Translation glossary: Varia - no guarantee of quality

Creator:
Filter
Reset
Showing entries 201-250 of 38,064
« Prev Next »
 
40-bit encryptionszyfrowanie 40-bitowe 
angielski > polski
4’-tert-Butyl-2’,6’-dimethyl-3’,5’-dinitroacetophenone4?-tert-Butylo-2?,6?-dimetylo-3?,5?-dinitroacetofenon 
angielski > polski
6+Od 6 wzwyż 
angielski > polski
6- methoxy-m-toluidine (p-cresidine)6-metoksy-m-toluidyna p-krezydyna 
angielski > polski
64-bit64-bitowy 
angielski > polski
64-bit machinekomputer 64-bitowy 
angielski > polski
7-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-3-one7-Metylo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioksepin-3-on 
angielski > polski
7-wire strandsplot 7–drutowy 
angielski > polski
8-bit colorkolor ośmiobitowy 
angielski > polski
8.38.3 
angielski > polski
802.1X802.1X 
angielski > polski
802.1X-capable switchprzełącznik z obsługą standardu 802.1X 
angielski > polski
802.1X-capable wireless access pointpunkt dostępu bezprzewodowego z obsługą standardu 802.1X 
angielski > polski
99,9 % pure argonargon o czystości 99,9 % 
angielski > polski
AA 
angielski > polski
A cappellaA cappella 
angielski > polski
a complaint […] alleging that imports of [….] are being dumpedskarga […] zawierająca zarzut dumpingu w przywozie […] 
angielski > polski
a docuemnet served in persondocument doręczony osobiście 
angielski > polski
a Dynamic overlay lines systemsystem dynamicznego nakładania linii 
angielski > polski
a flight procedures trainersymulator procedur lotu 
angielski > polski
a judgment having the force of res judicatawyrok prawomocny || wyrok mający powagę rzeczy osądzonej 
angielski > polski
A recordrekord A 
angielski > polski
a request […] alleging that [company] was practising dumpingwniosek […] zawierający zarzut stosowania dumpingu przez [przedsiębiorstwo] 
angielski > polski
A synthetic version of the truncated cry1F gene derived from Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, which confers resistance to the European Corn Borersyntetyczna wersja skróconego genu cry1F uzyskiwanego z Bacillus thuringiensis, podgatunek aizawai, kodującego odporność na omacnicę prosowiankę 
angielski > polski
a truncated version of the cry1Ab gene derived from Bacillus thuringiensis ssp kurstaki HD-1 (Btk), protecting the plant against damage by the larvae of stem-boring lepidoptera, under the control of the CaMV 35S promoter and the nos 3’ termination sequences of Agrobacterium tumefaciensskrócona wersja genu cry1Ab uzyskanego z Bacillus thuringiensis ssp kurstaki HD-1 (Btk), chroniącego roślinę przed szkodami powodowanymi przez larwy Lepidoptera, żerujące w łodygach kukurydzy, pod kontrolą promotora CaMV 35S i sekwencji terminatorowych nos 3’ Agrobacterium tumefaciens 
angielski > polski
a, b, g - HCH?, ?, ? - HCH (heksachlorocykloheksan) 
angielski > polski
A-D converterkonwerter analogowo-cyfrowy 
angielski > polski
a.k.azwany również jako 
angielski > polski
A/Prozrachunki z dostawcami 
angielski > polski
A/Rrozrachunki z odbiorcami 
angielski > polski
A1 notationnotacja A1 
angielski > polski
A2A integrationintegracja A2A 
angielski > polski
AAantialiasing 
angielski > polski
AAAAAAAA 
angielski > polski
AADadministracyjny dokument towarzyszący 
angielski > polski
AALAAL 
angielski > polski
AAMTryb zatwierdzania przez administratora 
angielski > polski
AAUjednostka przyznanej emisji || AAU 
angielski > polski
abandonporzucić 
angielski > polski
abandoned mine workingteren pogórniczy 
angielski > polski
abandonmentzaprzestanie (budowy projektu) 
angielski > polski
ABAPABAP 
angielski > polski
ABBbudżet zadaniowy (ABB) 
angielski > polski
ABB activity xx xxdziałanie w budżecie zadaniowym xx xx 
angielski > polski
abbreviated classificationsskrócone oznaczenia klauzul 
angielski > polski
ABCrachunek kosztów działań || ABC 
angielski > polski
ABC code valuekod ABC kosztu 
angielski > polski
abendprzerwanie 
angielski > polski
ABENDprzerwanie 
angielski > polski
abettingpodżeganie 
angielski > polski
« Prev Next »

Your current localization setting

polski

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Szukaj terminu
  • Praca
  • Forum
  • Multiple search