Języki robocze:
angielski > polski

roster
End-user safety is my top priority

Tychy, Slaskie, Polska
Czas lokalny: 21:50 CEST (GMT+2)

Język ojczysty: polski 
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
2 positive reviews
  Display standardized information
Wiadomość od użytkownika
M. Sc. in Biology (1989), Postgraduate Translation (2003) and Technical Writing (2011)
Typ konta Niezależny tłumacz pisemny i/lub ustny
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Afiliacje This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Usługi Translation, Interpreting, Website localization, Desktop publishing
Znajomość dziedzin
Specjalizacja:
Budownictwo/inżynieria lądowa i wodnaProdukcja
Mechanika/inżynieria mechaniczna

Preferowana waluta PLN
KudoZ (PRO) Punkty PRO: 492, Odpowiedzi na pytania 258, Zadane pytania 491
Oceny tego użytkownika w bazie Blue Board  5 opinii

Payment methods accepted Przelew
Portfolio Przykładowe tłumaczenia: 2
angielski > polski: mash separation/ filtracja zacieru
General field: Technika/inżynieria
Detailed field: Żywność i napoje
Tekst źródłowy - angielski
Clear sweet wort is separated from the converted mash which is subsequently sparged (i.e. washed and leached) to remove water soluble extract. The objective is to achieve the maximum yield, with minimum sparge liquor in the required cycle time, without extracting undesirables from the husk of the malt grain. Sparge liquor temperature and ionic composition are specified to ensure maximum extract recovery with minimum extraction of undesirables. Oxygen pick up must be kept to a minimum...
Tłumaczenie pisemne - polski
Najpierw od zacieru zostaje oddzielona klarowna brzeczka przednia, po czym jest z niego wymywany i ługowany (przez nalew) ekstrakt rozpuszczalny w wodzie. Chodzi o maksymalny odzysk ekstraktu, przy minimalnym użyciu wody nalewowej, w przeciągu ustalonego czasu cyklu, bez pozyskania niepożądanych substancji z łuski
i ziarna słodu. Temperaturę i skład jonowy wody do nalewu ustawia się tak, by zapewnić uzyskanie maksymalnych ilości ekstraktu, przy wyługowaniu minimalnej ilości substancji niepożądanych. Absorpcja tlenu winna być utrzymywana na poziomie minimalnym...
angielski > polski: full flow trip test/ pełny test przepływu (NFPA)
General field: Technika/inżynieria
Tekst źródłowy - angielski
A. 13.4.4.2.2.2 A full flow trip test generally requires at least two individuals, one of whom is situated at the dry pipe valve while the other is at the inspector's test. If possible, they should be in communication with each other. A full flow trip test is conducted as follows:
(1) The main drain valve is fully opened to clean any accumulated scale or foreign material from the supply water piping. This main drain valve then is closed.
(2) The system air or nitrogen pressure and the supply water pressure are recorded.
(3) The system air or nitrogen pressure is relieved by opening the inspector's test valve completely. Concurrent with opening the valve, both testers start their stopwatches. If two-way communication is not available, the tester at the dry valve is to react to the start of downward movement on the air pressure gauge.
(4) Testers at the dry pipe valve note the air pressure at which the valve trips and note the tripping time.
(5) Testers at the inspector's test note the time at which water flows steadily from the test connection. This time is noted for comparison purposes to previous tests and is not meant to be a specific pass/fail criterion. Note that MFPA 13, Standard for the Installation of Sprinkler Systems, does not require water delivery in 60 seconds for all systems.
(6) When clean water flows, the test is terminated by closing the system control valve.
(7) The air or nitrogen pressure and the time elapsed are to be recorded as follows:
(a) From the complete opening of the test valve to the tripping of the valve
(b) From the complete opening of inspector's valve to the start of steady flow from the test connection
(8) All low-point drains are opened and then closed when water ceases to flow.
(9) The dry pipe valve and quick-opening device are reset, if installed, in accordance with the manufacturer's instructions, and the system is returned to service.
(10) For dry pipe systems that were designed and installed using either a manual demonstration or a computer calculation to simulate multiple openings to predict water delivery time, a full flow trip test from a single inspector's test connection should have been conducted during the original system acceptance and a full flow trip test from the single inspector's test should continue to be conducted every 3 years. The system is not required to achieve water delivery to the inspector's test connection in 60 seconds, but comparison to the water delivery time during the original acceptance will determine if there is a problem with the system.
Tłumaczenie pisemne - polski
A. 13.4.4.2.2.2 Pełny test przepływu przy aktywacji instalacji wymaga współpracy dwóch osób, jednej osoby pozostającej przy zaworze kontrolno-alarmowym instalacji powietrznej – i drugiej, przy zaworze odpowietrzającym. W miarę możliwości, osoby te powinny się komunikować. Pełny test przepływu wykonuje się w następujący sposób:
(1) W pełni otworzyć główny zawór odpływowy, w celu usunięcia nagromadzonego osadu i ciał obcych z przewodów dopływu wody, po czym go zamknąć.
(2) Spisać ciśnienie powietrza lub azotu w instalacji oraz ciśnienie dopływu wody.
(3) Wyrównać ciśnienie powietrza lub azotu przez zupełne otwarcie zaworu odpowietrzającego. W momencie otwarcia zaworu, obydwie osoby uruchamiają stopery. Jeśli nie ma możliwości porozumienia się między sobą, to osoba znajdująca się przy zaworze kontrolno-alarmowym powinna zareagować na ruch wskaźnika manometru w dół.
(4) Osoba testująca, stojąca przy zaworze kontrolno-alarmowym obserwuje ciśnienie powietrza, przy którym zawór uruchamia się, a także czas uruchomienia.
(5) Osoba stojąca przy zaworze odpowietrzającym obserwuje czas, przez którym woda płynie stabilnie z króćca testowego. Czas ten odnotowuje się w celu porównania z poprzednimi wynikami i nie ma dla niego konkretnych kryteriów zdania lub nie zdania testu. Proszę zauważyć, że w standardzie NFPA 13: Standard dot. instalacji tryskaczowych, nie ma wymogu dla nawodnienia króćca testowego w ciągu 60 sekund dla wszystkich systemów.
(6) Kiedy płynie czysta woda, wtedy test zostaje przerwany - przez zamknięcie zaworu kontrolnego instalacji.
(7) Należy rejestrować następujące czasy w odniesieniu do ciśnienia oraz upływu czasu dla powietrza lub azotu:
(a) Od pełnego otwarcia zaworu odpowietrzającego do uruchomienia się zaworu kontrolno-alarmowego
(b) Od pełnego otwarcia zaworu odpowietrzającego do początku stałego wypływu z króćca testowego
(8) Otworzyć wszystkie nisko położone odpływy i zamknąć, kiedy przestaje wypływać woda.
(9) Zresetować zawór instalacji powietrznej i urządzenie szybkiego reagowania, o ile jest zainstalowane, zgodnie z instrukcjami producenta i przywrócić systemowi normalne działanie.
W przypadku instalacji tryskaczowych powietrznych, które zaprojektowano i zamontowano w parciu o prezentację ręczną lub komputerowe obliczenie – otwarcia wielu otworów w celu przewidzenia czasu dostarczenia wody, zapewne przeprowadzono pełny test przepływu przy aktywacji z pojedynczego króćca testowego przy odbiorze systemu i taki test należy powtarzać co 3 lata. Nie ma wymogu uzyskania dopływu wody na przyłączu testowym inspekcyjnym w ciągu 60 sekund, jednak w przypadku kłopotów z systemem, porównuje się czas dopływu wody - z czasem, który uzyskano przy odbiorze urządzenia.

Glosariusze Brewing
Wykształcenie Other - Postgraduate Translation and Interpreting Studies UJ 2003
Doświadczenie Lata doświadczenia jako tłumacz: 24. Zarejestrowany od: Jun 2008.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Poświadczenia kwalifikacji N/A
Przynależność do organizacji N/A
Oprogramowanie Crowdin, SDL TRADOS
Strona internetowa http://www.rosterbiuro.com
CV/Resume CV available upon request
Bio
Brak
Ten użytkownik zdobył punkty KudoZ, pomagając kolegom w tłumaczeniu terminów w kategorii PRO. Kliknij sumę punktów, aby zobaczyć zaproponowane tłumaczenia.

Suma punktów: 500
Punkty PRO: 492


Wiodące języki (PRO)
angielski > polski294
polski > angielski198
Wiodące dziedziny ogólne (PRO)
Technika/inżynieria348
Nauki ścisłe88
Inne28
Punkty w 5 innych dziedzinach >
Wiodące dziedziny szczegółowe (PRO)
Mechanika/inżynieria mechaniczna88
Chemia, inżynieria chemiczna64
Budownictwo/inżynieria lądowa i wodna63
Biologia, biotechnologia, biochemia, mikrobiologia60
Produkcja52
Inżynieria (ogólne)51
Inżynieria przemysłowa43
Punkty w 7 innych dziedzinach >

Zobacz wszystkie punkty >
Słowa kluczowe: manufacturing, technical engineering, quality management, standards, procedures, manuals, reports, Crowdin


Ostatnia aktualizacja profilu
Nov 22, 2020More translators and interpreters: angielski > polski   More language pairsYour current localization setting

polski

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Szukaj terminu
  • Praca
  • Forum
  • Multiple search