ProZ.com frequently asked questions


Terminology/term help

Main

 • 1 - Terminology/term help


 • 2 - KudoZ


  You may also be interested in:

 • a brief introduction to KudoZ

 • your KudoZ dashboard-- managing your notifications for KudoZ

 • how KudoZ PRO points can boost your directory ranking

 • the new Glossary-building KudoZ (GBK) • 2.1 - KudoZ: general

 • 1.1 - Co to jest KudoZ?

  KudoZ jest systemem współpracy przy tłumaczeniu słów i wyrażeń. Służą temu: „pomoc” poprzez pytania KudoZ oraz „tworzenie glosariuszy” KudoZ. Obie te dziedziny mają podobne elementy, ale różnią się głównymi celami:

  * Poprzez „pomoc” KudoZ użytkownicy ProZ.com oferują sobie nawzajem, jak również gościom portalu, bezpłatną pomoc w tłumaczeniu trudniejszych terminów. Aby dowiedzieć się więcej, obejrzyj Prezentację flash . W tym rodzaju KudoZ nacisk kładziony jest na pomoc pytającemu - fakt, że przy okazji powstaje archiwum zadanych wcześniej pytań i sugerowanych do nich odpowiedzi, to korzyść zaplanowana, ale drugorzędna.

  * Celem „tworzenia glosariuszy” KudoZ (GBK) jest koordynacja wysiłków wszystkich chętnych członków ProZ.com w stworzeniu solidnego i wiarygodnego glosariusza terminów z różnych dziedzin i ich tłumaczeń w różnych językach. Prośba o tłumaczenie terminów GBK wychodzi od zespołu GBK. Tłumacze z danej społeczności głosują następnie na najlepsze tłumaczenie spośród wszystkich zaproponowanych.


 • 1.2 - Glossary of KudoZ terms


  Question: The request for help posted by the asker, including at least a language pair, a field of expertise, a term and context information.

  Action buttons: Buttons located below the question that offer users access to several areas described below. The buttons are:
  Answer: Reply in the target language to the asked term, including at least the translation of the term, an explanation and the answerer's confidence level.

  Reference comment: This area is accessed with the "Post reference" button and should be used to provide information which is not in itself an answer, but which may be helpful to either the asker or other answerers. The information submitted in this way will not be subject to consideration as "best" or "most helpful", and points will not be received.

  Discussion area: This area is accessed with the "Post discussion" button and should be used for requests and additional exchanges of context information and for linguistic discussions on the question. This area should not be used to comment on answers (see rule 3.4 ) or on participants see rule 3.7). In GBK it also allows participation of users who do not meet the criteria to answer.

  Grading: The process by which the asker reviews the suggestions and awards points to the answerer who provided the translation deemed by the asker to be the most useful.

  Peer comment: A comment made by a site user concerning his agreement or disagreement with a translation suggested by a peer. Peer comments must be based on linguistic considerations and said considerations must be provided in case of disagree or neutral comments. This is the only valid way to comment on a KudoZ answer.

  Asker: A person in need of translation assistance who posts a term or phrase, providing context and the desired target language.

  Answerer: A site user who provides an answer to a KudoZ question.

  Reference poster: A site user who provides a reference comment.

  KudoZ editors: Non-moderator site users who have been given the right to perform some editing functions on KudoZ questions. • 1.3 - Jak działa „pomoc” KudoZ?

  „Transakcja” KudoZ składa się z trzech etapów:
  1. Ktoś, kto potrzebuje pomocy w tłumaczeniu, wysyła pytanie o słowo lub wyrażenie, podając kontekst i język docelowy.
  2. Użytkownik portalu proponuje tłumaczenie, podając uzasadnienie oraz odnośniki do źródeł.
  3. Pytający ocenia wszystkie propozycje i przyznaje od 1 do 4 punktów użytkownikowi, który nadesłał propozycję uznaną za najtrafniejszą lub najbardziej przydatną.


 • 1.4 - Co dają mi punkty KudoZ?

  Niektórzy klienci posługują się punktami KudoZ do wstępnej selekcji tłumaczy. Logiczne jest, że jeśli ktoś potrzebuje usług tłumacza z wiedzą medyczną, to najlepiej zrobi, gdy zacznie szukać wśród osób, które zdobyły 300 punktów za odpowiedzi na pytania z dziedziny medycyny.


 • 1.5 - W jaki sposób aktualizowane są punkty KudoZ?

  Suma punktów widoczna w niektórych miejscach na stronie jest aktualizowana raz dziennie, podczas gdy w innych miejscach aktualizacja przeprowadzana jest w czasie rzeczywistym. Mogą więc pojawić się chwilowe niezgodności, są one jednak korygowane raz dziennie, gdy system podlicza wszystkie punkty.

  Pełnoprawni członkowie KudoZ mogą zmusić system, by aktualizował sumę punktów w czasie rzeczywistym. Wejdź na stronę z sumą swoich punktów KudoZ i kliknij przycisk „Aktualizuj sumę”.


 • 1.6 - Do I earn any KudoZ points by answering KudoZ questions?

  No. KudoZ points are only earned if one of your answer to any KudoZ question is selected by the asker or automatically by the system based on peer agreement.


 • 1.7 - Jakie są zasady uczestniczenia w KudoZ?

  Przeczytaj regulamin KudoZ: Zasady ogólne, Zasady zadawania pytań oraz Zasady udzielania odpowiedzi i opinii


 • 1.8 - Can friends, family members or close associates participate in my KudoZ questions or answers?

  Participation in KudoZ questions, particularly using the peer comment system to "boost" an answer, or in asking and answering to gain KudoZ points, should not be carried out among the profiles of friends, family or close associates, in order to maintain a certain level of transparency in the KudoZ arena. In cases where interacting profiles are shown to be of this type, a mutual block may be applied to the profiles (this blocks the interaction between specific profiles only, not participation in KudoZ at large) to ensure fairness.

  See also general site rule 2 for more on why this policy may be enforced.

  Access to networking features, which potentially affect other members, may be modified or revoked at the discretion of the ProZ.com team. In particular, KudoZ interaction between profiles may be blocked at the discretion of site staff at any time as a safeguard to preserve the positive, results-oriented atmosphere of KudoZ.


 • 1.9 - Co należy zrobić, gdy zasady KudoZ są łamane?

  Jeżeli zauważysz, że ktoś łamie zasady KudoZ, zgłoś ten fakt moderatorowi danej pary językowej. Lista moderatorów jest dostępna tutaj.

  Wiele par językowych ma jednego lub kilku moderatorów. W takim wypadku na dole strony z pytaniem znajdziesz małe pole z imieniem i nazwiskiem lub loginem moderatora oraz link „Poproś o pomoc”.  Kiedy klikniesz w ten link, otworzy się małe okienko, w którym będziesz mógł opisać zauważone naruszenie zasad. To pole jest obowiązkowe. Informacja ta zostanie dołączona do wiadomości e-mail, którą otrzyma moderator.  If you prefer to contact a moderator directly, please be sure to include all relevant information, including links to particular questions, etc.

  If the language pair has no moderator listed, you may contact site staff on the issue via support request.

  Note that you should not contact the person(s) who you believe are violating site rules directly, or use the KudoZ form to post messages regarding site rules (see KudoZ rule 1.3). Contact a moderator or site staff.


 • 1.10 - W jaki sposób wyodrębnione są kategorie pytań KudoZ?

  KudoZ można skategoryzować według dziedziny. Lista dziedzin, zawierająca około 100 pozycji, została stworzona metodami statystycznymi w oparciu o nazwy dziedzin wpisywane w pole wolnego wyboru przez użytkowników ProZ.com. Podział na dziedziny celowo jest trochę zatarty. Na przykład, jeden użytkownik pomyśli o kategorii „Motoryzacja”, a inny - „Samochody”, toteż lista zawiera obydwie nazwy.

  Proszę zauważyć, że choć „bliźniacze” kategorie, takie jak opisana wyżej, pojawiają się na liście dziedzin osobno, są jednak w ten sam sposób wprowadzane do bazy danych. Stąd też nie ma znaczenia, która z nich zostanie wybrana – należy po prostu wybrać pierwszą dziedzinę, która pasuje do terminu.

  Wskazówka: w większości przeglądarek przy liście wyboru wystarczy wpisywać kolejne litery poszukiwanej kategorii („s” jak „samochody”) aż do chwili, gdy pojawi się poszukiwane słowo.


 • 1.11 - Co się dzieje, kiedy pytanie nie zostanie ocenione?

  Jeśli pytanie doczekało się propozycji odpowiedzi, ale nie zostało zamknięte w ciągu trzech dni, do pytającego wysłana zostaje wiadomość przypominająca o zamknięciu pytania. Jeśli po wysłaniu czterech takich wiadomości (po 2 tygodniach) pytanie nadal pozostaje otwarte, podjęta zostaje próba automatycznego zamknięcia pytania. „Automat oceniający” wybiera odpowiedź, która uzyskała najwięcej pozytywnych komentarzy, zgodnie z poniższymi zasadami:
  - Brane są pod uwagę tylko odpowiedzi, które mają wypadkową pozytywnych opinii równą co najmniej 2 (różnica między liczbą opinii pozytywnych a negatywnych).
  - Odpowiedź z największą wypadkową opinii zostaje wybrana. Jeśli dwie odpowiedzi mają taką samą wypadkową opinii, wybrana zostaje ta, która została wprowadzona później (z tej przyczyny, że jeśli dwie odpowiedzi uzyskały taką samą wypadkową opinii, prawdopodobnie lepsza jest ta, która zdobyła pozytywne opinie w krótszym czasie).

  Jeżeli żadna odpowiedź nie uzyskała wypadkowej opinii równej co najmniej 2, pytanie pozostaje otwarte.


 • 1.12 - Are askers able to close a question without awarding points?

  Yes. An asker may choose to do this when s/he has asked a question in error (misspelled term, etc.), when no answer was deemed helpful, when a better term was found elsewhere (and no answer was deemed helpful), or in other cases.


 • 1.13 - How often do askers close questions without awarding points?

  Less than 5% of the time.


 • 1.14 - Gdzie znajdę listę moich wcześniejszych pytań i odpowiedzi?

  Wejdź na stronę swojego profilu i kliknij zakładkę menu KudoZ. Członkowie ProZ mają tu również możliwość wymuszenia aktualizacji swoich punktów KudoZ.


 • 1.15 - Can I see questions in language pairs not reported in my profile?

  Yes. You can see KudoZ questions in all language pairs by clicking on See more languages in the KudoZ questions page.


 • 1.16 - W jakiej sytuacji pytanie KudoZ może zostać usunięte?

  Istnieje około dziesięciu powodów, dla których pytanie KudoZ może zostać usunięte. Omówienie tych powodów znajdziesz w tym artykule.


 • 1.17 - What information can I see about a KudoZ asker?

  If you move your mouse over the asker's picture in a KudoZ question you will see a mouse-over message similar to the one pictured below:  The following definitions apply:

  * Questions: the amount of questions posted by the asker.

  * Open: questions that remain open and have at least an answer not hidden and not declined by the asker.

  * Without valid answers: questions that remain open and that received no answers, or that received answers that were hidden, or declined by the asker.

  * Closed without grading: questions that were closed without grading by the asker after having received at least one answer not hidden.

  Squashed questions are not included in these statistics. If you want to get more information on the asker, a click on the asker's link will take you to the asker's profile.


 • 1.18 - Do czego służą przyciski „głosuj na PRO” i „głosuj na nie-PRO”?

  Na stronie pytania KudoZ oznaczonego jako PRO użytkownicy mogą przegłosować zmianę kategorii na non-PRO; i vice versa.

  Pytania non-PRO to takie, na które może odpowiedzieć każda osoba dwujęzyczna, nie posługując się słownikiem, natomiast pytania PRO to takie, które są odpowiednie dla profesjonalnych tłumaczy. Pytania zadawane w celu tworzenia glosariusza (GBK) zawsze mają kategorię PRO i nie można głosować za jej zmianą.

  Do pierwszej zmiany kategorii pytania wymagane są trzy głosy za PRO albo non-PRO. Następnie status zostanie zmieniony, kiedy pojawi się więcej głosów za zmianą niż przeciwko niej.

  Na przykład, pytanie oznaczone jako non-PRO będzie wymagało trzech głosów za przekształceniem go w PRO (stosunek głosów 3:0). W tym momencie przycisk zmieni się na „głosuj za non-PRO” i cztery głosy zmienią kategorię na non-PRO (stosunek głosów 4:3). Później potrzeba będzie dwóch głosów do kolejnej zmiany kategorii (stosunek głosów 5:4, 6:5 itd.).

  Jeżeli masz mniej niż dwadzieścia (20) punktów KudoZ PRO, nie będziesz widział tej opcji.


 • 1.19 - When posting my question I selected by mistake the wrong level (PRO, non-PRO). What can I do?

  You should submit a support request to have this issue addressed by staff.


 • 1.20 - Wydaje mi się, że suma zdobytych przeze mnie punktów nie wzrosła dzisiaj o tyle, o ile powinna.

  Jeśli jesteś pełnoprawnym członkiem KudoZ, możesz zmusić system, by doliczał Ci punkty w czasie rzeczywistym. Wejdź na stronę z sumą swoich punktów i kliknij „Aktualizuj sumę punktów”. Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, wszelkie niezgodności w sumie punktów powinny zostać skorygowane w ciągu 24 godzin.

  Aby sprawdzić, czy zdobyłeś punkty za konkretne pytanie, wejdź w archiwum odpowiedzi KudoZ w swoim profilu.


 • 1.21 - Suma moich punktów KudoZ w jednej z dziedzin zmniejszyła się. Jako to możliwe?

  Jest to możliwe przy sumie całkowitej, a także przy niektórych sumach cząstkowych (punkty PRO, punkty zdobyte w określonej dziedzinie lub w określonym czasie). Czynniki, które mogły to spowodować:

  - Pytanie, za które zdobyłeś punkty, zostało usunięte lub ocena została cofnięta
  - Pytanie PRO, za które zdobyłeś punkty, zostało przesunięte do kategorii non-PRO (tym samym zmniejszyła się suma Twoich punktów PRO, a wzrosła suma punktów non-PRO)
  - Pytanie, za które zdobyłeś punkty, zostało przesunięte do innej dziedziny (tym samym wzrosła suma Twoich punktów w jednej dziedzinie, a zmniejszyła się w innej)
  - Czas mija (i być może dlatego zmalała liczba punktów zdobytych przez Ciebie w ostatnich trzech miesiącach)

  Jeśli zastanawiasz się, co się dzieje np. z odpowiedziami, za które zdobyłeś punkty poprzedniego dnia, możesz zajrzeć do archiwum odpowiedzi w swoim profilu. Znajdziesz tam wszystkie pytania, na które odpowiedziałeś, wraz z liczbą zdobytych punktów.


 • 1.22 - Jak mogę zmienić widok swojego podsumowania punktów KudoZ na stronie profilu?

  Użytkownicy mogą ukryć niektóre kategorie punktów KudoZ z widoku. Można to zrobić tutaj: http://www.proz.com/pro/?show_mode=kudoz&sub_mode=summary


 • 1.23 - What do the "ok" and "no" under the the "Gloss" (glossary) column in my KudoZ activity section indicate?  The "ok" indicates that a glossary entry derived from the KudoZ question has been entered into the glossary.

  On the other hand, the "no" indicates that no glossary entry has been entered.


 • 1.24 - Musiałem utworzyć nowy profil. Czy mogę włączyć do niego punkty z poprzedniego profilu?

  Tak, jeśli jesteś posiadaczem płatnego profilu, obsługa portalu może to dla Ciebie zrobić. Zauważ, że do nowego profilu włączone zostaną nie tylko zdobyte wcześniej punkty, ale również całe archiwum KudoZ (pytania, komentarze, uwagi itd.). Nie będziesz mieć już potem dostępu do starego profilu.

  Aby połączyć profile, wyślij zgłoszenie z prośbą o przeniesienie archiwum KudoZ z jednego profilu do drugiego. O ile to możliwe, podaj numery profili (jeśli ich nie znasz, wystarczą loginy użytkownika).

  W zgłoszeniu należy napisać, że zdajesz sobie sprawę, iż jest to działanie nieodwracalne i nie będziesz miał już dostępu do profilu, którego archiwum zostanie przeniesione do innego.

  Ta opcja dostępna jest tylko dla użytkowników płatnych profili.


 • 1.25 - Co zrobić, by wyszukiwarka terminów ProZ.com nie zmieniała znaków diakrytycznych i akcentowanych liter?

  W niektórych przypadkach wyszukiwarka terminów ProZ.com może w pewnym stopniu zmieniać znaki diakrytyczne i akcentowane litery (na przykład, szukając słowa „publica” możesz otrzymać wyniki zawierające również "pública"). Aby wyłączyć tę funkcję, zaznacz opcję „szukaj całego wyrażenia”.


 • 1.26 - How can I enter a discussion entry?

  To enter a discussion entry you should click on the "Post discussion" button. A form will show to allow you to post a title and the body of your entry. These fields are limited to 50 and 1200 characters respectively (there is a counter to tell you how many characters you have left for the main field). There is a preview option and buttons for submitting the entry and for canceling the operation.  Once your discussion entry has been entered, you will be able to edit it during the first 24 hours, or to delete it any time, by clicking on the icons displayed on the top right corner of the entry.


 • 1.27 - Moim zdaniem, uczestnictwo w KudoZ powinno być płatne – wpłynęłoby to na poprawę jakości.

  Nie mamy obecnie planów ograniczenia KudoZ do posiadaczy płatnych profili. Można jednak ustawić widok oraz preferencje w taki sposób, by widzieć tylko pytania zadane przez pełnoprawnych członków portalu. Również zadając pytanie można zastrzec, że ma być ono skierowane do takich członków.


 • 1.28 - Are KudoZ questions indexed by search engines?

  Yes. As with the public forums, KudoZ questions are indexed by search engines.

  Keep in mind that this can (and should) work in your favor. A series of excellent KudoZ answers, or of helpful, professional forum posts, boost your web visibility to potential clients, and may also give them a further means of evaluating you as a translator and as a professional.


 • 1.29 - What do the time references next to the confidence level and in the peer section indicate?

  They indicate the time elapsed from the moment the question was asked until the other action "answer", "peer comment" took place. The times shown are measured in relation to moment the question was asked.


 • 1.30 - Can the asker enter in the glossary a term different from the one suggested in the selected question?

  Yes. Points are (or should be) given to the most helpful answer, while the best possible term should be entered in the glossary, even if it was not suggested by the answerer who won the points.

  Imagine for instance that you ask for a difficult technical term and get several similar alternatives, but one of the answers provided a very clear explanation that helped you understand the meaning of the term and its usage. Then you could pick another of the alternatives, and still consider this the most helpful answer.

  It is also possible for askers to find the best term on their own and enter a term that was suggested in none of the answers provided, but still select a most helpful answer.


 • 1.31 - A user in my sub-community regularly posts bad answers and they are sometimes selected and I am concerned that the glossary will deteriorate. Many valuable colleagues are of the same opinion and several of them have abandoned KudoZ. What can be done?

  The system includes the "disagree" feature. If answers considered invalid receive several disagrees based on linguistic (not personal) comments, then the amount of "bad" answers is likely to be reduced.


 • 1.32 - I was the first to provide the right answer to a KudoZ question and then other user provided the same answer adding few more explanations and received the points (instead of agreeing to my answer). Is this allowed?

  Askers have the right to select the answers they consider most helpful to their questions.
  There is nothing wrong in taking the time to provide the best possible answer, including references and explanations, even if a term has been already suggested. Limiting this right would turn KudoZ into a race to post a term with little or no explanations, and it would discourage better researched and more complete answers.


 • 1.33 - How does the first validated answer mode work?

  Askers have the option of asking questions in "first validated answer" (FVA) mode. When the FVA option is selected, instead of multiple answers being submitted and the asker selecting the one that is most helpful, the goal is for one correct translation to be agreed upon by the answerer community. An FVA question is therefore considered closed as soon as one answer gets two net agrees (in top pairs, two net agrees must come from users who meet the criteria for the question).

  The effect for askers is that they can ask a question, and some time later be sent an answer that has been validated. It is considered that this option to "leave the decision to the pros" may appeal to some askers, particularly those who do not speak the target language. Various other possibilities may also be presented by this new approach.

  Note that FVA questions are always not-for-points, and that they are targeted at those who work in the language pair, have expressed at least an interest in the selected field, and are native in the target language when the question is in a top pair. (However, others are not prevented from answering.) • Main - Top


 • 2.2 - Asking

 • 2.1 - Co oznacza „pomoc terminologiczna” zdefiniowana w zasadzie http://www.proz.com/siterules/kudoz_general/1.1#1.1 ?

  Pytania KudoZ można zadawać, gdy potrzebujemy wyjaśnienia terminów lub wyrażeń idiomatycznych.

  W jednym pytaniu można podać kilka słów (do około 10) tylko wtedy, gdy stanowią one nierozerwalną całość jak wyrażenia idiomatyczne (np. 'a jack of all trades and master of none') składające się z kilku słów, i kiedy pominięcie jakieś części uniemożliwi prawidłowe zadanie pytania.

  Pytający mogą też umieszczać całe zdania, jeśli szukają pomocy w zrozumieniu znaczenia, szyku wyrazów lub problemu gramatycznego, ale takie pytania należy zadawać w odpowiedniej wersji jednojęzycznej. Jednojęzyczne pytania KudoZ można zadawać wybierając ten sam język jako źródłowy i docelowy.


 • 2.2 - What is the meaning of "one term is allowed per question" in KudoZ rule 2.1?

  Unless they share a root or are otherwise related, terms should be posted separately--an asker should not ask how to say "apple" and "banana" in the same question. This means that a question such as "flotsam/jetsam/derelict" in a context of maritime law would be not valid, since the terms are independent and should posted in three separate questions. On the other hand, "the flotsam and jetsam of the inner city" would be OK, as the terms flotsam and jetsam are related in a unit of meaning. Other examples of valid KudoZ questions are: "screen / screening" (they share a root), "Many levels in this game were heavily tuned for smoothness" (terms related as a unit of meaning in a particular context).


 • 2.3 - Czy liczba pytań, jakie mogę zadać, jest limitowana?

  Tak. Dzienny limit (mierzony w ruchomym okresie 24 godzin) zależy od statusu członkostwa. Jeśli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem ProZ.com, możesz zadać jedno (1) pytanie dziennie. Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, ale masz bezpłatny profil, możesz zadać pięć (5). Jeśli jesteś członkiem z płatnym profilem, możesz zadać piętnaście (15). Istnieje również tygodniowy limit 20 pytań dla zarejestrowanych użytkowników z bezpłatnymi profilami i 60 pytań dla członków z płatnymi profilami. Jeżeli masz dziesięć (10) pytań, na które udzielono odpowiedzi, i które przez ponad tydzień były otwarte, nie będziesz mógł zadawać kolejnych pytań. Aby móc je zadać, oceń i zamknij tamte pytania.


 • 2.4 - What happens if I ask questions beyond the daily or weekly limits?

  When you ask questions beyond the limits corresponding to your membership status, these extra questions are added to the KudoZ question queue and they will be made visible automatically when enough time has elapsed for the question to be within asking limits.

  When this happens you will see a message like this one:  When you click to see your queue, you will see a table like this one:  Members have higher limits and can request limit waivers via the support system.


 • 2.5 - Zwykle zadaję wszystkie pytania jednocześnie, pod koniec pracy nad tekstem. Czy jest jakiś sposób na ominięcie limitu zadawanych pytań?

  Naszym zdaniem limit piętnastu (15) pytań dziennie powinien być wystarczający dla większości użytkowników. Jeżeli zadasz swoje pytania w ciągu ostatnich dwóch dni pracy nad tekstem, możesz ich zadać trzydzieści (30). Jeśli to również ci nie wystarcza, a jesteś pełnoprawnym członkiem ProZ, możesz poprosić personel ProZ o czasowe zniesienie limitu.


 • 2.6 - Can I post a question in more than one language pair?

  It is not possible to post a single question in different language pairs. However, several questions in different language pairs may be posted for a single term.


 • 2.7 - Czy mogę zadać pytanie KudoZ w obrębie jednego języka?

  Tak, chociaż nie ma żadnej wyodrębnionej części KudoZ dla takich pytań. Jeżeli chcesz zadać pytanie w obrębie tylko jednego języka (czyli np. angielski > angielski), przejdź do pozycji Zapytaj w menu KudoZ i kliknij „Pokaż więcej języków”. Zobaczysz wówczas dwie listy języków. W każdej z nich należy wybrać ten sam język. W ten sposób zadasz pytanie w obrębie jednego języka.


 • 2.8 - Nie mam pewności, czy moje pytanie powinno być sklasyfikowane jako PRO, czy jako non-PRO. Na czym polega różnica?

  Nie zawsze możliwe jest dokładne rozgraniczenie, ale dla wyodrębnienia tych dwóch kategorii pytań przyjęto poniższe definicje

  div align=center>
  pytania PROto takie, któresą zadawane przez LUB skierowane do zawodowych tłumaczy.

  Pytania non-PRO są to pytania zadawane przez osoby, które nie zajmują się tłumaczeniami zawodowo i na które może odpowiedzieć bez korzystania ze słownika każdy, kto włada obydwoma językami • Stosując te kryteria, należy na chwilę zapomnieć o własnej wiedzy/specjalizacji i spojrzeć na pytanie z punktu widzenia hipotetycznej, przeciętnej osoby dwujęzycznej. Czy wydaje się prawdopodobne, by taka osoba potrafiła od ręki poprawnie przetłumaczyć dane słowo lub zwrot (w konkretnym kontekście)? Jeśli nie, pytanie należy do kategorii PRO.

  Ten problem został dokładniej omówiony w artykule article


 • 2.9 - What should I do if I don't have context to include in my KudoZ question?

  There is always some context to provide, such as information about the type of customer (an oil company? a plumber? a dentist? ), the type of document you are translating, the subject, etc.

  Even in the extreme case of posting an item in a list there is hope. Imagine a question posted as:


  Question: quolly
  Fields: Law/Patents - Other
  Context: It's in a list - (sorry but) no context available.


  Now with a deeper understanding of what context is and what purpose it serves, some questions may elicit useful information and, quite possibly, lead to a valid answer.

  For example:

  - What does the patent describe? And if it's a revolutionary ion engine for spacecraft, change the fields to Tech/Enginnering - Space/Aeronautics - Ion engine design.

  - What is the purpose of the list? There's a big difference of context between a list of engine parts and a list of tools used to assemble an engine.

  - What are the adjacent items in the list? Very often lists contain related terms, and to an expert the meaning of the obscure term may well be clear when seen along with the other items.

  - What is the country of origin of the text, and/or of its author? Words are often misused by non-native speakers.

  - Does the overall quality of the source text suggest the problem term is 'just another typo or scanno' in a text riddled with rubbish or is it, on the contrary, a real term that's probably being used correctly.

  Armed with that meaningful context we have a new question, such as:


  Question: quolly
  Fields: Tech/Enginnering - Space/Aeronautics - Ion engine design
  Context: It's in a list of tools used in the assembly of spacecraft engines, mentioned in the patent for a revolutionary ion engine.
  The rest of the text seems to be well-written by a native English-speaker (from a well-known manufacturing company in the UK), so I don't think it's an error in the source text.


  Of course, this doesn't guarantee there will be a valid answer, but at least that will not be for "no context".


 • 2.10 - Czy mogę uzupełnić swoje pytanie o dodatkowe informacje? Czy mogę je edytować?

  Nie można edytować pytań, ale można uzupełniać je o dodatkowe informacje przez formularz „Dodaj notkę”, który znajduje się na stronie z pytaniem. (Jeśli nie pamiętasz, gdzie szukać swojego pytania, odsyłacz do niego znajdziesz w wiadomości z potwierdzeniem).


 • 2.11 - Can KudoZ askers direct their questions to specific site users?

  Yes. When posting a KudoZ question, askers are given the option to restrict their KudoZ questions by 1) profile information (native language, language pair and field) and 2) membership status. If the asker selects the option "Only ProZ.com members may answer" when posting his/her question, the "Answer" button will not be visible to non-members and the following message will show to them:

  The asker has directed this question specifically to ProZ.com users who:
  ... are ProZ.com members (You do not appear to be) Join ProZ.com >


  If the asker specifies a restriction connected with native language, level of expertise in the specified language pair or level of expertise in the field, those that do not meet these criteria will be informed of this, but still invited to post an answer:

  The asker has directed this question specifically to ProZ.com users who:
  ... have expressed interest in this pair (You have)
  ... report a "specialty" level of expertise in the subject field (You have not) [Edit]
  ... are native speakers of Tonga (Nya) or Nzima (You have not reported that you are) [Edit]
  Although you do not meet the criteria, you may suggest a translation if you like


 • 2.12 - Czy mogę wysłać pytanie tylko do wybranych osób, które znam?

  Możesz, jeśli jesteś pełnoprawnym członkiem ProZ z płatnym profilem.


 • 2.13 - Czemu służy opcja kierowania pytań tylko do określonej grupy użytkowników?

  Wielu użytkowników KudoZ orientuje się, którzy członkowie ProZ specjalizują się w określonych dziedzinach i przy poszczególnych wyrażeniach wolą szukać bezpośredniego kontaktu ze specjalistami. KudoZ umożliwia taką wygodną, standardową selekcję odpowiadających, a ponadto daje gwarancję, że proponowane tłumaczenia zostaną w archiwach i inni również będą mogli z nich korzystać.


 • 2.14 - Po co miałbym ograniczać dostęp do swojego pytania tylko dla wybranych grup użytkowników?

  Czasami pytającemu zależy na odpowiedziach wybranych grup użytkowników, na przykład takich, dla których dany język jest językiem ojczystym, którzy specjalizują się w jakiejś dziedzinie albo spełniają inne kryteria. Istnieją opcje, które pozwalają na wybór preferencyjnych kryteriów.


 • 2.15 - Jeśli wyślę pytanie prywatne, czyli ograniczone do członków któregoś z moich zespołów, to czy inni również będą mogli je zobaczyć i czy można je będzie odnaleźć w archiwach przez wyszukiwarkę?

  Posiadacze płatnego profilu mogą utrzymać prywatny status pytania tak długo jak zechcą. Zarejestrowani użytkownicy bez płatnego profilu mogą utrzymać ten status tylko przez miesiąc. Po upływie tego terminu status pytania zmieni się na publiczny i będzie można je odnaleźć przez wyszukiwarkę.Uwaga: Nawet przy prywatnych pytaniach strony KudoZ nie zapewniają bezpieczeństwa na poziomie bankowości elektronicznej. Zwrotów, przy których istotna jest dyskrecja, nie należy przesyłać przez KudoZ, nawet przy użyciu opcji prywatności.


 • 2.16 - I see a "squash" button under a KudoZ question I have posted, what does that mean?

  If you have posted a KudoZ term help question and it has not received an answer, you will have the option to "squash" or remove the question until it receives at least one answer. This allows users to remove mistakenly-posted questions without the assistance of a moderator or KudoZ editor.


 • 2.17 - Jak mogę podziękować odpowiadającym na moje pytanie, nie zamykając go jeszcze i nie przyznając punktów?

  Możesz kliknąć na nazwę użytkownika i napisać do niego przez profil. Zostanie wówczas wysłana wiadomość.Podaj URL do pytania, o które chodzi.


 • 2.18 - W jaki sposób mam przyznawać punkty za odpowiedzi na moje pytania?

  Aby nagrodzić wybraną odpowiedź punktami, kliknij na odsyłacz "Wybierz tę odpowiedź jako najbardziej pomocną" w polu odpowiedzi, którą uważasz za najbardziej pomocną. Po kliknięciu na ten odsyłacz pokaże się okienko z polami do wypełnienia. To samo okienko pozwala wprowadzić termin do własnego glosariusza, do otwartego glosariusza Kudoz (KOG) lub tu i tu.


 • 2.19 - I did not enter the term to the KOG at the time I graded my question, but I would like to enter it now. How can I do that?

  Simply click on the "gloss" button below the "Summary of answers provided" chart.


 • 2.20 - Can I grade my question less than 24 hours after posting it?

  KudoZ rule 2.10 recommends that askers allow at least twenty-four (24) hours to pass before closing a question.

  To select the most helpful answer, the asker clicks on the link in the selected answer:
  If less than 24 hours have elapsed since the question was posted, the following window will open:
  If the asker chooses to wait until 24 hours have elapsed since the question was posted, the question will remain open and it will be graded normally by the asker.

  If, on the other hand, the asker chooses to select the most helpful answer at this time, a new window will open to allow them to enter their preferences:
  This window will allow the asker to select the most helpful answer, to assign points to it and to post a grading comment. The asker also has the option to select and edit a glossary entry associated with this answer.

  If the asker does not select a glossary entry, the following message will be displayed:
  If the asker makes a glossary entry, the message will include the following information:
  Once this form is submitted, the question will remain open and new answers and peer comments can be added. About 72 hours after this submission, the system will grade the question in accordance with the following criteria:

  a) If none of the answers has a net peer grading (agrees minus disagrees) of 2 or more, then the option selected by the asker will be used.

  b) If at least one answer has a net peer grading higher than 1 and one of the answers has a net peer grading higher than the others, then this answer will be selected.

  c) If at least one answer has a net peer grading higher than 1 and two or more answers share the same top peer grading, the answer posted last will be selected. The logic behind this criterion is that all those agreed to the second answer have seen the first one and still voted for the second, therefore preferring the second answer, while those that voted for the first one may not have seen the second answer when voted.

  If the answer selected by the asker was chosen due to lack of votes or because the community voted for it, the amount of points, grading comment and (if entered) glossary entry selected by the asker will be chosen. If the asker did not make a glossary entry, one will be created automatically using the asked term and the suggested term.

  If a different answer from the one selected by the asker was chosen by the community, 4 points will be assigned to this answer and a glossary entry will be created using the asked term and the suggested term.

  After grading, the question will show the following message: • 2.21 - Utraciłem wiadomość z potwierdzeniem pytania, jak mogę teraz przyznać punkty za odpowiedź?

  Możesz otrzymać kopię wiadomości z potwierdzeniem, jeśli skontaktujesz się z pomocą techniczną przez system zgłoszeń pomocy. Możesz również skontaktować się z moderatorem i poprosić o powtórne przysłanie odsyłacza na Twój adres emailowy. Prosząc o kopię potwierdzenia pamiętaj, aby podać URL do pytania.

  Jeżeli nie pamiętasz URL do pytania KudoZ, a zadając je nie byłeś zalogowany, będziesz musiał skontaktować się z pomocą techniczna online, żeby ktoś to pytanie ocenił za Ciebie.


 • 2.22 - Czy mogę nagrodzić punktami więcej niż jedną odpowiedź?

  Nie, można wybrać tylko jedną „najbardziej pomocną” odpowiedź. (Niesprawiedliwości wyrównują się z czasem).


 • 2.23 - Zamknąłem pytanie nie wybierając najlepszej odpowiedzi. Czy mogę je ponownie otworzyć?

  Tak, kliknij przycisk OTWÓRZ PONOWNIE. W razie wątpliwości wyślij zgłoszenie do pomocy technicznej.


 • 2.24 - Jak mogę zamknąć pytanie, na które nie otrzymałem żadnej odpowiedzi?

  Kliknij przycisk „Oceń” na stronie pytania. Przejdziesz wówczas na kolejną stronę, gdzie należy kliknąć przycisk „Zamknij bez oceniania”. (autor uzupełnienia: Michaił Kropotow)


 • 2.25 - Co mam zrobić, aby przestać otrzymywać wiadomości przypominające mi, że powinienem ocenić i zamknąć pytania?

  Zadający pytanie otrzymuje przypomnienie o zamknięciu pytań, na które padły odpowiedzi, po upływie 5, 7, 9 i 11 dni od zadania pytania.

  Aby przestać je otrzymywać, należy wykonać jedną z następujących czynności:

  - Wybrać najbardziej pomocną odpowiedź
  - Zamknąć pytanie bez wybierania odpowiedzi (przycisk „Zamknij bez oceniania”)
  - Odrzucić wszystkie proponowane odpowiedzi, pozostawiając jednak pytanie otwarte, by mogły się pojawić kolejne odpowiedzi. Aby tak zrobić, kliknij przycisk „Żadna z odpowiedzi nie jest właściwa; nie przypominaj mi o wyborze” znajdujący się nad listą odpowiedzi.


 • 2.26 - Jakimi kryteriami powinienem się kierować decydując, ile punktów (1-4) przyznać za wybraną odpowiedź?

  Decydując o liczbie przyznanych punktów, należy się kierować następującą skalą

  4: Odpowiedź była zadowalająca, opatrzona jasnymi wyjaśnieniami i poparta źródłami (lub nie wymagała podawania źródeł)
  3: Odpowiedź była zadowalająca, opatrzona jasnymi wyjaśnieniami, brakowało jednak źródeł
  2: Odpowiedź była zadowalająca
  1: Odpowiedź była w pewnym stopniu pomocna


 • 2.27 - Points were awarded to an answer to my question but I would like to select another answer instead. How can I un-grade my question?

  To un-grade a question you have asked in order to award the points to the answer you found most helpful, you will need to first obtain the agreement of the answerer to whom the points have been given. Both you and the answerer should express this agreement either to the assigned moderator(s), or via support request.


 • 2.28 - I have included confidential information in a question. Can I have it removed?

  If you posted a KudoZ question that contains confidential information, please submit a support request, specifying the exact information you would like to have remove so that staff can remove this information for you. • Main - Top


 • 2.3 - Answering

 • 3.1 - Nie widzę pytania KudoZ. Co mam zrobić?

  Wyślij URL wraz ze zrzutem strony na adres pomocy technicznej ProZ.com.


 • 3.2 - Gdy szukam przez wyszukiwarkę pytań zadanych przez członków, otrzymuję dziwne wyniki.

  Wybór opcji „tylko członkowie” (dostępnej w „status pytającego” w menu KudoZ - http://www.proz.com/kudoz ) ograniczy widok do pytań zadanych przez użytkowników, którzy byli członkami ProZ w czasie, gdy zadawali pytanie. Ponieważ status pytającego odnotowywany jest dopiero od niedawna, liczba wyników będzie niewielka. Poza tym fakt, że istnieją różne formy członkostwa (pełne, częściowe) i to, że członkostwo z czasem wygasa, wpływa na to, że wyniki wyszukiwania mogą wydawać się niepełne.


 • 3.3 - Jeżeli jakieś pytanie jest już zamknięte, a punkty za odpowiedź przyznane, czy mogę mimo to dodać swoją odpowiedź?

  Nagrodzenie wybranej odpowiedzi punktami powoduje zamknięcie pytania, ale mimo to można dodać kolejną odpowiedź.Jest to zachęta, by udzielić pytającemu wszelkiej możliwej pomocy, nawet jeśli on sam uznał już, że znalazł najlepszą odpowiedź na swoje pytanie.


 • 3.4 - Czy mogę edytować odpowiedź udzieloną na pytanie KudoZ?

  Nie. Edytowanie odpowiedzi nie byłoby fair wobec innych odpowiadających. Możesz dodać komentarz do swojej odpowiedzi. W niektórych wypadkach odpowiadający może ukryć błędną odpowiedź, a w jej miejsce podać prawidłową.


 • 3.5 - Do czego służy przycisk „Ukryj” w polu odpowiedzi?

  Możesz ukryć własną odpowiedź. Jest to sposób na jej wycofanie.


 • 3.6 - Jak mogę ponownie ujawnić odpowiedź, którą ukryłem?

  Ukryte odpowiedzi nie mogą zostać ponownie pokazane. Używaj opcji „Ukryj odpowiedź” tylko wtedy, gdy chcesz ukryć ją nieodwracalnie.


 • 3.7 - Czy jeżeli ukryję odpowiedź i podam nową, będzie to wbrew zasadom?

  Podobnie jak w przypadku udzielania więcej niż jednej odpowiedzi, jest to dopuszczalne, ale pod warunkiem, że nie zdarza się sporadycznie. Regularne udzielanie wielu odpowiedzi, czy to poprzez ukrywanie poprzednich, czy dodawanie nowych, jest sprzeczne z zasadami odpowiadania na pytania KudoZ. Zobacz zasady odpowiadania na pytania KudoZ.


 • 3.8 - Will my hidden answers be visible in my list of answers?

  You will always be able to see the answers you have hidden in your list of KudoZ answers. Other users will only see your hidden answers if you have hidden 10% or more of your total answers (but no less than 20 answers).

  Hidden answers will figure under the Answered tab in the KudoZ activity section of profiles, with the link to the question, but with "Answer hidden by answerer" instead of the source and target term.

  They will also be added to the total count of Questions answered (shown on the main page of profiles) and in the statistics found in the KudoZ activity section.


 • 3.9 - What is the meaning of "no more than one answer per question" in KudoZ rule 3.1?

  Submitting an answer to a KudoZ question and then submitting one or more additional answers to the same question is discouraged (even if the original answer was hidden) and doing this in a systematic way is forbidden by the rules. Answerers can add as many comments as they want to their answers. Offering several terms together in the same answer (ANSWER1/ANSWER2/ANSWER3) is not forbidden, but discouraged, as it interferes with the glossary format.


 • 3.10 - Co to znaczy, że pytanie jest niepunktowane?

  Niektórzy użytkownicy są przekonani, że praktyka przyznawania punktów umniejsza wartość KudoZ. Tacy użytkownicy mogą preferować zadawanie pytań niepunktowanych. Odpowiadając na takie pytania nie można zdobyć punktów KudoZ.


 • 3.11 - Czy moja odpowiedź na pytanie niepunktowane pojawi się w archiwum KudoZ na stronie mojego profilu?

  Tak. Takie pytania oznaczone są kolorem wskazującym, że za dane pytanie nie można było zdobyć punktów.


 • 3.12 - Czy odpowiedzi na takie pytania mają wpływ na moją pozycję w tabeli liderów KudoZ i w katalogu tłumaczy ProZ.com?

  Nie. Korzyści z odpowiadania na pytania niepunktowane są tylko pośrednie (nauka, pomoc innym, nawiązywanie kontaktów przez sieć itp.).


 • 3.13 - What does Confidence level show?

  Confidence level is the degree of certainty expressed by an answerer regarding his or her own answer. This information is provided by an answerer in the Kudoz Answer form. Confidence level is a required field and an answerer is suggested to select one of the 5 (five) possible confidence levels:

  Highest - I am sure
  High
  Medium
  Low
  Lowest - I am guessing


 • 3.14 - I don't know the answer to a KudoZ question, but I have some information that could help the asker. Where should I post this information?

  If you cannot think of an appropriate answer to a KudoZ question, but you have information that may help the asker or other participants to come up with a good translation, make a reference post by clicking on "Post reference" and include such relevant information.

  Note: Reference posts cannot be selected as most helpful and so no points cannot be awarded to reference posters.


 • 3.15 - I do not see the "Post reference" button in a KudoZ question. Why?

  Once you posted a Kudoz answer, you will not be able to post a reference. It is assumed that you put all the information in your Kudoz answer. This makes your answer a more useful resource, and ensures all the information is kept in one place.

  It is possible to post a reference and then an answer, but not possible to post an answer first and then a reference.


 • 3.16 - Under what conditions can an answerer use the discussion entries feature?

  Answerers can use the discussion entry to ask the asker for context information or to engage in linguistic discussions of some points of the question asked. In general, opinions on other answers should be provided in the peer grading interface while additional comments supporting their answers should be presented as comments in the answers themselves. Systematic use of the discussion entry to promote an answer provided will not be allowed.


 • 3.17 - How can I avoid answering questions from askers who tend to close their questions without grading them?

  You can see how many questions an asker has closed without grading by mousing over their name in a KudoZ question they have asked. (There is also an option to filter out questions from certain askers in the lists of questions.)


 • 3.18 - • Main - Top


 • 2.4 - Peer commenting

 • 4.1 - Czy mogę dać pozytywną opinię więcej niż jednej odpowiedzi?

  Tak. Możesz dać pozytywną opinię do wszystkich odpowiedzi, które uważasz za poprawne, i negatywną do wszystkich, które uważasz na niepoprawne.


 • 4.2 - Co się dzieje, gdy jakaś odpowiedź otrzyma negatywną opinię?

  Negatywna opinia sygnalizuje po prostu osobie, która zadała pytanie, że Twoim zdaniem (a być może również zdaniem innych), odpowiedź nie jest prawidłowa. Tylko od pytającego zależy, czy przyjmie tę sugestię, czy też nie.

  Jedyny „techniczny” skutek polega na tym, że jeśli pytanie zostanie zamknięte automatycznie, opinie negatywne obniżą szanse wybrania tej właśnie odpowiedzi.

  Opinie uprawnionych tłumaczy do normalny sposób oceniania i zamykania pytań tworzących glosariusz KudoZ (GBK).


 • 4.3 - Czy mogę jakoś odpowiedzieć na komentarz do wprowadzonej przeze mnie opinii?

  Nie. Aby zapobiec rozrastaniu się wątków pobocznych, wielokrotna wymiana zdań w polu opinii odpowiedzi nie jest dozwolona. Możesz wpisać swoją opinię o odpowiedzi, a odpowiadający może się do niej ustosunkować, ale na tym dialog się kończy. (Możliwość edycji opinii i komentarzy do nich służy tylko do wprowadzania korekty błędów w pisowni, korygowania niedziałających odsyłaczy i temu podobnych zmian). Postaraj się formułować swoje opinie jasno i zwięźle, bo masz tylko jedną szansę.


 • 4.4 - Przy okienku komentarza do odpowiedzi widzę przycisk „edytuj/usuń”. Do czego on służy?

  Przycisk „edytuj/usuń” pozwala na edycję własnej opinii. Proszę pamiętać, że ta opcja ma służyć wyłącznie do poprawiania błędów w pisowni, niedziałających odsyłaczy itp.


 • 4.5 - Can I comment on an answerer's confidence level in my peer comment?

  No. Peer comments should be purely linguistic in nature (see KudoZ rule 3.5). Making comments or insinuations regarding an answerer's confidence level would not be in line with KudoZ rule 3.7.

 • Main - Top


 • 2.5 - KudoZ editors

 • 5.1 - Zauważyłem, że niektórzy użytkownicy (nie moderatorzy) mogą zmieniać kategorię pytań albo usuwać je. Jak otrzymuje się te przywileje?

  Moderator może zaproponować użytkownikowi, który zdobył co najmniej 500 punktów KudoZ, przeczytanie wskazówek dotyczących zmiany kategorii oraz usuwania pytań i przeprowadzić krótki test. Po przejściu testu z pozytywnym wynikiem użytkownik uzyskuje prawo do edycji pytań.

  Uwaga: członkowie, wobec których personel portalu podejmował działania w związku z pytaniami KudoZ, nie uzyskają praw do edycji pytań. I podobnie osoby, które mają prawo do edycji pytań, ale trzeba było podejmować wobec nich pewne kroki w związku z aktywnością na stronach pytań KudoZ, mogą mieć cofnięte prawo do edycji pytań.


 • 5.2 - Is site moderation one of the responsibilities of KudoZ editors?

  No. KudoZ editors are site users who have been given the right to perform some editing functions on KudoZ questions, namely the change or reversion of KudoZ question language pairs, the removal of questions if these are not in line with site rules or if they are duplicated, and the change of KudoZ question fields.

  Moderators are site members who have volunteered to foster and protect the positive, results-oriented atmosphere that makes ProZ.com possible by greeting and guiding new participants in KudoZ and enforcing site rules in a consistent and structured manner.

  In no way are KudoZ editors entitled or expected to act as site moderators. KudoZ editors, just as site members, are required to contact staff or moderators to report any form of abuse.


 • 5.3 - Zauważyłem, że pojawiła się opcja, która pozwala mi edytować pytania zadane przez innych. Jak to się stało?

  Po zdobyciu pewnej liczby punktów KudoZ (100 lub 500) na ekranie użytkownika pojawiają się opcje pozwalające na wprowadzanie poprawek w pytaniach zadanych przez innych użytkowników. Jeśli pytanie powinno znaleźć się w parze językowej hiszpański > angielski, ale pojawiło się jako angielski > hiszpański, po prostu napraw pomyłkę.


 • 5.4 - I would like to apply to become a KudoZ editor. Can I?

  No, it is not possible to submit an application to become a KudoZ editor, an invitation has to be issued by a moderator or site staff.


 • 5.5 - Can KudoZ editors reclassify a question form PRO into non-PRO and vice versa?

  No, KudoZ editors and moderators will have to vote like any other member for the change of status of questions (instead of forcing this change of status.)


 • 5.6 - Does membership determine someone's eligibility to become a KudoZ editor?

  No, eligibility is not determined by membership status. • Main - Top


 • 2.6 - KudoZ notifications

 • 6.1 - Nie dostaję żadnych powiadomień o pytaniach.

  Jeśli w ogóle nie dostajesz powiadomień i nigdy ich nie otrzymywałeś, sprawdź ustawienia na stronie swojego profilu. Nie otrzymujesz powiadomień, jeśli:
  - nie jest zaznaczona żadna para językowa
  - nie jest zaznaczona żadna dziedzina specjalizacji
  - nie jest zaznaczona opcja otrzymywania powiadomień w email preferences.

  Jeśli wcześniej otrzymywałeś powiadomienia i przestałeś je otrzymywać, choć nie zmieniałeś żadnych ustawień, przyczyn takiego stanu rzeczy może być kilka:
  - poprzednie wiadomości skierowane do Ciebie zostały odbite przez serwer i Twój adres mailowy został oznaczony jako „zły” (sprawdź, czy w personal data na Twojej stronie profilu nie pojawiły się przed adresem znaczki „xxx”
  - ProZ ma problem z wysyłaniem powiadomień. (Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na stronę site status )
  - ustawienia Twojego komputera lub serwera Twojego dostawcy internetowego zostały zmienione bądź też zastosowano dodatkowe filtry, które zatrzymują powiadomienia (znany jest na przykład problem z terra.es).

  Jeśli po sprawdzeniu wszystkich powyższych możliwości nadal nie potrafisz zlokalizować problemu, wyślij zgłoszenie do pomocy technicznej, załączając odsyłacz do co najmniej jednego pytania, o którym powinieneś zostać powiadomiony.


 • 6.2 - Nie otrzymuję wszystkich powiadomień o pytaniach.

  Powiadomienia o pytaniach wysyłane są z uwzględnieniem następujących kryteriów: para językowa, dziedzina i stopień trudności. Jeśli nie otrzymałeś powiadomienia o jakimś pytaniu, sprawdź, czy jest ono zgodne z ustawieniami Twojego profilu i preferencji. Jeśli jesteś przekonany, że tak jest, wyślij zgłoszenie do pomocy technicznej, dołączając URL do pytania/pytań, o których nie otrzymałeś powiadomień. Personel ProZ.com sprawdzi, czy powiadomienia adresowane do Ciebie wyszły z serwerów ProZ.com. (Jeśli okaże się, że tak, to problem może leżeć w filtrach lub innych ustawieniach Twojego dostawcy internetowego lub Twojego komputera).


 • 6.3 - Dostaję za dużo powiadomień o pytaniach KudoZ.

  Jeśli chcesz otrzymywać mniej powiadomień, spróbuj zredukować liczbę zaznaczonych dziedzin w ustawieniach Ustawienia powiadomień KudoZ. Aby w ogóle nie otrzymywać powiadomień KudoZ, należy wybrać opcję „Nie” w pierwszym pytaniu na panelu sterowania KudoZ.


 • 6.4 - Czasami dostaję powiadomienie o pytaniu, którego nie widzę na stronie, a czasami widzę pytania, a nie dostaję powiadomień.

  Preferencje dotyczące powiadomień i widoku strony ustawia się osobno. Preferencje powiadomień ustawia się w panelu sterowania - http://www.proz.com/dashboard - a preferencje widoku na stronie KudoZ - http://www.proz.com/kudoz


 • 6.5 - Co to jest dzienne zestawienie?

  Jest to wiadomość zawierająca krótkie zestawienie wszystkich pytań zadanych w ciągu dnia oraz skróconą listę dotychczasowych odpowiedzi.


 • 6.6 - W jaki sposób przesyłane są powiadomienia o pytaniach KudoZ od mojego zespołu?

  Każdy z członków zespołu może skierować do pozostałych prywatne pytanie KudoZ. Aby otrzymywać powiadomienia o tego typu pytaniach, wystarczy włączyć opcję otrzymywania powiadomień oraz umieścić daną parę językową na liście języków roboczych i aktywnych.


 • 6.7 - Can I track a particular KudoZ question?

  Yes. If you are a paying member you can track any KudoZ question. For each question you will see a track setting box in the left navigation column of the page which looks like this:

  When you check this box and click on save, you will receive a notification each time a reference post or an answer is posted.

  Also, there is a selection box in the discussion area that allows the tracking of the discussion entries of a particular question:  When you select the "track question" box, the "track discussion" will also be selected. You can then de-select any of them independently.

  When you post a reference comment, an answer or a discussion entry, the "track discussion" box is selected. If you de-select it once it will no longer be automatically selected again in this question.


 • 6.8 - How can I get notifications when a certain person asks a KudoZ question?

  In order to get a notification every time a certain registered user asks a KudoZ question you have to "flag" this asker as follows:

  In your top drop-down menu select KudoZ -> Dashboard  On the left panel of your KudoZ dashboard, select the option "Asker flags & filters"  This is the box used for flagging askers. In this case no asker has been flagged yet:  To flag an asker you should enter the user's ID in the corresponding box and pres "Flag asker". If you don't know this number you should click on the link "Search" to open a search tool:  In this case a search by name brings the user's ID and username:  Once the asker was flagged, it will look like this in your dashboard page:  And it will look like this when the flagged asker posts a question:  Notification will be sent to you of flagged askers' questions, even when they do not match your notification settings.


 • 6.9 - I don't want notifications of a particular person's questions-- what can I do?

  If you become convinced that a certain member is not likely to ask questions that are of interest to you, you may opt to "filter" that member's questions (regardless of your notification settings.)

  To do so you should select KudoZ -> Dashboard in your top drop-down menu:  On the left panel of your KudoZ dashboard, select the option "Asker flags & filters"  This is the box used for filtering askers. In this case no asker has been filtered yet:  To filter an asker you should enter the user's ID in the corresponding box and pres "Filter asker". If you don't know this number you should click on the link "Search answerers" to open a search tool:  In this case a search by name brings the user's ID and username:  Once the asker was filtered, it will look like this in your dashboard page:  And it will look like this when the filtered asker posts a question:  Notification will NOT be sent to you of filtered askers' questions, even when they do match your notification settings. Also, these questions will not be shown to you when you select KudoZ - Answer questions, even when they match your selection criteria.


 • 6.10 - How can I get notifications when a certain user posts a KudoZ answer or reference comment?

  In order to get a notification every time a certain registered user posts a KudoZ answer or reference comment you have get this user's authorization to track his/her answers. To do so:

  In your top drop-down menu select My ProZ.com -> Dashboard  In the dashboard page select "Answerer tracking"  In the answerer tracking page you can click on "Search for answerer" and enter the corresponding information on name, username of profile number and then click on "Search" and on the found profile name.  At this point the dashboard will show the corresponding profile number and username. You may send a personalized message before sending the request by means of the "track answerer" button.
  You can also start this procedure by clicking on the "track this answerer" in an answer or reference comment posted by this user:
  After submitting the request, the dashboard will record it as pending:  While the request is pending, you will see a special message in each answer or reference comment posted by this user:  Once your request was accepted, the dashboard will show the following indication:  If you want to stop tracking this user, click on "remove".

  You will also see the following in each answer or reference comment posted by the user you are tracking:
  You will receive a notification each time this user posts an answer or a reference comment.


 • 6.11 - What are my options for the KudoZ tracking feature?

  There are three basic conditions that you can configure selecting My ProZ.com -> Dashboard in your top drop-down menu :  In the dashboard page select "Answerer tracking"  In the box "Who can track you" on the right side of the dashboard you can select the following options:

  * Allow anyone to track my answers: requests will be automatically approved.
  * Ask me for permission on a case-by-case basis: you will be asked each time a request is received.
  * Do not allow anyone to track my answers: all requests will be automatically rejected
 • 6.12 - A user asked for authorization to track my KudoZ answers. Why would someone want to do this?

  While the motives could be different for each user, two likely reasons to do so would be (a) to learn from someone who is good in a certain field of expertise or (b) to evaluate a translator for possible future collaborations. Remember that you can revoke the right to track your answers at any time.


 • 6.13 - A site user would like to track my answers, what should I do?

  To work on your answer tracking options, select My ProZ.com -> Dashboard in your top drop-down menu :  In the dashboard page select "Answerer tracking"  On this page you will see the notification that you have a pending request to be tracked by a colleague and, on the right side, the identity and message from the colleague willing who sent the request:  This right side panel allows you to approve or decline the request. If you chose to approve it you will be asked for a confirmation:  Note that you can at this point select the option "Allow anyone else who wants to track my answers to do so as well", so that further requests will be automatically approved.

  Once you approved one or more users for tracking your answers, you will find them at the table of colleagues tracking you:  This panel allows you to revoke individually the permission to track your answers granted to any of those colleagues.


 • 6.14 - How can I be notified of KudoZ questions in other language pairs?

  To be notified of questions asked in language pairs you do not want to list as working language pairs in your profile, just report the language pairs in question as interest language pairs.

  To do so, go to your Profile Updater and report your 'non-working' language pairs in the Languages section.

  Once reported, click on Edit next to each language pair just added and select I only have an interest in this pair, do not show it in my profile. Remember to save all the changes you apply.

  Finally, go to your KudoZ dashboard and set your KudoZ notifications preferences for these language pairs as you have done for your working language pairs.


 • 6.15 - I want to get Kudoz notifications for opposite language pairs to my working languages.

  First, indicate direct pairs as "working" and reverse pairs as "interest" in your Profile Updater . Then, use these parameters to set up notifications settings. • Main - Top • 3 - Glossary-building KudoZ

 • 3.1 - What is the purpose of the glossary-building KudoZ (GBK) questions?

  The primary purpose of this new question type is to enable the ProZ.com community to together find the best translation of a given term into a given language, and to incorporate the term and its translation into an authoritative glossary which will be made available openly under the Creative Commons "by" license ("CC-by").

  A secondary purpose of the new format is to provide opportunities for KudoZ participation (along with the associated benefits of networking, learning and professional differentiation), in pairs and fields in which few questions are currently asked.


 • 3.2 - How do glossary-building KudoZ (GBK) work?

  A glossary-building KudoZ (GBK) 'transaction' involves three steps:

  (1) Posting: A term is posted by an authorized person for translation into one or more pairs. A definition and one or more example sentences are included with the question. Notification of the GBK-type question is sent to interested and qualified site users.

  (2) "Speciality" stage: During the 72 hours following the posting, qualified parties are able to suggest translations including terms, definitions, example sentences and optionally references. These parties will also be able to post peer comments and grading on the answers provided.

  (3) At the end of the submission period the system will attempt to close the question. If successful, a notification will be sent to the person who posted the selected answer, 4 points will be assigned to that answer (unless the question was posted as not-for-points) and a glossary entry will be created and stored. If closing proves impossible, notifications will be sent to all interested and qualified parties and a "working" phase will last until the peer-grading received allows for the closure of the question.


 • 3.3 - Who can participate in the glossary-building KudoZ (GBK) questions?

  Participation in a GBK question, including answering, posting references and grading, is limited during the first 72 hours to site users who (1) Have the corresponding field(s) of expertise among their "speciality" fields. (2) Have the corresponding language pair or the reverse pair among their working ones. (3) Are native in either source or target languages.

  During the "working" phase (questions still open after the first 72-hours period) participation is extended to site users who satisfy the language pair and native language criteria and have the field of expertise among their working ones.

  All users can post discussion entries.


 • 3.4 - Why is the participation limited in glossary-building KudoZ?

  The purpose of the glossary-building KudoZ is to coordinate the efforts of willing members of the ProZ.com community in building up an authoritative glossary of terms and their translations in many languages and fields. With a focus on the quality of the resulting glossary entries and ample time for submission and selection of answers, it was decided to limit participation to specialists in the field and language pair.


 • 3.5 - Why are these limitations not applied to "help term" KudoZ as well?

  The main goal of "term help" KudoZ is to provide those in need of translation assistance with access to timely help. Therefore the access is open to allow the participation of anybody willing and able to help. The asker selects the most helpful among the responses received (and awards points for it).


 • 3.6 - What are the additional fields of expertise?

  A GBK has a main field of expertise and may have one or more additional fields of expertise. These additional field are also included in the filter (notifications and access to the question).

  For instance a question with primary field "telecommunications" may also be related to "computers: software" and to "Computers: systems, networks"

  This will be only related to notifications and access (and in the future to searches in the glossary). The corresponding KudoZ points will be assigned to the primary field.

  The additional fields are included in the GBK term searches.


 • 3.7 - I added in my profile the specialty field needed to answer a GBK question but I still can't answer it.

  Users who adds a new "specialty" field of expertise to their profiles will not be provided access to GBK filtered by this particular field for 72 hours after implementing this change. This aims to preventing users from modifying their profiles in order to "follow" the specialties requested in the questions.

  This restriction will not apply to profiles created less than a month ago.


 • 3.8 - How are GBK questions graded?

  At the end of the 72-hours submission phase (and periodically if the question entered in a selection phase) an 'auto-grading robot' makes its selection based on the net number of peer 'agrees' received by each answer, according to the following rules:
  * To be considered, an answer must have at least two "net agrees" (agrees minus disagrees).
  * The answer with the highest number of net agrees is selected.
  * If two answers have the same number of net agrees, the one posted by the answerer with the corresponding language pair ranked higher is selected.
  * If still undecided, the alternative entered latest is selected. The logic behind this criterion is that all those agreed to the second answer have seen the first one and still voted for the second, therefore preferring the second answer, while those that voted for the first one may not have seen the second answer when voted.


 • 3.9 - The submission period for a GBK question has ended and the question is still open. Can I still submit a translation?

  Yes. Answers can be posted during the "working" period, or even after the question has been closed.


 • 3.10 - Can I provide more than one answer as different options when answering a GBK question?

  Answerers in GBK can provide more than one answer to the same term, as this is the proper way to offer synonyms. In this case the example sentence(s) should include the term offered in each answer.


 • 3.11 - Can I post more than one term in my answer to a GBK question?

  No. Even if you know two or more different terms to answer a GBK question you should provide only one of them in your answer, the one used in the example sentence(s).

  If you know synonyms or other possible interpretations of the term asked besides the one you already offered in your answer, you can provide additional answer(s), each containing just a term, and with definition and example sentences related to that term.


 • 3.12 - Is it OK to to answer a GBK question suggesting the same term already offered in another answer?

  Yes. A GBK answer includes a term, a definition and at least one example sentence. The term is only a part of the answer, and it could happen that the second answer offering the same term includes, for instance, a better definition.

  Time should not play such a central role in GBK, where a better answer should be more relevant than a faster one.


 • 3.13 - I want (or do not want) to receive notifications about GBK questions, what should I do?

  You should un-check (check) the option "Ignore glossary-building questions " and click on "Save settings" in the KudoZ dashboard.


 • 3.14 - I want to receive only notifications about GBK questions, what should I do?

  You should select the option Asker type = "Glossary-building questions " in the KudoZ dashboard.


 • 3.15 - How are the GBK questions created?

  "Glossary-building KudoZ concepts" are selected from current KudoZ entries or from other sources, and are edited to make sure they have the proper terms, definitions and examples of use. This is currently being done in English, but other languages could be added later.

  This is being currently done by site staff, but in the future this task will be performed by site members who will be part of a "GBK (Glossary-building KudoZ) team".


 • 3.16 - There is no "neutral" option in the peer comments. How can I leave a comment to the answerer?

  If you are allowed to provide a peer-comment, then you should be able to post a note to the answerer by using the link provided at the bottom of the answer.  The messages posted will be visible above the voting area of the question:


 • 3.17 - What is the "Glossary-building KudoZ questions" box displayed in the home page? Can I customize what I see there?

  Users who meet the criteria to answer GBK questions and have a minimum of 5 or 10 open questions available to answer (selectable) will be presented with a box displaying a randomly selected open question.

  Like many other home page features, users can select not to see this box, or customize its position by clicking the "customize" link on the feature or selecting
  "My ProZ.com" -> "My settings" -> "Site settings" • Main - Top


 • 4 - Glossaries

 • 4.1 - How do I create a glossary?

  To add a new glossary to the My glossary section, just click on 'Enter terms' and complete the entry addition form. Note that in order to create a new glossary at least one term must be entered (and from this term the glossary will be created). If no glossary name is specified in the entry addition form, then the term will be added to your glossary but not to a specific one (i.e. no new glossary will be generated).


 • 4.2 - How do I add a term to a glossary?

  1. Go to your Profile
  2. Select "Enter Terms" under the Glossary heading (left column of Profile)


 • 4.3 - How do I upload an existing glossary?

  Only plain text, standard format glossary can be uploaded. Word documents, RTF files, or any format other than plain text will not work. The maximum allowed file size is 2MB. If you have a glossary file larger than 2MB, please break it up into smaller pieces.
  Note: Glossaries should be in the form:
  source termtarget termNotesURL

  (Notes and URL are optional.)

  1. Go to your profile
  2. Click on your name
  3. Select "Enter Terms" under Glossary
  4. Select "Upload your glossaries!" located at the bottom of the page.


 • 4.4 - How do I edit a glossary or an existing term?

  Note that these instructions apply only to terms in your personal glossaries. Terms in the site-wide KudoZ glossary can only be edited by a moderator. If you want to suggest a change to a term in the site-wide glossary, you can contact the appropriate moderator using the moderator list.

  To edit an existing term:

  1. Go to My Proz.com
  2. Click on My Glossary
  3. Click on the name of the glossary where the term is
  4. Click the term in question
  5. Click the 'Edit or add info to this term' at the bottom of the page
  6. Edit the existing information or add new information, and click the "Enter" button to save your changes

  To edit the name of a glossary:

  1. Go to My Proz.com
  2. Click on My Glossary
  3. Click on the [Rename] link, next to the glossary you want to edit


 • 4.5 - How can I rename a ProZ.com personal glossary?

  In the new site menu the "My glossary" section can be found if you mouseover your site name at the top of the screen and selecting the "My glossary" section under the "More" section of the drop down menu being displayed.

  If you are using the old site menu to rename a glossary you should:

  1. Go to My Proz.com

  2. Click on My Glossary

  3. Click on the [Rename] link, next to the glossary you want to edit.


 • 4.6 - Can I transfer my ProZ.com glossaries to my computer and/or print them?

  No, for the time being it is not possible to download or print your ProZ.com glossaries.


 • 4.7 - How do I move a term from one glossary to another?

  1. Go to your Profile page
  2. Click the name of the glossary where the term is
  3. Click the term in question
  4. Click the 'Edit or add info to this term' at the bottom of the page.
  5. There will now be a drop down list 'Your Glossary' that will allow you to change which glossary the term belongs to. You may move it to another glossary, or create a new glossary that the term will be added to.


 • 4.8 - How can I merge my glossaries?

  Please submit a support request informing which glossaries should be merged.


 • 4.9 - How can I send/receive glossaries through my profile?

  You can send and/or receive glossary files using the Send file (beta)... tool in profiles.

  You will find more information about the Send file (beta)... option here.


 • 4.10 - How can I remove an existing glossary?

  To remove a glossary you have created from the My glossary section, just click on "[Delete]" next to the glossary name in the "Glossaries" box at the top of the glossaries page. A message will show asking you to confirm the removal. Just click on 'Yes' so that your glossary is removed.


 • 4.11 - I cannot find my ProZ.com glossary at ProZ.com user glossaries page. What should I do?

  Please submit a support request, reporting the name of your glossary and the field you had selected for it. You may also specify the page used to add terms to your glossary in the support request.


 • 4.12 - Can I create a trilingual glossary?

  There is no such possibility. Only bilingual glossaries are possible. • Main - Top


 • 5 - GlossPost

 • 5.1 - What is GlossPost?

  GlossPost is a searchable database of links to glossaries on the Internet. It has been compiled by members of ProZ.com and the YahooGroup of the same name created in February 2000 by Brazilian translator and conference interpreter Maria Eugenia Farre. The database is maintained by a group of volunteer moderators, however any ProZ.com member can search the database or submit new glossary URLs.


 • 5.2 - What are the goals driving GlossPost at ProZ.com?

  We have three main goals:

  - To create an online terminology resource with searching capabilities specifically designed for the needs of translators.
  - To enlarge the database by benefiting from the collaborative spirit of ProZ.com users.
  - To ensure the accessibility of GlossPost and honor the commitment of providing a free and useful resource for translators across the globe.


 • 5.3 - What are the possibilities created by the collaboration between GlossPost and ProZ.com?

  In brief: creating a larger database of glossary URLs, with addresses in more language combinations, annotated by translators. Since its inception, GlossPost has attracted mostly translators specializing in Western languages. Since ProZ.com is a huge multilingual community with active participants across the whole linguistic spectrum, we hope that translators of other languages will also feel compelled to add links to the glossaries they use in their daily work to the benefit of all.

  We also hope to contribute with the expertise acquired in moderating GlossPost to make the new site a useful and efficient online terminology resource.


 • 5.4 - How many links from the original GlossPost archives have been included?

  At launch, approximately 1,600 links from the archives have been included automatically. This doesn't cover the entire GlossPost original database, but there are plans to import more links in the future, as time permits.


 • 5.5 - Will the links in the GlossPost database at ProZ.com be checked to prevent dead pages and repeat URLs?

  In our new home at ProZ.com, we want to address all the concerns and issues that affected GlossPost subscribers in the past. Link rot is one of them, and we are not the only sufferers. The GlossPost URLs at ProZ.com will be checked periodically using an automated function to make sure that the database remains as current as possible. Also, manual editing of the URLs has been made possible. Links can be checked and marked good or bad, made invisible or visible to other users by the users themselves and also by the moderators. Incomplete entries can be supplemented by addition information from other users.


 • 5.6 - What are the searching capabilities included in the GlossPost database at ProZ.com?

  The searching capabilities have been greatly improved. At the new database, users will be able to browse the glossary URLs, search by keyword, language combination, discipline or BSO category. For obvious reasons, the ability to search by language combination was one of the most common requests received from GlossPost subscribers. A feature enabling automated announcements of glossary URLs in the language combinations specified by ProZ.com users is also being studied.


 • 5.7 - How can I contribute to the expansion of this glossary database?

  By posting the URLs of glossaries, dictionaries and other terminology resources you find on the web.

  You can also contribute to this initiative by editing and verifying the links included in the database (this option may or may not be available, depending on your site activity level). Also, since the project has just been kicked off, it will be extremely valuable to get as much feedback as possible about the design and results the searchers are getting. Please send your feedback to support.


 • 5.8 - What is the posting procedure?

  The posting form can be found here.

  The fields are:

  URL: enter the URL for the resource (glossary, terminology database or dictionary)
  Title: enter a title for the resource, e.g. Hydrology Glossary or Dog Breeds or Turkish Language Dictionary
  Source: enter the source for the resource, e.g. Unicode.org or Association of Dog Breeders of America or Academie Francaise
  Comment: enter useful comments pertaining to the URL, e.g. "reliable translations", "single-page glossary", "downloadable as .pdf", "watch your step, contains typos".
  Source Language: select the source language(s) from the list. If many languages are included, as is commonly the case with EU resources, you can select the All/Many languages radio button.
  Target Language: select the target language(s) from the list. If many languages are included, as is commonly the case with EU resources, you can select the All/Many languages radio button.
  Disciplines: select one or more disciplines, as you would when submitting a KudoZ question.
  BSO Category: select one or more BSO categories

  When you have completed the fields you want to add, press the Submit button. It's not necessary to fill in all the fields, but if possible, try to fill in as many as you can. This will help us build a better database and enable you to get more precise results in the future. Note, however, that some fields are mandatory and marked with a * for your convenience. Your entry will not be vetted before you have completed the mandatory fields.


 • 5.9 - In what language should I post?

  The GlossPost moderator suggests and encourages users to post in English. However, we realize that this may not always be possible, due to multiculturalism considerations. Comments in other languages are considered OK, but for the benefit of all and better search results, try to include at least a few words in English in the keyword field and/or give a title to the glossary in English.


 • 5.10 - As a ProZ.com user, will I get any benefits from posting glossaries?

  Yes! Members will be awarded 10 browniz points for each URL submitted, and 5 browniz points for each edited entry. The name of the poster and editor will be acknowledged when URLs are displayed.


 • 5.11 - How can I report bugs or send suggestions?

  Feedback is always welcome. Please send an e-mail to support.


 • 5.12 - What will happen to the GlossPost list at Yahoogroups?

  The GlossPost list at Yahoogroups will be eventually phased out and replaced by the new resource at ProZ.com. For the time being, however, it will continue to run under the moderatorship of Maria Eugenia Farre. There will also be some forwarding of links from GlossPost at Yps and the Translator Resources Forum to GlossPost at ProZ.com. However, GlossPost subscribers and Translator Resources Forum users are encouraged to post their new finds to GlossPost at ProZ.com.


 • 5.13 - Where can I learn more about the history of GlossPost?

  This interview with GlossPost creator Maria Eugenia Farre contains more information on the list's history. • Main - Top


 • 6 - Wikiwords

 • 6.1 - What is Wikiwords?

  Wikiwords is a collaborative project to create a dictionary of all terms in all languages with definitions and example sentences. More information about this initiative can be found here: http://www.proz.com/wikiwords?pg=about


 • 6.2 - How is Wikiwords affiliated with ProZ.com?

  Wikiwords was created and maintained by ProZ.com. However, active support for this service is no longer offered by ProZ.com staff.


 • 6.3 - What should I do if I can't find a term in Wikiwords?

  If you can't find a term in Wikiwords, try using the ProZ.com term search or ask a KudoZ question. • Main - Top


 • 7 - • Main - Top  Request help  Site documentation  The member services and support team
  Jared
  Lucia
  Alejandro
  Helen
  Yana
  Maria D
  Karen
  Enrique Manzo
  Evelio
  Julieta
  Mariano
  Hayjor Roca
  Andrea
  Rocío Tempone
  Rocio Palacios
  Ezequiel

  Your current localization setting

  polski

  Select a language

  All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Szukaj terminu
  • Praca
  • Forum
  • Multiple search