flourishing day by day. Carole was the love of Clark’s life. She was also the woman who created a home he dreamt about, a woman, who was his companion, friend, and lover. He agreed to take part in “Gone With The Wind” mainly because he was promised that the studio would pay the divorce claims to his second wife, Ria Langham Gable. In March 1939, when he had some days off, they were married. They wanted to have a child very much. Carole, whose brilliant, sharp statements and spicy humour were very well-known, told her friends that she and Clark didn’t accept any guests on Sundays, since then they are “working” on their child, having sex. In 1940 it seemed they succeeded, but Carole miscarried. When USA joined the war, Carole, a great patriot, started selling war bonds.

When she was coming back from Indiana, Carole took part in an airplane crash. No one survived the accident (including her mother, who was also on board). Gable never recovered from this tragic loss of Carole. She was 33. Her last film, which opened after her death, was Ernst Lubitsch’s “To Be Or Not To Be” (1942), a great comedy which roasted Hitler.
angielski > polski: Winter tourism
General field: Inne
Detailed field: Turystyka i podróże
Tekst źródłowy - angielski
St. Moritz, Switzerland became the cradle of the developing winter tourism in the 1860s: hotel manager Johannes Badrutt invited some summer guests from England to return in the winter to see the snowy landscape, thereby inaugurating a popular trend. It was, however, only in the 1970s when winter tourism took over the lead from summer tourism in many of the Swiss ski resorts. Even in winter, up to one third of all guests (depending on the location) consist of non-skiers.
Tłumaczenie pisemne - polski
St. Moritz w Szwajcarii stało się kolebką rozwoju zimowej turystyki w latach 60. XIX wieku: zarządzający hotelem Johannes Badrutt zaprosił niektórych letnich gości z Anglii do powrotu zimą, aby zobaczyli śnieżny krajobraz. Tym samym rozpoczął popularny trend. Niemniej zimowa turystyka wyprzedziła letnią w wielu szwajcarskich resortach narciarskich dopiero w latach 70. XX wieku. Nawet zimą jedną trzecią wszystkich gości (w zależności od lokalizacji) stanowią osoby, które nie jeżdżą na nartach.
angielski > polski: Spaghetti
General field: Inne
Detailed field: Gotowanie/kulinaria
Tekst źródłowy - angielski
Spaghetti is a long, thin, solid, cylindrical pasta. Spaghettoni is a thicker form of spaghetti, while capellini is a very thin spaghetti. It is a staple food of traditional Italian cuisine. Like other pasta, spaghetti is made of milled wheat and water and sometimes enriched with vitamins and minerals. Authentic Italian spaghetti is made from durum wheat semolina, but elsewhere it may be made with other kinds of flour. Typically the pasta is white because refined flour is used, but whole wheat flour may be added.

Originally, spaghetti was notably long, but shorter lengths gained in popularity during the latter half of the 20th century and now it is most commonly available in 25–30 cm (10–12 in) lengths. A variety of pasta dishes are based on it, and it is frequently served with tomato sauce or meat or vegetables.
Tłumaczenie pisemne - polski
Spaghetti to długi, cienki, ciągły i cylindryczny makaron. Spaghettoni to grubsza forma spaghetti, a bardzo cienką wersję tego makaronu nazywamy capellini. Jest to podstawowy produkt spożywczy włoskiej kuchni. Podobnie jak inne makarony, spaghetti powstaje ze zmielonej mąki i wody, czasami wzbogacane witaminami i minerałami. Prawdziwe włoskie spaghetti wytwarza się z otrzymywanej z pszenicy durum semoliny, choć w innych krajach może powstawać z innych rodzajów mąki. Zazwyczaj makaron ten jest biały, gdyż używa się mąki rafinowanej, można też jednak dodać mąkę z pełnego ziarna.

Pierwotnie spaghetti było bardzo długie, jednak w drugiej połowie XX wieku popularność zyskał makaron o krótszej długości. Obecnie najpowszechniej dostępny jest makaron o długości od 25 do 30 cm. Spaghetti stanowi podstawę różnych dań z makaronu i często podawane jest z sosem pomidorowym, mięsem lub warzywami.

Wykształcenie Master's degree - University of Westminster
Doświadczenie Lata doświadczenia jako tłumacz: 8. Zarejestrowany od: Sep 2011. Członek od: Mar 2017.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Poświadczenia kwalifikacji polski > angielski (University of Westminster)
angielski > polski (University of Westminster)
Przynależność do organizacji N/A
Oprogramowanie Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, Aegisub, BaccS, DejaVu, Frontpage, Google Translator Toolkit, MateCat, memoQ, MemSource Cloud, Microsoft Excel, Microsoft Office Pro, Microsoft Word, OmegaT, Passolo, Powerpoint, SDL TRADOS, Smartcat, Translation Workspace, Wordfast, XTM, XTRF Translation Management System
Strona internetowa http://www.karolinalachmacka.pl/
Bio
My name is Karolina Łachmacka and I am a native Polish speaker. I translate from English, French, Spanish, Italian, and Romanian into Polish. I also translate from Polish to English. I have experience working for direct clients, publishing houses, and translation agencies. In 2017 I earned an MA in Specialised Translation from the University of Westminster. Apart from translations, I also do some copywriting.

Please visit my website.
Słowa kluczowe: english to polish, polish, marketing, creative, marketing copy, copy translation, copy editing, transcreation, english to polish marketing translator, english to polish marketing translation, english to polish marketing translations, english to polish translations, english to polish translations, pl, en-pl, contracts english into polish, reports english into polish, copywriter, english to polish translations for business, business english to polish translation, localization english to polish, polish transcription, subtitling, english to polish subtitler, english to polish subtitlers, experienced translator, experienced english to polish translator, translator of literature, content translation english to polish


Ostatnia aktualizacja profilu
May 29More translators and interpreters: angielski > polski - polski > angielski   More language pairsYour current localization setting

polski

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Szukaj terminu
  • Praca
  • Forum
  • Multiple search