Języki robocze:
angielski > polski
angielski (mono)

Joanna Sobolewska-Kurpiel
Reliable medical translations

Warsaw, Mazowieckie, Polska
Czas lokalny: 02:07 CET (GMT+1)

Język ojczysty: polski Native in polski
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
7 positive reviews
What Joanna Sobolewska-Kurpiel is working on
info
Nov 22, 2017 (posted via ProZ.com):  Informed consent form for oncology study, 5000 wds, English to Polish ...more, + 6 other entries »
Total word count: 0

Wiadomość od użytkownika
Lekarz i tłumacz
Typ konta Niezależny tłumacz pisemny i/lub ustny, Identity Verified Tożsamość zweryfikowana
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Afiliacje This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Usługi Translation, Editing/proofreading
Znajomość dziedzin
Specjalizacja:
Medycyna (ogólne)Medycyna: kardiologia
Medycyna: farmacjaMedycyna: opieka zdrowotna
Medycyna: przyrządyGenetyka
Preferowana waluta EUR
KudoZ (PRO) Punkty PRO: 874, Odpowiedzi na pytania 295, Zadane pytania 152
Archiwum zleceń 28 zapisanych zleceń    25 pozytywne oceny zleceniodawców

Oceny tego użytkownika w bazie Blue Board  11 opinii

Portfolio Przykładowe tłumaczenia: 2
angielski > polski: charakterystyka produktu leczniczego
General field: Medycyna
Detailed field: Medycyna: farmacja
Tekst źródłowy - angielski
Penicillin V may cause hypersensitivity reactions after injection, inhalation, oral ingestion, skin or eye contact. Hypersensitivity to penicillin V may lead to cross-sensitivity to other penicillins and cephalosporins, and vice versa. Allergic reactions caused by these substances can sometimes be serious.
In case of accidental ingestion or serious symptoms of hypersensitivity reactions such as skin rash following exposure, swelling of the face, lips or eyes or difficulty with breathing, seek medical advice immediately and show the package leaflet to the physician.
People with known hypersensitivity to penicillins or cephalosporins should avoid contact with the product. In case of development of hypersensitivity symptoms following exposure to the product, all further contact with the product (and other medicines containing other penicillins or cephalosporins) should be avoided.
Handle this product with great care to avoid exposure, taking all recommended precautions. Wear protective clothing, impervious gloves and either a disposable half mask respirator conforming to European Standard EN149 or a non-disposable respirator conforming to European Standard EN140 with a filter to EN 143 when mixing and handling the product. Wash hands immediately after handling the product.


2. STATEMENT OF THE ACTIVE AND OTHER SUBSTANCES

Potassium phenoxymethylpenicillin 325 mg/g
equivalent to phenoxymethylpenicillin 293 mg/g

3. PHARMACEUTICAL FORM
Powder for use in drinking water.
6. INDICATION(S)
Prevention of mortality at a group level from necrotic enteritis in chickens caused by Clostridium perfringens susceptible to phenoxymethylpenicillin.
ADVERSE REACTIONS
Although no adverse reactions have been seen after the administration of Phenoxypen WSP, penicillins may cause vomiting, diarrhoea and alter gut flora with selecting resistant bacteria.
If you notice any serious effects or other effects not mentioned in this leaflet, please inform your veterinary surgeon.
Tłumaczenie pisemne - polski
Penicylina V może wywoływać reakcje nadwrażliwości po wstrzyknięciu, inhalacji, przyjęciu doustnym, kontakcie ze skórą lub z oczami. Nadwrażliwość na penicylinę V może prowadzić do nadwrażliwości krzyżowej na inne penicyliny i cefalosporyny. Możliwa jest też sytuacja odwrotna. Reakcje alergiczne wywoływane przez te substancje mogą czasem być poważne.
W razie przypadkowego spożycia lub poważnych objawów reakcji nadwrażliwości, takich jak wysypka skórna po ekspozycji na lek, obrzęk twarzy, warg lub powiek albo trudności z oddychaniem, proszę natychmiast skontaktować się z lekarzem i pokazać mu ulotkę znajdującą się w opakowaniu leku.
Osoby, u których stwierdzono nadwrażliwość na penicyliny lub cefalosporyny, powinny unikać kontaktu z tymi produktami. W razie wystąpienia objawów nadwrażliwości po ekspozycji na niniejszy produkt leczniczy, należy unikać wszelkich dalszych kontaktów z produktem (i innymi lekami zawierającymi inne penicyliny lub cefalosporyny).
Aby uniknąć ekspozycji na ten produkt, proszę obchodzić się nim bardzo ostrożnie, stosując wszystkie zalecane środki ostrożności. Przy mieszaniu produktu i dotykaniu go należy nosić ubranie ochronne, nieprzepuszczalne rękawiczki oraz jednorazową półmaskę oddechową zgodną ze Standardem Europejskim EN149 lub maskę oddechową wielorazowego użytku zgodną ze Standardem Europejskim EN140 z filtrem zgodnym z EN 143. Po dotykaniu produktu należy natychmiast umyć ręce.


2. INFORMACJE O SUBSTANCJACH AKTYWNYCH I INNYCH SUBSTANCJACH

Sól potasowa fenoksymetylopenicyliny 325 mg/g
co odpowiada 293 mg/g fenoksymetylopenicyliny

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Proszek dodawany do wody do picia.
6. WSKAZANIE/WSKAZANIA
Zapobieganie na poziomie grupy śmiertelności spowodowanej martwiczym zapaleniem jelita u kurczaków wywoływanym przez bakterie Clostridium perfringens wrażliwe na fenoksymetylopenicylinę.
DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Pomimo iż nie obserwowano działań niepożądanych po podaniu preparatu Phenoxypen WSP, penicyliny mogą powodować wymioty, biegunkę i zmiany flory bakteryjnej jelit z wyselekcjonowaniem bakterii opornych.
W przypadku zauważenia jakichkolwiek poważnych działań lub działań niewymienionych w niniejszej ulotce, proszę poinformować o tym weterynarza.
angielski > polski: Zgoda pacjenta na udział w badaniu klinicznym
General field: Medycyna
Detailed field: Medycyna (ogólne)
Tekst źródłowy - angielski
Sample Storage Informed Consent Document
Protocol Sample Storage Addendum XXX
Protocol Addendum (1)(a) Approved by YYY: DDMMYYY

A Randomized, Double-Blind Comparison of ZZZ and Placebo and Long Term Treatment with ZZZ in Adult Patients with Major Depressive Disorder

INTRODUCTION
As a participant in Study XXX, we are inviting you to participate in a sub study involving research to identify the relationship between specific genes and gene products that may be associated with major depressive disorder, neurotransmitters and related precursors and metabolites, disease related biomarkers and/or response to clinical trial medication. For example, associations between variations in antidepressant response and naturally occurring genetic variants in candidate genes such as the serotonin transporter have been reported in the literature. If you agree to participate in this sub study, your study doctor or study staff will collect a sample(s) of your blood for DNA, plasma, and serum for research. Your sample(s) will be analyzed and stored at a laboratory under contract to YYY located in the United States.
If you choose not to participate, this will have no effect on your participation in Study XXX. Your participation in this research is limited to only the requirement that your blood, plasma and serum will be collected for research.
Purpose of the Study
The purpose of this study is to collect and store blood, plasma, and serum samples for research related to major depressive disorder or how patients respond to or tolerate treatment with ZZZ or other compounds/medications that you are taking during this study. The research on stored samples from this study will involve looking at the genetic material (known as DNA) and other substances such as proteins in your sample(s).
You are being asked to take part in a portion of this study that involves genetic testing..

There are parts of your DNA called genes. Genes pass along traits from parents to children. Some genes control eye and hair color. Others affect the chances that we will get certain diseases or the way that our bodies respond to medicines. For example, some DNA may affect how long a medicine stays in your body. It can also affect whether you are likely to benefit from a drug. It can also affect if you are likely to have a side effect from a drug.
The genes which pass along your traits also help cells in your body to make proteins. These proteins appear in your blood. There is a direct link between your genes and proteins, and other material in your blood. This material includes lipids and cholesterol. Measuring some of these proteins may show how long a medicine stays in your body. The proteins may show if the drug might help you. They may also show if you are likely to have a side effect from a drug.
In this study, your DNA derived from the blood samples will be tested for AAA. AAA is one enzyme that may play a role in how the study drug is processed by the body. The doctor will also test for some other genes that may be related to how the drug is processed by the body

Taking part in this part of the study only requires that the study doctor collect a sample of your blood along with other tests that require blood samples. YYY will get the blood from your study doctor. They will store the sample(s) in a facility in the United States for scientific research. If the sample cannot be used or more testing is needed, you may be asked to provide another sample. The results of these tests will not provide any sensitive information about you.

Your samples will be used to better understand disease processes or the action of new treatments related to MDD. This may be of benefit to patients with your condition in the future. You may request to receive the results from the AAA testing after the study is completed. You will not receive the results from the remaining research on your samples.
The study of your DNA sample may help make new laboratory tests. It may also help make new medicines or other items. These things may be commercially valuable to the sponsor. The sponsor will not give you, either now or in the future, any payment, royalty or any other financial benefit that might come from:
• any product, procedure or other item that may be made from studying your DNA sample
• Any information or data that is developed from this research.

Your blood cells will not be made to grow indefinitely. Your entire genetic makeup will not be determined from your sample.
The sample will be stored until it is exhausted (gone), or for a maximum of 5 years following the last patient visit, whichever comes first. Any sample left after this retention period will be destroyed.
Study Procedures
You will be asked to give a blood sample for the purpose of research. The DNA and proteins will be isolated from your blood and analyzed. The sample for DNA will be approximately 10 ml or less than 1 tablespoon of blood collected once at any time during the study. If the sample cannot be used, you may be asked to provide another sample. The samples for plasma and serum will be approximately 16 ml or around 1 tablespoon of blood collected 1 time before treatment with ZZZ and 1 time after treatment with ZZZ (endpoint). The samples will be collected by a needle inserted into a vein in your arm. The procedure will take about 2-3 minutes.
RISKS
For most people, needle punctures for blood draws do not cause any bad problems. However, sometimes they may cause bleeding, bruising, discomfort, infections and/or pain where you had blood drawn. You may also feel dizzy. There are no known additional risks.
Participation in the Study
Your agreement to have your sample collected and stored for purposes described in this consent form is entirely voluntary. You may refuse such collection, without penalty or loss of benefits to which you are otherwise entitled.
If you agree to participate, you will not have access to the results from the research on your samples.

Treatment and Compensation for Injury

Civil liability of the investigator and sponsor of the study, who is YYY, for carrying out the study is subject of insurance according to the law in force. Insurance agreement was concluded with Towarzystwo Ubezpieczeń BBB (policy No …). The investigator has a copy of the policy and copy of document titled "Information for Patient on Insurance Conditions in Connection with Participation in Clinical Trials", which will be delivered to you on request.

POSSIBLE BENEFITS
Specimens collected from you for this research will not be used to monitor your care during the course of the study. However, specimens collected from you will be used to better understand disease processes or the action of new or established treatments that may be of benefit to patients with your condition in the future. The analysis of your sample may contribute to the creation of new diagnostic tests, new medicines, or other items that may be commercially valuable to the sponsor. You will receive no direct medical benefit from allowing the collection of your sample for research.
You will not receive, either now or in the future, any compensation, royalty, or any other financial benefit which might result from any product, procedure, or other item that may be developed from studying your sample or information, or data that is derived from such research.
Privacy
Your personal health information will be handled by the study doctor and staff in a confidential manner. Your health information will be used and disclosed in accordance with the Data Privacy Statement provided with the consent document for the clinical trial XXX.
If you agree to participate in this sub study, your blood, plasma, and serum samples will be given a code number. This code number will be the same number you have been assigned for the clinical trial. This code number will ensure that you cannot be identified (for example, by your name) by researchers at YYY or at any institutions handling or performing the research on your samples.
Information gathered from future research on these samples will be used in conjunction with clinical and laboratory data obtained as part of Study XXX to evaluate relationships between genetic or protein variants or other markers such as biomarkers, gene or gene products and disease states or drug effects.
SIGNATURES
By signing and dating this Consent Form, you authorize the collection, storage, and analysis of blood, serum, and plasma samples for research.
Tłumaczenie pisemne - polski
Dokument świadomej zgody na przechowywanie próbek
Poprawka do protokołu XXX dotycząca przechowywania próbek
Poprawka do protokołu (1)(a) zatwierdzona przez firmę YYY: DDMMRR

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby porównanie ZZZ z placebo oraz długoterminowe leczenie lekiem ZZZ u dorosłych pacjentów z dużym zaburzeniem depresyjnym

WPROWADZENIE
Chcielibyśmy zaprosić Pana/Panią, jako uczestnika Badania XXX, do wzięcia udziału w badaniu cząstkowym polegającym na prowadzeniu prac badawczych mających na celu stwierdzenie zależności pomiędzy określonymi genami i produktami genów, które mogą mieć związek z dużym zaburzeniem depresyjnym, neuroprzekaźnikami oraz ich prekursorami i metabolitami, biomarkerami choroby i/lub odpowiedzią na leczenie zastosowane w tym badaniu klinicznym. W literaturze donoszono na przykład o związkach pomiędzy zmiennością odpowiedzi na leki przeciwdepresyjne a występującymi naturalnie wariantami genetycznymi w genach wyznaczonych do badań, takich jak geny kodujące przekaźniki serotoniny. Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na wzięcie udziału w niniejszym badaniu cząstkowym, lekarz opiekujący się Panem/Panią w czasie badania lub personel prowadzący badanie pobierze próbkę (próbki) Pana/Pani krwi w celu uzyskania DNA, osocza i surowicy do prac badawczych. Pana/Pani próbka (próbki) będzie (będą) analizowana (analizowane) i przechowywana (przechowywane) w laboratorium zlokalizowanym na terenie Stanów Zjednoczonych, które zawarło umowę z firmą YYY.
Jeżeli zdecyduje się Pan/Pani nie brać udziału w tym badaniu cząstkowym, nie będzie to miało wpływu na Pana/Pani udział w Badaniu XXX. Pana/Pani udział w tym badaniu jest ograniczony do konieczności oddania przez Pana/Panią krwi, osocza i surowicy do prac badawczych.
CEL BADANIA
Celem niniejszego badania jest pobranie i przechowywanie próbek krwi, osocza i surowicy do prac badawczych dotyczących dużego zaburzenia depresyjnego albo oceny, w jaki sposób pacjenci odpowiadają na leczenie lub jak tolerują leczenie lekiem ZZZ lub innymi składnikami/lekami, które przyjmuje Pan/Pani podczas tego badania. Prace badawcze z wykorzystaniem przechowywanych próbek pochodzących z tego badania obejmą ocenę materiału genetycznego (znanego pod nazwą DNA) i innych substancji, takich jak białka w Pana/Pani próbce (próbkach).
Został/a Pan/Pani zaproszony/a do wzięcia udziału w części tego badania obejmującej badania genetyczne.

Fragmenty Pana/Pani DNA są nazywane genami. Geny przenoszą różne cechy z rodziców na dzieci. Niektóre geny odpowiadają za kolor oczu i włosów. Inne wpływają na prawdopodobieństwo zachorowania przez nas na pewne choroby lub sposób, w jaki nasze organizmy odpowiadają na leki. Na przykład pewne części DNA mogą wpływać na to, jak długo lek pozostaje w Pana/Pani organizmie. Może on również wpływać na prawdopodobieństwo, że odniesie Pan/Pani korzyści ze stosowania danego leku oraz na prawdopodobieństwo wystąpienia u Pana/Pani działań niepożądanych danego leku.
Geny, które przenoszą Pana/Pani cechy, uczestniczą również w procesie wytwarzania białek przez komórki w Pana/Pani organizmie. Białka te pojawiają się w Pana/Pani krwi. Istnieje bezpośredni związek pomiędzy Pana/Pani genami oraz białkami i innymi substancjami w Pana/Pani krwi. Do substancji tych należą lipidy i cholesterol. Pomiar niektórych z tych białek może wykazać, jak długo dany lek pozostaje w Pana/Pani organizmie. Białka te mogą pokazać, czy ten lek może pomóc Panu/Pani. Mogą one również pokazać, jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia u Pana/Pani działań niepożądanych danego leku.
W niniejszym badaniu Pana/Pani DNA uzyskane z próbek krwi będzie poddawane badaniom pod kątem AAA. AAA to jeden z enzymów, który może wpływać na sposób przetwarzania badanego leku w organizmie. Lekarz przeprowadzi również badania pod kątem innych genów, które mogą mieć związek ze sposobem przetwarzania leku w organizmie.

Wzięcie udziału w tej części badania wiąże się jedynie z koniecznością poddania się pobraniu próbki krwi przez lekarza prowadzącego badanie przy okazji pobierania krwi do innych badań. Lekarz opiekujący się Panem/Panią w czasie badania przekaże tę próbkę firmie YYY. Firma będzie przechowywać tę próbkę (próbki) w przeznaczonym do tego miejscu zlokalizowanym w Stanach Zjednoczonych w celu prowadzenia badań naukowych. W przypadku, gdyby próbka nie mogła być wykorzystana lub konieczne było przeprowadzenie dalszych badań, może Pan/Pani zostać poproszony/a o dostarczenie jeszcze jednej próbki. Na podstawie wyników tych badań nie będzie można uzyskać żadnych informacji wrażliwych dotyczących Pana/Pani.

Próbki pobrane od Pana/Pani zostaną wykorzystane do lepszego poznania procesów związanych z chorobą albo działania nowych leków przeciw dużemu zaburzeniu depresyjnemu. Może to przynieść korzyści pacjentom, którzy w przyszłości będą cierpieli na tę samą chorobę, co Pan/Pani. Po zakończeniu badania będzie Pan mógł/Pani mogła zażądać wyników badań dotyczących AAA. Nie otrzyma Pan/Pani wyników pozostałych badań, którym poddane będą uzyskane od Pana/Pani próbki.
Badania, którym poddane będą próbki Pana/Pani DNA, mogą przyczynić się do opracowania nowych badań laboratoryjnych. Mogą one również wpłynąć na powstanie nowych leków lub innych produktów. Produkty te mogą mieć wartość komercyjną dla firmy sponsorującej. Firma sponsorująca nie wypłaci Panu/Pani, ani obecnie ani w przyszłości żadnego wynagrodzenia, tantiemy ani żadnej innej korzyści finansowej, która mogłaby mieć związek z:
• jakimkolwiek produktem, procedurą lub innym przedmiotem powstałym na podstawie badań, którym zostanie poddana próbka Pana/Pani DNA
• jakimikolwiek informacjami lub danymi uzyskanymi w trakcie niniejszych prac badawczych.

Komórki Pana/Pani krwi nie będą zmuszane do nieograniczonego wzrostu. Badania, którym zostanie poddana próbka pobrana od Pana/Pani, nie doprowadzą do określenia całego Pana/Pani genotypu.
Próbka ta będzie przechowywana do czasu jej zużycia lub przez maksymalnie 5 lat od czasu ostatniej wizyty pacjenta w ramach badania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Wszelkie próbki pozostałe po tym okresie przechowywania zostaną zniszczone.
Procedury związane z badaniem
Zostanie Pan/Pani poproszony/a o oddanie próbki krwi do celów związanych z pracami badawczymi. Z Pana/Pani krwi zostaną wyizolowane i poddane badaniom DNA oraz białka. Próbka do badania DNA będzie miała objętość około 10 ml, co odpowiada pojemności mniej niż 1 łyżki stołowej krwi i pobrana zostanie jednorazowo w dowolnym czasie w trakcie badania. W przypadku, gdyby próbka nie mogła być wykorzystana, może Pan/Pani zostać poproszony/a o dostarczenie jeszcze jednej próbki. Próbki, z których uzyskane zostanie osocze i surowica będą miały objętość około 16 ml, co odpowiada pojemności około 1 łyżki stołowej krwi. Jedno pobranie będzie miało miejsce przed podaniem leku ZZZ, a drugie pobranie po podaniu leku ZZZ (punkt końcowy). Próbki te zostaną pobrane za pomocą igły wkłutej do żyły w Pana/Pani ręce. Procedura ta będzie trwała około 2-3 minuty.
ZAGROŻENIA
W przypadku większości osób, wkłucie igły w celu pobrania krwi nie powoduje żadnych istotnych problemów. Czasami jednak może to spowodować krwawienie, powstanie krwiaka, dyskomfort, zakażenia i/lub ból w miejscu pobrania krwi. Może Pan/Pani odczuć również zawroty głowy. Nie są znane żadne dodatkowe zagrożenia.
Udział w badaniu
Pana/Pani zgoda na pobranie próbki i przechowywanie jej w celach opisanych w tym formularzu zgody jest całkowicie dobrowolna. Może Pan/Pani odmówić oddania próbki bez żadnych konsekwencji ani utraty jakichkolwiek świadczeń, do których jest Pan/Pani z innych powodów uprawniony/a.
Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na wzięcie udziału w tym badaniu, nie będzie miał/a Pan/Pani dostępu do wyników badań próbki pobranej od Pana/Pani.

Leczenie i odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Odpowiedzialność cywilna badacza i sponsora badania, którym jest firma YYY w czasie prowadzania niniejszego badania zgodnie z obowiązującym prawem jest przedmiotem ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia została podpisana z Towarzystwem Ubezpieczeń BBB (nr polisy ….). Kopia polisy oraz kopia dokumentu zatytułowanego "Informacja dla pacjenta dotycząca warunków ubezpieczenia w związku z udziałem w badaniu klinicznym" znajdują się u badacza. Otrzyma je Pan/Pani na żądanie.

MOŻLIWE KORZYŚCI
Próbki, które zostaną pobrane od Pana/Pani w ramach tego badania, nie będą wykorzystywane do monitorowania Pana/Pani leczenia w trakcie tego badania. Jednak próbki pobrane od Pana/Pani będą wykorzystane do lepszego poznania procesów związanych z chorobą lub działania nowego lub ustalonego leczenia, które może przynosić korzyści pacjentom, którzy w przyszłości będą cierpieć na tę samą chorobę, co Pan/Pani. Badania, którym poddana zostanie pobrana od Pana/Pani próbka mogą przyczynić się do powstania nowych testów diagnostycznych, nowych leków lub innych produktów, które mogą mieć wartość komercyjną dla firmy sponsorującej badanie. Nie odniesie Pan/Pani żadnych bezpośrednich korzyści medycznych pozwalając na pobranie próbki Pana/Pani krwi w celach badawczych.
Nie otrzyma Pan/Pani, ani teraz ani w przyszłości, żadnych odszkodowań, tantiem, ani żadnych innych korzyści finansowych, które mogłyby mieć związek z jakimkolwiek produktem, procedurą lub innym przedmiotem powstałym na podstawie badań, którym poddana zostanie pobrana od Pana/Pani próbka albo informacji lub danych pochodzących z takich prac badawczych.
Poufność
Informacje dotyczące Pana/Pani stanu zdrowia będą traktowane przez lekarza i personel prowadzący badanie w sposób poufny. Informacje dotyczące Pana/Pani stanu zdrowia będą wykorzystywane i ujawniane zgodnie z rozdziałem „Poufność danych” w dokumencie zgody na wzięcie udziału w badaniu klinicznym XXX.
Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na wzięcie udziału w tym badaniu cząstkowym, próbki Pana/Pani krwi, osocza oraz surowicy zostaną oznaczone numerem kodu. Ten numer kodu będzie taki sam, jak numer nadany Panu/Pani na czas udziału w badaniu klinicznym. Numer kodu zapewni Pana/Pani anonimowość (tzn. ochronę np. Pana/Pani imienia i nazwiska) wobec badaczy z firmy YYY lub wszelkich instytucji mających do czynienia z pobranymi od Pana/Pani próbkami lub przeprowadzających ich badania.
Informacje uzyskane w toku badań, którym w przyszłości będą poddane te próbki będą wykorzystywane w związku z danymi klinicznymi i laboratoryjnymi uzyskanymi w ramach Badania XXX w celu zbadania zależności pomiędzy zmiennością genetyczną lub dotyczącą białek lub innych markerów, takich jak biomarkery, geny lub produkty genów a stanami chorobowymi lub działaniem leków.
PODPISY
Podpisując i opatrując datą niniejszy Formularz Zgody, wyraża Pan/Pani zgodę na pobieranie, przechowywanie i poddawanie badaniom próbek krwi, surowicy i osocza w ramach prac badawczych.

Glosariusze Medicine, Varia
Wykształcenie Other - Medical University
Doświadczenie Lata doświadczenia jako tłumacz: 19. Zarejestrowany od: May 2007. Członek od: Nov 2009.
ProZ.com Certified PRO certificate(s)
Poświadczenia kwalifikacji angielski > polski (US Educational Comission for Foreign Medical Gradu, verified)
angielski > polski (CPE)
angielski (University of Cambridge, verified)
Przynależność do organizacji N/A
Oprogramowanie memoQ, Microsoft Excel, Microsoft Word, Powerpoint, SDL TRADOS, Wordfast
CV/Resume polski (DOC), angielski (DOC)
Praktyki zawodowe Joanna Sobolewska-Kurpiel popiera ProZ.com's Zasady postępowania.
Bio
Medical doctor (specialist in family medicine) and translator with translating and proofreading experience dating back to 2001, specializing in English to Polish translations of medical and pharmaceutical texts. Certified by US Educational Commission for Foreign Medical Graduates.

Not only I am a native speaker of Polish, but also I speak and write perfectly correct Polish with rich vocabulary. I am well organized, professional and enthusiastic.

CAT tools used: SDL Trados Studio, Wordfast Classic and memoQ.

Specialties:
English to Polish medical translation and proofreading. Main areas of expertise include:
• Documentation related to clinical trials:
- patient information leaflets,
- informed consent forms,
- clinical study protocols,
- protocol synopses,
- investigator information brochures,
- clinical study manuals for the involved pharmacists,
- clinical study agreements.
• Pharmacology
- summaries of product characteristics,
- patient information leaflets,
- regulatory documentation.
• Clinical sciences (including, but not limited to: pediatrics, cardiology, internal medicine, urology, surgery, infectious diseases, dermatology, clinical psychology) and genetics
- professional training materials,
- lectures and presentations,
- popular medical texts,
- medical articles
- hospital discharge letters
• Medical equipment and instruments
- professional training materials
- manuals and DFUs
• Esthetic medicine
- articles to professional journals
• Health care, preventive medicine, health education


Recent translating experience:
• Manuals and DFUs of numerous medical instruments and equipment (Olympus, Boston Scientific, BrainLAB; approx. 800 pages up to date)
• Numerous Summaries of Product Characteristics and Patient Information Leaflets (most recent: Spiriva Respimat, Spiriva HH, Nurofen, Valaciclovir, Mucinex, Valaciclovir, Nurofen, Ibuprofen Susp., Gaviscon, approx. 700 pages up to date )
• Numerous clinical study subject information and informed consent documents (most recent: rapid reversal of coagulopathy in subjects with acute major bleeding, approx. 1200 pages up to date)
• Numerous clinical study protocol (most recent: active rheumatoid arthritis)
• “Focusing the equity lens: Arguments and actions on health inequalities”. Synthesis of discussions from an Expert Group Meeting (World Health Organization Collaborating Centre for Policy Research on Social Determinants of Health, University of Liverpool, 18th and 19th October 2007) – chapters 1-5
• Annex “Description of Work” to Grant Agreement of a collaborative research project supported by EU Seventh Framework Programme (subject: oncology)
• Four chapters on endoscopic sinus surgery handbook (operating instruments, operation techniques)
• Training materials on various medical subjects (bio-imaging technologies, functional status of older persons, safe transportation of biological substances)
Ten użytkownik zdobył punkty KudoZ, pomagając kolegom w tłumaczeniu terminów w kategorii PRO. Kliknij sumę punktów, aby zobaczyć zaproponowane tłumaczenia.

Suma punktów: 886
Punkty PRO: 874


Wiodące języki (PRO)
angielski > polski812
polski > angielski62
Wiodące dziedziny ogólne (PRO)
Medycyna801
Inne43
Nauki ścisłe12
Technika/inżynieria6
Nauki społeczne4
Punkty w 2 innych dziedzinach >
Wiodące dziedziny szczegółowe (PRO)
Medycyna (ogólne)660
Medycyna: kardiologia69
Medycyna: opieka zdrowotna58
Medycyna: farmacja43
Medycyna: przyrządy40
Nauki społeczne, socjologia, etyka itp.4

Zobacz wszystkie punkty >

This user has reported completing projects in the following job categories, language pairs, and fields.

Project History Summary
Total projects28
With client feedback25
Corroborated25
100% positive (25 entries)
positive25
neutral0
negative0

Job type
Translation28
Language pairs
angielski > polski28
Specialty fields
Medycyna (ogólne)27
Medycyna: opieka zdrowotna17
Medycyna: farmacja11
Medycyna: kardiologia3
Medycyna: przyrządy2
Other fields
Słowa kluczowe: tłumaczenia medyczne, angielski, tłumacz, Polish, medical translations, medicine, pharmacology, informacja dla pacjenta, formularz świadomej zgody, patient information, subject information, informed consent form, informed consent document, clinical study protocol, protocol synopsis, protokół badania klinicznego, medical doctor, health, summary of product characteristics, charakterystyka produktu leczniczego, clinical medicine, preventive medicine, health education, ulotka dla pacjenta, case report, ICF, patient guide, CAT, Wordfast, Trados


Ostatnia aktualizacja profilu
Dec 7, 2020More translators and interpreters: angielski > polski   More language pairsYour current localization setting

polski

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Szukaj terminu
  • Praca
  • Forum
  • Multiple search