Języki robocze:
angielski > polski
polski > angielski
angielski (mono)

Natalia Nieć
Passionate in mosaic of translation

Kanada

Język ojczysty: angielski Native in angielski, polski Native in polski
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
3 positive reviews
1 rating (5.00 avg. rating)
Typ konta Niezależny tłumacz pisemny i/lub ustny, Identity Verified Tożsamość zweryfikowana
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Afiliacje This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Usługi Translation, Interpreting, Editing/proofreading, Website localization, Software localization, Voiceover (dubbing), Subtitling, MT post-editing, Transcription, Training, Copywriting
Znajomość dziedzin
Specjalizacja:
Sztuka, rękodzieło, malarstwoPoezja i literatura
Media/multimediaMedycyna: opieka zdrowotna
Turystyka i podróżePrawo (ogólne)
Medycyna (ogólne)Nauki społeczne, socjologia, etyka itp.
Handel detalicznyBiznes/handel (ogólne)

Stawki
angielski - Stawka podstawowa: 0.07 USD za słowo / 40 USD za godzinę
polski - Stawka podstawowa: 0.07 USD za słowo / 40 USD za godzinę
Preferowana waluta USD
KudoZ (PRO) Punkty PRO: 116, Odpowiedzi na pytania 69, Zadane pytania 134
Oceny tego użytkownika w bazie Blue Board  0 opinii
Portfolio Przykładowe tłumaczenia: 3
angielski > polski: Epistemic authority in "epistemic situation"
Tekst źródłowy - angielski
Pierwsza część artykułu prezentuje J. M. Bocheńskiego analizę autorytetu. Nacisk położony jest na formalną definicję autorytetu oraz rozróżnienie pomiędzy dwoma rodzajami autorytetu: epistemicznym a deontycznym. Druga część artykułu prezentuje wyniki kontynuacji badań nad autorytetem prowadzonych w duchu analiz Bocheńskiego. Koncentruje się ona wokół funkcji autorytetu epistemicznego w „sytuacji epistemicznej” – strukturze ludzkich przekonań rozpatrywanych w kontekście ich pochodzenia i wartości logicznej. Pozwala to na podkreślenie znaczenia autorytetu epistemicznego we współczesnym społeczeństwie oraz potrzeby analizy fałszywego autorytetu i innych pokrewnych pojęć. Propozycje definicji tych pojęć zostały przedstawione wraz z krótką analizą poszczególnych przypadków.
Tłumaczenie pisemne - polski
The first part of the article presents J.M. Bochenski's analysis of authority. Emphasis is placed on the formal definition of authority and the distinction between two kinds of authority: epistemic and deontic. The second part of the article presents the results of continued studies concerning authority being carried out in the spirit of Bochenski's analysis. Its focus revolves around the function of epistemic authority in an ‘epistemic situation’, i.e. within the structure of human beliefs regarded in the context of their origin and their truth values. This makes it possible to highlight the importance of epistemic authority in modern society and the need to analyse false authority and other related notions. Suggested definitions for these notions are presented together with a brief analysis of particular cases.
angielski > polski: Theatre
Tekst źródłowy - angielski
Lubimy te melodie, które znamy – VARIETE FILM SHOW to okazja do przypomnienia sobie największych filmowych szlagierów w nowych, ciekawych aranżacjach.

To prawdziwe show, gdzie oprócz brawurowych wykonań wokalnych, podziwiać będziemy znakomite układy choreograficzne, wzbogacone wizualizacjami najwyższej klasy.

Po raz pierwszy na naszej scenie aktorom – wokalistom towarzyszyć będzie zespół muzyczny!

Revue to przede wszystkim taniec prezentowany przez atrakcyjne tancerki, niesamowite rewiowe kostiumy, śpiew i akrobacje. Całości dopełnia fantastyczny głos Olgi Szomańskiej jako diwy wieczoru, znanej między innymi z brawurowego wykonywania roli Paulette w musicalu Legalna Blondynka.
Przeniesiemy Państwa w klimat variete i wodewilu, przez burleske aż do rewiowych piór i sukni. Akrobacje na najwyższym poziomie prezentowane przez uczestników takich programów jak “Mam talent” uatrakcyjnią dodatkowo ten wieczor. “Revue Night” to taniec, śpiew, piękno i wdzięk.
Tłumaczenie pisemne - polski
We do seem to appreciate the tunes we have known forever - the VARIETE FILM SHOW is a great opportunity to go back in time and once again enjoy the hit music from the greatest film classics in a new and engaging orchestration.

The show is a truly impressive performance, presenting daring singing interpretations and amazing choreography, all placed in the surrounding of top-notch visualizations.

It is the first time on our stage that the actors-singers will be accompanied by a live music band!

Revue is a show dominated by our attractive dancers and their performances, incredible revue costumes, as well as songs and acrobatics. The performance is complemented by the fantastic voice of Olga Szomańska, who is the diva of the night, known for her daring performance of Paulette in Legally Blonde.
We will take you into the unique ambience of vaudeville, variete, and burlesque as well as present the revue feathers and robes. Top-notch acrobatics performed by the participants of such programs as "Poland's got talent" will add up to the excitement of the evening. "Revue Night" is an epitome of dance, songs, beauty and charm.

angielski > polski: Technical specifications: lavatories
Tekst źródłowy - angielski
Dla zespołów toalet przewidziano instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej. Do instalacji będą również podłączone pomieszczenia porządkowe. Zespół nawiewny będzie nawiewał powietrze częściowo do lobby windowych, skąd będzie ono przeciągane do toalet, pozostała część powietrza będzie nawiewana bezpośrednio do umywalni. Wyciąg powietrza przy pomocy zaworów wentylacyjnych montowanych w płaszczyźnie sufitów podwieszonych. Zespoły nawiewne N304, N305 będą również dostarczały uzdatnione powietrze zewnętrzne do pomieszczeń magazynów, BMS, szatni rowerzystów, pom. socjalnych, technicznych na kondygnacjach parteru oraz garażu -1. Wywiew powietrza z pomieszczeń szatni oraz zaplecza socjalnego za pomocą niezależnych wentylatorów wyciągowych umieszczonych na kondygnacji dachu. Piony wentylacyjne będą prowadzone w szachcie, poziomy w stropach podwieszonych. Zespół wentylacyjny nawiewny oraz wyciągowy będą umieszczone w przestrzeni technicznej na dachu. Powietrze nawiewane będzie poddawane następującym procesom: filtracji (dwa stopnie EU4 i EU7) i ogrzewaniu. Czerpnia powietrza – typu ściennego, na poziomie dachu. Dla zabezpieczenia przed hałasem po stronie ssawnej i tłocznej wentylatorów będą zabudowane tłumiki akustyczne.
Praca instalacji – ciągła.
Tłumaczenie pisemne - polski
Mechanical intake-exhaust ventilation is planned to be used in lavatories.
Cleaning storage will also be connected to the installation.
The supply unit will blow the air partly to the elevator lobbies, and from there it will be sucked to the lavatories area. The remaining part of the air will be blown directly into the washrooms.
The air extraction will be performed with the use of ventilation valves mounted on the surface of suspended ceilings.
N304, N305 air supply units will provide treated air from the outside to storage areas, BMS, cyclists' changing room, amenities, technical plant rooms on ground and garage (-1) floors.
Air extraction from changing rooms and amenity facilities will be executed with independent exhaust fan placed on the roof.
Vertical ventilation risers will be running in shafts, horizontal riser in suspended ceilings.
Ventilating supply and exhaust unit will be placed in the technical plant on the roof.
The supplied air will undergo the following processes: filtration (supply of two degrees EU4 and EU7, and heating.
Wall mounted air intake vents at roof level.
To protect against noise duct attenuators will be mounted on the suction and discharge sides of fans.
The operation of installation - continuous.

Wykształcenie Graduate diploma - St. Clair College
Doświadczenie Lata doświadczenia jako tłumacz: 22. Zarejestrowany od: Aug 2008.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Poświadczenia kwalifikacji angielski > polski (St. Clair College)
polski > angielski (St. Clair College)
angielski > polski (English Philology, Jagiellonian University)
polski > angielski (English Philology, Jagiellonian University)
Przynależność do organizacji N/A
Oprogramowanie Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, memoQ, MemSource Cloud, Microsoft Excel, Microsoft Word, Other CAT tool, Passolo, SDL TRADOS, Wordfast
2007 - Level 2 Certification
Strona internetowa http://englishpolishtranslations.pl.tl.
CV/Resume CV available upon request
Events and training
Powwows attended
Praktyki zawodowe Natalia Nieć popiera ProZ.com's Zasady postępowania (v1.1).
Bio
Ability may get you to the top, but it takes character to stay there.

Having been a translator for many years I have experienced work in various fields and at various scopes. My specializations include academic translations of humanitites, entertainment as well as marketing industry, arts and legal contracts. I also deal with architecture and building construction and work in localization industry. I enjoy translating literature and have a real knack for belle letres.
Raised in two cultures and two countries, I easily understand the nuances related to language and can see far beyond words only. The key to translation is to convey the true meaning with all its nooks and crannies. I often serve as the last resort to people who gave away their work to "economic" translators and are being rejected with their documents due to poor quality of translation. In turn, my translations have never been rejected, and often won competitions and tenders.
If you need a knowledgeable and diligent professional you have just found the right translator. Get in touch and I'll show you what I can do for you.
Ten użytkownik zdobył punkty KudoZ, pomagając kolegom w tłumaczeniu terminów w kategorii PRO. Kliknij sumę punktów, aby zobaczyć zaproponowane tłumaczenia.

Suma punktów: 116
(Wszystkie punkty w kategorii PRO)


Wiodące języki (PRO)
angielski > polski78
polski > angielski38
Wiodące dziedziny ogólne (PRO)
Biznes/finanse20
Prawo/patenty20
Inne18
Literatura/sztuka16
Technika/inżynieria14
Punkty w 4 innych dziedzinach >
Wiodące dziedziny szczegółowe (PRO)
Prawo (ogólne)16
Finanse (ogólne)12
Prawo: umowy10
Poezja i literatura8
Biologia, biotechnologia, biochemia, mikrobiologia8
Medycyna (ogólne)8
Inżynieria (ogólne)4
Punkty w 13 innych dziedzinach >

Zobacz wszystkie punkty >
Słowa kluczowe: computer games, tourism, academic articles, legal contracts, medical translations, philosophy, anthropology, polish-english translations, interpreting, ethnology, ethnography, medical tourism translations, teaching english, business english, contracts, sports, technical translations, academic journal translations, canadian english, american english, literature translation


Ostatnia aktualizacja profilu
Feb 27, 2019More translators and interpreters: angielski > polski - polski > angielski   More language pairs